Kabala’da ceza var mı?

Soru: Kabala’da ceza var mı?

Cevap: Kabala’da, dünyamızdan farklı olarak, tüm sorunlar orta çizgide çözülmeli. İltihaplı tümör normal ve sağlıklı bir organizmaya dönüşene kadar açılmalı ve tedavi edilmelidir.

Soru: Ama bizim dünyamızda hala mahkemeler, hapishaneler var ?

Cevap: Hiçbir şey çözmezler. Hapishanenin hiç yardım etmediğini görüyoruz. İnsanlar toplumdan soyutlanıyor. Faydası ne? Bu bir ıslah değil. Bir hapishane, kişinin ıslahı için bir sistem olmalıdır. Ceza formunda çalışmamalıdır.

Yorum: Baal HaSulam, cezaların toplumdan gelen bir kınama olduğunu yazıyor.

Benim yorumum: Evet, ama şayet toplum bir günahkara dışlanmış hissedebileceği bir şekilde davranmaya hazırlandırıldığında. Sonrasında o kişinin gerçekten ıslahı olacak.

Does Punishment Exist In Kabbalah?

İçindeki Hainler

Facebook’tan Soru: Bir kişinin, insanlarda sadece kendi kusurlarını gördüğü nosyonu nereden çıktı? Katiller için de geçerli mi?

Cevap: Evet. Herkeste ve her şeyde kendimizi görürüz, yansımamızı.

Neden? Çünkü her şeyi egoizmimizin aynasında algılıyoruz.

Algımızın böyle yapılandırılmıştır. İçimizde olmayanı göremeyiz. Dünyanın resmi içimizde çizili.

Aslında, önümde beyaz Işık var – ihsan ve sevginin mükemmel niteliği.

Ve bu arka planda kendi özelliklerimi “çiziyorum”. Bu nedenle, bilincimin ekranına yansıtılan her şey, içeriden gelir. Görmekte olduğum dış kötülük benim düzeltilmemiş doğam.

Sonunda, kendimdeki tüm kusurları düzelttikten sonra aynı beyaz ışığı, gerçek sevgiyi ortaya çıkaracağım. Böylelikle Yaratan bizi kendine yönlendirir – bugün bize göründüğü gibi dış dünyanın aldatıcı doğasının aşamalı bir farkındalığıyla. Kabalist psikoloji budur.

The Scoundrels Within

Gelişiminin Amacını İnşa Etmek

Sonsuzluk dünyasının (EinSof) malhutu onun Keter, kök safhası gibi olması gerektiğine karar verir. Ve bu yüzden arzusunu doldurmak, amacını yerine getirmek için bir kısıtlama yapar ( Tzimtzum)

Şimdi her şey onun içinde yer almaktan haz alma arzusu tarafından belirlenmeyecek fakat o kendi isteği üzerinde, gelişiminin amacını inşa etmek isteyecektir.

Yaradan onun uğruna her şeyi yapmak istediği için, yaradılışı uğruna; tüm düşüncelerin ihsan etme amacında olmasını istiyor.

Bu hedefin gerçekleşmesine perde (Masah) denir. Düşünce yansıyan ışık olarak adlandırılır. Burada ihtiyaç duyulan ilk eylem kısıtlamadır. (Tzimtzum) Bundan sonra kararlar haz alma arzusu tarafından değil, perdeden geliyor.

Kişisel bir perdeden ortak olana geçiş üst dünyanın sınırı olan Mahsom’u geçmek olarak adlandırılır. Ortak perdenin çevrelediği arzumuzun içinde ilk defa hareket etmemiz Mahsom’u geçmek sayılır.

Establish The Goal Of Your Development

Fiziksel Beden ve Ruh

Soru: İnsanın fiziksel bedeni yaradılışın bir parçası mı?

Cevap: Fiziksel beden, yaradılışın bir parçası değildir ve ruhla alakası yoktur. Vücudunuzla her şeyi yapabilirsiniz, ancak ruh kendi özel yasalarına göre gelişir.

Soru: Ruhun kıvılcımlarının bu dünyaya düştüğü ve bedenlerde kıyafetlendiği yazıldığında, bu ne anlama gelir?

Cevap: Bu dünya sadece egoizm demektir. Bu nedenle, ruhun kıvılcımları bu dünyaya değil, bedenlere değil, egoizime düşmüştür.

Bedenimiz ve gözlemlediğimiz şey, gördüğümüz ve beş fiziksel duyumuzla algıladıklarımız hayvan seviyesine aittir. Kabala, hayvan seviyesi hakkında hiçbir şey söylemez.

Physical Body And Soul

Farklılıklarımız Arasında Bağ İnşa Etmek

Dr. Laitman Programı

Program özeti:

İnsanlar fiziksel seviyede, gelişimlerinde birbirlerine benzerler, fakat insan seviyesinde birbirlerinden çok farklılardır. Her insanın kendi iç dünyası, kendi görüşleri vardır. Her insan, diğerlerinden farklı olarak doğar, böylece güçlü, bütün bir sistem karşıtlıkla inşa edilebilir.

Her insanın kendi doğuştan eğilimleri, eğitimi ve çevresel etkileri olmasının yanı sıra ruhlarının bir kökü de vardır. Eğer tüm insanlar benzer bir eğitim alsalardı, ruhlarının bu kökünün değeri hakkında karşılıklı anlayış olacaktı. Başkalarını değiştirmeye çalışmak yerine, farklılıklarımızın üstündeki en yüksek bağlantı değerine nasıl ulaşılacağını görecektik.

New Life #982 – Building Connection Between Our Differences

Çemberin Görüşüyle Anlaşmazlık

Soru: Anlaşmazlığınızı çemberin görüşü ile ifade etmek mümkün mü yoksa sadece ona karşı gitmeyen şeyler mi söylemeniz lazım?

Cevap: Bağınızı nasıl hayal ettiğinizle alakalı. Bazı anlaşmazlıkları uyandırmanız mümkün ve sonra ilginç bir polemik ve açıklama alevlenecektir. Esas olan; yaptığınız şeyin yakınlaşma amacına hizmet ediyor olmasıdır.

Bu çok ciddi, sert ve karşılıklı açıklamalarda olabilir. Ama sonunda çalıştayın başındakinden daha büyük bir yakınlaşma söz konusuysa, o zaman bu zaten faydalıdır.

Disagreement With The Opinion Of The Circle

Bir Rüya mı Değil mi?

Facebook’tan Soru: Yani biz yokuz ve her şey sadece bir rüya mı? Bu toplama kamplarını da içeriyor mu?

Cevap: Nitekim mükemmellik ve sevgi nüfuz etmiş sonsuz dünyanın gerçek resmini gördüğümüzde anlarız ki; Mezmurlarda yazdığı gibi, “Bir rüyada gibiydik.” ‘Başka bir deyişle tecritte, gerçeklikten ayrıydık.

Bu safhadan önce algıladığımız her şey- bugün tüm hayatlarımız, içinden geçtiğimiz ve daha da geçecek olduğumuz her şey – bozulan niteliklerimiz tarafından çizilmiştir. Ve eğer onları ıslah etmezsek, sonrasında birçok problem, savaş ya da diğer felaketler önümüzde uzanıyor.

Ama öte yandan, içimizde olanı düzeltebilir ve sonraki aşamalardan olumlu bir şekilde geçebiliriz.

Genel olarak kendi geleceğimizi kendimiz hazırlarız- bozuk ya da hâlihazırda ıslah edilmiş niteliklerimizle. Kendilerini beyaz ışığın arka planına karşı göstermeliler- mutlak sevgi ve ihsan etme. Eğer buna gönüllü olarak yaklaşmazsak, o zaman çılgınca bir acı çekme yoluyla yönlendiriliriz.

A Dream Or Not A Dream

Bir Kabalistin İçsel Duygusal Durumu

Facebook’tan Soru: Beş yıldan uzun bir süredir Kabala çalışıyorum. Her dersten ve her kongreden önce belirgin bir neden olmamasına rağmen dünya çöküyormuşçasına bir korku hissi yaşıyorum…

Cevap: Yapacak iç çalışmam var. Yükseliş, iniş, mutluluk, korku, arayış safhalarını deneyimliyorum. Derse önceden; birlikte olmak için, sürekli bağda kalmak ve ‘Ondan başkası yok’ ilkesine göre Yaradan’la temas içinde olmak için hazırlanıyorum. Haberlere baktığımda bile her şeyin Yaradan’ın yönetiminden geldiğini, dünyanın benim yansımam olduğunu fark ediyorum.

Sonuç olarak, derse geldiğimde, dersi doğru bir şekilde algılamak için zaten tamamen “formatlanmış” olurum. İçimde yaşayan bir “hipnotik” korku değil, sorumluluk duygusu. İçsel manevi halime sürekli dikkat etmeliyim. Ve kendimi bu şekilde ayarlama ihtiyacım için çok minnettarım.

Yaratan bize çok farklı, bazen çok zor koşullar gönderir. Ve biz onlarla sorumlu olarak ilgilenmeliyiz, ilk ve en önemli olarak. Başkalarını önemsemek, kişinin dışa doğru devamlı olan isteği, korkuları ortadan kaldırır. Benden örnek al.

A Kabbalist’s Inner Mood

Aşk İçin Aşk

Soru: Aşk en güçlü duygudur ve onun için yaşamaya değerdir. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Katılıyorum. Bir süreliğine bir kişiyi tatmin ediyor.

Soru: Bu aşkın, yaşamın ebedi anlamı olamayacağı anlamına mı geliyor?

Cevap: Tabii ki olamaz. Hayat biter ve aşk biter. Hormonlar değişir ve aşkın nesnesi değişir. Bir ömür boyunca, herkes bu türden çok sayıda aşka delicesine tutulabilir.

Soru: Aşk; güç, para ve benzeri şeylerin üzerindeki en büyük zevk midir?

Cevap: Kişiye göre değişir. Bazı insanlar parayı severler, diğerlerinde aşk için aşk galip gelir, bu da hormonlara olan sevgidir, bazıları müzikten hoşlanır vb. Bir kişinin içsel ihtiyacının meselesidir.

Soru: Bir kişi sevmekten bile daha fazla sevilmek mi ister?

Cevap: Dünyamızda, hormonal ihtiyaçları tatmin etmeye sevgi deniliyor. Her şey bir kişinin içinde başlar ve biter. Bu, dışsal biri hakkında değildir. Eğer bu dışsal olanla ilişkide olma gibi bir çeşit hormonel ihtiyacım varsa, o zaman onun çekimine kapılırım, eğer bu ihtiyacım yoksa o halde bu çekime kapılmam.

Bu yüzden, fiziksel seviyede, sevginin maneviyatla yapılacak bir işi yoktur. Kabala’da en yüce haz Yaradan’ın sevgisidir.

Soru: Eğer, Kabala’ya göre, hayatın anlamı başkalarının sevgisini edinmek ise, hayatın anlamı sevgi midir?

Cevap: Hayır, hayatın anlamı sevgiye doğru köklerini edinmektedir, bu da, seni var edeni edinmektir ve bu başkalarının sevgisi aracılığı ile elde edilir ve başkalarının sevgisinden Yaradan’ın sevgisine doğrudur.

Yaradan’ı sevmek demek, onun sizi doldurduğu gerçeğinin tadını çıkarmaktır.

Love For Love

21. YY’DA KADININ ROLÜ

Laitman’ın bir programdaki demecinden

Özet

Kadınlar dünyayı onarmaktan sorumludur. Gelecek onların ellerinde.

Herkesin bir beden olarak birleşmesine ve bağlanmasına etki edecek güce sahiptirler. Çocuklarını koruyor olduklarını ve ailede, toplumda ve dünyada büyük önderlik yaptıklarını hissetmelidirler. Eğer toplu alma güçlerini kullanırlarsa örneğin, genel bağlantı için endişenin dışında, güçlü kuvvetleri uyandıracaklar ve dünya derhal değişecektir. Kadınlar güçlerine inanmalı ve şimdi harekete geçmekten başka bir seçenek olmadığını anlamalıdırlar.

New Life #981 – The Role Of Women In The 21st Century

Toplam 189 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »