Bir Kabalist’in Duası

Soru: Kabalist’in talebi, sıradan bir inananın duasından nasıl farklıdır?

Cevap: Bir Kabalist, esasen kendi içinde olan dünyayı ıslah etmek için kendi ıslahını ister. Her Kabalist dünya için sorumluluk hisseder. Kişinin yalnızca kendini ıslah etmesi gerekir, diğerlerini değil.

Öte yandan, sıradan bir inanan iyi olmayı, herhangi bir cezadan kurtulmayı, Yaradan’ın kendisine merhamet etmesini ve cennete gitmeyi talep eder. Hepsi kesinlikle bencil taleplerdir.

Kabala genelde kıyaslama ile ilgilenmez. Sadece Yaradan’ı ifşa etmek için hayatın anlamına yönelik içsel bir özlem hissedenlere bu fırsat verilir.

A Kabbalist’s Prayer

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed