Category Archives: Birlik

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 184

Soru: Bir aile içindeki iyi ilişkiler, doğayı genel olarak etkiliyor mu? İnsanlar arasında iyi bir ilişki sayesinde, bir grup üyesi olmasa bile, genel bağın ıslahı olur mu?

Cevap: Hayır, ıslah, hedefleri sadece Yaradan’a benzer olmaya yani yaratılışın amacına yönlendirilirse gerçekleşir.

Answers To Your Questions, Part 184

Ruhumu Yükseltmek

Soru: Benim içimdeki özlemi, benden gizlenen bilgiye ulaşmak ve edinmek için uyandıran şey nedir, Kabala bilgeliği mi?

Cevap: Ruh köküne özlem duyar. Ruhumun nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmek isterim. Beden doğar, gelişir ve ölür. Ve buna eşlik eden, ruh denilen bir durum var ve o sonsuzdur. Ona neler olup bittiğini bilmek isterim.

Neden bu dünyada varım? Öyle ki, benim çürüyen bedenimin yardımıyla, ruhumu az bile olsa bir sonraki seviyeye yükselteceğim.

Ne yazık ki, dünyamızda bu fırsat kişilere verilmektedir. Daha doğrusu, herkesin böyle bir fırsatı vardır, ancak bunu hissetmezler ve geçerler. Bu nedenle, ruhumuzu yükseltme ve belki de onun içinde Yaradan’ı ifşa etme fırsatına dikkat etmeliyiz. Bu, kişinin özel erdemi ve özel edinimidir. O zaman, hayat gerçekten iyi bir sebeple yaşanmıştır.

Hadi bunu yapmaya çalışalım. Yaşam – biz böyleyiz ve bu yüzden hayatı yaşıyoruz; ölüm – biz bu formda öleceğiz, ancak ruhumuzu bir üst seviyeye çıkarmayı denemek zorundayız.

Elevating My Soul

“Siz Her Gün Sadece Ezilmiş Ve Mazlum Olacaksınız”

Torah, Deuteronomy 28:29: Kör adamın karanlıkta el yordamıyla aradığı gibi gün ortasında el yordamıyla arayacaksınız ve yollarınızda başarısız olacaksınız. Siz her gün sadece ezilmiş ve mazlum olacaksınız ve (sizi) kimse kurtarmayacak.

Kli denilen şeyde – üst Işığı, üst edinimleri, hisleri tutabildiğimiz kap – ihsan etme ve sevme niyetinizde tutabileceğiniz her şey, kaybolacaktır. Hiç bir şeyiniz kalmayacak – mazlum, zavallı, hasta, tamamen her şeye hasret.

Eğer siz diğerleriyle, tüm büyüklüğü, manevi zenginliğin önemini doğru bir şekilde ifşa edebileceğiniz, tek bir bütün halinde birleşmezseniz, o zaman “ölüm”, “karanlık” koşuluna girersiniz.

“You Will Be Only Oppressed And Robbed All The Days”

Kabala Bilgeliği Nasıl Öğrenilir?

Soru: Kabala Bilgeliğini uygun şekilde nasıl öğrenebilirsiniz?

Cevap: Bunu yapmak için yazdığım “Üst Dünyaları Edinmek” kitabını okumanız gerektiğini düşünüyorum.

12 gün içinde yazdım. Öğretmenim öldüğünde yalnız kaldığımı hatırlıyorum. Öyle kötü hissettim ki nereye döneceğimi bilmiyordum. Devam etmem gerektiğini fark ettim ama nasıl ve ne şekilde olduğunu bilmiyordum, böylece oturdum ve bu kitabı yazdım.

Bu kitapla başlamanızı ve aynı zamanda Bnei Baruch Kabbalah Üniversitesi’nde dersler almanızı öneriyorum, çünkü hiçbir şey bu derslerin yerini alamaz. Bireysel olarak okumaya başlarsanız, sürekli bir taraftan bir tarafa atılırsınız ve bu sistematik bir çalışma değildir. Kursun öğretmeninden kapsamlı bir hazırlık almalısınız, aksi halde imkânsızdır.

How To Get Acquainted With The Wisdom Of Kabbalah

Bir Olmak

Soru: İnsanların bir bütün olduklarını hissettikleri koşul nedir?

Cevap: Başka bir şeyle karşılaştırılamayacak bir duygudur. Dünyamızda böyle bir his yoktur. Kendimi egomdan kopararak ve içimde doğmuş olan özgecil parçayı, özgecil parçalarını genel sisteme yerleştirmiş diğer dostlara yapıştırarak, bu tür parçacıkların koleksiyonunu oluştururuz.

Işığı genel sisteme yerleştirdiğimi varsayalım ve benimle birlikte dostlardan her biri Işık’ının parçasına odaklanır. Sonunda, kendimizin üzerine yükselme ve özgecil güçlerle birleşme arzularımıza bağlanırız. Özgecil güçlerin bu karşılıklı birleşmesi “ruh” olarak adlandırılır.

 

 

 

Ruh herkes için tekdir ve onlunun merkezine katılan her kişi, onun aracılığıyla, ruh olarak adlandırılan genel sistemi hissetmeye başlar.

Soru: İnsanları birbirine bağlayan enerji, güç var mı?

Cevap: Sistemin kendisi sabittir ancak ona karşı tutumumuz değildir, çünkü ona ulaşma girişimimizde sürekli hareket halindeyiz. Başka bir deyişle, sistem sabittir, ancak bizler giderek ona daha fazla erişmek için sürekli olarak hareket ediyoruz.

Becoming One

ON İKİ KABİLEYİ BİRLEŞTİRMEK

SORU: Neden sürekli Yahudi halkının birleşmesi konusunda konuşuyorsunuz? Sonuçta geçmişte yaşayan on iki kabile birbirlerine karışmadı. O halde “Birlik” neredeydi?

CEVAP: Bu önemli değil. On iki kabile birbirlerine karışmadı çünkü bu, aralarındaki ayrılığa rağmen onların birleşme biçimiydi.

Birlik sadece içsel bölünmenin üzerinde mümkündür! Eksi, artı olmadan var olamaz ve artı da eksi olmadan var olamaz!

Bunun için, on iki kabile üyelerinin karışmaları yasaklanmış olsa da, onlar mükemmel bir denge halindeydiler. Bu; karşılıklı, doğru işbirliği yapmak ve böylece dengeli bir sistem oluşturmak zorunda oldukları anlamına gelir.

Sonuçta, insanlar eşitlenmezler ama, her birey kendi  özgünlüğünü korurken, birbirlerini tamamlarlar.

http://laitman.com/2016/05/uniting-the-twelve-tribes/

İŞİD’İN GÜCÜ

YORUM : (Tamim Ansary): İŞİD’in gerçek gücü bombaları ve silahları veya korkunç kararlılığında değil. Bu organizasyon, oldukça zeki biçimde , dünya görüşlerini formüle edip bir silah oluşturuyor:  Bu silah,  İslam ve Batı Dünyası arasında süregelen  vahiysel, kıyametsel karşılaşmadır… Kendilerince satanik olan “diğerlerini” silecek ve dünyayı İslam şemsiyesi altında birleştirecekler.

YORUMUM : Modern İslam’ı ne olarak adlandırırsanız adlandırın, dünyada ürettiği ve yaydığı kargaşayı şimdiden görüyoruz. Gerçek İslam’ın ne olduğu da hiçbir değişiklik yaratmaz tıpkı gerçek Yahudilik veya gerçek Hristiyanlıkta olduğu gibi, muhtemelen  gerçek İslam da dünyamızda  hiçbir zaman var olamaz.

İnsanlık herhangi bir fikri zorla empoze etmeden ama tek bir fikri de takdir ederek bir arada yaşamayı öğrenmek zorundadır – bu fikir; tüm farklılıkların ve çelişkilerin üzerinde kapsayıcı bir bağ ve birliktir…

Birlik Bilgeliğinin Deneysel Olarak Edinimi

thumbs_Laitman_420_01Birlik olduğumuz zaman, birbirinden o kadar farklı, zıt ve uzak olan arzularımız tek bir arzuda birleşir.

Ortaya çıkanda, bir yandan birbirimizden tamamen uzağızdır ama diğer yandan da birlik oluruz ve böylece de doğanın bir tek gücünü keşfetmeye başlarız.

Bu tam da çok büyük egolara sahip olmamız ve buna rağmen egolarımızın ötesinde birlik olamaya çalışmamız nedeniyle olur.

Kabala bilgeliği yalnız bu özel hassasiyete sahip olan, aynı anda hem kopukluğu hem de bağı hisseden kişilere ifşa olur. Bu yolla giderek dünyadaki herkese ifşa olacaktır.

Bizim Kabala Gruplarımızın tüm dünyada boy atmasını görmek büyük bir mutluluk. Pek çok insan çalışmaya geliyor ve birlik olma yöntemini öğrenmeyi istiyor. Yıllar geçtikçe insanoğlunun kafası daha da çok karışıyor, insanlık amacını kaybediyor, kaybolmuş küçük bir çocuk gibi çaresiz kalıyor, yolunu kaybediyor ve artık nereye gittiğini bilemiyor.

Biz de bu sırada giderekten kullanmak için çok özel bir yönteme sahip olduğumuzu daha açık anlamaktayız. Tek yapmamız gereken kendimiz üzerinde uygulamak ve tüm insanlığa sunmaktır, böylece insanlık da birleşecek ve kendisini bir üst seviyedeki bir var oluşun içinde hissedecektir, çünkü herkes tek bir bütün haline gelecektir.

Hala bunun hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var. Unutmayalım ki, biz bu bilgeliği doğadan öğreniyoruz, kitaplardan değil. Aramızda bağ kurmayı, bizi birbirimizde ayıran bencilliğe karşı denge sağlamak için kullanmalıyız. Bizler araştırmacı bilim adamları gibiyiz, bu yöntemi deneysel olarak keşfetmekteyiz.

Kabalist bir grup, yıllar boyunca, dersler boyunca kendimiz üzerinde deney yaptığımız bir laboratuvardır, geçmekte olduğumuz bu sürecin her ayrıntısını kaydederiz.

Yalnız bu son bir iki yıldır, doğrudan uygulama safhasına yaklaşmış bulunuyoruz. Bundan öncesinde, yalnızca sistemi çalıştık: En iyi biçimde nasıl bağlanırız, yani üst dünyalar sistemine nasıl bağlanırız.

Özünde üst dünya ve aşağı dünya aynı yerdedir. Ancak biz bölündüğümüzde, dünyamızı maddesel dünya olarak görürüz. Birlik olduğumuzda ise başka bir gerçekliği, dengeli ahenkli bir gerçekliği tek bir gücü hissetmeye başlarız.

Tüm doğa tek bir organizma haline gelir, buna Üst Gücün – içimizde var olan tek gücün – ifşası denir, bu güç aramızdaki bağı dışında, dışarıda bir yerde ortaya çıkamaz. Bu Yaradan’ın Yarattıklarına ifşasına, form eşitliği koşulu gereğince işaret eder.

Guadalajara Kongresi “Herkes İçin Tek Bir Kalp”, 17.07.2015, Birinci Günkü Hazırlık Dersinden

Yahudi Halkının Varlığı için Bilgelik

thumbs_laitman_547_06Atamız Hz.İbrahim tarafından yaratılmış olan sistem, öğrencilerinin herbirinin içinde büyüyen egoizmlerinin üzerinde sürekli olarak gelişti. Onlar, İbraniler (Ivrim) olarak adlandırılıyorlardı, “Ever” kelimesinden gelen, “üstünde” İbrani, egoizmin, nefretin, karşılıklı reddetmenin sınırını aşan ve kendi egoları üzerine yükselen karşısındaki kişileri düşünen özgecil bağlantıya giren bir kişidir.

İşte bu Hz.İbrahim’in, öğrencilerine öğrettikleriydi. Onlara egolarının üzerine nasıl yükselebileceklerini ve bunu yükselmelerine devam edebilmeleri için nasıl kullanabileceklerini anlattı çünkü bu sadece sürekli artan ego sayesinde ki bizler mevcut durumumuzu bunun üzerine inşa edebiliriz ve adım adım doğanın gizli özgecil güçlerini hissetmeye başlayana kadar yükselmeye devam edebiliriz.

Egoistik güç bizim içimizdedir oysa ki, özgecil gücümüzü içimizden keşfetmeli ve geliştirmeliyiz. Sonrasında bu ikisini birbiriyle dengelemek üzere çalışmaya başlayabiliriz. Özgeciliği, büyümekte olan ego ile birlikte geliştirdiğimizde, biz de sürekli olarak ilerleriz tıpkı iki ayak üzerindeymiş gibi ve sonrasında bizi çevreleyen alanı keşfedebiliriz.

Bu yüzden, Kabala bilgeliği doğmuştur, dünya düzeninin hikayesini, iki zıt gücün birbirleri ile olan etkileşimi üzerine kurulu bir şekilde anlatan. Kişi, bu iki gücü kullanarak, üçüncü çizgi haline gelir. Bu, Yahudi halkının bilgeliğidir. Bu tarz teknikler başka kimsede bulunmaz.

Devam edecek.

Hayat Dolu Suyun Kaynağı

thumbs_Laitman_729_02Soru: İnsanlara, aralarında bağ kurmanın tek çözüm olduğunu nasıl mantıklı bir şekilde açıklayabiliriz?

Cevap: Açıkça, aralarındaki birlik insanlara güç verir. Ordular, politik partiler ve çeşitli organizasyonlar bu ilkeye göre kurulurlar. Birkaç kişi birlik kurar ve güç kazanır, özellikle de günümüzde.

Hatta kölelik zamanında bile, köleler arasındaki birliklerden hep korkulmuştur. Eğer yüz kişiden fazla kişi birleşirse, derhal orada neler oluyor, ne yapıyorlar, ne planlıyorlar diye kontrol edilir. Bu halkın güvenliği için gereklidir.

Ancak aramızdaki bağ ile eğer bu doğru bağ ise, bir güç kaynağının, bir aklın, yeni bir duygunun varlığını hissetmeye başlarız. Bunu hissetmek için kendimiz çaba harcamalıyız, ama bunu ihmal etmekteyiz. Eğer grubun merkezinden bir uyanış, yüksek bir ruh hali, bir sıcaklık, sevgi, bir sezgisel ve zihin açıklık durumu edinmiyorsam, o zaman grubun merkezine bağlı değilim demektir.

Her birkaç saat ara ile nasıl bir şeyler yemeye ihtiyacım varsa, aynı şekilde gruba gelmek ve gruptan beslenmek için iştah ve açlık duyma ihtiyacı duymalıyım. Fiziksel olarak gruba gelmek zorunda değilim, ama grubun merkezini hissetmeliyim ve bu merkezden kendimi doyurmaya özlem duymalıyım.

Eğer halen bağ kurmanın kazancının ne olduğunu görmüyorsanız, bu hâlâ bu bağ üzerinde çalışmanız gerektiğine işaret eder. En yüce kabalist bile eğer inzivaya çekilirse, kendisinden çıkamaz. Kendisinden büyük ya da küçük, hiç değilse birkaç öğrenci ile bağlantıda kalmak zorundadır, böylece bu bağın içinde daha üst seviyedeki duygu ve akla erişecektir.

Her defasında böyle gelişir, aksi durumda ona hayat yoktur. Bir yerde duracak ve ölecektir, çünkü hayat her daim kendini yenilemek zorundadır.

Bu nedenle, insanlara gelip, onlara bağ kurmak için yardımcı olduğumuz zaman, bundan içebilmeleri için hayat dolu suyun kaynağını, aralarındaki bağlantının merkezini, nasıl keşfedeceklerini öğretmeliyiz. Bu sayede hayatın özünü edinebilirler. Birden bunun eksikliğini hissetmeye başlarlar, tıpkı küçük bir çocuğun birden annesini araması, koşup annesine gitmesi, ona sarılması ve sonra tekrar dönüp oyun oynamaya geri koşması gibi. Böyle insanlara hayatın kaynağını göstermeliyiz.

Çalıştay ve diğer etkinlikler sırasında aranızdaki bağda yeni bir içsel heyecan, keskin bir mutluluk duygusu, mevcut durumda ve bir sonraki durumda yeni açıklıklara erişmeye imkan veren derin bir anlayışın birden bire ortaya çıktığını hissetmelisiniz.

Dostlarla bağlantıda böyle özel bir hissiyat uyanmıyorsa bu bağa gelemediğinize işaret eder. Bunu kendi içimizde bulup keşfetmeli ve başkalarına öğretmeliyiz, çünkü mutluluğun, canlılığın, yaşama gücünün kaynağı bundadır ve bizim için açıklığa kavuşturmanın da kaynağıdır, çünkü bizim için yalnız duygular yeterli olmaz, biz aynı zamanda bu durumları açıklığa kavuşturmak, bu durumlara bilinçli katılmak, kendimiz “şafağı uyandırmak” isteriz.

Bu nedenle, grubun merkezinde keşfettiğiniz bu pınar manevi gelişmenin gücünün kaynağıdır. Ve insanlık için de bu güven duymanın, hoş bir duygunun aile, çocuklar, eğitim vb. konulara daha doğru bir tavır gözetmenin kaynağı, yani hayatlarının kaynağı demektir.

Bu çok özel bir noktadır. Gücün kaynağını, hayatın kaynağını, aklın ve kendi enerjimin kaynağını bulmak zorundayım ve birden bire yol açıklık kazanır ve kendi durumum doğru yöne doğru dengeye gelir. Güç ve sağlamlık elde ederim. Tüm bunlar grubun merkezinden edinilir.

Günlük Derse Hazırlık, 21.03.15