On Sefirot – Yaratılışın Temeli

Baal HaSulam, “Zohar Kitabı’na Önsöz”,” 2. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki Zohar kitabında ve hatta efsanelerinde anlatılan her şey KHB (Keter, Hohma, Bina), HGT (Hesed, Gevura, Tiferet), NHYM (Netzah, Hod, Yesod, Malhut) olarak adlandırılan On Sefirot’un çeşitleri ve bunların devşirimleridir. Tıpkı konuşulan dilin 22 harfin değişimlerinin her nesneyi ve kavramı, ayrıca kavramları ve kavramların değişimlerini deşifre etmek için yeterli olması gibi, On Sefirot da Cennetin kitabındaki tüm bilgeliği ifşa etmek için yeterlidir.

Soru: On Sefirot nedir?

Cevap: Evrenin temeli, görünür ışık değil Işık’tır; ancak her şeyi yayan, sızan, yaratan, dolduran ve değiştiren özel bir enerji. İlkel halinde buna Keter (taç) denir.

Yukarıdan aşağıya doğru yayılır, Işık bir nokta yaratır: onun etkisi altında büyümeye başlayan bir arzu.

Nokta sadece Işık’ın bir özelliğini temsil ettiği sıfır koşulundan, birinci koşula geçer ve ne istediğini hissetmeye başlar. Arzunun bu ilk genişlemesi Hohma olarak adlandırılır.

İkinci aşamada, Işık’ın etkisi altındaki arzu, onun karşıt özelliğine, yani Bina’nın özelliğine dönüşür. O arzulardır, ancak sadece vermek için.

Arzu, Işık’ın (ihsan etme) özelliklerini algılamaya başlar ve ona benzer hale gelir, yetişkinlerin özelliklerini, alışkanlıklarını ve görüşlerini algıladığında, yetişkinle alakalı bir çocuk gibi.

Üçüncü aşama Bina’nın Keter’e benzeme arzusudur. Keter, Hohma’nın özelliğini yarattığından, Bina da, Aramice’de küçük yüz anlamına gelen, bir sonraki özellik olan Zer Anpin’i (ZA) oluşturur. Küçüktür çünkü Keter’den gelmez, ancak ona benzerlikten gelir.

 

 

 

Sonra arzu, daha fazlasını almaya olan isteği elde eder: sıfır aşamasından gelen tüm muazzam Işık’ı. Bu dördüncü aşamadır veya “Krallık” kelimesinden gelen Malhut’tur – arzunun krallığı.

Doğada bulunan bu dört parçanın yanı sıra, başka hiçbir şey yaratılmadı. Bütün evren, gezegenler, insanın içsel parçaları, psikolojimiz, zihin, herhangi bir sistem, her ne ad verirsek, bu bölümlerden ve onların hiyerarşisinden oluşur.

Zer Anpin, sırayla altı parçadan oluşuyor. Böylece, yaratılışın tamamı on kısım veya on Sefirot’u temsil eder. “Parlak” sözcüğünden Sefira, belirli bir özelliğin parlaklığıdır. Her Sefira, birbirini etkileyen güçlerin tüm sistemidir.

The Ten Sefirot – The Foundation Of The Creation

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı:

Sonraki yazı: