Category Archives: Kabala

Dünyaya Aracılığıyla Ortak Arzunun Prizması

Soru: Realitenin kolektif algısı nedir?

Diyelim ki ben milyonlarca hücrenin birleşmesinden oluşan biyolojik bir organizmayım ve bu benim dünyayı algılayışım. Ancak, içimdeki her hücre de bir şekilde dünyayı algılar. Dünyayı bireyin nasıl algıladığıyla ve toplumun nasıl algıladığı karşılaştırılabilir mi? Kabalist dünyayı nasıl algılar?

Cevap: Bedenimiz organik olarak dünyayı tüm gözenekleri, tüm hücreleri, tüm duyu organları aracılığıyla algılar: görme, işitme, tat alma, koku alma ve dokunma.

Bir Kabalist dünyayı, cansız, bitkisel, hayvansal ve insan arzularının tamamından oluşan, ortak arzu aracılığıyla algılar. Bir ölçüde, Kabalist evrende var olan her şeyi sanki kendininmiş gibi algılar. Çoğunlukla, kendinin gibi hissettiği, insanlığın arzusudur.

Ve bu hiç de kolay değildir. Bu, onun bu dünyaya ait izlenimlerinde büyük bir değişiğe yol açar, içinde buna karşılık gelen reaksiyonlara neden olur. Baal HaSulam kendi içinde her şeyi hissettiğini yazar, bölünmüş hisler seviyesinde değil, kendinde.

Diyelim ki ailede on çocuk var, herkesin kendi ihtiyaçları var ve anne çocuklarının hepsini hisseder. O genel olarak hisseder: eksikleri ne, onlar için en iyi ne vb. Her birinin bireysel egoizmini hissetmez, ama genel olarak bu arzuyu, onların isteğini ve onlara fırsatlar verebilir.

http://laitman.com/2016/10/world-though-the-prism-of-the-common-desire/

Bu Dünyadan Ayrılanlarla Her Hangi Bir Bağlantı Var Mıdır?

Soru: Kabala Bilgeliğini çalışmış ve vefat etmiş olanlarla her hangi bir bağlantı olabilir mi?

Cevap: Tüm yaratılışı hissetmeye gelindiğinde dünyamız bir engel değildir. Şu anda tüm dünyayı, tüm sistemi hissetmiyorsunuz ancak zamanla bunu yapmanız mümkün olacaktır. İçsel bir nitelik, hala bu dünyada yaşarken, tüm evreni hissetmenizle içinizde ifşa olacaktır.

Sonra bu hayatı bırakacaksınız ve dünyayı sadece bedeniniz olmadan hissedeceksiniz. Bunun nedeni bedenimizle üst dünyayı hissetmememiz, ancak ruh yoluyla yaratılan duyularla hissederiz. Maddi bedenden ayrıldığınızda, ruh her hangi bir değişikliğe uğramaz ve manevi yolunuza, gelişiminize bir bedeniniz olmasa bile aynı şekilde devam edeceksiniz.

Bu nedenle, bedeninizde yaşarken bir kez Yaradan’ı keşfetmeniz önemlidir ve böylece ileriye devam edebilirsiniz.

http://laitman.com/2016/10/is-there-any-contact-with-those-who-departed-this-world/

Arzularınızdan Korkmayın

Tora, Deuteronomy 11:25: Hiç kimse senin önünde ayağa kalkmayacak. Efendi senin Tanrı’nın seninle konuştuğu gibi, üzerine bastığın tüm topraklarda korkunu ve endişeni söküp atacak.

Kişi içinde yükselen ve ulaşılmaz ve korkunç görünen hiçbir arzusundan korkmamalıdır. Tüm korkular ve ıslah olmamış egoizmin onun içinde resmettiği her şey değersizdir. Onlar ıslah edilmemiş arzuları dengeleyen daha yüksek miktarda üst ışık çekmek için gereklidir kişi böylece daha yükseğe çıkar.

Islah etmesi çok zor olan arzular kasten ortaya çıkar. Kişi bunları ıslah ederek sonsuzluk dünyasına yükselir.

Soru: Bu şu anlama mı geliyor: eğer yükselirse bütün uluslar ona yol yapar?

Cevap: Evet. Bu tam olarak kişinin üst ışığı nasıl çekeceğini doğru anladığı zaman olur.

Don’t Be Afraid Of Your Desires

Maddesel Egoizm Ve Manevi Egoizm

Soru: Yükseliş ve iniş koşulları, erkekler ve kadınlar arasında eşit mi meydana gelir yoksa kadınlar için farklı mıdır?

Cevap: Kadınlar ve erkekler için aynı düzeltmeler ve bağlar vardır.

Dünyamızda maddi koşullarda erkeler ve kadınlar arasında fark vardır ama maneviyatta hiçbir fark yoktur.

Dünyamızda gördüğümüz her şey maneviyatta tamamen alakasızdır, yemek, seks, aile, bilgi, kontrol veya onur ya da fiziksel güçler ya da özel içsel güçler yoktur.

Maddi ego, sadece ölümlü bedene hizmet etmek üzere tasarlanmıştır ancak bu manevi dünyada böyle değildir. Manevi dünyada, bize Yaradan’ı ifşa eden tamamen farklı bir egoizm ediniriz.

http://laitman.com/2016/10/materialistic-egoism-and-spiritual-egoism/

Dünyayı Yönetebilir miyim?

Soru: Dünyayı yönetebilir miyim? Yönetebilirsem, bunu nasıl yapabilirim?

Cevap: Kabala Bilgeliği bunun içindir. O bize, tüm kaynaklarda mutlak bir doğrulukla, bundan bahseder.

Eğer dünyayı nasıl etkileyebileceğinizi öğrenirseniz, bunu yapmanız mümkün olur. Dahası, herkes Kabala bilgeliğini algılama biçimine göre bunu yapabilir.

Şunu vurgulamak gerek, nasıl dünyayı yalnız olumlu yönde etkilemeniz mümkün olur, çünkü zaten şimdi olumsuz olarak etkiliyorsunuz. Eğer dünyanın yönetimine müdahale etmezsek, onu olumsuz etkileriz ama ona müdahale etme yeteneğine sahipsek, bu sadece olumlu şekilde olacaktır.

Can I Manage The World?

Yeni Hayat #778 – Tora’yı Çalışmak Gerçekte Ne Demektir ?

Özet

Tora’yı gerçekten çalışmak ne anlama gelir ? Bu kitabın içinde saklı olan kuvvet ile nasıl birleşebiliriz ve bu nasıl bir üst amaca doğru bizleri ulaştırır ?

Tüm hakikatın genel kuvvetine Tora, Işık, üst kuvvet, sevgi ve ihsan etme kuvveti adı verilir.

Işık arzuyu yarattı ve bu sebeple dünyanın Tora’nın sayesinde yaratıldığı belirtilmiş olup, kişinin yaratılışın gayesini edinebilmesi için Tora’nın kuvvetini kullanabilme kabiliyetine erişebilmesi gerekir. Dünyayı ve onun içerisindeki her şeyi idare eden bir Tora mevcuttur ve bizim işlevini sürdürmemiz gereken bir Tora vardır. Fakat bizler onu doğru şekilde işletemezsek eğer, bizim ayrışmamızı düzeltmeye ilişkin de kuvvetler bulunur.

İsrail ulusu olarak, bizim görevimiz üst kuvvetin niteliğini kendimize doğru yöneltmek ve onu düzgün şekilde kendi üzerimizde harekete geçirmektir.

3500 sene öncesinde, insanlık belli bir olgunluğa erişmişti ve Tora ile ilk irtibatını sağlamıştı.

Tora’nın işlevini, kendi kitapları üzerinde işletebilen insanlara Kabalistler adı verilir. Kabalistler, Tora olarak adlandırılan üst kuvveti kendilerinin nasıl etkileyebileceklerine ilişkin işlevi edinmeyi öğrenirler.

Herkes Tora’yı, Işık anlamına gelen şeyi yorumlar ve çalışması da, bireyin seçimine bağlı şekilde olur. Fakat esasında bütün hepimizin İsrail ulusunun, Tora’nın ve Yaradan’ın bir olacağı şekildeki seviyeye erişmesi gerekir.

Tora’nın özü şudur : ”Ben kötü eğilimi yarattım ve buna şifa olan Tora’yı yarattım. Nitekim onun içindeki Işık ıslah eder”. Tora bizim bencilce olan tabiatımızı, diğerlerini sevebilen bir tabiata doğru dönüştürebilir. Fakat bizler şayet Tora çalışması yaparsak ve diğerlerini sevebilme sevgisine erişemezsek eğer, o zaman bu bizim Tora’yı tam anlamıyla çalışamadığımız ve de yalnızca bilgelik için çalıştığımıza ilişkin bir işarettir.

Kabalistler her nesil için, her bir nesile uygun şekilde Tora kitaplarını yazmışlardır. ARI’nin zamanlarında örneğin, Kabalistler bilimsel bir tarzı kullanmışlardır.

Bir kişinin arzusu 613 egoist parçalara ayrılmış olup, onların hepsinin Tora’nın sayesinde sevgiye dönüştürülerek ıslah edilmesi gerekir. Kişi eğer Tora çalışmasını, bir bilgisayarın verilerle doldurulduğu gibi, yalnızca bilgi ile zihnini doldurmak için yapıyorsa, o zaman kutsal bir hale dönüşemez.

Aydınlanma dönemi esnasında, bazı insanlar suni bir Tora çalışmasını bırakmaya başlamışlardı. Günümüzde ise, Tora’dan çıkışı terk etmemiz ve Kabala Bilgeliği çalışarak yeniden Tora’ya doğru dönmemiz gerekir.

Tora bizlere, sevginin zıttı olan hareketleri, bunları yapmamamız için anlatır. Kişi diğerlerini sevebilme tutumunu geliştirmek istediğinde, 613 bencilce olan arzuları kişinin içinde ifşa olur. Sonrasında ise, kişinin Tora’ya, yani her bir nefret arzusunu sevgiye dönüştürebilecek şeye ihtiyacı olur. Bu sebeple, Tora’nın şifa olduğu söylenir. [195311]

KabTV’den “Yeni Hayat #778Tora’yı Çalışmak Gerçekte Ne Demektir ?, 18.10.2016

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 141

Facebook sayfamdan bir soru: Kendi görüşlerini ispat peşinde koşmaktan ve diğerlerine kendi yaşam şekillerini dayatmaktan insanları vaz geçirmek için ne yapılabilir?

Cevap: Kabalistlerin yazdığı gibi, dünyayı daha iyi bir yer yapmak için Kabala Bilgeliğinin dağıtımı yapılmalıdır. Bu, herkesin gözlerini insanın doğasına açar ve eğer Or Makif’İn (Saran Işık) yoluyla ıslah olmazasa daha kötüye doğru nasıl değişeceğini görür.

Facebook Sayfamdan Soru: YES’deki Kanal 66 ya ne oldu?

Cevap: Biz hiçbir cevap ya da karşılık almadık bu yüzden kapatmaya karar verdik. Kanal 66, HOT’da yayınlanmaktadır.

http://laitman.com/2016/09/answers-to-your-questions-part-141/

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 139

Soru: Kabala Bilgeliği hakkında hiçbir şey duymamş bir kişi maneviyatta gelişebilir mi?

Cevap: Hayır, gerçek manevi gelişim Yaradan ile form eşitliğini kapsar, ve bunun metoduna Kabala Bilgeliği denir.

Soru: Cinsiyetini değiştirmiş insanlar Kabala ilmini nasıl çalışabilir; onlar yeni cinsiyetlerinde ıslah olurlar mı olmazlar mı?

Cevap: Kabala ilmi, bir kişinin egoistik arzusu ile ilgilenmektedir ve sadece Üst Işık, ıslah eden ışık onu etkileyebilir.

Answers To Your Questions, Part 139

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 138

Soru: Çocukların eğitimi hakkında bazı tavsiyeler verebilir misiniz, özellikle aralarında saldırganlık ortaya çıktığında? Onları doğru şekilde nasıl yönlendirmeliyiz?

Cevap: Her zaman kendinizi onların yerinde hayal edin.

Facebook’umdan bir soru: Ben engelli çocuklar ve ebeveynleri ile ilgili sizin görüşlerinizi ve Kabala Bilgeliği’nin tutumunu merak ediyorum.

Cevap: Sempati ve şevkat.

Answers To Your Questions, Part 138

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 136

Soru: Daha fazla okuyup, çalışıp ve kendi üzerimde çalıştıkça, anlamak daha daha da zorlaşıyor. Birçok sorularım var ve her zaman cevapları bulamıyorum; bu sanki bir labirente girmek gibi.

Sorular ortaya çıkıyor çünkü biz yeryüzüne çalışmak için geldilk ve aynı zamanda hepimiz belirlenmiş bir program koduyla, Yaradan’ın deneyinin katılımcılarıyız.

İyilik, şefkat, merhamet ve sevgi nerede? Bu hiçbir şekilde uymuyor. Gezegenimiz üzerinde olan tüm bu dehşeti kayıtsızca gözlemlemek nasıl mümkün? Ve nereye gidiyoruz, tanrılar nerede? Belki de kendini imha için programlanmış kobaylarız.

Cevap: Baal HaSulam’ın metinlerini çalış ve her şeyi anlayacaksın.

Soru: Eduard Shifrin’in “Din Ve Bilim Arasında Çelişki Yoktur” makalesi hakkındaki görüşünüzü merak ediyorum.

Cevap: Yazar, manevi gelişim sürecindedir.

Answers To Your Questions, Part 136

Toplam 48 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...3040...Son »