Tora Ve Kabala Bilgeliği

Soru: Neden Tora’yı çalışan her insanın Kabala bilgeliğini de çalışması gerektiğine inanıyorsunuz?

Cevap: Bu zorunludur, çünkü Kabala bilgeliğini öğrenmeksizin, Tora’yı çalışan herkes için gerekli olan Lişma’ya (O’nun Adı için) ulaşmak mümkün değildir. Sorun, “Lişma” kavramının yorumlanış şeklindedir.

Lişma’nın zaten sadece Tora’yı çalışarak yaşandığını düşünmek alışagelmiştir. Hatta bir grup Yeşiva öğrencisinin Torah Lişma’ya 20 yaşında ulaştığını duydum. Bu yüzden öncelikle “Tora Lişma” kavramının tam tanımını açıklığa kavuşturmalıyız. Buna ilişkin olarak, On Sefirot’un Çalışmasına Giriş’e bakınız.

Torah And The Wisdom Of Kabbalah

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: