Category Archives: Kabala

Kabala Bir Kişiyi Ele Geçirdiğinde

Soru: Eğer Kabala metodu bizleri problemlerin üzerine yükseltirse, o zaman kişi dünyadan uzaklaşıp bulutlarda gezinirken, problemlerini fiziksel düzeyde çözmeyi durdurur mu?

Cevap: Hayır, bu yalnızca başlangıçta kişinin metodu ilk keşfettiği zaman olabilir.

Aniden bilim, insanlar, kitaplar ve öğretim ile karşılaşır – dünyamızda her şeyin nasıl düzenlendiğini açıklayan tüm sistem. Bazı insanlar buna özellikle çekilir, diğerleri sorunlarının üstesinden gelme ve farklı koşullara girme fırsatına çekilir, üçüncü bir grup hayatın ve ölümün ne olduğunu anlamak ister, dördüncü grup ruhlara ve onların reenkarnasyonlarına ne olduğunu vb. öğrenmek ister.

Başka bir deyişle, sıradan insanlar Kabala ile karşılaştıklarında çözülen pek çok soruna sahiptirler. Bu bir insanı ele geçirdiğinde, ailesi, işi ya da başka bir şeyden bile vazgeçebilir. Böyle bir sistemin keşfi insanları şaşırttığı için burada çok dikkatli davranmak gerekir.

Bu nedenle, Kabala her nesilde ya da bir sebep olmadan ifşa olmaz. Ancak bizim neslimizde o ifşa olabilir, çünkü insanlık birçok farklı koşullardan geçmiştir ve uygulamada insanlık bir şeyler tarafından zor şaşırtılabilir.

When Kabbalah Captures A Person

Arzularını ve Düşüncelerini Nasıl Ayıklarsın?

Soru: Kabala metodunun, bir kişinin arzularını ayıklayarak, kaderini ifşa etmesine yardım ettiği doğru mu? Bize gelen arzuları ve düşünceleri nasıl ayıklarız?

Cevap: Yapamazsın! – bunu düşünme bile. Arzuları ve düşünceleri ayıklayacak kadar akıllı, gelişmiş ve kabiliyetli olduğunuzu düşünmeyin.

Yapabileceğin tek şey, Üst Işık’a bu işi yapma fırsatı vermek. Bunun gerçekleşmesi için, içsel, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamalı ve Üst Işık’ın seni kontrol etmesi, kendi başına çalışmasına müsade etme konusunda mutabık olmalısın. Üzerindeki etkisini hissetmeye başla.

How To Sort Out Your Desires And Thoughts

Duygular akılla nasıl barışır?

Facebooktan soru: Duyguları akılla nasıl barıştırabiliriz, çünkü duygularımız, dünyanın işlediği akılcı yoldan uzak olan, yaşam olaylarına verilen cevaplar olarak ortaya çıkıyor?

Duygularımızın akılla ilgisi yok. Duygular açığa çıkarlar çünkü arzulardan “atlıyorlar”. Ve arzu doğuştan doğamızdır.

Akıl, duyguları toplamak, onları çözümlemek, karşılaştırmak, frenlemek vb. için tasarlanmış edinilen ek bir sistemdir. Fakat genel olarak, akıl duyguların önünde zayıftır; önce arzular gelir, akıl ikincildir.

Soru: Duyguları frenlemek mümkün müdür?

Cevap: Hiçbir anlamı yok. Duygularınızın dengeli olduğu bir safhaya ulaşmak zorundasınız. Buna karşın olumsuz duygular, pozitif olanlarla dengelenebilir ve onlarla birlikte rahat hissedebilirsiniz, çünkü hem olumsuz, hem de olumlu duygular, yüce bir hedefe doğru birlikte çalışacaktır.

Ve hepsine ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Doğanızla veya etrafınızdaki insanlarla savaşmıyorsunuz. Aksine, birbirinizle uyum içinde olduğunuzda bir safhaya girersiniz. Bir kişinin artısı, bir başkasının eksi tarafından dengelenir. Biz, hepimiz birbirimizle doğru bir şekilde bağlantı kurduğumuz taktirde, ideal bir sistem oluşturacak ve tüm artılarımız – eksilerimiz mükemmel olarak birbirine uyum sağlayacak şekilde yaratıldık.

Soru: Yani artılar ve eksiler birleşmek üzere dünyanın dört bir yanına mı dağıtılmış?

Cevap: İşte sorun budur. Başka seçeneğimiz yok. Birbirimiz arasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, hiçbir şeyin yardımcı olmadığı görerek cesaretimiz kırılıyor ve sonunda ölüyoruz.

Ama aslında, kendi kendimize hiçbir şey yapamayacağımızı ve Yaradan’dan bize yardım etmesini istememiz gerektiğini görmemiz gerekiyor. Ardından, doğru mozaikte çabucak bir araya geleceğimiz ve birbirimizi tamamlayacağımız etkinin altında, Yaradan üst Işık ile bizim üzerimizde parlayacak.

O zaman herkesin birbirimizle mükemmel uyumuna ulaşacağız. Tüm olumsuz ve olumlu duygular tamamlanacak, her insan başka biri için gerekli olacaktır. İşte bu şekilde mükemmelliğe ulaşacağız.

How Can Emotions Be Reconciled With Reason?

Kabala ve Zihniyet

Soru: Bir insanın kimi coğrafi yerlere yerleştiğini ve oraların karakterini ve zihniyetini kazandığını varsayalım. Hepsi yukarıda mı belirlendi?

Cevap: Evet.

Soru: Kabala’da bir zihniyet kavramı var mı?

Cevap: Hayır. Üst dünyada bir kişi tamamen yeni özellikler, yeni safhalar edinmeye başladığı için dünyevi insan özellikleri, ruhun özellikleri üzerinde çok küçük bir etkiye sahiptir.

Bununla birlikte, kişi Adem’in genel sistemine dahil edilmesinin sınırlarını ve aynı zamanda hayvan safhalarını, özellikle de maddesel zayıflıklarını ve eğilimlerini görür. Fakat manevi ıslah için gerçekten önemli değil.

Kabbalah And Mentality

Gizlilik Özgürlük Verir

Soru: Grup aracılığıyla güç alabileceğimi söylüyorsunuz. Grup Yaradan’dan bir verici midir, yoksa manevi bir güç kaynağı mıdır?

Cevap: İkisi de. Gerçek şu ki, bana göre, grup Yaradan’nın tezahürüdür. Bu nedenle, grupla birleşmeye çalıştığım ölçüde Yaradan’a bağlı kalmaya çalışıyorum. Gruba ihsan ederek, Yaradan’a ihsan ederim ama ben ne bunu görüyorum ne de biliyorum.

Eğer grup yerine Yaradan’ı görseydim, bir köle gibi o’na sürekli olarak ihsan etmek zorunda olurdum. Otomatik olarak bir meleğin forumda olurdum. Bununla birlikte, bu Yaradan’ı görmeyerek nasıl özgür seçimimin olduğudur.

Yaradan bu dünyanın ardında gizlenmiştir.

Bu nedenle, “Olam” (Dünya) kelimesi “Alama” kelimesinden gelir (Gizlenme). Buradan gizlemenin bize özgür seçim veren büyük bir lütuf olduğu çıkar.

Sadece Yaradan’ı edinmede özgür kalabildiğim ölçüde, her şeyi kontrol eden bu büyük gücü ortaya çıkarabilirim : geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek.

Soru: Diyelim ki; dünya çapında saygı gören zengin bir insanla tanıştım. Onu kendi çıkarlarımla kullanmak istemediğim için, onunla tanışlığımı daima herkesten ve hatta kendimden bile saklıyorum. Yaradan ile ilişkimizi de böyle düşünmek mümkün mü?

Cevap: Bana tamamen ifşa olmasına rağmen, Yaradan’la tanışlığımı kendi hatrıma kullanmıyorum, “O evimin tümünde sadıktır” diye yazılmıştır.

O size güvenir ve arzularınız üzerinde bir kısıtlama (Tzimtzum) yapmak için kendi içinizde bir ekran yaratmanız gerekir – Yaradan’dan hiçbir şey kabul etmemek ve sadece ihsan etmek için çalışmak.

Soru: O, kendisini sürekli bana ifşa etmeye çalışıyor ve ben kendim onu sürekli olarak gizliyor muyum?

Cevap: O sadece sen onu gizlemeyi öğrendikten sonra ifşa olur…

Concealment That Gives Freedom

Cadılar, Şeytanlar ve Hortlaklar

Soru: Ruhlar, cinler, melekler ve şeytanlar var mıdır?

Cevap: Cadı, hortlak, şeytanlar, cinler yada diğer kötü ruhlar yoktur.

Bunlar bir kişinin tüm nitelikleridir. Kabala’da, hem saf (özgecil), hem de saf olmayan (egoist) güçlerin pek çok ismi vardır. Ancak, hepsi bir insanın içindedir. Bu şeytanları kovmamız gerektiği anlamına gelmez. Egoist niteliklerimizi düzeltmeliyiz.

Onları bir görüntü şeklinde hayal etmeyin. Bir şeyi değiştirmek mi istiyorsun? O zaman kendini değiştir, egoizmini değiştir. Diyelim ki; dün egoizmin -20 idi ve bugün -10. Bu, içinizden bazı “şeytanları” kovduğunuz anlamına gelir.

Witches, Devils, And Ghouls

Kabala ipuçları – 10-22-18

Soru: Eğer gizlenmişse bir sonraki seviyede çözüm aramak ne demektir?

Cevap: Sadece bir sonraki aşama için özleminize yatırım yapmalısınız ve üst Işık her şeyi düzeltir.

Soru: Bir çember içinde doğan “ortak zeka” bir şekilde sınırlandırıldı mı?

Cevap: Sadece birbirimize yaklaşma kabiliyetimiz tarafından sınırlandırılmıştır, başka bir şekilde değil. Birbirimize ciddiyetle yaklaştığımızda Yaratan’ın zekasına ulaşırız, ki bu maksimum ihsan etme niteliği ve aramızda kıyafetlenen sevgi.

Soru: Çalıştayın methodunun kendisinden kuşku duymaya meyilli ve yanında oturanlara faydasızlığı hakkında konuşan ve duymak istemediği söylenen her şeyi aptallık olarak gören çember içindeki bir katılımcıya nasıl tepki verilmeli?

Cevap: Kabala’nın bilgeliği, ‘egoizmin dişlerini körleştirmelisiniz’ der.

Bir kişi, Kabalistlerin tutmamızı emrettiği genel kurallara itiraz ederse, bizi terk etmelidir. Bu genel kurallar binlerce yıldır zaten var olmuştur, eğer onları gerçekleştirmek istemiyorsa, gitmesi gerekir. Bu konuda tartışacak bir şey yok.

Soru: Çalıştay sorularını seçmek için kullandığınız prensip nedir?

Cevap: Dünya grubunun gelişiminin paylaşılan genel seviyesinin hemen hemen bilirim ve grubun üyelerine seviyelerinden bir seviye daha yüksek bir görev veririm. Bu, bir seviyeden daha fazla değildir, çünkü aksi takdirde soru anlaşılmayacak ve istenen sonuca götürmeyecek bir depresyon durumuna sokacaktır. Grup üyeleri, soruları kendi aralarındaki bağlantı ile anlamak için çaba sarf etmelidirler, hatta bu cevap dahi olabilir.

Soru: Kabalistik metinleri anlamamın sebebi onlu grupta yeterli kadar çalışmalara yatırım yapmamam mı?

Cevap: Kabalistik metinleri anlamıyorsanız, bunları tekrar tekrar ve tekrar tekrar okumanız ve hatta bazen bunları kopyalayıp onları bir şekilde uyarlamanız gerekir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 10/22/18

Gelişiminin Amacını İnşa Etmek

Sonsuzluk dünyasının (EinSof) malhutu onun Keter, kök safhası gibi olması gerektiğine karar verir. Ve bu yüzden arzusunu doldurmak, amacını yerine getirmek için bir kısıtlama yapar ( Tzimtzum)

Şimdi her şey onun içinde yer almaktan haz alma arzusu tarafından belirlenmeyecek fakat o kendi isteği üzerinde, gelişiminin amacını inşa etmek isteyecektir.

Yaradan onun uğruna her şeyi yapmak istediği için, yaradılışı uğruna; tüm düşüncelerin ihsan etme amacında olmasını istiyor.

Bu hedefin gerçekleşmesine perde (Masah) denir. Düşünce yansıyan ışık olarak adlandırılır. Burada ihtiyaç duyulan ilk eylem kısıtlamadır. (Tzimtzum) Bundan sonra kararlar haz alma arzusu tarafından değil, perdeden geliyor.

Kişisel bir perdeden ortak olana geçiş üst dünyanın sınırı olan Mahsom’u geçmek olarak adlandırılır. Ortak perdenin çevrelediği arzumuzun içinde ilk defa hareket etmemiz Mahsom’u geçmek sayılır.

Establish The Goal Of Your Development

Farklılıklarımız Arasında Bağ İnşa Etmek

Dr. Laitman Programı

Program özeti:

İnsanlar fiziksel seviyede, gelişimlerinde birbirlerine benzerler, fakat insan seviyesinde birbirlerinden çok farklılardır. Her insanın kendi iç dünyası, kendi görüşleri vardır. Her insan, diğerlerinden farklı olarak doğar, böylece güçlü, bütün bir sistem karşıtlıkla inşa edilebilir.

Her insanın kendi doğuştan eğilimleri, eğitimi ve çevresel etkileri olmasının yanı sıra ruhlarının bir kökü de vardır. Eğer tüm insanlar benzer bir eğitim alsalardı, ruhlarının bu kökünün değeri hakkında karşılıklı anlayış olacaktı. Başkalarını değiştirmeye çalışmak yerine, farklılıklarımızın üstündeki en yüksek bağlantı değerine nasıl ulaşılacağını görecektik.

New Life #982 – Building Connection Between Our Differences

Bir Rüya mı Değil mi?

Facebook’tan Soru: Yani biz yokuz ve her şey sadece bir rüya mı? Bu toplama kamplarını da içeriyor mu?

Cevap: Nitekim mükemmellik ve sevgi nüfuz etmiş sonsuz dünyanın gerçek resmini gördüğümüzde anlarız ki; Mezmurlarda yazdığı gibi, “Bir rüyada gibiydik.” ‘Başka bir deyişle tecritte, gerçeklikten ayrıydık.

Bu safhadan önce algıladığımız her şey- bugün tüm hayatlarımız, içinden geçtiğimiz ve daha da geçecek olduğumuz her şey – bozulan niteliklerimiz tarafından çizilmiştir. Ve eğer onları ıslah etmezsek, sonrasında birçok problem, savaş ya da diğer felaketler önümüzde uzanıyor.

Ama öte yandan, içimizde olanı düzeltebilir ve sonraki aşamalardan olumlu bir şekilde geçebiliriz.

Genel olarak kendi geleceğimizi kendimiz hazırlarız- bozuk ya da hâlihazırda ıslah edilmiş niteliklerimizle. Kendilerini beyaz ışığın arka planına karşı göstermeliler- mutlak sevgi ve ihsan etme. Eğer buna gönüllü olarak yaklaşmazsak, o zaman çılgınca bir acı çekme yoluyla yönlendiriliriz.

A Dream Or Not A Dream