Category Archives: Yaradan

Yaradan’ın İçinde Bulunduğu Matris

Soru: Düşüncelerimiz her zaman Yaradan’la, sevgi ve şefkatle olmalıdır. Bu koşula nasıl ulaşabilirim ve sürekli olarak onun içinde kalabilirim?

Cevap: Bunu yapmak için bir gruba ihtiyacınız var; aksi halde, Yaradan’dan ayrılmış olacaksınız. Bunu kendi başınıza deneyin ve nasıl dışarı atılacağınızı göreceksiniz, çünkü üzerinde tutacak hiçbir şeyiniz yok.

Kendi içinde, Yaradan, bir şekilde O’na tutunabilmem, O’na bağlı kalabilmem için var olmaz. Bir matris gereklidir, içinde O’nun var olduğu ve onun aracılığıyla O’nunla bağ kurabileceğim bir sistem.

Yaratan bu sistemi, kırık bir koşuldan birbirine bağlanmış, on Sefirot’tan yarattı. Bizler bu sisteme sahip olmadığımızdan, bir gruba ihtiyacımız var. Eğer bu sistemi birleştirmek için mümkün olan bütün girişimlerle yeniden yaratmaya çalışırsak, Yaradan’ın ne olduğunu, edinmemiz gereken ve bizi doldurması gereken şeyin ne olduğunu hissetmeye başlarız.

Burada birçok yeni araştırma vardır. Pratik olarak, bu tüm Kabala bilimidir.

The Matrix The Creator Is In

Yıkımdan, Yaradan’ı Anlamaya

Soru: Neden özellikle yıkımdan dolayı kişi Yaradan’ı anlamaya geliyor?

Cevap: Sadece yıkımdan sonra, kırık arzularımızdan, Yaradan’ı anlayabiliriz, çünkü başka seçeneğimiz yoktur. Çevremizde var olan fiziksel doğayı nasıl algıladığımıza bakın. İçinde yaşıyoruz ama onu anlamıyoruz.

Manevi dünya bize farklı bir biçimde verilmiştir: sadece biz onu kendimiz inşa ettiğimizde, ne edindiğimizi, ne yaptığımızı anlarız ve ayrı parçalardan, temellerden bunu inşa ederiz. Manevi dünyaya bu şekilde ulaşırız. Sonuçta, Yaradan için ana şey, edinimimizdir ve bu edinim tamamlandığında, son zerresine kadar tüm derinliklerinde maneviyatı hissederiz.

From The Shattering To Understanding The Creator

Kabala İpuçları – 4/8/18

Soru: İlk manevi deneyiminiz hakkında bir şey söyleyebilir misiniz?

Cevap: O tarif edilemez, bu yüzden denemiyorum bile. Sadece şunu söyleyebilirim, genellikle, aniden gelir.

Soru: Eğer her şey içimde bulunuyorsa, neden sürekli dünyanın farklı bir resmini ediniyoruz?

Cevap: Reşimot (anılar), manevi bilginin verileri, sürekli olarak bizim içimizde değişir. Bu nedenle, her şeyi farklı algılarız.

Soru: Yaradan bir hata yapabilir mi?

Cevap: O, muhtemelen bir hata olacak hiçbir eylemde bulunmaz.

Soru: Kibir’in manevi kökü nedir?

Cevap: Egoizm! O, kendinizi herhangi bir yolla yükseltmek veya başkalarını küçük düşürmek için bir arzudur.

Soru: Niteliksel ruh nedir?

Cevap: Niteliksel bir ruh, Yaradan’a maksimum yakınlaşan bir ruhtur. Nitelik, ihsan etme ve sevginin özelliğidir. Başka bir şey yoktur.

Soru: Kabalist, kalbini kıranlardan intikam alabilir mi?

Cevap: İlk olarak, bir Kabalist’in, birinin onun kalbini kırdığını düşünebileceğini sanmıyorum. Öncelikle bu imkansızdır, özellikle intikam almak. Bu, Yaradan’ın bir eylemidir; sadece O, her şeyi yönetir.

Soru: Kişi Yaradan’dan intikam alma arzusuna sahip olabilir mi?

Cevap: Olabilir, hatta daha fazlası! Bu, zaman zaman herkesin başına gelir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/8/18

Kabala İpuçları – 3/18/18, Bölüm 2

Soru: Kabala bilgeliğine göre hedefe ulaşmak için hangi eylemler hazırlık olarak kullanılır?

Cevap: Birlik dışında hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim.

Soru: Kabala bilgeliğini öğrenmek, bizim ıslahımızı hızlandırır. Bu, yeni doğan ruhum için hedeflenen tüm ıstırabın bu yaşamda gerçekleşeceği anlamına mı gelir?

Cevap: Bilmiyorum. Her şey sizin çabalarınıza bağlıdır, ancak tüm ıslahlarınızı mevcut enkarnasyonda tamamlayabilirsiniz.

Soru: Sporda kullanılan ilaçlar gibi kullanabileceğimiz bir çeşit uyarıcı ilaç var mı? Mesela, “yiyebileceğiniz” ve hemen üst dünyayı hızlandırabileceğiniz bir şey var mı?

Cevap: Bu uyarıcı ilacı dostlarınızdan almak zorundasınız.

Soru: Tüm dünyayı tek bir kişide görmek mümkün müdür?

Cevap: Sorun yok. Sonuçta, tüm dünya ortak genel bir Kli’dir.

Soru: Kaderi zor ve karmaşık olan insanların, kaygı duymadan yaşayanlara göre ıslaha daha yakın oldukları doğru mu?

Cevap: Evet de hayır da. Kişisel olarak zor ve karmaşık bir kaderim yok. Tüm hayatım maddi olarak düzenlenmişti, hiçbir şey beni sıkmadı veya rahatsız etmedi. Ama maddi bir şey olmayan, farklı bir boşluğa, maneviyat eksikliğine sahiptim.

Soru: Yaradan’ın sürekli size konuştuğu sessiz sesini duymak ve onu egonun sesiyle karıştırmamak nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Yaradan size, kendinizle ilgili değil, yani diğerleri ile ilgili olarak, sevgi, başkalarıyla birlik içinde nasıl çalışılır, hoş bir şekilde onları birliğe nasıl itersiniz konularında fısıldar.

Soru: Gruptaki bir dostumun yerine getirdiğim arzuları nelerdir?

Cevap: Bunlar, esas olarak onun Yaradan’ı edinmek için özlemidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 3/18/18, Part 2

Mükemmellik

Facebook’tan Soru: Mükemmellik nedir?

Cevap: Mükemmellik, aralarında hiçbir kusur kalmayacak şekilde birbirlerini karşılıklı olarak tamamladıklarında, yaratılan varlıklar ve Yaradan arasında mutlak bir uyumdur.

Mükemmellik Yaradan’dır. Ancak, O’nun kendisi tarafından değil; daha doğrusu, O’nu duygularımızda tanımladığımız şeydir.

Soru: Mükemmel bir insan nedir?

Cevap: Mükemmel bir insan, Yaradan’a tamamen benzeyen bir kişidir. Yaradan, doğanın mutlak mükemmelliğidir.

Tüm tezahürlerinde mutlak/tam bağda olan bütün evrenin genel koşulu – mükemmellik budur. Edindiğimiz bu mükemmelliğin kaynağına Yaradan denir.

Soru: Bu, dünyamızda mükemmelliğin olmadığı anlamına mı geliyor?

Cevap: Tabii ki yok! Bizim dünyamızda, her şey mükemmelliğe zıttır, çünkü kişi diğerinin pahasına hareket eder. Bizim dünyamız, dünyaların en düşüğü, en kötüsüdür. Sadece onun üstüne yükselme mümkündür. Bu dünyadan daha kötü bir şey yoktur.

Perfection

Mutlak Edinim Var Mıdır?

Soru: Eğer edinim her zaman öznelse, sadece geçici bir gerçeklik değil, nesnel olan mutlak bir edinim var mıdır?

Cevap: Prensip olarak, herhangi bir manevi kazanım zaten nesnel bir şeydir, çünkü farklı arzuların ve nesnelerin birleşimi üzerine inşa edilmiştir. Bu nesnellik, bu seviyeyi dolduran edinimin ya da Işığın gücüyle ifade edilir: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya veya Yechida.

Bu nedenle, manevi edinim, kural olarak, bir dereceye kadar nesneldir. Tamamen nesnel manevi basamak, en son seviyedir – tam edinimin ve tam ıslahın seviyesi.

Is There Absolute Attainment?

Öğretmen ve Öğrenciler

Soru: Hangi yolla bir Kabalist olarak kendinizi öğrencilere ve gruba adapte ediyorsunuz? Kendinizi nasıl bağlar ve iptal edersiniz?

Cevap: Ve kendimizi yeni doğanlara ve çocuklara büyüdükçe ve daha fazla yetişkin hale geldiklerinde nasıl adapte ederiz? Onlar bize uyum sağlamıyorlar ama biz onlara her zaman uyum sağlıyoruz. Derler ki küçük bir çocuk ailenin reisidir, çünkü aile onun için yaşar.

Neden bir gruba ihtiyacım var: bana hizmet etmeleri için mi yoksa onlara hizmet etmem için mi? Ben Öğrencileri bir sonraki seviyeye yükseltmeliyim.

Soru: Siz, bir öğretmen olarak, grubun, öğrencilerin sizi doğru bir şekilde algılayıp algılamadığını açıkça görüyor musunuz?

Cevap: Öğrencilerimi kendi içimde “yumurta üstündeki tavuk” gibi tutuyorum. Onları doyururum, kontrol eder, kısa bir tasmada tutarım, belli tepkilere, bazı etkilere neden olur, tepkilerini izlerim ve buna bağlı olarak kendimi değiştiririm – onları değil. Kabalada öğretmen öğrencilere, öğrencilerin öğretmene olduklarından daha fazla adapte olmalıdır.

Soru: Öğrencileri içinizde tuttuğunuzda, Yaradan aracılığıyla onlarla iletişim kuruyor musunuz yoksa manevi Partzuf’unuzun içinde rahmindeki bir çocuk gibi miler?

Cevap: Bu Yaradan’ın içinde demektir, çünkü öğrencilerimi taşıdığım “rahim” adı verilen sistem benim içimdeki Yaradan’dır. Sadece O’nun içinde bir sonraki ruhlar doğarlar.

Teacher And Students

Kabala İpuçları – 2/18/18

Soru: Kendimi düşünmek veya başkalarını düşünmek arasındaki fark nedir? Her durumda, ben düşünen biri miyim?

Cevap: Tabi ki, ben düşünen biriyim. Sonuçta var olmaktan vazgeçmiyorum. Fark, var olduğum yer, hayvansal bedende veya ruhumda, benim dışımdadır, başkalarındadır.

Soru: Birlik beni, tüketici toplumun değerlerinin güçlü etkisinden nasıl koruyabilir?

Cevap: Eğer grup benim için daha geniş bir toplumdan, hatta dünyadan daha önemliyse, o zaman grup beni saran dünyanın etkisinden korur. Ancak, dünya benim için küçük grubumdan daha önemliyse, o zaman onun etkisi altındayımdır ve hiç kimse manevi geleceğim için kefil bile olamaz.

Soru: Bir karı koca arasında manevi birlik olabilir mi?

Cevap: Kesinlikle. Ancak, bir grup genellikle erkek ve kadın bölümlerine ayrılır. Bir çift evde birlikte öğrenebilir ve okuyabilir. Dahası, bir koca, dünyada başkasına benzemeyen karısına manevi olarak kendini açabilir.

Soru: Yaradan neden beni utandıran durumlar yaratıyor?

Cevap: Yaradan, egonuzu biraz dizginlemek için bu şekilde hareket eder ve bunun nesi kötü? Seni utandıran nedir? Hoş olmayan ve utanç verici durumlarda keşfedilmekten korkuyor musunuz? Tüm bunlar alçakgönüllü olmanıza ve kendinizi eğmenize yardımcı olmak içindir.

Soru: “O, bilgiyi artırandır, acıyı artırandır”ın anlamı nedir? Bu, ne tür bir acıdan bahsediyor?

Cevap: Eğer bilgiyi arttırır, ancak ihsan etme sistemi ile dengelemezseniz, başka bir deyişle, eğer Hohma Işığı (Bilgelik) Hasadim Işığının içinde (Merhamet) kıyafetlenmezse, o zaman Işık yerine karanlık ortaya çıkar.

Soru: Ego dışında hiçbir şeye sahip değilsem, egomu nasıl iptal edebilirim? Bu kendini aldatma değil midir?

Cevap: İşte bu yüzden dostlarla bağda var oluruz, böylece egom onlara yardım etmek için kullanılacaktır ve onların egosu bana yardım etmek için kullanılacaktır. Bunun gibi birbiriyle herkes arasında karşılıklı birleşim, anti-egoist bir alan yaratır.

Soru: Örneğin bir çalıştayı dinleyerek veya Zohar Kitabı gibi bir kitap okuyarak kendimi anti-egoist bir alana sokabilir miyim?

Cevap: Hayır, kendinizi bu şekilde herhangi bir yere sokamazsınız. Bunu sadece dostlarınızın yardımı ile yapabilirsiniz. Bunun size ne kadar imkansız ve karmaşık görünebildiği önemli değil, başka bir yolu yoktur.

Soru: Grupta her şeyi ve birliği yöneten, yüksek güç arasında ne tür bir bağlantı vardır?

Cevap: Aynı şeydir. Yaradan’ı nerede tanımlarsınız, O’nu hissedersiniz, O’nun hakkındaki vizyonunuzu düzeltirsiniz ve O’nunla bağa gelirsiniz? Sadece grup içinde. Sadece sizin aranızda yarattığınız doğru nitelikler sayesinde.

Blitz Of Kabbalah Tips – 2/18/18

Yaradan’ın Neden Memnuniyete İhtiyacı Var?

Facebook’tan Soru: Yaradan’ın neden memnuniyete ihtiyacı var? Kendi kendine yeterli değil mi?

Cevap: Ebeveynler ve çocuklar hakkında da aynısı söylenebilir. Çocuklarınızla bağ kuruyorsunuz, onları doğurdunuz, onlar sizin için çok önemli. Bu doğaldır ve O’nun bize karşı olan tavrına uygun olarak Yaradan’dan bize gelir.

Soru: Ama bunu geri vermek, O’na memnuniyet vermek görevimiz değil mi?

Cevap: Eğer bir çocuk ebeveynlerine nasıl davranacağını doğru bir şekilde anlarsa, o zaman ebeveynler ondan haz alacaklardır. Ve sonra kesinlikle yanıltmayacaktır, çünkü aksi takdirde bu hayatta rehbere sahip olmayacaktır. Bu nedenle, kendini ailesine haz vermek için ayarlayarak, kendisi için daima en uygun şekilde hareket edecektir.

Ve böylece Yaradan ile beraberiz: O’na memnuniyet vermek, kendimiz için doğru olanı yapmak için bir rehberdir.

Why Does The Creator Need Contentment?

Yaradan İle Bağlantı

Soru: Yaratıcı’nın kıskançlığı nedir? Eğer Yaradan’ın bir parçasıysam, kendimi nasıl kıskanırım ve kime göre kıskanırım?

Cevap: Kendinizi Yaradan’la özdeşleştirmeyi başaramadığınız ölçüde, kıskançlık için bir fırsat vardır. Yaradan kıskançtır. Sadece O’na bakmamızı ister. Eğer O‘na dikkat etmeyi bırakırsak, aramızdaki maksimum bağlantıyı yeniden kurmak için O’nun bize karşı tavrı dramatik bir şekilde değişir.

Soru: Yaradan’ın herhangi bir niteliği veya duyguları var mıdır?

Cevap: Kişi Yaradan’a çeşitli davranışsal nitelikler belirler/atar. Kişi Yaradan’ı mutlak olarak algılayamaz, çünkü kişi onu kavrayamaz. Bu nedenle bize göre, Yaradan, O’na kendimizi ekleyebildiğimiz ve karşılıklı bağ içinde olacağımız bir muhatap, arkadaş, ortak, öğretmen olarak hissetmeye başlayacağımız bir şekilde kendisini gösterir.

Soru: Bir Kabalist, Yaradan ile sürekli iletişim kuruyorsa başkalarını nasıl algılar?

Cevap: Size bir sır vereceğim. Başkaları yoktur. Ben tek başıma varım.

Soru: Öteki yalnız değil mi?

Cevap: Hayır, yalnız değil. Herkes benim içimde.

Soru: Yaradan ile bağlantı, nelerden meydana gelir: sorular, diyaloglar, ağlamalar, argümanlar?

Cevap: Yaradan ile bağlantı, yapışma noktasına kadar sürekli ve sürekli artan temas arayışı üzerine inşa edilmiştir. Diğer her şey, tam bir bağ için gerekli olan bir teşvik, bilgi olarak algılanır.

Communication With The Creator