Twitter’da düşüncelerim-3-10-18

Sürgünden çıkışı tartışmak için bir Pesah geleceği vardır ve Mısır’dan- bizi bölen egoizmden- çıktığımızı hayal ederiz. Çünkü sürgün hakkında konuştuğumuzda, içimizdeki sürgün duygusunu arttırır ve gelecekteki kurtuluşumuz için kuvvetleri ondan alırız.

Mısır köleliğinden kurtuluştan önce, ulus en düşük derecede, 49’uncu egoizm derecesindeydi. Yaradan ifşa oldu ve onları serbest bıraktı. Yaradan’ın ifşasından önce onlar başka güçlerin de var olduğunu düşündüler. Ancak kurtuluş sadece O’nun olduğunu ortaya çıkardı.

Amelek’in Mısır’dan çıkış esnasında sana ne yaptığını hatırla. Amelek kişinin egoizmidir. Kişi kendi yönetiminden kurtulmaya çalıştığında, manevi çalışmadan, birlikten kaçmayı dilediğinde ortaya çıkar. Egoizm daha sonra ortaya çıkar ve bu arzuyu engeller.

Mısır’da nasıl köle olduğumuzu hatırlayın, çünkü manevi yükselişte kişi bir önceki düşüş üzerinde çalışmalıdır. Düşüşte, kişinin algısı kusurludur ve kişi yalnızca onu geliştirmeyi düşünür.

Sadece yükselişte kişi geçmiş düşüşten faydalanabilir.

Arzular Yaradan tarafından yaratılmıştır ve yeni olanları yoktur. Fakat insanın farkındalığı onları ne kadar algıladığını / onlara ne kadar bağlandığını belirler. Düşüşte, sürgünü ifşa ettiğinde, Mısır, ve farkındalığının derinliğine göre, kurtuluşu yani Mısır’dan çıkışı elde edebilir.

Sina Dağı / Nefret Dağı

Çünkü nefret doğdu:

  1. Manevi dünyanın elde edilememesinde- Tora’ya, manevi yükselmenin bir aracına
  2. Ego’ya- yaradılışın amacına can atan bir kalpte
  3. Kabalayı geliştiren ışık olarak Tora’ya

Kişinin kendi bencil doğasını değiştirmesi imkânsızdır, krizlerin birbirimize nasıl sıkıca bağlandığımızı gösterecek olmasına rağmen ve bu nedenle ‘Komşunu kendin gibi sev’ kuralına uymak için birleşilmedir. Çözüm ıslah eden ışığın yardımında. O’M! ( Or Makif)

Ari’nin günlerinde ona karşı büyük bir direniş ortaya çıktı, onun manevi edinimlerine inanmadılar (kendi eserlerinde yazılıdır) sadece kuşaklar sonra eserleri kabul edildi ve onun manevi edinimleri hakkında konuşmaya başladılar.

Ruhun yaratılması: Kişinin arzularını ve aklını bir noktada sınırlaması ve Yaradan’a yapışması içindir. Bütün engellerde, akılda yükselmek ve ona yapışmak. Yapışma noktalarından ruhun bedenini yaratın. Yavaş yavaş Yaradan’ın planını anlamaya başlayın.

Kutsal kitaplar, kutsallıktakiler tarafından yazılmıştır örneğin ihsan etmede, sevgide, Yaradan’ın edilmesinde. Birisi Yaratan’ın bir hissinden, herkese iyilik etme arzusundan, başkalarının sevgisinden kendisininki gibi bahsediyorsa, bu tür işler kutsaldır.

My Thoughts On Twitter, 3/10/18

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed