Kök ve Dal Arasında Doğrudan Bir Bağlantı Var Mıdır?

Baal HaSulam, On Sefirot’un Çalışılması 1. Kısım, 3. Bölüm, Histaklut Pnimit: O’nun içinde olmayan ve doğrudan O’ndan uzanmayan ve de yaratılışın tam tersi olan her şey, bizim doğamıza aykırı olacaktır ve katlanmak bizim için zor olacaktır.

Soru: Doğrudan üst güçten gelmeyen bazı nitelikler vardır. Mademki “O’ndan başkası yok” , o zaman bu nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Yaratan’ın tüm iyi nitelikleri, egoizmimize uygun olarak bizim içimizde tersine tezahür eder.

Örneğin, Yaradan’da hiçbir çaba yoktur, yani, bizim kökümüzde ağır çalışma yoktur. Bu nedenle, mutlak bir dinlenmenin içinde olmaya özlem duyarız, çünkü herhangi bir çaba, acı çekmemize neden olur. Çok fazla kalori harcayabilirim, fakat sadece iyi hissetmek amacıyla. O zaman her şey yolundadır.

Soru: Kök ve dal arasında doğrudan bir bağlantı var mıdır?

Cevap: Hayır, o bir çeşit filtreden geçer. Bu, her şeyin ters olarak gerçekleştiği perdeyle aynıdır. Üst ışık manevi Partzuf’a geldiği zaman, Partzuf, üzerinde bir kısıtlama yapar, onu yansıtır, hesaplama yapar ve ancak ondan sonra ışığı alır.

Aynı şey aşağıdan yukarıya doğru yükselme sırasında da olur. Yaradan’a yakarışa gelmek için de aynı şekilde davranmalıyız. Bu muazzam bir çalışmadır. Bizler, üst ışığı isteriz, ama bunun için çaba gösteremeyiz.

Is There A Direct Connection Between Root And Branch?

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed