Birlik Bilgeliğinin Deneysel Olarak Edinimi

thumbs_Laitman_420_01Birlik olduğumuz zaman, birbirinden o kadar farklı, zıt ve uzak olan arzularımız tek bir arzuda birleşir.

Ortaya çıkanda, bir yandan birbirimizden tamamen uzağızdır ama diğer yandan da birlik oluruz ve böylece de doğanın bir tek gücünü keşfetmeye başlarız.

Bu tam da çok büyük egolara sahip olmamız ve buna rağmen egolarımızın ötesinde birlik olamaya çalışmamız nedeniyle olur.

Kabala bilgeliği yalnız bu özel hassasiyete sahip olan, aynı anda hem kopukluğu hem de bağı hisseden kişilere ifşa olur. Bu yolla giderek dünyadaki herkese ifşa olacaktır.

Bizim Kabala Gruplarımızın tüm dünyada boy atmasını görmek büyük bir mutluluk. Pek çok insan çalışmaya geliyor ve birlik olma yöntemini öğrenmeyi istiyor. Yıllar geçtikçe insanoğlunun kafası daha da çok karışıyor, insanlık amacını kaybediyor, kaybolmuş küçük bir çocuk gibi çaresiz kalıyor, yolunu kaybediyor ve artık nereye gittiğini bilemiyor.

Biz de bu sırada giderekten kullanmak için çok özel bir yönteme sahip olduğumuzu daha açık anlamaktayız. Tek yapmamız gereken kendimiz üzerinde uygulamak ve tüm insanlığa sunmaktır, böylece insanlık da birleşecek ve kendisini bir üst seviyedeki bir var oluşun içinde hissedecektir, çünkü herkes tek bir bütün haline gelecektir.

Hala bunun hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var. Unutmayalım ki, biz bu bilgeliği doğadan öğreniyoruz, kitaplardan değil. Aramızda bağ kurmayı, bizi birbirimizde ayıran bencilliğe karşı denge sağlamak için kullanmalıyız. Bizler araştırmacı bilim adamları gibiyiz, bu yöntemi deneysel olarak keşfetmekteyiz.

Kabalist bir grup, yıllar boyunca, dersler boyunca kendimiz üzerinde deney yaptığımız bir laboratuvardır, geçmekte olduğumuz bu sürecin her ayrıntısını kaydederiz.

Yalnız bu son bir iki yıldır, doğrudan uygulama safhasına yaklaşmış bulunuyoruz. Bundan öncesinde, yalnızca sistemi çalıştık: En iyi biçimde nasıl bağlanırız, yani üst dünyalar sistemine nasıl bağlanırız.

Özünde üst dünya ve aşağı dünya aynı yerdedir. Ancak biz bölündüğümüzde, dünyamızı maddesel dünya olarak görürüz. Birlik olduğumuzda ise başka bir gerçekliği, dengeli ahenkli bir gerçekliği tek bir gücü hissetmeye başlarız.

Tüm doğa tek bir organizma haline gelir, buna Üst Gücün – içimizde var olan tek gücün – ifşası denir, bu güç aramızdaki bağı dışında, dışarıda bir yerde ortaya çıkamaz. Bu Yaradan’ın Yarattıklarına ifşasına, form eşitliği koşulu gereğince işaret eder.

Guadalajara Kongresi “Herkes İçin Tek Bir Kalp”, 17.07.2015, Birinci Günkü Hazırlık Dersinden

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: