Twitter’da düşüncelerim, 1/16/18 / 2. Kısım

Yaradan sadece bir on yarattı (HAVAYA; OY’ın 4 aşaması) O gelişti; parçalara bölündü ki Yaradan’ı birlikte edinmek için. Bu yüzden onlunun içinde organize olmalı ve 10 = 1 olarak; onlunun Yaradan’ın formu varsayıldığı bir yolda birleşmeliyiz ve Yaradan’ı ifşa edeceğiz.

Tüm ulusların ortak dini; tüm toplumları tüm uluslar için asıl emri yerine getirmeye zorlamalıdır: ‘Komşunu kendin gibi sev.’ Bunun dışında, her ulus kendi geleceğine yapışabilir.

Rabbi Akiva: ( MS 2. yüzyıl): ‘Bu Tora’nın temel kanunudur’

Or Makif yardımı ile sadece 10 dostu 1 olarak birleştirmeye yönelik çabalarda, sevme- ihsan etme niteliğini, Yaradan’ın niteliğini elde ederiz. Yaradan’ı onlunun dışında aramayın. Hatta orada onun gizliliği bile yoktur- bunu da 10’lu içerisinde ifşa ederiz.

Krizin üstesinden gelen kendisinin üstesinden gelir.

Yaradan doğanın bir yasasıdır. Bu yüzden; o hiç bir şeyi değiştirmez. O sabit. Sen başlangıçtan yaradılışın sonuna kadar süren bir bilgisayar programındasın. Ancak onun gibi olduğun sürece; her şeyi ifşa edeceksin. Bu sonsuz hayatın anlayışını verir.

Krizin nedeni? Topluma uyumu olmadan giren tek bir güçtür. Korkuyu savmak sadece onu Yaradan’dan uzak olmanın korkusuyla değiştirerek mümkün. Korkusuz olmak- ihsan etmekte. 10’lu ışık tarafından hissedilir; O’nunla benzer olur. Eşit olma= tamamlayıcısını bulma

Ben sadece kendini düşünen bir egoistim. Bizi düşünmek zor. Tora Yaradan’a benzerlikten bahseden (Adem= benzer), 10’lu bir grup içerisinde özel birlik aracılığıyla ulaşılan. Tam olarak birlik Adem’in simgesini şekillendirmektedir. ( ruh ; Yaradan’la benzerlik) Torah 10’ dan bahseder.

Tora’yı doğru okumak demek, bu dünyayı kendi kendine kavraması değil; bir diğerinden ego sebebiyle ayrılan küçük arzuları kavramaktır. Onlar doğa tarafından çevrilmiş isimlerle adlandırılır; cansız; bitkisel ve hayvansal arzular.

Bir problem ortaya çıktığında; hızlıca onun sen ve Yaradan arasında belirdiğini sapta. Ve Yaradan’a yapış, bir çocuk gibi, probleme onda (yeni ego Reşimot) çözüm ararken. Sonra; onun bir problem değil, seni Ona bağlı kalmaya zorlayan bir araç olduğunu fark et.

Manevi çalışma: Eğer Yaradan olarak grupta dostlara ilişiksem; ve onlar bana doğru ise; Karşılıklı Garanti ile, onun sana yöneldiğini, dünyada tezahür ettiğini hissetmeye başlayacaksın. Gizlilikler ortadan kaybolacak; o bütünün içinde ifşa olmuş olacak. Sadece birliğin içinde insan & Yaradan kalacak.

Yaradan’la eşitlik için arzuların ıslahının yolu çok açıktır. Tora’yı anlama arzusu onun çalışması(kalpteki nokta) olarak, bir kaçına verilmiştir. Tora’nın hikayelerini kişinin arzularının bir ıslahı olarak resmetmek sadece dünyayı ifşa etmek için bir grubun çabasıyla mümkündür.

Kabalistlik terim: Egonun üstesinden gelen kişi= adamdır. Egoya boyun eğen kişi= kadındır. Cinsiyete bakmadan. Üst dünya sen onu içinde inşa ettiğin için ifşa olur. Tüm problemler ortadan kaybolur; eğer Yaradan’ın yönetimini mükemmel olarak kabul edersen. Mükemmellik ile tam bir eş değerlilikte varım.

Ancak bugün; Dünya egoyu tanıyor; yalanları; amaçsızlıkları. Değişim için ihtiyaç, kâbustan kaçma şansı olarak ortaya çıkacaktır. Bu yüzden yasak bizim zamanımızda kaldırıldı, kendini ve dünyayı düzeltmenin araçları olan Kabala’nın ortaya çıkma yükümlülüğünü ortaya koydu.

Kabala bilgeliği ifşa olmaya başladıkça; dünya onu ego için açık bir formda yeniden yazacaktı. Bu yüzden Kabala bilgeliğinden dinler ortaya çıktı; mistisizm, felsefeler; bilimler. Her şey Kabala bilgeliğinden gelir, çünkü o doğanın ve dünyanın özünün bilimidir.

My Thoughts On Twitter, 1/16/18

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed