Büyük Avrupa Uygarlığının Gün Batımı, Bölüm 3

Soru: Avrupa medeniyeti her zaman dünyanın efendisi olan insanın gücüne, yüksek ideallere, özgür düşünceye, eşitliğe, bilimsel yaklaşıma ve bilgeliğe duyulan inanca örnek oluşturmuştur. Öyleyse neden bugün bu ideolojinin bizim için zararlı olduğunu görüyoruz?

Yanıt: Bu dünyadaki her şey doğum, gelişme, refah ve sonra gelen gerileme dönemlerinden geçerek ölüyor. Her şeyin kişinin kendi ellerinde olduğunu iddia eden Avrupa materyalist yaklaşımı, çok yararlı ve akılcı idi. Esasen, bu koşullarda mistik güçlere de ihtiyaç yoktur, yalnızca karşımızda gördüğümüz şeylere inanır, güveniriz.Avrupalı bu yaklaşım, Hindistan ve Arap ülkeleri gibi dünyanın başka bölgelerindeki, odak noktası insan, eğitim ve gelişim üzerinde durmayan diğer felsefelerle karşılaştırıldığında, insanın gelişimine ve insanın kendi hayatına yaklaşımına, büyük katkı sağlamıştır.Etik değerleri, kadınlara erkelerle aynı hakları tanınması, konuşma özgürlüğü ve eşitlik, eğitimin Avrupa’ya getirdiği değerlerdir. Ancak bugün, onlara uzak geçmişte olduğum kadar hayran değilim.Sonuçta, Avrupa’da bugün dahi dini nüfuzun ne kadar güçlü olduğunu, ‘hür irade ve eşitlik’ hakkındaki sloganlarından biliyoruz. Özgürlüğe duyduğu bütün o entelektüel özleme karşın her Avrupalı içinde inançlını korur, inançlıdır ve bu ruh onun içinde yaşar.Tüm Avrupa ideallerinin sembolü olan Fransız Devrimi’nin ev sahibi Fransa’ya gelecek olursak; banliyölere, küçük kasaba ve köylere gittiğinizde, aynı Orta Çağ’da olduğu gibi yaşadıklarını göreceksiniz… Yaşama yaklaşımları aynıdır, kilise aynıdır.Avrupalıların Yahudilerden aldığı ruh onları iki açıdan etkiledi. Bir yandan konuşma ve din özgürlüğü, eğitim ve Avrupa’nın eşitlik ideallerini getirdi, öte yandan Hıristiyan inancını bugüne kadar tüm Orta Çağ öğretileri ve kısıtlamaları ile halk arasında yaşayan gücünü.Aynı kaynaktan çıkan bu iki kuvvet Avrupalılar harekete geçtiklerinde uzlaşmalarına müsaade etmiyor ve anlaşamaya varamıyorlar. Avrupa ruhunu tanımlayan işte budur.Soru: Eğitim ve eşitliğe ilişkin bu muhteşem fikirler neden Avrupa’yı bugün gördüğümüz feci duruma getirdi?Yanıt: Gerçek şu ki bunlar sadece güzel sloganlar, realitede insan içsel olarak hiç değişmedi. Antik çağlardan beri kişi aynı insan olarak hayat sürmekte. Eğer biraz daha eşeler, derine inersek; aynı daha önce de olduğu gibi, orada duran bir barbar ile karşılaşacağız.İnsanlar kazanılmış özgürlüklerini nasıl kullanacaklarını anlayamıyorlar. Bunun anlaşılması için insanlığın geliştirilmesi gerekirdi, böylece eşitlik nedir, ona ulaşmak için hangi kuvvetler gerekir ve insanın kendi egoist doğasına nasıl direnebileceğini bilirlerdi.Olan, bilimsel ve teknolojik bir devrimdi, ancak biri barbar olarak kalabilir ve aynı zamanda atom bombasına da sahip olabilir. Gerçek anlamda gelişme, ehlileşmemiş bir kişinin, insanın vahşiliğinin gelişimini içerir ve Avrupa’da gerçekleşmiş olan bu değildi. İnsanlar sadece güzel konuşmakla değişmezler. Bir insanı içsel olarak değiştirmek için, içimizde var olan doğal egoisttik güce ek olarak, üst kuvvet gerekir.Durum böyle olmadığından, Avrupalılar aynı eskisi gibi kaldı. Hayatlarını iyileştirmek için yaptıkları sadece, güzel felsefeler, edebiyat ve kültürle oynanan oyunlar; başka da hiçbir şey yoktur. Biraz daha derine inersek, 2000 yıl önce ki insanın aynı kaldığını göreceğiz.http://laitman.com/2016/09/sunset-of-the-great-european-civilization-part-3/

Büyük Avrupa Uygarlığının Gün Batımı, Bölüm 2

Tapınağın yıkılmasından sonra İsrail halkı tarafından kaybedilen manevi bilgi Avrupa uygarlığının gelişimine özel bir ivme kazandırdı. Avrupalılara istisnai güçte bir şevk ve arzu ile yeni topraklar keşfetme ve geliştirme isteği kazandırdı.

Hristiyan inancını her yere yaymak için yola düşen hacılar insanlara dua etmeyi öğrettiler. O zamanlar tam manasıyla barbar olan Avrupa sakinlerine bilim, bilgi ve inanç götürdüler. Bu din bugüne kadar insanları destekledi. Eski Yunanlılar tüm bilgeliklerini Yahudilerden aldılar. Öncesinde, eski Yunan’da çok tanrılı ilkel inançlar vardı. Antik Yunan efsaneleri ancak küçük çocukları cezp edebilecek kadar naif tir. Bilim ve insan ruhunun gûya derin bir nefesten geliştiği anlayışı da ilkeldir. Antik Yunan, İsrail halkında yaşayan Kabala bilgeliğinden ödünç aldığı fikirler sayesinde yükseldi. Her ne kadar Yunanlılar bundan yalnızca çarpıtılmış, dışsal bozuk fikirler edinmiş olsalar dahi, tam da Avrupa medeniyetini geliştiren ve bugünkü Avrupa’ya biçimini veren şey bu olmuştur aslında.

Bu etki sayesinde, Avrupa bütün dünyaya geçirmeye uğraşacağı bu özel bir ruhu edindi. Avrupalılar yeni arazileri ve kıtaları keşfetmeye gittiler, ancak esas amaçları bu nedenle misyonerlikti ve dini idi.

Dinden bilimin gelişti, simya ve coğrafya Hıristiyan inancının dünyayı fetheden en gerçekçi inanç olduğunu herkese ispat etmek için gerekliydi. Bu Avrupalılar için çok önemliydi. Sömürge savaşları ve fetihlerin başlangıçta elbette sadece dini amaçları vardı. Daha sonradan bu işten ekonomik fayda da sağlayabileceklerini fark ettiler.

Günümüze yakın zamanlarda, deniz yolu ile Çin ve Hindistan’dan İngiltere’ye mallar getirilmeye başlandı ve Süveyş Kanalı’na gereksinim ortaya çıktı.

Burada Hıristiyan dininin bilime geçiş vardı. Avrupa, odak noktasını Tanrı’dan insana, insan ruhuna ve insanlık değerlerine kaydırdı. Bu dönüşümün diğer ülkelerde gerçekleşen devrimler tarafından takip edilecek Fransız Devrimi ile başladığını söylemek mümkündür. Dine ek olarak bilim de hızla gelişmeye başlamıştır.

Pek çok farklı ulus bir birine bu denli yakın yaşamakta olduğu, Roma ve Yunanistan’dan gelen ortak bir inanca ve felsefeye sahip olan başka bir kıta yoktur. Ayrıca, sürgündeki İsrail halkı da Avrupa ulusları arasında yaşmakta idi. Bir ülkeden diğerine göç ederken aralarında yaşayan bu ruhu diğer uluslarla temas kurarak onlara aktarıyorlardı. Bu nedenle, Avrupa hiçbir ülkenin gelişmediği kadar gelişti.

İsrail halkının geldiği yerin gelişmeye başladığını söylemek mümkündür. Ve oradan ihraç edildiklerinde derhal bu ülkeler düşe geçer. Bu da Avrupa’da gelişimin iki yoldan gerçekleştiğini düşünebileceğimiz anlamına geliyor. Birincisi Hıristiyanlığın, ikincisi ise Yahudi ruhunun gelişimidir. Gelişimin birbirlerini etkileşim içinde ilerleyen bu iki yön, Avrupa uygarlığını inşa etti.

Sunset Of The Great European Civilization, Part 2

Büyük Avrupa Uygarlığının Gün Batımı, Bölüm 1

Soru: Avrupa zor zamanlardan geçiyor: bir ekonomik kriz, mülteciler sorunu, İslam’ın yayılması, faşizmin yeniden canlanması ve Nazizm; bütün bu problemler yuvarlanan kartopu gibi (cığ gibi) hızla büyüyor. Oysa insanlığın gelişimine Avrupa belki diğer kıtaların tamamından da daha fazla katkıda bulunmuştur. Böyle yüksek bir medeniyetin Avrupa’da gelişmiş olmasının sebebi nedir?

Cevap:Eski uygarlık Orta Doğu’da Persler’de, (yani) antik Babil’de ortaya çıktı. Ve daha sonra tamamıyla Avrupa’ya, Avrupa uygarlığını inşa eden eski Yunanistan ve Roma’ya taşındı.

Yunanistan üzerinden Avrupa’ya bilim ve felsefe Yunanlı bilim adamları, Birinci Tapınak’tan İkinci Tapınağı yıkıma kadar olan dönemde Yahudilerden aldıklarıdır ki bu dönem zamanımızın bin yıl öncesindeki cağdır. Avrupalı ​​bilim adamları ve filozofların kendileri de bunu yazarlar.

Romalılar, Avrupa’yı geliştiren toplumsal sistemi ona verdi. Sonuçta, Roma İmparatorluğu refah ve iktidarının en üst noktasına geldiğinde Avrupa tamamen barbardı. Eğer Romalılar Avrupa’yı fethedip kuzey sınırlarına kadar inmeselerdi, Avrupa uygarlığının ne halde olacağını söylemek zor.

Romalılar Avrupa’ya bir devlet sistemi verdi; yollar açıp, imar ettiler (yollarla donattılar). Talmud’da Yahuda düştüğü zaman, Roma İmparatorluğu’nun iktidar ve bilgeliği ele geçirdiği ve bunların üzerinde yükseldiği yazar. Sonunda her şey İsrail’den çıktı, Yahudi halkının yaşadığı yıkımdan. İsrail halkının manevi bilgisi, manevi kazanımı ve gücü tükendi, bunlardan geriye acınası kırıntılar kaldı sadece.

İsrail halkı onları nasıl kullanacaklarını bilmezdi çünkü bu maddi dünyada bir şeyler inşa etmek için yaratılmamışlardı, yalnızca manevi çalışma için yaratıldılar. Romalılar edindikleri bilgiyi uyarlayarak, Avrupa ülkelerinde maddi hayat inşa etmek için kullandılar.

Büyük İskender bu modern, bilimsel ve gelişmiş varlıklı varoluş yöntemini tüm dünyaya iletmeye çalıştığını söylemekte idi ve Büyük İskender’in başlattığı seferlerin gerçekten de bu mesajın bütün dünyaya yayılmasına katkısı oldu. Fetihlerinin amacı da buydu.

Ek olarak, Hıristiyanlık’ın Roma etkisinin Avrupa’da yayılmasına yardımı büyüktü. Yahudilerden uyarlana ​​ve İkinci Tapınak’ın yıkılışından kalan bu kalıntılar temelinde gelişti. İlk Hıristiyanlar, İkinci Tapınak’ın yıkılmasından sonra onu yeni bir din haline getiren Yahudilerdi.

Hıristiyanlık, takipçilerini bu dini geliştirmeye, daha da yaymaya ve ona yeni ruhlar katmaya zorladı. Bu da Antik Roma’ya, Avrupa’yı fethetme yolunda bu yerlere bilim, felsefe ve dini götürmek için ilham kaynağı oldu.

Öncesinde, Avrupa’da yerleşik, ruhlara tapınan barbarlara Hıristiyanlık ile bir sistem ve kitaplar verdi. İnsanlar okuryazar olmadığından ve bu düşüncenin onlara açıklanabilmesi için çizimlere ihtiyaç duyulduğundan, sanat gelişmeye başladı.

Yahudi Tapınağı kalıntıları üzerinde, düşüp parçalanan bu manevi düşüncenin devam ettirilememesi nedeniyle çeşitli inançlar ve felsefeler çiçeklendi. Tüm Avrupa medeniyeti, Yahudilerin sahip olduğu gizli bilgeliğin bıraktığı birkaç kırıntıdan gelişti.

Sunset Of The Great European Civilization, Part 1

Yaradan’ı Nasıl İfşa Edebilirim?

Soru: Yaradan bu kadar uzun bir süredir kendini neden ifşa etmedi?

Cevap: Bizler net fiziksel bir dünyada varız! Yaradan’a ulaşmak isterseniz, ihsan etme ve sevgi özelliğini ifşa etme arzusu içinde olmak zorundasınız!

Eğer böyle bir arzunuz varsa, bu sevmek ve ihsan etmek zorundasınız anlamına gelir. Sevmenin anlamı diğerlerinin arzularını almak ve onları gerçekleştirmektir.

Böyle bir arzuya sahip misiniz? Hayır. Yani bunun anlamı, Yaradan’ı ifşa edebilecek hiçbir şeye sahip değilsiniz!

Yaradan saklanmıyor. Doğamız öyle ki her şey niteliklerin benzerliği kanununa göre ortaya çıkar. Gözlerimle duyamam, ancak kulaklarımla duyarım çünkü görme ve işitme için dalgalar farklıdır. Bu Yaradan’la da aynıdır. Eğer O’nu hissedebileceğim organa sahip değilsem, bu O’nu hissetmiyorum anlamına gelir! O burada, ama ben O’nu hissetmiyorum.

Kendi içinizde yeni bir duyu organı yaratmak zorundasınız. Bizim yaptığımız budur. Bu yüzden biz, “Lekabel = almak” kelimesinden gelen Kabalistler olarak adlandırırız. Çevremizde var olan olgunun hissiyatını almak istiyoruz. O, tüm Evreni, tüm doğayı tamamlayan ve yöneten güçtür.

O zaman var oluşumuzun amacını, hayatın her anında bize neler oluyor, ne oldu, neydi ve ne olacak bulup çıkaracağız. Sonuçta, her şey bu gücün doğasında vardır!

How Can I Reveal The Creator?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 145

Soru: Eğer Kabala Bilgeliği gerçek bir bilimse, dünya gezegeni hakkında ne söylemektedir? Dünya gerçekten bir gezegen midir? Altı ay önce dünyanın düz olduğunu söyleyen bir teoriye rastladım. İlk başta bana tamamen saçma göründü, fakat daha sonra bir şekilde meselenin özünü anlamaya başladım ve Kabala bilgeliğinin bu konu hakkında ne söylediğini bilmek istiyorum.

Cevap: Kabala olayları bilimsel olarak açıklar ve çok eski zamanlarda Zohar Kitabı’nda da geçtiği üzere tıpkı bu günkü modern bilimin söylediği gibi dünyanın yuvarlak olduğuna inanır.

Soru: Neden pek çok şey anladığımı fakat aynı şekilde hatırlayamadığımı sorabilir miyim? Ne kadar çok çabalarsam çabalayayım, başarılı olamıyorum. Sanki birisi hafızamı siliyor.

Cevap: Bu harika çünkü bizim bilmeye ihtiyacımız yoktur. İhtiyacımız olan şey dünyamızı hissettiğimiz gibi Üst Dünya’yı hissetmeye başlayacağımız yeni bir niteliği içimizde keşfetmektir.

Answers To Your Questions, Part 145

Orta Çizginin Sırrı

Torah, Deuteronomy 11:12: … Efendinin, Tanrı’nın gözettiği toprak; Efendinin Tanrı’nın gözleri, yılın başından sonuna kadar her zaman onun üzerindedir.

Eğer kişi orta çizgiyi hedeflerse, sağ çizgi ya da sol çizgide bir yoksunluğu olmaz. Her zaman onları birbiriyle dengeleyebilir ve orta çizgide onları birleştirebilir.

“Yılın başından sonuna kadar” kişi başından sonuna kadar tüm sınırları kapatır anlamına gelir. Asla bitmemiş işleri olmaz ve çalışmasının sonucu daima görünür olur.

Diğer bir değişle, sağ çizgi solun yardımına gelir ve orta çizgide dengeler ve orta çizgi kendini, tam yükseklikte değil ama sadece VAK denilen üçte iki ölçüsüne göre doğru olarak ölçer. Kişinin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi sadece bu yolla olur.

Ölçümlerin hepsi önümüzde olacak ve biz hesaplamalarımızda asla yanlış yapmayacağız. Bu ustalaşmamız gereken orta çizginin sırrıdır.

Secret Of The Middle Line

Mutlak İnanç

Soru: Eğer Kabala Bilgeliğini çalışıyorsa ve bu ömrü süresinde manevi mükemmelliğe ulaşmak için yeterli zamanı bulamamaktan özellikle endişeliyse, kişinin hayatı uzayabilir mi?

Cevap: Bu mutlak inanç eksikliğini gösterir!

İlk önce en önemlisi, kişinin bu endişelerden özgür olması gerekir. Çünkü eğer Yaradan’ın kontrolü altında ise, “O’dan başka güç yok” ise ve “O’ndan başkası yok ve O iyi ve iyiliksever” ise bir sonraki anda ona neler olacak ve bir şeyler elde edecek mi, etmeyecek mi hakkındaki bu tür sorular için hiçbir neden yoktur.

“O’ndan başkası yok” (Deuteronomy 4:35) durumu, mutlak iyidir, kişinin bu tür egoistçe sorulara sahip olmasını tamamen engeller. O sadece tek bir soruyla kalır: Bu dünyada bir kişi nasıl O’nun ortağı, yardımcısı, O’nun isteğini yerine getirmenin garantörü olabilir? Çünkü ben bunları uygulayabilirim, çünkü bu dünyadayım. Sadece bir tek şey istememiz gerekir: Yaradan bize O’nun arzularını dikte ettirsin ve biz de onları tüm insanlığa taşıyalım. Bu bir Kabalistin görevidir.

Soru: Bir Kabalist akrabaları ve kendisi için iyi sağlık isteyemez mi?

Cevap: Eğer bu zorunluluksa isteyebilir, ama eğer bundan Yaradan sorumluysa, bunun yararı olur mu ki?

Absolute Faith

Manevi Islahta Kadınların Görevi

Bir kadın ruhunun erkek ruhundan daha fazla maneviyata ihtiyacı vardır. Bilinçaltında egoizmin ona hiçbir şey vermediğini hissettiğinden, bu dünyadan daha az memnundur.

Öte yandan erkekler kadınlardan daha fazla ıslah gerçekleştirmek zorundadırlar çünkü onlar iflah olmaz egoistlerdir. Kısacası ıslahları yerine getirmek kadınlar için daha kolaydır. Kadınlar Kabalistlerin tavsiyelerine daha duyarlıdırlar ve bu nedenle aramızda böylesine uçurumlar var, kadınlar Kabala Bilgeliğine daha fazla özlem duyarlar, buna karşın erkekler daha ciddi ıslahları yerine getirmek zorundadırlar.

Kendilerini nasıl birbirleriyle karşılaştırabilirler? Kadınların erkeklere manevi baskı yapması gerekir!

http://laitman.com/2016/10/womens-task-in-spiritual-correction/

Kapalı Bir Sistemde

Soru: Eğer aramızda doğru bağ kurmak için ideal bir şekilde bir grup içinde çalışıyorsak o zaman hiçbir fiziksel ıstıraba sahip olmayacak mıyız?

Cevap: Doğru ama kusursuz bir şekilde bu çalışmayı yapmak mümkün değildir. Sonuç olarak yalnız değilsiniz, bir grupta çalışıyorsunuz ve grup da insanlığın tamamına bağlı. Yani bir kişinin bile küçük fiziksel arzuları varsa, bu üzerimizde etki yapar.

Bizler kapalı tek integral sistemin, tek kolektif ruhun içindeyiz, öyle ki grubun dışında olan birisi herkesi etkiler.

Soru: Bunu, kontrol edemeyeceğim ve rasyonel düşünemeyeceğim, aklımın yoluyla bir bağlantı inşa edemeyecek olmam mı takip eder, bu neden oldu?

Cevap: Her şeyi hesaplamak mümkündür fakat Kabalistler bununla ilgilenmezler. Kabala Bilgeliği bunu yapmayı bile yasaklar çünkü yalnız sonuçla ilgilenmeniz gerekir. Sonuç, Yaradan’la derhal bağ kurmaktır. Bu öncekinden daha yüce bir bağdır, bu sizin, yaratılışın başlangıcı ve sonuyla bağlantılı olarak tüm zıtlıkları ve çelişkileri edindiğiniz bir bağ.

http://laitman.com/2016/10/in-a-closed-system/

Hızlı Kabala İpuçları – 5/1/16

Soru: Bir kişinin kendini değiştirmesi gerekir mi gerekmez mi?

Cevap: Bir kişi kendini Yaradan ile uyumlu bir şekilde değiştirmesi gerekir.

Soru: Hastaysam ve yanılmaktan yorgun düşmüşsem ne yapmalıyım?

Cevap: henüz içinde yer almaya başlamadınız. Bunu kişisel gelişiminize uygulamanız size kalmıştır.

Soru: Diğer insanlara karşı yaptığım hatalardan ötürü üst sistem tarafından cezalandırılmaktan çok korkuyorum. Bu yüzden kendime işkence ediyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: Sözde sizi bekleyen bir ceza hakkında düşünerek kendinizi cezalandırmanız kesinlikle yasaktır. Bunu değil, kişi sadece kendisi için, ruhu için nasıl iyi bir şey yapabilirim diye düşünmelidir.

Soru: Bu dünyada suç ne demektir biliyoruz. Peki, manevi dünyada suç ne demektir?

Cevap: Manevi dünyada sadece bir çeşit suç var: Yaradan’ı içlerinde keşfetmek üzere insanlara yakınlaşmamak. Yalnız tek bir emir var: İyi bir iş ve kötü bir iş. İyi bir iş diğer insanlarla elbirliği ile çalışıp bu yaklaşımda Yaradan’ı ortaya ifşa etmek, kötü olan ise bunun tersine yapılan şeydir.

Soru: “Kendimizi ıslah ederek dünyayı ıslah etmekteyiz” diyorsunuz. Fakat siz kendiniz değişseniz bile savaşlar hala devam ediyor. Ne yapılabilir?

Cevap: Ne yapılabilir: Henüz ıslah olmuş değilim.

Soru: Yaşlanınca neden kişi daha fazla yalnız kalır?

Cevap: Çünkü kimse ona ihtiyaç duymaz. İnsanlara yardım edebilmek için onların bize ihtiyaç duyduğundan emin olmalıyız. Eğer her şey iyi giderse yalnız hissetmezsiniz.

Soru: Özgür irademiz olmadan birbirimize karşı yaradan tarafından yönetilen “melekler” olarak adlandırılabilir miyiz?

Cevap: Bizler gerçekten birbirimize karşı meleğiz. Fakat diğer insanlarla iletişim kurduğumda, onların niteliklerinden öğrenerek ki bu nitelikler onların içindeki melek nitelikleri, bu nitelikleri içimde canlandırabilirim.

Soru: Bir kaç dakika sohbetten sonra yorgun düşen insanlarla iletişim kurmak zor. Kabala bilgeliği bana yardım edebilir mi?

Cevap: Kesinlikle. Birbirinizle ve Yaradan’la daha fazla konuşuyor olacaksınız.

Soru: İletişim kurmada maksimum başarıyı yakalamak için Kabala bilgeliği ne tavsiye eder? “İletişim dâhisi” terimini nasıl yorumluyorsunuz? İletişimde maksimum başarıyı yakalamış bir kişi mi?

Cevap: Her şey etrafımızı çevreleyen dünyayı nasıl hayal ettiğine bağlıdır. Her şeye arkasında Yaradan’ın durduğu teatral bir performans olarak bakarsan, diğerlerine de bu şekilde yaklaşmaya başlayacaksın, onlarla bağ kurmaya çalışarak ve onların içinden Yaradan’la bağ kurarak. “Ondan başkası yok” makalesini okuyun ve Şamati kitabından birkaç tane daha başka makale okuyun.

İnsanlara karşı doğru yaklaşımı bulacaksınız, sıkıntı kalmayacak.

Blitz Of Kabbalah Tips – 5/1/16

Toplam 125 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »