Hızlı Kabala İpuçları – 1/22/17

Soru: Yaradan’ı açıkça hissetmememizin nedeni egonun bizi yönetmesi midir?

Cevap: Yaradan bizi ego aracılığıyla yönetir.

Soru: İhsan etmeyi öğrenmek nasıl mümkündür?

Cevap: Yalnızca grubun içinde, yalnızca Onlu grubunda ve başka bir şekilde değil.

Soru: Yüksek gücü neden “yaratıcı akıl” olarak adlandırıyoruz?

Cevap: Çünkü bu “akıl” onun düşüncesi yoluyla yaratılışı yaratır. Başka bir şey yok. Doğadaki en yüksek güç, düşüncenin gücüdür.

Soru: Kabala bilgeliğine göre Moshiach (Mesih) kim ya da nedir?

Cevap: Mesih, üst Işık’ın gücüdür. Üst Işık kendisini çok sayıda kuvvet olarak ifşa edebilir. Mesih denilen şey, Limşoh sözcüğünden gelir, çıkarmak anlamındadır, bizi egodan çeken güçtür. Mesih’in beyaz bir eşek (Hamor) üzerine geleceği söylenir; bu, ihsan etme özelliğinden gelen, kesinlikle beyaz bir Işık anlamına gelir. Hamor sözcüğü, Homer (madde) kelimesinden türetilmiştir. Anlamı, bütün maddeselliğimiz, ego, aydınlanacak ve özgecil olacaktır demektir.

Soru: Kabala bilgeliği, geleceği öngören insanlarla, numeroloji uzmanları, astrologlar, Urim ve Tummim ile nasıl ilgilidir?

Cevap: Kabala bilgeliği, özel olarak hiç bir şekilde onlarla ilgili değildir.

Soru: Kabala bilgeliğini çalışma vasıtasıyla egoyu azaltmak mümkün müdür? Ya da sadece onu geliştirmek mi mümkündür?

Cevap: Onu geliştirmek! Egonuz olmadan bir şey yapamazsınız. Aksine, sizi göklere çıkaracak muazzam bir egoya ihtiyacınız var ve onu sürekli olarak ıslah edeceksiniz.

Soru: Kabala’nın bilgeliğine göre, üç Birleşik Devletler başkanı Clinton, Bush ve Trump’ın, tıpkı sizin gibi 1946 yazında doğduğu gerçeğini açıklamak mümkün mü?

Cevap: O yıl birçok başka insan da doğdu.

Soru: İngiltere’den Oleg soruyor: “Hayatınızda başka ne yapmak ve gerçekleştirmek istersiniz?”

Cevap: İngiltere’den Oleg’i ıslah etmek isterim.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/22/17

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed