Category Archives: Yaradan

Yaradan – Öğretmen

Soru: Yaradan, bir kişinin doğrudan öğretmeni olabilir mi?
Cevap: Hayır. Bizim egoizmimiz bunu istiyor, çünkü ele almak, yakalamak, ele geçirmek, köleleştirmek istiyor. Yaradan, yalnızca grup içinde öğretmen olarak hizmet edebilir. Grupla birleştirdiğim birleştiğim, içine girdiğim, pasifize olduğum derecede orada Yaratan’ın varlığını keşfetmeye başlarım.

The Creator – The Teacher

Sorular ve Cevaplar – 222

Soru: Sık sık Yaradan’la bağda olmak için milyon doları reddeden kişiyi örnek veriyorsunuz. Benim çevremde, durum farklı. Benim çevremde milyon dolar borçları olan insanlar duyarsızlaşıp boş boş uzaya bakabilirler ama Yaradan’ın özlemini çekmezler.

Yaradan’a dönmek için her sebebi olup da dönmek yerine çözümü şişenin dibinde bulan bu durumda birine ne diyebilirsiniz?

Cevap: Kurtuluş, Yaradan’a dönerek, onları bu duruma yönlendirerek olur, böylece Yaradan’a seslenebileceklerdir.

Soru: Mordehay kralın kapısında otururken, Ibur’la (manevi doğum süreci) ilgili olarak neredeydi?

Cevap: Mordehay ve Ester ıslah olmuş bir safhadaydı, Bina’da ve başka herkes ıslah olmamış bir sahadaydı.

Answers To Your Questions, Part 222

Sorular- Cevaplar- 223

Soru: Süper bir çaba, Yaradan’ın yüceliğini son noktada hissettiğim bir safhada ona olan bir yalvarış ve taleptir. Sadece büyük bir çaba aracılığıyla ve bir kaç saniye için. Sonra çaba buharlaşır ve çabanın yeni bir damlasına yeniden bir hazırlık gerekir.

Bu özellikle Zohar Kitabı’nın bir grup okuması sırasında öne çıkıyor. Harika bir Rav’in öğrencisi Zohar Kitabı’nın okunması sırasında 300 kez bunun gibi bir çabaya ulaşabileceğini duydum. Bu kolay değil, özel bir niyet, bir çevre, kişisel gelişim, özel bir safha vb. gerektirir. Böyle bir çaba için ön hazırlık gerekir mi?

Cevap: Bunun gibi bir çabayı uygulayabilme becerisi, bir grupta uzun yıllar süren çalışmalardan sonra elde edilir.

Answers To Your Questions, Part 223

Yaradan İle Birlikte ve Ortaklaşa

Çok basit hareket etmeye çalışın: herhangi bir arzu veya düşünce kalbinize veya zihninize gelmeden önce, bunun size Yaradan tarafından gönderildiği görün.

Bu düşünce ya da arzuyla, O’nunla birlikte ortaklaşa hareket etmeye devam etmeyi deneyin. Siz ve O’nun ortak olduğunu hissedene kadar, her şeyi nasıl farklı hissetmeye başladığınızı anlayacaksınız.

Her anda, O sizin içinizde düşünce ve hisler yaratır ve sizler O’nun her zaman eylemlerinizde kalmasını sağlamak için sürekli olarak O’nunla beraber devam etmeye çalışırsınız.

Başarılı olduğunuzu göreceksiniz.

In Tandem With The Creator

Nasıl Mesih Olunur?

Facebook’tan Soru: Mesih’in bir güç olduğunu ve bir insanın o olamayacağını iddia ediyorsunuz.

Cevap: Mesih, ihsan etme ve sevginin nitelikleriyle bizi egoizmin dışına çeken bir güçtür.

Bu gücün yardımı ile ihsan etme ve sevgi niteliklerine ulaşan bir kişi, tam bir içsel ıslah yapmıştır. Bu seviyeye ulaşarak, Mesih olarak da adlandırılabilir.

Soru: Ari de dahil olmak üzere, onların zamanlarında büyük Kabalistler dedikleri şey bu değildi mi?

Cevap: Evet. Başka bir deyişle, o, kendisini tamamen ıslah etmeye yardımcı olan bir kuvvete sahip kişidir. Ancak, bu artık başkalarını da düzeltebileceği anlamına gelmez, çünkü özgür irade aynen kalmaktadır ve her biri bunu kendisi için yapmalıdır.

How To Become A Messiah?

Çemberde Eşitlik

Posted on March 13th, 2018 at 8:35 am

Soru: Çemberde herkesin iki farklı aşaması vardır: verdiği zaman ve aldığı zaman, konuştuğu zaman ve dinlediği zaman. Bu aşamaların her biri arasındaki fark nedir? Hangi evrede eşitiz? Ne zaman susarız?

Cevap: Yaradan denilen, aramızdaki ortak ihsan etme ve sevginin niteliğini keşfetmek için herkesi bir araya getirme arzumuz dışında, hiçbir şeyde kesinlikle eşit değiliz.

Bu şekilde birbirimize yakınlaşmazsak, o zaman hiçbir şekilde eşit olmayacağız. Aramızdaki eşitlik, içinde bağlandığımız, Yaradan’ı daha yakına çekme çabasındadır.

Equality In The Circle

Twitter’da düşüncelerim 3-8-18

Yaradan’a ulaşmak için bireysel arzu bir ruh değildir. Manevi olanı değil yalnızca Yaradan’ı hissetmeyi arzulayan ortak ruhun küçük bir parçasıdır. Sonra Yaradan’ı edinmek, ruhun parçalarını birleştirmede birliği edinmenin fark edilmesi
Eğer kişi kendine yalnızca, dünyasında olan her şeyin tek bir üst güçten geldiği ve ‘Ondan başkası yok’ prensibini amaçlarsa o zaman her acı kişinin kendini Yaradan’a, birliğe yönlendirmesi gerektiğinin bir sinyalidir.
Üst dünyalara girmek, doğamızdaki alma arzusunu hissetmeye başlamak değil (ego), yeni bir niyetle verme arzusunu hissetmeye başlamaktır. Kendisi için alma bilgisi, düşünceleri ve duygularından, üst ışığın etkisinin altında meydana gelen özgecil aruzlara değişir.
Neden Yaradan Kabala çalışmasında beni utandıran durumlar yaratıyor? Yaratıyor ve daha sonra ifşa ediyor.
Size egonuzun hala nerede olduğunu göstermek için. Utanç, egonun bir göstergesidir. İsteksizliğin utancını tercih etmesi, size işaret ettiği şeyi düzeltmeniz içindir.
Israil ‘Beyin Drenajı’ problemi hakkında ne yapabilir?
Bilim adamlarının, akademisyenlerin ve ayrılmaya karar veren diğer üstün akılların kalbinde ne yattığını anlıyorum.
İçimde egodan başka bir şey yoksa onu nasıl iptal edebilirim?
İşte bu yüzden bir grupta organize olduk, dostlarla bir bağda- böylece egom onlara hizmet ediyor ve onların egosu bana yardım ediyor. Birbirine karşılıklı olarak dâhil olma, anti- egoist bir alan yaratır.
Bir hayvan vücudu manevi çalışmayı nasıl engelleyebilir?
Bir hayvan vücudu kontrolden çıktığında engelleyebilir. Ama eğler kişi bunu yönetirse, ıslah etmek için bencil arzularını kullanırsa böylece güdüler onu yönlendirir, kişi evrilir.
Eğer her şeyle kendimle olduğum gibi ilgili olursam- benimle, benim dışım arasında hiçbir fark yok, dünyayı bir bütün olarak hissederim, onu dolduran ışığı algılarım, Yaradan’ın birleşik gücünü, bu dünyada var oluşumun hatırına gerçeği ifşa ederim.
Biz ışığın bizzat kendisini değil bu ışığın arka planına karşı olarak çalışıyoruz, ışığın karşısında olmayı algılar ve benzerliği isteme arzusunu elde ederiz. Işıldama, Işık içimizde bir egoist arzu ve kötülüğü taşıyan kötü bir eğilim olduğunu açığa çıkarır.
Alma arzusu ve ihsan etme arzusu- sadece onlar, onların kombinasyonları manevi dünyayı ve onu dolduran her şeyi oluştururlar. Manevi dünyayı ve onun güçlerini görmek için ihsan etme niteliklerini kazanmalıyız. Ve dünyamız sadece bizim hayal gücümüzde var.
Sizin çabalarınızla, Kabala öğrencilerinin bir grup içinde bağlanması ruhunuzun damarlarını yaratır. Eğer bir başkasıysa, bu onun ruhudur. Her birimiz vücutta kendini organizmaya eklemeye çalışan bir hücreyiz. Bu şekilde sen tüm beden arzusunu, ruhunu kazanırsın!

My Thoughts On Twitter, 3/8/18

Twitter’da düşüncelerim-3-11-18

İhsan etme eylemlerini anlatan kutsal kitabı okuyan biri, egoizmin üzerinde yükseldiği dereceyi, üst dünyaya benzer olduğunu anlamaya başlar, onu sıkıntıdan, bilgi için çalışmalardan, bir grup içinde çalışmadan -üst ışık tarafından düzeltilen- ilaç olarak okur.

Dünya Kabala Kongresi 2018, Newark NJ, USA
Mayıs 3 – 6, 2018

Daha fazla bilgi için : All As One-Convention-2018

Tora, kişinin Yaradan seviyesine yükselme methodu, 3 bölümden oluşur.

1- Güçsüzleşme (Tuşiya)

2- Egoyu ıslah etme (Tavlin)

3- Tamamlamak- Tora’nın ışığı

1&2 – Tora’yı almak için hazırlık, kişinin doğasının ıslahı

3- Yaradan’dan Tora’nın gelişi

Şöyle diyor: Yaradan’ın yüzü kötülük yapanlardadır.

Yaradan’ın yolunu izlemek isteyenler daima kötülük yaptığını görürler, böylece Yaradan’dan talep ederler ve her şeyi yaparlar bu sebeple Yaradan kötülüğü bırakmalarına yardım eder, ışığıyla. ‘ Yaradan’ın yüzü kötülük yapanlardadır’ onları ıslah etmek için.

Kötülük eğer kişi böyle hissederse kötülüktür.

Kötülüğün büyüklüğü iyiyi elde etmenin engeline bağlı.

Eğer kişi ıslaha önem veriyorsa ıslahın engellerinde kötülüğü hisseder.

Bu yüzden, kişi kötülüğü maneviyata önem verdiğinde hisseder.

Kötülük egoizm için nefret yaratır- sevgiye karşı bir engel Yaradan için

Kişi çalışmaya başladığında, egoizmde çalışmaktan zevk aldı.

Yukarıdan bir düşüş geldiğinde kişi, egoizmin hükmünde maneviyattan sürgün hisseder ve kurtuluş için dua eder.

Eğer kişi ihsan edemiyorsa, acı çeker, verme ve sevgi arzusuyla ve egoizmden özgür olmayı ister.

Mısırdan çıkarken, ihsan etme niyetini edindiler, Hasadim Işığını

Kızıl denizde, Hohma ışığı parladı.

Aşağıda Tora’nın alınışı= yapacağız ve duyacağız

Mucize yukarından ve Tora aşağıdan, insanlara istediklerinde verilen ( gökyüzünde değil)

Mısır’dan çıkış hakkında anlatımın emri, egoizmden kurtuluşun köklerini uyandırma ve manevi dünyalara giriş. Bütün takip eden dereceler buradan geliyor. Bu derece tüm üst dereceleri uyandırır. Böylece Matza’yı sadece Pesah’ta yemek yeterlidir.

Adamdaki gelişmeler Mısırdan çıkış, egoizmin/Firavun’un egemenliğinden çıkışla başlıyor. O zamana kadar egoizm tarafından yönetildiği ve Yaradan anlayışı tarafından yönetilemeyeceği için Tora’nın ne hakkında konuştuğunu anlayamaz. Egonun üstesinden gelerek kişi Tora’ya ve Yaradan için çalışmaya ulaşır.

Toraya ihtiyaç- egoizmi ıslah etmemiz için bir araç- kişi egoist olduğunu ve egoizmin kötü olduğunu keşfettiğinde artar. O zamana kadar ‘Yaratılanın sevgisinden Yaradan sevgisine’yi elde etmek için Tora – egoizmi ıslahın metodu- çalışmaz.

Rabaş şöyle dedi: Şmura (korunan) belirtir ki, kişi manevi eylemler, egoizmin ıslahının eylemlerini gerçekleştirirken korunmalı ve egoizmden çıkmalıdır. Eğer kendimizi egoizmden nasıl koruyacağımızı bilmezsek, Tora’nın temel yönünü ikincisi ile değiştirmiş oluruz.

Sadece sürgünden kurtuluş bir önceki sürgünün acısını hissettirir.

Kurtuluştan önce kişi sürgünün ne kadar acı olduğunu söyleyemez.

Bu, ışığın karanlığın hissini vermesindendir. Işık yokken, karanlığın edinimi yoktur.

Pesah bize sürgünü hissetmeyi öğretir; birlikten ve kurtuluş birleşmeye fırsattır. Ayrılık birlikten sürgünün hissini ifşa eder, egoizmden özgürleştirmek amacıyla Firavun’un egemenliğinden kurtulma arzusunu yükseltmeyi vererek.

Biz düşüşten 620 kez daha fazla yükseliş yaşarız. Kişi düşüşü yalnızca egoizminde hisseder. Yükselişte, birleştiğimizde karşılıklı ihsan etmek için ortak arzuyu hissederiz. Çabaların, Yaradan’a verilen memnuniyetin toplamı. Bu yükselişin hissini 620 kat daha güçlendirir.

My Thoughts On Twitter, 3/11/18

Twitter’da düşüncelerim-3-10-18

Sürgünden çıkışı tartışmak için bir Pesah geleceği vardır ve Mısır’dan- bizi bölen egoizmden- çıktığımızı hayal ederiz. Çünkü sürgün hakkında konuştuğumuzda, içimizdeki sürgün duygusunu arttırır ve gelecekteki kurtuluşumuz için kuvvetleri ondan alırız.

Mısır köleliğinden kurtuluştan önce, ulus en düşük derecede, 49’uncu egoizm derecesindeydi. Yaradan ifşa oldu ve onları serbest bıraktı. Yaradan’ın ifşasından önce onlar başka güçlerin de var olduğunu düşündüler. Ancak kurtuluş sadece O’nun olduğunu ortaya çıkardı.

Amelek’in Mısır’dan çıkış esnasında sana ne yaptığını hatırla. Amelek kişinin egoizmidir. Kişi kendi yönetiminden kurtulmaya çalıştığında, manevi çalışmadan, birlikten kaçmayı dilediğinde ortaya çıkar. Egoizm daha sonra ortaya çıkar ve bu arzuyu engeller.

Mısır’da nasıl köle olduğumuzu hatırlayın, çünkü manevi yükselişte kişi bir önceki düşüş üzerinde çalışmalıdır. Düşüşte, kişinin algısı kusurludur ve kişi yalnızca onu geliştirmeyi düşünür.

Sadece yükselişte kişi geçmiş düşüşten faydalanabilir.

Arzular Yaradan tarafından yaratılmıştır ve yeni olanları yoktur. Fakat insanın farkındalığı onları ne kadar algıladığını / onlara ne kadar bağlandığını belirler. Düşüşte, sürgünü ifşa ettiğinde, Mısır, ve farkındalığının derinliğine göre, kurtuluşu yani Mısır’dan çıkışı elde edebilir.

Sina Dağı / Nefret Dağı

Çünkü nefret doğdu:

  1. Manevi dünyanın elde edilememesinde- Tora’ya, manevi yükselmenin bir aracına
  2. Ego’ya- yaradılışın amacına can atan bir kalpte
  3. Kabalayı geliştiren ışık olarak Tora’ya

Kişinin kendi bencil doğasını değiştirmesi imkânsızdır, krizlerin birbirimize nasıl sıkıca bağlandığımızı gösterecek olmasına rağmen ve bu nedenle ‘Komşunu kendin gibi sev’ kuralına uymak için birleşilmedir. Çözüm ıslah eden ışığın yardımında. O’M! ( Or Makif)

Ari’nin günlerinde ona karşı büyük bir direniş ortaya çıktı, onun manevi edinimlerine inanmadılar (kendi eserlerinde yazılıdır) sadece kuşaklar sonra eserleri kabul edildi ve onun manevi edinimleri hakkında konuşmaya başladılar.

Ruhun yaratılması: Kişinin arzularını ve aklını bir noktada sınırlaması ve Yaradan’a yapışması içindir. Bütün engellerde, akılda yükselmek ve ona yapışmak. Yapışma noktalarından ruhun bedenini yaratın. Yavaş yavaş Yaradan’ın planını anlamaya başlayın.

Kutsal kitaplar, kutsallıktakiler tarafından yazılmıştır örneğin ihsan etmede, sevgide, Yaradan’ın edilmesinde. Birisi Yaratan’ın bir hissinden, herkese iyilik etme arzusundan, başkalarının sevgisinden kendisininki gibi bahsediyorsa, bu tür işler kutsaldır.

My Thoughts On Twitter, 3/10/18

Twitter’da Düşüncelerim 3-4-18

İnsan hayatının her alanında başarısız olmaya devam ederse dinlere, mistisizme, büyüye ve diğer cennetlere inancı kaybolur. Köşeye sıkışmış bir insanlık her şeye hazır olacaktır. ‘Dostunu kendin gibi sev’ ilkesine bile.

Kişi birçok acı ve ızdıraptan sonra mı Yaradan’ı edinir?

Şart değil, kişi acı çekmeli ancak bu sevgisinin acısı olmalı, tutkusunun amacına can atan bir aşık gibi. Bu yüzden acı var ama tatlı acı. Yeni bir derecenin edinimini hemen bir düşüş izler. Kişi bunu anlayışla ve şükranla, ‘Ruhunu Yaradan’a döndürmek için bir dua ile kabul etmeli, böylece kişi bir sonraki hayatta ıslah edilecek daha büyük bir ego alabilir, bir yükselişin içinde.

Grubun her üyesi onu günlük rızık ile doldurmalıdır. Yol boyunca güçsüzleşen dost, ona yaşamın ruhu soluyan ve onu hedefe ulaşmak için güçlendiren grubun etkisini hisseder bu yüzden engeller ve zayıflıklar grubun gücüyle ortadan kalkar.

Egodan manevi kurtuluş yalnızca onu hemen talep edenlere gelir. Bekleyebilene asla gelmeyecektir. Böyle büyük bir arzuya ve talebe ulaşmak sadece birlik içinde, talebi mutlak yapan dostlarla güçlenerek olur.

Bağın ve sevginin artışına devamlı önem vermek gerekir çünkü ego ortaya çıkarak bağın soğumasına sebep olur. Yaradan’dan yaklaşma formunda hediye alırken, kişi Yaradan’ı ifşa edecek artan şükranı geliştirmeli.

Kabalistlik perspektifte acı çekmek nedir?

Cevap: Başkalarından kopuk olmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir histir.

Egodan kastınız nedir?

Cevap: Birleşmeye olan dirençtir.

Manevi yolda bazen dünyevi düşünceler insanı yakalar ve emri altına alır. Ve kişi yalnızca öğretmene ve kitaplara körü körüne bağlandığında doğru düşünce ve arzulara geri dönebilir. Öğretmen ve kaynaklara kör bir yapışma dışında hiç bir akıllıca itiraz yardım edemez.

Uyandığınızda, sizi 24 saat kendisiyle bağda tutması için ilk an Yaradan ile bağlanın. Böylece onu sizden hiçbir şey gizlemez. Ve bir şeyin sizden Yaradan’ı gizleyip gizlemediğini devamlı kontrol edin, eğer gizliyorsa hemen Yaradan’a sürekli yapışma için dua edin.

Kişi destek alırken, manevi çalışmada bir tat hisseder. Destek egoya karşı savaşmaktır. Eğer kişi onu ego ile savaşmaya karşı kullanmazsa ve savaşacak bir şey olmadığını görürse destek geri çekilir ve kişi dünyevi olana tekrar can atar. Bu yüzden kişi yukarıdan yardım alana kadar üstesinden kendisi gelmelidir.

Eğer kişi manevi çalışmaya Yaradan tarafından verilen arzuyu beklemeden başlarsa ve gerçeğin arzusu onu ileri iterse, o zaman kişi Yaradan’ın birliğini kaybetmekten korkar, yardım ister ve Yaradan ona istediği yardımı verir. Yaradan’dan yardım bekleyerek onu alamaz.

My Thoughts On Twitter, 3/4/18