Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 205

Soru: Çağdaş bir kişiye başkalarını kendi refahı için kullanmadan yaşamasını nasıl tavsiye edersiniz? Bir kişiye ekmek, kıyafet vb. kim sağlar?

Kabala çalışması bir insanı ve ailesini doyurmayacak, kapitalizm yarın sabah kaybolmayacaktır ve grup onun ailesinin yaşamı için para kazanmayacaktır.

Bütün bu hayvansal ihtiyaçlar, grupta devam eden egoizmin çoğunu yaratmakta ve geliştirmektedir.

Cevap: Kabala, dünyamızı yöneten sistem olan, üst dünyayı hissetmek için nasıl yaşanacağını açıklar. Bu, grubun üyeleri arasındaki ilişkilerde, üst dünyanın koşullarını yerine getirdiği ölçüde grupta gerçekleşir.

Answers To Your Questions, Part 205

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed