Twitter’da Düşüncelerim, 25/12/17

Özgürlük: Bir dişli çark gibi, diğer dişli çarklar tarafından her yönden sana baskı yapılıyor. Hareket edemezsin Onlara tamamen bağımlısın! Bununla birlikte, aniden Yaratıcı ile yaptığınız sözleşmeyi, sizi kendinizden kurtararak sizi herkesten kurtaracağını ve herhangi bir şeyi değiştirmenize gerek olmadığını hissediyorsunuz!

Dışarısı ile (egonun üstünde) bütünleyici bağ elde edildiğinde, geçmiş, şimdi ve gelecek, hayvan vücudunun üzerinde tek bir bütün olarak algılanır. Varoluşu, kuvvetlerin (yaradılış planı) genel akışında hissedersiniz ve içinde yerinizi görürsünüz.

Birlik: Evrenin parçaların toplaması değil, tek bir bütün olduğunu algılamaya gelmemiz lazım. Farklı özelliklere sahip parçalar o kadar birbirine bağlıdırlar ki, aralarında ayrım yapamazsınız. Bu Yehida’nın derecesidir; aramızdaki toplam birlik, arzular ve üst güç, tamamlama

Gerçeğin ifşası: Kişi gerçeği değiştiremez; ancak gerçeğe ve çelişkilere doğru olan yaklaşımını değiştirebilir. Kabala çalışarak; kendimi dünyamızın yönetim sistemi ile mütabakata getirerek, onunla tamamen ve bilinçli bir şekilde bağlanarak değişmek zorunda olduğumun farkındayım.

Maneviyat sonsuzdur! Alma niyeti ihsan etme niyetiyle yer değiştirdiğinde, zaman kaybolur.

İhsan etme: geçmiş ya da gelecek yok, eylemin kendisidir önemli olan ve bunu kimin yönettiği.

Ego geleceği vaat ediyor, ancak maneviyatta gelecek yoktur- tüm hepsi şu an mevcut.

Maneviyat ( Yaradan; üst ışık) yalnızca sizin onun için oluşturduğunuz formu doldurur. Gruptaki ilişkilerinizden Yaradan imajını nasıl oluşturacağınızı öğrenirsiniz ve adım adım ( düşüşler ve yükselişler) onu ifşa edersiniz. Yaradan-Adam formunu, Yaradan tasvirini yaparsınız.

My Thoughts On Twitter, 12/25/17

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: