Kabala Bilgeliği Etrafındaki Dinler

Soru: Vikipedya’da “Kabala (İbranice: קַבָּלָה‎, tam anlamıyla ‘paralel, karşılık gelen’ veya ‘kabul edilmiş gelenek’) Yahudilikten kaynaklanan ezoterik bir yöntem, disiplin ve düşünce okuludur.” diye yazılmıştır. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

Cevap: Kabala bilgeliği, üst dünyayı hisseden ve mistik eylemler yoluyla değil, kendilerindeki içsel eylemlerin yardımıyla kendisine ulaşan insanlar tarafından öğrenilen bir bilimdir. Onlar, yüksek yapının kanunlarını öğrenir ve araştırırlar. Şu an çevremizde var olan tüm üst güçleri bizler hissetmiyoruz ama Kabalistler onları ifşa ettiler.

Bu kuvvetler, daha yüksek olarak adlandırılır, çünkü onlar, ihsan etmenin alanında bulunurlar, bunlar, alma niteliklerinin değil, ihsan etme niteliklerinin kuvvetleridir ve dolayısıyla biz de onları böyle açıklar ve tanımlarız.

Kabala bilgeliği konusunda dini, mistik veya ezoterik hiçbir şey yoktur. O saf bilimdir. Eski İsrail’deki Kabalistlerden bu bilgeliği öğrenen eski filozoflar tarafından yazılmış olan şey de budur. Ayrıca, Ortaçağ’dan günümüze kadar olan bilim adamları bu konuda aslında bunu yazdılar.

Yahudilik ile alâkalı değildir. Yahudilik çok daha sonra kuruldu; o Kabala bilgeliğinden ortaya çıktı ve dünyamızda alışılmış olan eylemler için temel oluşturdu.

Dünyamızda Yaradan ile ilişkilere yönelmek isteyen ve bu yönde karar veren insanlar, Kabala bilgeliğinden dışsal tanımlar aldı ve dinlerini onlardan yarattılar. İşte böyle, ego yoluyla iletilen manevi öğretiler, Yahudilik ve diğer dinlerin temelini oluşturmuştur.

Yorum: Wikipedia’da Kabala bilgeliğinin 12. 13. yüzyılda ortaya çıktığı yazılmıştır.

Cevap: Bu da yanlış. Kabala bilgeliği neredeyse 5777 yıl önce ortaya çıktı. Bu tarihi Yahudi Yeni Yılı olarak gösterilir.

Adem’in ortaya çıkışı ve keşfettiği doğa kanunlarının ifşası, Kabala bilgeliğinin doğuşunu sembolize eder. O tarihten itibaren saymaya başladık.

Kabala bilgeliğinin yayılması ve dağıtımı 12. yüzyılda başlamış ve 14. yüzyılda herkes için kaydedilmiş haliyle devam etmiştir.

Bu nedenle Wikipedia’daki tek doğru nokta, Kabala bilgeliğinin ana keşfinin 14. yüzyılda başladığıdır. Geri kalan her şey uydurmadır. Kabala’nın bilgeliği, felsefe, mistisizm, din ya da Yahudilik değildir. Bununla ilgili, Kabala bilgeliğinin dinlerinin bir parçası olduğuna inanan dindar Yahudileri de içeren, tam bir karışıklık vardır.

Religions Around The Wisdom of Kabbalah

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed