Category Archives: Kabala

Hayatın Anlamını Keşfetmek

Soru: Siz, bütün hayatınız boyunca hayatınızın anlamını araştırıyorsunuz. Ancak hayatın anlamı herkes için benzersiz değil mi?

Cevap: Bu doğrudur. Biz kesinlikle birbirimizden farklıyız ve hepimizin kendi hayatımızın anlamına sahibiz. Ancak bunu bulmak için, elimize hayatımızın anlamını nasıl elde edeceğimize yarayan bir araç yerleştiren, Kabala denen bir sistem var.

Herkes kendi ruhuna, ruhunun köküne, kaderine, hayatın anlamını keşfetmek olan hedefe doğru olan yola sahiptir ve bu nedenle herkes kendi yoluna sahiptir. Ancak yine de bir çıkmaza girmemek, bir yerlerde kaybolmamak, daha sonra büyük bir sapma haline dönüşen, bir derecelik sapma göstermemek için nasıl gidileceğini bilmek gerekir.

Hedefe doğru bir şekilde ulaşmak için belirli kılavuzlara, becerilere, yürümek için bir bastona, yöne, bir referans noktasına, bir haritaya ihtiyacınız vardır; gezgin için hepsi gereklidir. Bu, Kabala’nın bize sağladığı şeylerle ilgilidir.

To Discover The Meaning Of Life

Herşeyi Sevgi İle Örtmek

Soru: Kabalist, kendi ve başkalarının, ayrılmadan kaynaklanan nefretini kontrol edebilir mi?

Cevap: Hayır. Nefret kontrol edilemez. Sadece sevgiyle örtülebilir. “Sevgi, tüm kötülükleri örter.” diye yazılmıştır.

Soru: Bunu başkası için yapabilir miyim?

Cevap: Hayır. Yapabileceğiniz tek şey, diğer herkesi içinize dahil etmek ve böylece onların tüm olumsuz niteliklerini olumluya çevirmektir. Olumsuz nitelikler yoktur. Onlar sadece, olumlu olanlarla dengelenmiyorlar.

Covering Everything With Love

Nasıl Ölümsüz Olunur?

Yorum: İnsanlık her zaman ruhun ne olduğunu, insanların her şeye neden farklı tepkiler verdiklerini, tam olarak bu şekilde algıladıklarını, neden başka şekilde algılamadıklarını anlamaya çalışmıştır. Bunun çalışılması psikolojinin gelişmesine yol açmıştır.

Benim Yorumum: Binlerce yıldır, Kabalistler ruhun ne olduğunu ve onu elde etmeyi, çok ciddi bir şekilde çalıştılar, araştırdılar. Onlar sadece araştırma yapmakla ve kitap yazmakla kalmadılar, onlar bunu kendi deneyimlerinden, kesinlikle güvenilir bir şekilde ortaya koydular, ifşa ettiler.

Ancak insanlığın ruha erişemediği gerçeğinden dolayı, bu dünyada bazı eylemleri gerçekleştirmek için bir insana ölümsüzlük sözü veren dinler icat etmiştir.

Aslında, ölümsüzleşebilmek için, egoizmimizden çıkmamız gerekir; çünkü bizi o yok eder, bizi kendi içine çeker. Üzerine yükselerek, ihsan etme niteliğini elde ederiz, bir sonraki boyuta geçeriz ve böylece gerçekten ölümsüzlüğü hissetmeye başlarız.

Kişi buna dünyamızda, bu hayatta, şimdi ulaşabilir – bunu deneyimlemek için hiç bir şekilde ölmesine gerek yoktur. Bu Kabalanın amacıdır. Onu çalışın ve bunun sizin için ne kadar yakın olabileceğini göreceksiniz.

How To Become Immortal

Kabalistlerden Sağlık İçin Reçete

Soru: Kabalistler sağlık kavramını nasıl açıklar?

Cevap: Ünlü bir deyiş var: “Sağlıklı beden- sağlıklı zihin” Kabalistler aksine inanıyorlar,Sağlıklı ruhla, maneviyatla, sağlıklı bir vücut gelir.”

Sağlıklı bir maneviyat, kişi ihsan etmek için, başkalarının yararı için ve tüm insanlık için çalıştığındaki, koşuldur, durumdur.

Eğer böyle yaşayabilseydik, kendimizi mutlak sağlık içinde sonsuz varoluşta hissederdik ve bir hastalığın veya kötü bir koşulun ne olduğu hakkında bir fikrimiz bile olmazdı. Kişi her zaman sağlıklı olurdu, çünkü tüm hastalıklar kendi düşüncelerinin sonucudur.

Hemen bir soru ortaya çıkıyor: “Öyleyse Kabalistler neden hastalanır?” Gerçek şu ki, tüm insanlık henüz ıslah olmamışken, insanlar birbirleri nedeniyle hasta oluyorlar. Kabalistler insanlığa dahildirler ve doğal olarak herkesle birlikte hastalanırlar.

Bununla birlikte, ıslaha yaklaştığımızda, daha az hastalanacağız ve yaşam duygusunun yerini ölümsüzlük hissi ve sağlıklı varoluşun aldığı bir koşula geçince daha uzun yaşayacağız.

The Recipe For Health From Kabbalists

Doğa İle Bütünleşmiş

Soru: Bu dünyadaki insanların tamamen birbirine bağlı olmadığını görürseniz ne yapabilirsiniz?

Cevap: Ne yazık ki bu öyle. Ancak doğanın tümü- cansız, bitkisel ve hayvansal- zaten yakınlaşmaya başladı. Bize giderek daha fazla bütünleşmiş olarak ifşa olmaktadır. İstisnasız her şey tek bir sisteme girer. Ve doğa her zaman böyle olmuştur, fakat şimdi insanoğluna yaklaşıyor, onu doğaya dahil etmek istiyor ve yapamıyor. Bizler onun tüm derecelerine zıdız ve ona entegre olamıyoruz, çünkü kendimize ve aramızda entegre değiliz.

Buna katılmamak ve “Cansız, bitkisel ve hayvansal doğanın bütünleştiği doğru mu? Hayvanların birbirlerini nasıl avladığını görüyoruz. ” demek mümkündür. Ama bu onlar için bir varoluş aracıdır. Birbirlerine zarar verme niyetleri yoktur, yalnızca bir arada yaşamak niyetindedirler.

Ancak bunu görmüyoruz, anlamıyoruz, çünkü onlara egoist bakış açımızdan bakıyoruz. Doğaya doğru bir şekilde bakabilseydik, birbirlerini yok etmediklerini, ancak sadece ortak yaşam içinde hareket ettiklerini anlayabilirdik.

Integrated In Nature

“Ego” Terimi İlk Ortaya Ne Zaman Çıktı?

Soru: Bilim, “ego” teriminin Sigmund Freud’un psikanaliz teorisi aracılığıyla tanıtıldığına inanmaktadır. Ancak Kabala psikolojiden daha yaşlıdır. Bu terim Kabalada ilk önce ne zaman ortaya çıktı?

Cevap: Kabala’da, bu terim aslında haz alma arzusu olarak adlandırılmaktadır. Adem tarafından 5778 yıl önce tanıtıldı. Haz alma arzusu, bizim dünyamızın meselesidir.

Soru: Ve “Kabala” kelimesi ne zaman ortaya çıktı?

Cevap: “Kabala” kelimesi ilk kez ortaya ne zaman çıkmaya başladı, tam kesinlik ile söyleyemem, fakat antik Yunanlılar bunu ‘alma’ olarak tercüme ettiler, yani alma bilimini, ifşayı ‘alma’.

When Did The Term “Ego” First Appear?

Twitter’da düşüncelerim-12-30-17

Kabala a) insanlar ve b) ruhlar arasındaki bağların birleşik bir forma islahının metodudur- ADAM. Bizim dünyamızda insan seviyesinde bağlar krizin üstesinden gelmek içindir. Manevi dünyadaki ruhların seviyesindeki bağlar Yaradan’ı ifşa etmek içindir. Ancak her iki derece de tek bir amacın peşinden koşar.- Birlik.

My Thoughts On Twitter, 12/30/17

 

 

Twitter’da Düşüncelerim, 25/12/17

Özgürlük: Bir dişli çark gibi, diğer dişli çarklar tarafından her yönden sana baskı yapılıyor. Hareket edemezsin Onlara tamamen bağımlısın! Bununla birlikte, aniden Yaratıcı ile yaptığınız sözleşmeyi, sizi kendinizden kurtararak sizi herkesten kurtaracağını ve herhangi bir şeyi değiştirmenize gerek olmadığını hissediyorsunuz!

Dışarısı ile (egonun üstünde) bütünleyici bağ elde edildiğinde, geçmiş, şimdi ve gelecek, hayvan vücudunun üzerinde tek bir bütün olarak algılanır. Varoluşu, kuvvetlerin (yaradılış planı) genel akışında hissedersiniz ve içinde yerinizi görürsünüz.

Birlik: Evrenin parçaların toplaması değil, tek bir bütün olduğunu algılamaya gelmemiz lazım. Farklı özelliklere sahip parçalar o kadar birbirine bağlıdırlar ki, aralarında ayrım yapamazsınız. Bu Yehida’nın derecesidir; aramızdaki toplam birlik, arzular ve üst güç, tamamlama

Gerçeğin ifşası: Kişi gerçeği değiştiremez; ancak gerçeğe ve çelişkilere doğru olan yaklaşımını değiştirebilir. Kabala çalışarak; kendimi dünyamızın yönetim sistemi ile mütabakata getirerek, onunla tamamen ve bilinçli bir şekilde bağlanarak değişmek zorunda olduğumun farkındayım.

Maneviyat sonsuzdur! Alma niyeti ihsan etme niyetiyle yer değiştirdiğinde, zaman kaybolur.

İhsan etme: geçmiş ya da gelecek yok, eylemin kendisidir önemli olan ve bunu kimin yönettiği.

Ego geleceği vaat ediyor, ancak maneviyatta gelecek yoktur- tüm hepsi şu an mevcut.

Maneviyat ( Yaradan; üst ışık) yalnızca sizin onun için oluşturduğunuz formu doldurur. Gruptaki ilişkilerinizden Yaradan imajını nasıl oluşturacağınızı öğrenirsiniz ve adım adım ( düşüşler ve yükselişler) onu ifşa edersiniz. Yaradan-Adam formunu, Yaradan tasvirini yaparsınız.

My Thoughts On Twitter, 12/25/17

Kabalistik Bir Sanat

Soru: Bir çalıştay sırasında onlunuzun kalbine pratik olarak nasıl dokunabilirsiniz?

Cevap: Bu bir Kabalistik sanattır: onluda dostlarla nasıl anlaşılır, nasıl karşılıklı anlayış, karşılıklı bağlantı ve dahiliyet yaratılır ki böylece ulaşmak istediğimiz hedefi en önemli şey olarak görsünler.

Kongreler iyidir, çünkü herhangi bir şeyden dikkatimiz dağılmaz. Buraya geldim ve şu an birlikte olduğum dostlarım dışında hiç kimse yok. Başka hiçbir şey hakkında düşünmek istemiyorum. Şu anda, Yaradan’ı ifşa edeceğim, onluda birbirimize eklediğimiz hissiyatı elde etmek istiyorum.

Başka hiçbir şey beni bundan alıkoymaz. Ve dostlarım da benim gibi davranacaklar. Yaradan’ın onları kontrol ettiğine ve onları benim için en iyi figür haline getirdiğine inanmak zorundayım. O, onlar vasıtasıyla benimle oynuyor.

Eğer sürekli kendim üzerinde çalışmaya, onlara uyum sağlamaya, onlara eklemeye ve onları tek bir bütün halinde toplamaya çalışırsam; o zaman içlerinde, aramızdaki Yaradan’ı ifşa edeceğim.

A Kabbalistic Art

Malhut Bekliyor

Tora, Sayılar 12:01: Meryem ve Harun, evlendiği Cushite kadın hakkında, Cushite bir kadınla evlendiği için, Musa’ya karşı konuştular.

Musa’nın karısı Zippora, bir Cushite’di, yani bu koyu tenli olduğu anlamına gelir. Bu, Musa’nın Malhut’unun, Meryem ve Harun’un arzularından daha koyu, sert ve ağır olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, onunla (Zippora) birlikte çalışırken daha üst seviyeye ulaşır.

Aynı şekilde, artık kendimizi tüm insanlığa bağlamak zorundayız. Bağlanmak için bekleyen Malhut’u hayal edebiliyor musunuz? Aynı zamanda, bu gerçekleştiğinde, herkes böyle bir yükseliş alacaktır!

Malchut Is Waiting