Bire Bir

Bütün yaratılış, değişmeyen bir ruh, tek bir manevi kap (Kli), HaVaYaH’dır. Sadece onu anlayan bir kişinin algısında, her türlü formu alır. Bu nedenle manevi çalışmada, tüm dünyayı, genel ve özelin eşit olduğu ve her şeyin tek bir sistem içinde bağlı ve net olduğu tek bir bütün olarak görmek için çabalamak gereklidir.

Bu nedenle, her birimiz, herkesten sorumlu olduğumuz gibi, toplumun habercisi gibi hissetmek zorundayız. Herkes tüm onluyu, dünyayı ve genel olarak tüm dünyaları içerir. Özünde, her birimiz tek kişiyizdir ve eğer kişi çevresinde herhangi bir dışsal dünyayı hayal eder ve görürse, bunun tek nedeni, Yaradan’ın karşısında – bire bir- kimsenin olmadığı, kimsenin bulunmadığı dışında, tek yaratılışın kendisi olduğunu anlamak için henüz mükemmel bir algılaya ulaşmamış olmasıdır.

Bu nedenle, herkesten sorumlu biri gibi ya da herkesin benden sorumlu olması vb. gibi, toplumun bir hizmetlisi veya habercisi olarak hissetmek için çalışmalar/uygulamalar yaparız. Herkes beni korur ve ben de herkesi önemserim. Ve bütün bunlar, benim algılamamda, anlayışımda ve en önemlisi hissiyatımdadır, ben, toplum ve onlu arasındaki fark ortadan kalkar. Yukarıdan düzenlenmiş, yıkımın bir sonucu olarak, algıma yapılan bütün ayrımlar ortadan kalkmalı ki böylece tüm dünyayı on Sefirot’un içinde tek bir sistem olarak görebileyim.

Amaç budur, bu yüzden tüm incelemeler, analizler ve sentezler tüm detayları bir araya getirmeyi amaçlar. İlk olarak, kişinin, bir “hizmetli”nin, “toplumun habercisi”nin ve çalışmanın diğer rolleri ve biçimlerinin ne olduğunu analiz etmek için her şeyi küçük parçalara ayırması gerekir. Bu şekilde her bir rolü anlarız ve sonra her şeyi nasıl bir araya getirerek, tek bir sistem içinde birbirlerini tamamladıklarını buluruz.

Yani, her şeyin nasıl bir araya getirileceği konusunda her detayın çalışılması gerekir. Her bir rolü, programı, niteliği, eylemi seçip, sözde ayrı ayrı incelesek bile, onları Yaradan’ın yarattığı on Sefirot’tan tüm Kli’ye, direk Işığın dört safhası içinde bir HaVaYaH’a nasıl geri döndürüleceğini sürekli olarak kontrol etmeliyiz.

One On One

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: