Yeni Bir Realite Nasıl Yaratılır?

Soru: Bu yıl Haziran ayında, işadamı Elon Musk yine insanlığın bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığını ve realiteden ayırt edilemeyen başka bir görüntüleme cihazı yaratılması gerektiğini beyan etti, aksi takdirde insanlık var olmaktan vazgeçecek.

O haklı mı? İnsanlığın mevcut simülatörü yeniden başlatması mı gerekiyor yoksa yeni bir simülatör oluşturması mı gerekiyor? Yoksa başka bir çıkış yolu var mı?

Cevap: Bir simülatör içerisinde, bazı matriste yaşadığımızı söylemek mümkündür, ancak bu kanıtlanamaz. Sadece bu koşuldan çıkan ve durumumuzu dışarıdan gören bir kişi bunu kanıtlayabilir.

Kabala’nın bilgeliği bunu yapmayı mümkün kılar. Fakat bu bizim koşulumuza, yaratılışımıza ait değildir. Elon Musk gibi insanları doğru varsayımlarda bulunduklarını söylemek mümkündür, ancak bu varsayımların tüm mantığı ve temelleri, hepsi dünyamıza bağlı olan insan ruhu ve psikolojimiz üzerine kurulmuştur.

Kişi, onu çevreleyen realitenin bir yansıması olmayacak bir şey yapamaz. Eller, gözler vb. olmadan dünya dışı bir yaratık “çizemez”.

Bir matriste olduğumuzu söylemek mümkündür. Onu terk edebilir, bir başkasına geçebilir, bu tür birçok koşullara ilerleyebiliriz. Fakat her durumda, o mevcut psikolojimizdeki bir şey üzerine kurulu olamaz, çünkü her durumda hayal edilmiş bir görüntü olacaktır.

Bizi kendi “ben” imizden koparmak için bizi etkileyecek ve gerçekten içimizde yeni özellikler yaratacak bir dış güç gerekir ve böylece yeni bir realiteye sahip olacağız.

How To Create A New Reality

Yaradan’ı Anlamak

Soru: Siz, Yaradan’ın tek özelliğinin “yaratılmış varlıklara haz vermek” olduğunu söylüyorsunuz. Yaratılan varlığın görevi, içsel bir Masah (perde) geliştirmek ve onun egoist doğasını, alma arzusundan ihsan etme arzusuna değiştirmek için haz almaktan vazgeçmek ve böylelikle Yaradan’a benzemektir.

Bu Yaradan ile çatışmaya yol açmaz mı? Sonuçta, Yaradan haz vermek istiyor ve yaratılan varlık onu almayı reddediyor ve böylece Yaradan’ın Arzusunu yerine getirmesini önlüyor.

Cevap: Biz yalnızca, Yaradan ile yaratılmış varlık arasındaki ilişkiler hakkında, aklımızın ve mantığımızın çerçevesinde konuşabiliriz, oysa kişi ve Yaradan arasındaki gerçek karşılıklı ilişkilere yalnızca mantığımızın üstünde ulaşılır. İhsan etme niteliğini kazanarak, Yaradan’a eşdeğer oluruz ve dolayısıyla O’nu ve doğamızı anlayabiliriz.

Understanding The Creator

Tüm İnsanlığın Doğru İlişkilerinin Bilimi

Soru: Kabala’nın bilgeliği insanları, insan topluluğunun bir parçası olarak hissetmek ve onları bütün ulusların maneviyatından sorumlu kılmak için eğitebilir mi yoksa bu özellik yalnızca Yaradan tarafından bireylere mi verilir?

Cevap: Kabala, bireysel ve toplu olarak insanların eğitimi için düşünülmüştür. Bu sayede dünyamızın yönetim sistemine giriyoruz ve olumlu ve olumsuz, iki kuvvetin yardımıyla nasıl yönetildiğini hissediyoruz. Bu, kendimizi bu güçlere göre doğru koşula getirdiğimiz anlamına geliyor ve bu yolla biz, dünyayı ve içinde hepimizin olduğu hızlı gelişimi teşvik ediyoruz.

Kabala, insanlar arasındaki doğru/uygun bağlantının bilimidir. Acil olarak dengelenmesi gereken muazzam ve sınırsız egoizmi keşfeden modern insanlar için eğitimsel bir yöntemdir.

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 160

Soru: Siz, çaba Kli’dir demiştiniz. Bunu anlatabilir ve açabilir misin?

Cevap: Çaba daha önce istemediğimiz bazı şeyler için arzular yaratır: ihsan etmek.

Soru: Reşimo’su (Anımsama) orta çizgisi olmayan, sadece sol ve sağ çizgide olan bir kişiyi nasıl tarif edersiniz?

Cevap: Bu dengeye ihtiyacı olan bir kişidir. Bu, her seviyedeki, her kişi için böyledir.

Soru: Kabala bilgeliğinde yeni öğrencilere bilgi açıklamanın doğru yolu nedir?

Cevap: Bu, herkese karşı yardımsever, sevgi dolu, nazik bir tutumdur.

Answers To Your Questions, Part 160

Öğretmenin Büyüklüğü Neye Bağlıdır?

Soru: Öğretmenin gerçek büyüklüğü neden bizden hep gizlenmiş?

Cevap: Çünkü siz her şeyi göremezsiniz.

Beni alın örneğin, sizin öğretmeniniz, bana istediğiniz kadar bakabilirsiniz ama bende hiçbir büyüklük göremeyeceksiniz.

Sadece insanların Kabala bilgeliğini onun kitaplarından değil, Baal HaSulam ve Rabaş’ın orijinal kaynaklarına göre çalışmaya başlamasını çok isteyen yaşlı bir adam göreceksin. Zohar Kitabı’nı ve ARİ’nin yazılarını alabilirsin, ilerleyin ancak onlar bizden çok daha zor ve uzaklar.

Ben sadece, belirli seviyeye kadar, Yaradan’a yakınlaşma metodunun uzmanıyım! Bir metodoloji uzmanı! Ve size öğrettiğim şey de budur.

Öğretmenin yüceliği, tıpkı Yaradan’ın yüceliği gibi, öğrenciye bağlıdır. Yaradan, yalnızca bize O’nun yüceliğine olan hissiyatımıza göre ifşa olur. O neden gizlenmiştir? Çünkü O’nu çok düşünmüyorsunuz.

Bu aynı derecede, öğretmenle aynı şeydir. Öğretmenini nasıl bilirsin? Onu tanımıyorsun. Bu nedenle, onun büyüklüğündeki her şey senin gözlerine bağlıdır. Sadece onda!

What Does The Teacher’s Greatness Depend On?

Öğretmeni Geçmek

Soru: Öğrenci öğretmeninin seviyesini geçebilir mi?

Cevap: Geçebilir. Tarihte böyle pek çok olay var. Böyle bir örnek, Varşova yakınlarındaki küçük bir kasabada, öğretmeni Pursov’u geçen Baal HaSulam’dır. Baal HaSulam, öğretmeninden daha fazla alabileceği bir şey olmadığını ve öğretmeninin Yaradan’a kavuştuğunu fark ettiğinde, ayrıldı ve İsrail’e gitti.

Herkesin öğretmenlerini geçmesini ve ilerlemeye devam etmesini ve sizi geçecek öğrencilere sahip olmanızı diliyorum.

Surpassing The Teacher

Öğretmeni Duyma

Soru: Kişi nasıl sadece öğretmeni dinlemek yerine, aynı zamanda sonuçta öğretmenin ne dediğini duyabilir?

Cevap: Öğretmenin söylediklerini duymak bir sorundur. Bunu yapmak için, öğretmenle veya Yaradan ile belirli bir bağlantı içinde olmalısınız.

Duyma Bina seviyesidir, kişinin öğretmen ya da Yaradan hakkında ne duyarsa duysun, kesinlikle tarafsız olabildiği zamandır. Bu, birinin yalnızca duymak ve sonra mümkün olduğunca yerine getirmek istediği bir seviyedir, ancak Bina seviyesinin ne olduğuna bağlı olduğu için mutlaka gerekli değildir.

Öte yandan Hohma seviyesi uygulama seviyesidir.

Hearing The Teacher

Öğrenci Veya Serbest Dinleyici

Soru: Bir öğrenci mi yoksa sadece bir dinleyici mi olduğunuza hangi kritere göre karar verirsiniz?

Cevap: Bir öğrenci, belirli bir öğretmenle çalışmak, söylediklerini yapmak, talimatlarını izlemek ve ondan almak isteyen bir kişidir.

Öte yandan bir dinleyici bağımsızdır ve ne yapmak istediğini seçebilir: dinlemek isteyip istemediğini. Hiçbir şekilde, hiçbir şeyden yükümlü değildir ve metodu uygulamaz.

A Student Or A Free Listener

Modern Dünyada Din

Soru: Çoğu insan dinlerinden dolayı hayal kırıklığına uğrarsa, dünya daha kötü bir yer olur mu? İnsanların karşılıklı imha ve kargaşasına ne engel olur?

Cevap: Hayır, dinlerin ortadan kaybolmasına gerek yok! Kesinlikle hayır! İnsanın bunu anlama şeklinde, din anlamında, inanç için yer vardır, her yerde insanlar tüm yaratılışı ifşa edene kadar; Yaradan’ı tamamen ve bütünüyle ifşa edene kadar.

Kabala bilgeliği hiç bir dini rahatsız etmez!

Eğer insan dini yarattıysa, bu onun için gereklidir. Bütün dinler Kabala bilgeliğinden kaynaklanır ki bu “dostunu kendin gibi sev” prensibine dayanır.

Kabala bilgeliği, kişinin bu prensibi yerine getirmesinin yönlendirilmesine çalışırken, dinler yalnızca diğerlerinin sevgisinden bahseder, ancak maalesef insanlar arasındaki bölünmeye neden olurlar.

Religion In The Modern World

Manevi İlerleme için İki Olasılık

Soru: Üst kuvvet, yaratılışta O’nunla temas kurmayla ilgilenir. O, doğamıza (alma arzusu) vurarak, bizi nasıl dürteceğini bilir, böylelikle biz O’na döneceğiz. Sonuçta, işler bizim için iyi olduğunda, O’nu hatırlamıyoruz.

Ancak başka bir seçenek daha var, bizler bilinçli olarak darbeleri beklemeden kendimizi O’na döndürmeye başladığımızda. Bunu nasıl yapabilirim?

Cevap: Yüksek gücü ifşaya başlamamız için birtakım temel araçlar vardır: kaynaklara uygun olarak çalışmak, bu metodolojiyi öğrenip gerçekleştirdiğimiz grup, Kabala bilgeliğini yaymak ve Üst güce daha yakınlaşmak için tüm insanlığı örgütlemek.

Soru: Yani bir ders için hazırlanıp, materyali çalışarak, Üst Işığı da mı çağırıyoruz?

Cevap: Hiç şüphesiz! Bunun gibi yüzlerce saat sonra, kişi mutlaka içsel değişiklikler hissedecektir. Üst güçle temasa girip, onun tarafından kıyafetlendirilmeye başlandığında, iç vizyonu ile dünyayı görmeye başlayacaktır.

Soru: Grupta, aramızda birleşmeye başladığımızda, bu çabamızı gerektirir ve bunlar aynı zamanda egoya da darbe vurur, sadece bilinçli olanların. Birinci ve ikinci seçenek arasındaki fark nedir? Bu Yaradan bana vurduğunda ve sonra görünüşte ben kendime vurduğumda.

Cevap: Öncelikle, siz kendinize vurmazsınız ve bu yolu siz seçersiniz.

Zorlu olabilir, özellikle hoş değildir, ancak siz bunu bilinçli olarak seçersiniz. Ve bunun, yalnızca acıdan kaçmak için değil, bir Adem (Adam) olmak istediğiniz için zorunlu olduğuna kendinizi ikna edebilirsiniz!

Siz, Üst dünyayı hissetmek için hala bu dünyada yaşarken manevi büyüme yolunu seçmek istiyorsunuz.

Burada, kendi üzerinizde çalışmaya, kendinizi sonsuz ve kusursuz kaynağa daha yakın hale getirmeye ve onun gibi olmaya başlama şansına sahipsiniz. Ayrıca bu, bu hayatta elde edilen bir şeydir.

Bu nedenle, bu dünyada ne yaparsanız yapın, bu Kabala bilgeliğini uygulayarak elde edeceğiniz sonuçlarla kıyaslanamaz.

Two Possibilities For Spiritual Advancement

Toplam 136 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »