Manevi Seviye Nedir?

Soru: Manevi yükseliş merdiveni nedir? Onun basamaklarını atlamak mümkün müdür?

Cevap: Hayır, basamakların üzerinden atlayamazsın. Her bir dereceyle arzular, sürekli büyür, manevi bir merdiven oluşturur. Eğer bu arzulara dalmışsak ve onları daha yoğun bir şekilde fark etmeye başlarsak, o zaman adım adım adım yükseliriz.

Basamaklar bir merdiven gibi değildir, ama daha çok manevi genlerin (Reshimot) yoğunlaştığı bir DNA spiraline benzer.

Bizimle ilgili tüm bilgileri içerirler, sadece genetik değil, manevi bilgileri de -çok daha geniş, doğru, derin ve birbiriyle ilişkili.

Manevi bilgi, Yaradan’ın seviyesine kadar insanlık gelişiminin aşamasıdır.

İnsanlarla daha fazla ciddi ilişkilerde bağ kurduğumda, o zaman aramızdaki bağımlılıklar ortaya çıkar, bana evrensel, yüce, iyi, mutlak gücün, zeka ve duyguların ne olduğunu açıklar. Onları tek bir bütün olarak hissederim. Bu manevi seviyedir.

What Is A Spiritual Level?

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed