Category Archives: Kabala

Kabalistin Dünyası

Soru: Kabala bilgeliğini doğru bir şekilde çalışan bir kişinin, dünya görüşünün, egoizminin ölçümlere hatalar eklediğini bilen bir bilim adamının yaklaşımına benzediğini söylemek mümkün mü?

Cevap: Kabala bilgeliğini çalışan birisi, kendisiyle, egoizmiyle ve Işığın kalitesiyle doğru bir şekilde çalışmaya başlar, mutlak özgecilik ile anlamına gelir.

İki gücü Işığın gücünü ve egonun gücünü koyar, biri diğerine karşıdır ve hayatındaki bu iki karşıt kuvvetin bir araya getirildiği yeni varoluş biçimlerini bir araya getirmeye başlar. Kişi onların arasında orta çizgi olarak var olur. Kendini bu şekilde inşa eder.

Bu nedenle, Kabala bilgeliği çok pratik bir bilimdir. Bu, bir kişinin bu dünyanın olumlu gücünü ve olumsuz gücünü elde etmesinin derecesine göre kendisini, dünyasını inşa etmesi ve Tapınak denilen, olumsuz güç ile olumlu güç arasındaki bağlantıda ve içinde Yaradan’ı keşfettiği, onun ruhu denilen bir yer yaratması anlamına gelir.

The World Of A Kabbalist

Her Şey Manevi Bir Köke Sahiptir

Soru: Kabala bilgeliğini tüm dillerde eşit olarak çalışmak mümkün müdür?

Cevap: İbranice olan kelimeler bir kod taşır; Bu nedenle çalışma aynı olmayacaktır. Örneğin, siz “Bina, Hohma” diyorsanız, O zaman kelimenin kendisinin yazılışı, belirli kuvveti temsil eden sembollerin belirli bir kombinasyonunu taşır, başka bir dilde ise bu olmayacaktır.

Yine de, her dil, dünyamızda her insan, nesne ve olgu gibi bir “manevi köke” sahiptir. Aksi takdirde, bu dal mevcut olmazdı.

Everything Has A Spiritual Source

Her İnsan Kalpteki Noktaya Sahip Midir?

Soru: Her insan kalpteki noktaya sahip midir?

Cevap: Evet, ama kalpteki noktası daha 200 yıl içlerinde ifşa olmayacak insanlar var ve günümüzde daha önceden ifşa olmuş olanlar var.

Kalpteki noktanın bir insanda ne zaman ortaya çıkacağını bilmiyoruz, bu yüzden Kabala bilgeliğini zorlama olmaksızın, herhangi bir baskı olmadan yaymaktayız. Bunu isteyen biri, bu metodun söylediği biri, gelecek ve öğrenecektir.

Does Every Person Have A Point In The Heart?

Çalışmanın Doğruluğunu Nasıl Kontrol Edebiliriz?

Soru: Kabala bilgeliğinde tek gerçek çalışmaysa, kalpteki hissiyat haricinde bunu kontrol etmenin bir yolu var mıdır? Sonuçta, bir ömür, binlerce metodun kontrol edilmesi için yeterli değildir; her biri kendisinin tek gerçek yöntem olduğunu iddia ediyor. Ne tavsiye edersiniz?

Cevap: İstediğiniz kadar kontrol edebilirsiniz. Kabala bilgeliği her şeyin nereden kaynaklandığını bize anlatır. Herhangi bir metoda körü körüne inanmamalısınız.

Kaynaklar üzerinde çalışmalısınız ve eğer gerekirse onları daha da geliştirmenize yardım edeceğiz. Her tür kurslar var ve Rusçada çok miktarda tamamlayıcı materyal hazırladık. Dünyada farklı ülkelerdeki arkadaşlarımızın çoğu Rusça konuşanlardır ve onlar memnuniyetle size yardımcı olacak ve destekleyeceklerdir.

Her şeyi bırakmanız gerektiğini söylemiyorum. Çalışmaya basitçe yaklaşmalı ve yaşamın anlamını akıllıca bir şekilde çözmeye çalışmalısınız. Yaratılışın resmini, üzerinizde etki eden güçleri ve bunları sonraki dünya için ertelememekle birlikte bu yaşamda nasıl kullanabileceğinizi keşfetmelisiniz.

How Can We Check The Truthfulness Of The Study?

Bir Kabalist’in Görevi

Soru: Kabala bilgeliğini çalışan bir kişinin görevi nedir?

Cevap: Kabala bilgeliğini çalışan bir kişi, bir adamı değil insanı vurguluyorum, yaratılış ya da Adem (Adam) olarak adlandırılan genel sistemdeki rolünü mükemmel biçimde ıslah ettiğinden emin olmalı; cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan doğa seviyelerinde, tüm yaratılmış varlıklar ile olan ilişkilerinde ve bunlar aracılığıyla Yaradan ile olan ilişkilerinde.

Yaptığı şey buysa, ona dünyamızda, erkek ya da kadın olması önemli değil, Yaradan’a benzeyen adam, Adem denir. Dünyamızda bir erkek bir kadından çok daha yoğun çalışabilir, çünkü daha büyük bir egoya ve Yaradan için daha az özleme sahiptir.

A Kabbalist’s Mission

Dillerin ve Ulusların Ortadan Kalkmasının Nedeni

Soru: Neden bazı diller ve uluslar tükenip, unutulup gidiyor ve ortadan kalkıyor?

Cevap: Çünkü bu sistemler biter, işlerini tamamlarlar ve tıpkı bir roket atışındaki sahne gibi yanar kaybolur ve hepsi bu kadardır.

Diğer yandan İbranice dili kalır çünkü üst liderliğin kökünden kaynaklanır ve onu açıklar. Tüm 22 güç (İbrani alfabesinin harfleri) ve son beş harf, üst güçlerin dünyamıza indiği ve yönettiği ilk köklerden gelen liderlik sistemini tarif eder.

The Reason For The Disappearance Of Languages And Nations

Dünya Bereketle Yaratıldı

Soru: Dünya neden ilk harf “Aleph – א” değil, ikinci harf “Bet – ב” ile yaratılmıştır?

Cevap: Gelişim hiyerarşisinde, “Aleph” harfi çok daha sonra Atzilut dünyasında görünür. Üst dünyada “Yud – י” harfi önce görünür ve “Bet” harfi dünyamızı üst dünyada yarattı “Bereşit” (başlangıçta) çünkü bu harf özellikle başlangıç hakkında öğretir.

Zohar Kitabı’nın önsözünde, “Haham Hamnuna-Saba’nın Mektupları” adlı yazı, İbranice alfabenin tüm harflerini anlatıyor.

Soru: O makalede her harfin Yaradan’a “yaklaşmak” ve dünyanın yaratılmaya başlaması “istemek” olduğu ve Yaradan’ın her harfte bir kusur bulduğu söylenir. Harf yaklaştı ve “benimle başla” diye rica etti ne anlama gelir?

Cevap: Bu, Yaradan’ın, her harfi, O’nun gelişim programının başlangıcı olup olmasına bakmaksızın, O’nun Işığına olan tavrını ortaya çıkardığı anlamına gelir. Sadece “Bet” harfinin dünyayı yaratma “kabiliyeti” olduğu açıktı çünkü “Bracha” (bereket) sözcüğü onunla başlar.

“Bet” harfinde, zaten Kli (yaratılan) ve Yaradan (Işık) olan, harfin kendisiyle arasında bir bağlantı vardır. Böyle bir içsel bağlantı başka hiçbir harfte mevcut değildir.

Bereket olmadan, “Bet” harfinde bulunan asıl nitelik olmadan, harflerin geri kalanı Işık’tan mahrum kalmış olurdu ve onun enerjisini, gücünü iletemeyecek veya tutamayacaktı.

The World Was Created With A Blessing

Hızlı Kabala İpuçları – 6/26/16

Soru: Bir koca ve karısı aynı Kabala grubunda mı çalışmalı yoksa ayrı gruplarda çalışsalar daha mı iyi?

Cevap: Erkekler ve kadınlar farklı onlu gruplara sahip olduklarından, aynı grupta çalışmalısınız.

Soru: Kocam için doğru dua nedir?

Cevap: “Yaradan! Bana yakın olması için kocama yardımcı olmanı istiyorum ” ve hepsi bu kadar!

Soru: Manevi koşullarımızı, egoist değerlendirmelerimizi ve kişisel görüşlerimizi birbirimize empoze etmekten nasıl kaçınmalıyız? Eşim derslerle ilgili duygularını benimle paylaşırsa nasıl yanıt vermeliyim?

Cevap: Ona dostun gibi davranmalısın, eşin gibi değil. Manevi çalışmayla meşgul olduğunuzda, o sizin dostunuz ve bu siz ikiniz için küçük bir grup.

Soru: Manevi anlamda bir koca ve bir eşin her ikisi de erkek ise aile bedensel anlamda risk altında mıdır?

Cevap: Hayır, onlar karşılıklı olarak birbirlerini her birinin manevi niteliklerine göre birbirlerini etkilerler. Dahası, onların manevi niteliklerinin bedensellik ile hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla etkisiz hale getirme yoktur, aksine erkek veya kadın formunda kendilerini daha iyi ifade edebilirler, ancak fiziksel aile yaşamını desteklemek ve korumak önemlidir.

Soru: Kabala bilgeliği, birliği ve zıtlıklar arasındaki mücadeleyi nasıl açıklıyor?

Cevap: Zıtlıklar arasında bir mücadele yoktur. Sadece birlik için mücadele vardır.

Soru: Kalpteki nokta erkek mi yoksa kadınsal nitelik mi?

Cevap: Kalpteki nokta erkek nitelik olarak kabul edilir. O dünyamızdaki bir adam değildir, sadece, erkekler gibi kadınlara özgü olabilen, ihsan etme niteliğidir.

Soru: Kabala bilgeliğine göre “dost” ve “yoldaş” kelimeleri arasında bir fark var mıdır?

Cevap: Hayır, dost, ahbap ve yoldaş eş anlamlıdır. Önemli olan ilişki, bağ, siz ve Yaradan arasında bağlantı için özlem duymaktır.

Soru: Manevi yolda ihanet nedir?

Cevap: İhsan etme niyetinin değiştirilmesi ve Yaradan için zıt yönde özlem duyma.

Soru: Bir kadının aile kurmak için koca seçmesinde gereken kriterler nelerdir?

Cevap: Birincisi, birbirleriyle fiziksel olarak uyumlu olmalılar ve ikincisi, karşılıklı olarak birbirlerini kabullenme arzusu olmalıdır.

Soru: Erkeklerimiz için ne dileyebilirsiniz?

Cevap: Haydi kadınlarımıza vermeyi/teslim olmayı öğrenelim, ama aynı şeyi kadınlara da söylemek isterim. Karşılıklı rıza, dostlar arasında, ailede ve çocuklarımız ile aramızda doğru bağlantıyı kuran şeydir. Haydi, hepimiz bunu öğrenelim. Hepinize iyi şanslar ve mutluluk!

Blitz Of Kabbalah Tips – 6/26/16

Hızlı Kabala İpuçları – 7/17/16

Soru: İbranicede “Babil” kelimesi ne anlama geliyor?

Cevap: “Babylon” kelimesi, “Bil bul” kelimesinden türetilmiştir, bu da karıştırma anlamındadır. Bu, tüm kabilelerinin eski Babil’deki bir kabilenin içine karışması ve daha sonra dağılmaları ve yeniden yerleşmeleri anlamına geliyor.

Soru: İbranice bilen birinin Kabala bilgeliğini çalışması daha kolay mıdır?

Cevap: Genellikle, evet, ancak bunun özel bir önemi yoktur, çünkü üst dünyanın edinimi efor ve çabaya bağlıdır. İsrail üniversitesindeki bir dilbilim profesörü, Kabala bilgeliğini çalışabilir ve hiçbir şey elde edemezken, dilin sadece yarısını öğrenen bir kişi gayret gösterebilir ve üst dünyaya erişebilir.

Soru: Michael, Adam, Rebecca, Sarah ve David gibi belirli isimlerdeki kişilerin maneviyata daha çok ilgi duyduklarını fark ettim. Neden böyle?

Cevap: Haklı olduğunuzu sanmıyorum. Öğrencilerimizin isimleri hakkında istatistiksel bir çalışma yapsaydık, şüphesiz ki aralarında bu isimlerde birçok kişi bulurduk.

Soru: Bir dilin kodunu keşfetmek nasıl mümkün? Hayvanların dilini anlamayı öğrenmek mümkün müdür?

Cevap: Bilmiyorum ve hayvanlarla konuşmuyorum.

Yorum: İbrahim’in hayvanların dilini anlamış olduğunu söylerler.

Düşüncem: Bunun anlamı maneviyata giren bir kişinin, cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerde olan her şeyi anladığını, egoizmin doğanın bu sevilerdeki ifadesi anlamına gelir.

Soru: İbrani dilinin harfleri manevi anlamlarına/önemlerine göre mi sıralanır?

Cevap: Onların neye ait olduklarına bağlıdır. Alfabedeki en önemli harf, ilk harf “Aleph – א” dir. Onlar yukarıdan aşağıya, Bina’dan Malhut’a doğru düzenlenmiştir.

Soru: Harfler ve sözcüklerin kombinasyonları bir insanın kaderini programlayabilir mi ve kendi içinde yaşam ve enerji taşırlar mı?

Cevap: Hayır. Yaşam gücü sadece kişinin içinde olabilir. Harflere inanmayın ve onlara fazla önem atfetmeyin. Onlarla meditasyon yapmayın, onlarla dua etmeyin ve onlardan hiçbir şey istemeyin. İçlerinde hiçbir şey yok!

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/17/16

Izdırabın Nedeni Nedir?

Soru: Islah zamanı henüz gelmemiş olan insanlar neden hala ızdırap çekmeli? Ve 1995 yılına kadar, Kabala bilgeliği gizi olduğunda, binlerce neslin dönemi boyunca ızdırap çekmenin dışında neler yapabilirlerdi?

Cevap: Izdırap çekme, egoizmimizin mutlaka daha yüksek, özel ve sonsuz hazları isteyeceği bir noktaya kadar gelişmesi gerektiğinden kaynaklanır.

Dolayısıyla atomların, moleküllerin, toprağın ve suyun yaratılışından başlayarak, ilkel organizmalar, bitkiler, hayvanlar ve son olarak bugünkü haliyle insana kadar gideceğimiz uzun bir yol vardı. Bu gerçekten çok uzun bir yoldu ve hepsi de ızdırap içindeydi.

Sadece günümüzde, son aşamamızda gelişmeye başladık. Fakat şimdi, Üst Işığı çekmenin mümkün olduğu özel bir yöntem olan, Kabala bilgeliğiyle ilerleme imkânımız var.

Ve sonra Ahişena’nın yoluyla (zamanı hızlandırma), doğanın ızdırap yoluyla bizleri arkamızdan itmesi olmadan gelişimimizi hızlandırabiliriz, ancak edinimleri önceden görerek ileri gitmek için özlem duyarız. Bu şekilde ızdırap durur. Bu, her zaman arkamızda olan “sopa” dan daha hızlı bir şekilde yaratılışın amacına doğru “koşma”nın mümkün olduğu anlamına gelir, böylece bize yetişemeyecektir.

What Is The Cause Of Suffering?

Toplam 56 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...304050...Son »