Nihai Amacı Engellemeyin

Soru: Grubun nihai amacı, Yaradan ile yapışmaya ulaşmaktır. Bir araya gelmek ve çeşitli konular hakkında konuşmaktan haz almaları engelleyici olabilir mi?

Cevap: Bütün bu şeyler hali hazırda olabilir, ancak hiçbir şekilde nihai amacı engellememelidir, yoksa bu “aptalların toplanması” olarak adlandırılacaktır.

Önemi çok az değiştirseler bile, asıl amaç, ana hedefi ortaya koyma yolunda ilerlemek zorunda oldukları diğer tüm görev ve konulara kıyasla her zaman daha önemli ve önlerinde olmalıdır.

Do Not Block The End Goal

Grubun Merkezini Bul

Rabaş, ‘‘Dost Sevgisi – 2’’: Bu nedenle, üzerine kutsallığın inşa edilebileceği asıl temel “Dostunu sev” kuralıdır. Bununla kişi Yaradan’a memnuniyet ihsan etme ihtiyacını edinir. Ondan sonra Yaradan’a memnuniyet veremiyor olma korkusu olabilir. Gerçek korku kapısı geçildiği zaman, kişi inanca gelebilir çünkü inanç, birçok yerde açıklandığı gibi, kutsallığın yavaş yavaş akıtılacağı kaptır.

Soru: Korku bir emir iken, neden inanç ve kişinin komşusunu sevmesi değildir?

Cevap: Korku, son derece gerekli olan aşağıdan bir uyanıştır. İnanç ise kendi başına ihsan etme niteliğidir. Ancak, bu üç koşul üzerinde durmayacağım. En önemli şey grubun merkezini bulmaktır.

Grubun merkezi, herkesin kendisini iptal ettiği noktadır. Bu bir embriyonun tanımıdır, onun üst Partzuf’a bağlanmasıdır. Başka bir deyişle, sizin üzerinizde bir sonraki derece vardır ve sizlerin yükseliş yaptığınız grubun merkezini bulmanız gerekir. Bu merkez sayesinde, sanki kılcal damarlardan geçiyormuş gibi size gelen Işığı alırsınız.

Find The Center Of The Group

Son Islah

Bloğumdan Soru: Bir keresinde videolardan birinde, bizim görevimizi tamamlamak zorunda olduğumuzu, yani son ıslaha gelmemiz gerektiğini ve bunun zaman ve mekândan bağımsız olarak yapılabileceğini söylediniz. Bunun için ne yapmak gerekiyor?

Cevap: Doğru şekilde belirttiğiniz gibi, mekân ve zaman çerçevesinden çıkın. Yani bizler, kendimizi herhangi bir zaman dilimiyle, yeryüzündeki herhangi bir yerle sınırlamamalıyız.

Sadece birbirimizle mümkün olduğunca daha fazla yakınlaşmaya ihtiyacımız var. Başka bir deyişle, egoizmimizin üzerine yükseliriz; çünkü doğamız mutlak egoizmdir ve biz zaten onunla aynı fikirdeyiz, onu anlıyoruz ve iyi bir şekilde inceliyoruz.

Kabala Bilimi, kendimizi aşabileceğimiz ve başkalarıyla bağlantı kurabileceğimiz egoizmimizin üzerine yükselme yöntemini ortaya koymaktadır. Hayvansal egoizmimizin üzerinde, birbirimizle bağlantı kurarak, orijinal doğamızın üzerinde, “Domeh” – Yaradan’a benzer, kelimesinden gelen , Adem olarak adlandırılan, yani birleşik bir üst güç olan bir sistem yaratıyoruz.

Ayrıca kendimizi birleşik bir sistem haline getiriyoruz. Sonra, üst güç onu doldurur ve bizler kendimizin ihsan etme, sevgi, sonsuzluk ve sınırsızlık nitelikleri içinde var olduğumuzu hissederiz.

Bu bizim son ıslahımızdır – kendimizi tamamen Üst Işık ile doldurmak.

Final Correction

Bu Dünyaya Geri Dönmemek

Soru: Sistemin hangi kısmı ölüme ve doğuma kaç defa ihtiyacım olduğunu belirler? Kabala çalışarak bunu etkileyebilir miyim?

Cevap: Evet, yapabilirsin. Rabaş’ın ”Kişinin Reenkarne Olmamak İçin Ulaşması Gereken Derece Nedir?” adlı bir makalesi bulunmaktadır. Bu kişiye bağlıdır. Artık bu dünyaya dönmek istemediğimiz konusunda hemfikir olalım. Bu yaşamda, bu reenkarnasyonda tamamlamamız gereken her şeyi tamamlayacağız ve bu dünyaya veda edeceğiz.

Gerçekten de bu dünya daha yüksek, daha dürüst ve daha iyi olan herhangi bir manevi koşulla kıyaslandığında dünyaların en kötüsüdür, en düşük derecelisidir.

Soru: “Bu dünya ile bitirmek” ne demektir?

Cevap: Bir sonraki dereceye kadar niteliklerimizde benzer hale gelmek anlamına gelir.

To Not Return To This World

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 227

Soru: Kabala bilgeliğini ve onun hayattaki uygulamalarını, video derslerinizin yardımıyla öğreniyorum. Derslerde, gruba, grubun insan için ve kişinin manevi ilerlemesi için önemine çok dikkat ediyorsunuz.

Kabala bilgeliğinin temellerini açıklayarak, kökler ve dallar ilkesine göre fiziksel ve manevi dünyalar arasındaki açık ilişkilere dikkat çekiyorsunuz.

Bu, fiziksel dünyadaki süreçlerin manevi dünyaya yansıtıldığı ve bunun tersi olduğu anlamına gelir. Öğrenme sürecinde nesneye böyle bir yaklaşım, benzerlikler ve karşılaştırmalar için araştırmayı teşvik eder.

Tüm bunlara dayanarak bir sorum var: Etkili bir grup oluşturmaya çalışırken, buna dikkat etmem benim için değerli midir?

Cevap: Bizler bir araya gelme yöntemi haricinde bir grup yaratmıyoruz. Bizler onu olduğu gibi kabul ederiz ve birliğe ulaşırız, Yaratan’ı onun içinde keşfederiz.

Answers To Your Questions, Part 227

Sorularınıza Cevaplar, 226. Bölüm

Soru: Geçmişte söylediğiniz şeylerden, kendi acılarımızı yarattığımız anlaşılıyor. Acıyı üst güç mü bize gönderiyor, yoksa kendimiz mi onu yaratıyoruz?

Cevap: Doğa, içimizde büyüyen egoizmi açığa çıkarır ve kendimizi düzeltmediğimiz için, bu acı bize Yaradan’dan geliyormuş gibi hissederiz.

Answers To Your Questions, Part 226

Kişi Nasıl Nötr Olabilir?

Soru: Eğer ben bir egoist olarak doğduysam ve benim bütün “öz”üm egoizmse, ben nasıl nötr/tarafsız olabilirim?

Cevap: Gerçek şu ki, bir kişi yaratılış amacına doğru yönlendirildiğinde, kişiye bir dereceye kadar nötr olduğu koşullar verilir. Seçme özgürlüğüne sahiptir ve seçebileceği doğru koşullar verilir. Ancak bu, kural olarak sadece grubun içindedir.

Dünyamızda, Kabala’nın tartıştığı bir kötülük yoktur. Bu kötülük, yalnızca birleşmek isteyen dostların arasında kendini gösterir ve kötülük – onların bencillikleri – onların hedefe ulaşmasını engeller.

Kabala dışında ormandaki hayvanlar seviyesinde kötülük mevcuttur. Bu, sadece insanlığı gruba getirmek için gereklidir.

How Can One Be Neutral?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 225

Soru: Kabala bilgeliğine göre, zamanın ne olduğunu açıklayabilir misiniz?

Cevap: Zaman, eylemlerde sebep ve sonuç düzeni/sırasıdır. Hissiyatımızda “zaman” dediğimiz bir süreç oluştururlar.

Soru: Acı, insanlara üst dünyanın bir parçası olan, kalpteki noktayı geliştirmek için onları uyandırmak amacıyla verilir. Ama hayvanlar neden acı çekiyor?

Cevap: Dünyamızda yaşayan hepimiz, ortak/genel yaratılmış arzuyu oluştururuz ve bunu düzeltme/ıslah etme yoluyla kişi, doğanın tüm seviyelerinin geleceğini de düzeltir.

Answers To Your Questions, Part 225

Kabala Ve Bireysellik

Soru: Bireyselliğini kaybetme korkusu olan bir kişi, Kabala çalışmak için uygun değil midir?

Cevap: Aksine, Kabala için uygundur, kaybedecek bir şeyi vardır. Ama onun çalışması sadece gruba dahil olmada, kendi bireyselliği üzerinedir.

Soru: Kişinin “Ben”i nedir?

Cevap: Kişinin “ben”i, gruba dahiliyetinin, her an kendi kendini iptal etmesinin bir ölçüsüdür. Orada onun gerçek bireyselliği ifşa olur.

Soru: Bu net değil: grupta eşitlik nedir?

Cevap: Bizler onu uygulayana/sağlayana kadar anlamayacağız. Bunun için uğraşmalıyız ve Üst Işık, Yaradan, onu bizim için yerine getirecektir.

Kabbalah And Individuality

Neden Üst Işığı Hissetmiyoruz?

Soru: Eğer Işıktan bahsedersek, o zaman hissettiğim acı nedir?

Cevap: Bu acıya bağlıdır: sevgi ya da nefret.

Acı, arzu edilenin yokluğudur. Eğer birisine vermek, memnun etmek istersem ve yapamazsam, bu bir tür acıdır. Eğer aksine almak istiyor ve almıyorsam, bu başka bir acı türüdür.

Soru: Şöyle söylenir; eğer hayatın Işığı, merhamet Işığında kıyafetlenmediyse, o keskin bir bıçağa benzer. Bunun anlamı nedir?

Cevap: Bize gelen her Işık, onu başkalarına aktarmak için ihsan etme niteliğinde kıyafetlenmelidir ve o zaman bizim yararımız için olacaktır. Bizler bunun için hazırlanmalıyız, aksi takdirde Işık gelmeyecektir.

Üst Işığı hissetmiyoruz, çünkü onu başkalarına aktarma arzusuna sahip değiliz. Kendimi bir Işık iletkeni haline getirir getirmez o zaman üst Işık derhal başkalarına açtığım ölçüde bende açılır.

Soru: Öyleyse acı ve ıstırap hissettiğim zaman, hayat Işığının (Hohma), ihsan etmemde, merhamet ışığında (Hassadim) kıyafetlenmediği anlamına geldiğini söyleyebilir miyiz?

Why Don’t We Feel The Upper Light?