Biyografi

Michael Laitman

Kabala öğretisini öğretmeye ve paylaşmaya adanmış olan Bney Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün kurucusu ve başkanı. Ontoloji profesörü, felsefe ve Kabala alanında doktora derecesi ve biyo-sibernetik alanında yüksek lisans derecesi var. Üç çocuk babası ve üç torunu var.

1946’da doğdum. Kolejden mezun olduğumda, biyo-sibernetik alanında uzmanlaşmayı seçtim. Stajyerlik dönemimden sonra, Leningrad’taki Hematoloji Araştırma Merkezi’nde çalıştım.

Öğrenciyken bile, organik hücrenin yaşamını sürdürdüğü o mükemmel tavırdan etkilenmiştim. Hücrenin kendini vücudun diğer kısımlarına ahenk içinde dahil ediş şekli beni hayrete düşürmüştü.

Hücrelerin yapısını, onların fonksiyonlarını araştırmak ve onların var oluş amaçlarını sorgulamak, yani vücudun diğer kısımlarına göre nasıl çalıştıklarını sorgulamak gayet yaygın bir durumdur. Fakat cevabını bulamadığım soru, tüm bedenin var oluşunun amacı ile ilgiliydi.

Organizmadaki hücreler gibi, bedenin de daha büyük bir sistemin parçası olduğunu, o sisteme doğru bütünün bir parçasıymış gibi hareket ettiğini varsaydım. Fakat bu konuyu bilimsel alanda araştırmaya yönelik aralıksız denemelerim tekrar tekrar inkâr ve reddedilme ile karşılandı. Bana dendi ki, “Bilim bu tür sorularla uğraşmaz.”

Bu durum, 1970’lerde Rusya’daydı. Rusya’yı terk etmeye karar verdiğim zaman, bir kez daha umutlanmıştım, belki İsrail’de beni büyüleyen bu araştırmaya devam edebilecektim.

1974’de, refusenik (Sovyetler Birliği döneminde Rusya’yı terk etme isteği reddedilen kişi) olarak geçen dört zor yıldan sonra ve güçlüklerle dolu uzun bir yolculuktan sonra, en sonunda İsrail’e vardım. O dönemde İsrail’de çalışan üniversitelere ve akademik enstitülere başvurup, onlara fikirlerimi sunduğum zaman, bana belirli, sınırlı bir ölçekte araştırma yapmamı (bir kez daha) önerdiler. Bu durum bana fark ettirdi ki, realitenin kapsamlı sistemlerini çalışabileceğim bir yer aramam gerekiyordu.

Arayışla geçen birçok yıldan sonra, sonunda öğretmenimi buldum – Kabalist Baruh Şalom Aşlag (Rabaş), büyük Kabalist Yehuda Aşlag’ın ilk oğlu ve takipçisi. Yehuda Aşlag, Zohar Kitabı’na yazdığı Sulam (Merdiven) açıklaması ile Baal HaSulam (Merdivenin Sahibi) diye bilinir. Sonraki on iki yıl, 1979- 1991 arası, Rabaş ölene kadar, onun yanından hiç ayrılmadım. Benim için o, “Mohikanların Sonuncusu” idi, Kabalistlerin binlerce yıl geriye giden uzun hanedanlığının sonuncusu idi. Onunla olduğum tüm zamanlar, onun kişisel asistanı, sekreteri ve baş öğrencisi olarak hizmet verdim. Rabaş’ın teşviki ile 1983’te ilk üç kitabımı yayınladım.

Öğretmenimin ölümünden sonra, edindiğim bilgiyi geliştirdim ve onun bana talimat verdiği şekilde, açık olarak dağıtımını yapmaya başladım. Bunu onun yolunun direkt devamı olarak düşündüm.

1991’de, Bney Baruh’u kurdum; Baal HaSulam’ın ve Rabaş’ın öğretisini günlük olarak uygulayan Kabala öğrencilerinden oluşan bir grup. Bney Baruh, tüm dünyada binlerce öğrencisi olan, kapsamlı bir uluslararası organizasyon haline geldi. Bugün, Bney Baruh’un üyeleri, Kabala öğretisini araştırmakta, çalışmakta ve dağıtımını yapmaktadır.

Kabala Bugün gazetesini yayınlıyoruz ve Kabala üzerine en büyük internet sitesine ev sahipliği yapıyoruz, www.kabbalah.info, 30’dan fazla dilde. Site en geniş Kabala kaynağını içerir: kitaplar, makaleler, filmler, dersler ve Kabala üzerine konuşmalar. Tüm materyal bedelsiz olarak halkın kullanımına açıktır.

Son senelerde, eğitimsel filmler ve dersler üretmek üzere bir film prodüksiyon şirketi kurduk ve dersler her gün İsrail’de kablolu yayında, televizyonda ve tüm dünyada yayınlanıyor. İçerik, İsrail’de, Petah Tikva’daki merkezde oluşturuluyor. Burası aynı zamanda Bney Baruh Kabala Eğitim Merkezi’nin (İbranicede Beyt Kabala L’Am) yeridir, bizim ders salonumuzdur. Bney Baruh Kabala Eğitim Merkezi, Kabala üzerine çeşitli kurslara ev sahipliği yapar.

Bu etkinliğin yanı sıra, Bney Baruh Kabala Öğrenim Merkezi’ni kurduk. Burası Kabala ile ilgili, halka açık birçok toplantıya ve konuşmaya mekân sağlar. Öğrenim Merkezi, İsrail’de ve tüm dünyada kongreler ve seminerlerin yanı sıra, bir dizi çalışma programları geliştirir ve işletir.

Öğrenim Merkezi’nin en başarılı programları arasında, İngilizce ve Rusça verilen bedelsiz internet Kabala kursları bulunur (www.kabacademy.com). Ek olarak, çeşitli uluslararası araştırma enstitüleri ile yakın ilişki içinde birlikte çalışıyoruz. Bu etkinliğin parçası olarak, 2004 ve 2005 yıllarında Nobel Ödülü’ne aday gösterilen Prof. Ervin Laszlo tarafından başkanlığı yapılan Dünya Bilgelik Konsey’ine katılmak üzere davet edildik.

Son yıllarda birçok uluslararası olaya katıldık. San Fransisko, Tokyo, Arosa (İsviçre), Düzeldorf (Almanya) ve Monterey (Meksika), bulunduğumuz yerler arasında. Tüm bu olaylardaki amaç, Kabala öğretisinde bulunan bilginin dağıtımını yapmak ve bu bilgiyi geniş ölçüde insanlık ile paylaşmaktı.

Öğretmenlerim Baal HaSulam ve Rabaş’ın ayak izlerinde devam etmeye, öğrenmek isteyen herkese Kabala’yı açık olarak yaymaya kendimi adadım. Yeni hiçbir şey tanıtmıyorum; sadece öğretmenlerimin yazılarını çağdaşlarım için sadeleştiriyorum ve yorumluyorum.

Böylece, Kabala öğretisinin kılıfından çıkmasına yardımcı olmayı ve Baal HaSulam’ın kitaplarında belirttiği gibi, son derece gerekli olan dağıtımını geliştirmeyi umut ediyorum. Rabaş’ın da bana talimatı bu idi ve kabiliyetim ve anlayışım ölçüsünde ulaşmaya çalıştığım da budur. Bu süreç İsrail’in ve tüm dünyanın geleceği için son derece önemlidir.

Fakat öncelikle, otantik Kabala, yıllar içinde ona yüklenen tüm yanlış anlamalardan temizlenmelidir. Otantik Kabala şifacılıkla, büyüyle, maskotlarla, kutsal suyla, kırmızı bilezikle veya meditasyon ile ilgili değildir. Ayrıca hiçbir mistisizm veya din ile ilgisi de yoktur.

Büyük Kabalistler tarafından tanımlandığı üzere, Kabala öğretisi, insanı ve dünyayı düzeltme yöntemidir. Ve bugün ortaya çıkmaktadır çünkü bugün insanlığın ona hava kadar ihtiyacı vardır.

Michael Laitman

Kabala öğretisini öğretmeye ve paylaşmaya adanmış olan Bney Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün kurucusu ve başkanı. Ontoloji profesörü, felsefe ve Kabala alanında doktora derecesi ve biyo-sibernetik alanında yüksek lisans derecesi var. Üç çocuk babası ve üç torunu var.

1946’da doğdum. Kolejden mezun olduğumda, biyo-sibernetik alanında uzmanlaşmayı seçtim. Stajyerlik dönemimden sonra, Leningrad’taki Hematoloji Araştırma Merkezi’nde çalıştım.

Öğrenciyken bile, organik hücrenin yaşamını sürdürdüğü o mükemmel tavırdan etkilenmiştim. Hücrenin kendini vücudun diğer kısımlarına ahenk içinde dahil ediş şekli beni hayrete düşürmüştü.

Hücrelerin yapısını, onların fonksiyonlarını araştırmak ve onların var oluş amaçlarını sorgulamak, yani vücudun diğer kısımlarına göre nasıl çalıştıklarını sorgulamak gayet yaygın bir durumdur. Fakat cevabını bulamadığım soru, tüm bedenin var oluşunun amacı ile ilgiliydi.

Organizmadaki hücreler gibi, bedenin de daha büyük bir sistemin parçası olduğunu, o sisteme doğru bütünün bir parçasıymış gibi hareket ettiğini varsaydım. Fakat bu konuyu bilimsel alanda araştırmaya yönelik aralıksız denemelerim tekrar tekrar inkâr ve reddedilme ile karşılandı. Bana dendi ki, “Bilim bu tür sorularla uğraşmaz.”

Bu durum, 1970’lerde Rusya’daydı. Rusya’yı terk etmeye karar verdiğim zaman, bir kez daha umutlanmıştım, belki İsrail’de beni büyüleyen bu araştırmaya devam edebilecektim.

1974’de, refusenik (Sovyetler Birliği döneminde Rusya’yı terk etme isteği reddedilen kişi) olarak geçen dört zor yıldan sonra ve güçlüklerle dolu uzun bir yolculuktan sonra, en sonunda İsrail’e vardım. O dönemde İsrail’de çalışan üniversitelere ve akademik enstitülere başvurup, onlara fikirlerimi sunduğum zaman, bana belirli, sınırlı bir ölçekte araştırma yapmamı (bir kez daha) önerdiler. Bu durum bana fark ettirdi ki, realitenin kapsamlı sistemlerini çalışabileceğim bir yer aramam gerekiyordu.

Arayışla geçen birçok yıldan sonra, sonunda öğretmenimi buldum – Kabalist Baruh Şalom Aşlag (Rabaş), büyük Kabalist Yehuda Aşlag’ın ilk oğlu ve takipçisi. Yehuda Aşlag, Zohar Kitabı’na yazdığı Sulam (Merdiven) açıklaması ile Baal HaSulam (Merdivenin Sahibi) diye bilinir. Sonraki on iki yıl, 1979- 1991 arası, Rabaş ölene kadar, onun yanından hiç ayrılmadım. Benim için o, “Mohikanların Sonuncusu” idi, Kabalistlerin binlerce yıl geriye giden uzun hanedanlığının sonuncusu idi. Onunla olduğum tüm zamanlar, onun kişisel asistanı, sekreteri ve baş öğrencisi olarak hizmet verdim. Rabaş’ın teşviki ile 1983’te ilk üç kitabımı yayınladım.

Öğretmenimin ölümünden sonra, edindiğim bilgiyi geliştirdim ve onun bana talimat verdiği şekilde, açık olarak dağıtımını yapmaya başladım. Bunu onun yolunun direkt devamı olarak düşündüm.

1991’de, Bney Baruh’u kurdum; Baal HaSulam’ın ve Rabaş’ın öğretisini günlük olarak uygulayan Kabala öğrencilerinden oluşan bir grup. Bney Baruh, tüm dünyada binlerce öğrencisi olan, kapsamlı bir uluslararası organizasyon haline geldi. Bugün, Bney Baruh’un üyeleri, Kabala öğretisini araştırmakta, çalışmakta ve dağıtımını yapmaktadır.

Kabala Bugün gazetesini yayınlıyoruz ve Kabala üzerine en büyük internet sitesine ev sahipliği yapıyoruz, www.kabbalah.info, 30’dan fazla dilde. Site en geniş Kabala kaynağını içerir: kitaplar, makaleler, filmler, dersler ve Kabala üzerine konuşmalar. Tüm materyal bedelsiz olarak halkın kullanımına açıktır.

Son senelerde, eğitimsel filmler ve dersler üretmek üzere bir film prodüksiyon şirketi kurduk ve dersler her gün İsrail’de kablolu yayında, televizyonda ve tüm dünyada yayınlanıyor. İçerik, İsrail’de, Petah Tikva’daki merkezde oluşturuluyor. Burası aynı zamanda Bney Baruh Kabala Eğitim Merkezi’nin (İbranicede Beyt Kabala L’Am) yeridir, bizim ders salonumuzdur. Bney Baruh Kabala Eğitim Merkezi, Kabala üzerine çeşitli kurslara ev sahipliği yapar.

Bu etkinliğin yanı sıra, Bney Baruh Kabala Öğrenim Merkezi’ni kurduk. Burası Kabala ile ilgili, halka açık birçok toplantıya ve konuşmaya mekân sağlar. Öğrenim Merkezi, İsrail’de ve tüm dünyada kongreler ve seminerlerin yanı sıra, bir dizi çalışma programları geliştirir ve işletir.

Öğrenim Merkezi’nin en başarılı programları arasında, İngilizce ve Rusça verilen bedelsiz internet Kabala kursları bulunur (www.kabacademy.com). Ek olarak, çeşitli uluslararası araştırma enstitüleri ile yakın ilişki içinde birlikte çalışıyoruz. Bu etkinliğin parçası olarak, 2004 ve 2005 yıllarında Nobel Ödülü’ne aday gösterilen Prof. Ervin Laszlo tarafından başkanlığı yapılan Dünya Bilgelik Konsey’ine katılmak üzere davet edildik.

Son yıllarda birçok uluslararası olaya katıldık. San Fransisko, Tokyo, Arosa (İsviçre), Düzeldorf (Almanya) ve Monterey (Meksika), bulunduğumuz yerler arasında. Tüm bu olaylardaki amaç, Kabala öğretisinde bulunan bilginin dağıtımını yapmak ve bu bilgiyi geniş ölçüde insanlık ile paylaşmaktı.

Öğretmenlerim Baal HaSulam ve Rabaş’ın ayak izlerinde devam etmeye, öğrenmek isteyen herkese Kabala’yı açık olarak yaymaya kendimi adadım. Yeni hiçbir şey tanıtmıyorum; sadece öğretmenlerimin yazılarını çağdaşlarım için sadeleştiriyorum ve yorumluyorum.

Böylece, Kabala öğretisinin kılıfından çıkmasına yardımcı olmayı ve Baal HaSulam’ın kitaplarında belirttiği gibi, son derece gerekli olan dağıtımını geliştirmeyi umut ediyorum. Rabaş’ın da bana talimatı bu idi ve kabiliyetim ve anlayışım ölçüsünde ulaşmaya çalıştığım da budur. Bu süreç İsrail’in ve tüm dünyanın geleceği için son derece önemlidir.

Fakat öncelikle, otantik Kabala, yıllar içinde ona yüklenen tüm yanlış anlamalardan temizlenmelidir. Otantik Kabala şifacılıkla, büyüyle, maskotlarla, kutsal suyla, kırmızı bilezikle veya meditasyon ile ilgili değildir. Ayrıca hiçbir mistisizm veya din ile ilgisi de yoktur.

Büyük Kabalistler tarafından tanımlandığı üzere, Kabala öğretisi, insanı ve dünyayı düzeltme yöntemidir. Ve bugün ortaya çıkmaktadır çünkü bugün insanlığın ona hava kadar ihtiyacı vardır.