Monthly Archives: Nisan 2017

Ne Ümit Etmeliyiz?

Soru: Siz yalnızca Kabala bilgeliğini öğretmek konusunda bir uzman olduğunuzu ve son ıslahın tamamlanmasına ulaşamadığınızı söylemiştiniz. Öyleyse, bizler, sadece yeni başlayanlar, ne ümit etmeliyiz?

Cevap: Hiç kimse gerçekten son ıslahın tamamlanmasına ulaşmadı. Bu çok yüksek bir seviyedir, ancak herkes buna ulaşmalıdır.

Rabi Şimon’un grubu ve Baal HaSulam, nispeten son ıslahın tamamlanmasına ulaştılar. Tüm insanlar ya da daha doğrusu tüm ruhları ıslah olmadığı sürece son ıslaha ulaşmak imkânsızdır. Çünkü bizler karşılıklı bağ olan bir sistemde yaşıyoruz.

Size açıkçası orta düzeyde olduğumu söyleyeyim, ancak size öğretmek için bu kesinlikle yeterlidir. Eğer daha yüksek bir seviyede olsaydım, bunu yapamazdım.

Baal HaSulam, “Baal HaSulam’ın Tahmini” başlıklı makalesinde, bulunduğu üst seviyeden alçaltılmasını istediğini ve böylelikle Kabala metodunu ifade edebileceğini ve aktarabileceğini söyler.

Bazen, öğretmenin ve öğrencinin Kabala bilgeliğindeki seviyeleri kopuktur/tutarsızdır ve bunun üstesinden gelmek her zaman mümkün değildir. Sanat akademisindeki bir profesör, beş yaşında bir çocuğa keman çalmasını öğretir mi? Hayır, müzik okullarındaki öğretmenlerin yaptığı şey bu. Çocuk büyüdüğü zaman, bir ustaya, bir uzmana ulaşana kadar daha profesyonel öğretmenlerden öğrenecektir.

Birlikte ilerlemeye devam edeceğiz ve ortak öğretmenimiz Yaradan olacak.

What Should We Hope For?

Nasıl Utancın Üstesinden Gelebiliriz?

Soru: Kabalist nasıl utancın üstesinden gelir? Bir insanın en nefret ettiği güçlü his bu mudur?

Cevap: Bir insanın utanması gereken şey nedir? Yaradan onu böyle yönetir. Kişinin bir sorunu varsa, Yaradan’a dönmeli ve sorunu O’nunla çözmeli.

Kabalist herhangi bir konuda utanç duymaz. Eğer utanç hissederse, korkunç vicdan azabı yaşar çünkü büyümüş egoizm onu aslında bir şeyler yapmış olanın o olduğuna, hayatını programladığına, yanlış tepki gösterdiğine ya da insanlara haksızlık ettiğine ikna eder. Fakat hepsi Yaradan’dır, o değil! Bu koşullar bize kasıtlı bir şekilde verilir, böylece sonunda kendimizi doğru bir şekilde değerlendirebiliriz.

Bu yaklaşım Kabala kitaplarında anlatılmıştır ve sadece bu yaklaşıma göre her şeyle doğru ilişki kurabiliriz. Bunu sorumluluk almaktan kaçınmak için yapmıyoruz. Aslında bu şekilde hayatla ilişki kurduğumuzda, kendimizi yaratılmış varlıkların yakardığı bir duruma sokarız ve gelecekteki koşulumuzu gerçekten yönetmek için Saran Işığı kendi üzerimize çekeriz, ancak sadece üst dünya sayesinde.

Soru: Sanki bir Kabalist utançtan veya başka herhangi bir şeyden korkmuyormuş gibi geliyor?

Cevap: Kişi Yaradan ile temas halindeyse, Yaradan onu sürekli olarak inşa eder ve böylelikle Yaradan’dan gelişimini hızlandırmasını isteyebilir, o zaman tamamen farklı olacak ve bu dünya çok basit görünecek. Onu dolduran sadece basit bir Işık vardır. Herkese bu işlerin bu şekilde olduğunu görmesini tavsiye ediyorum.

How Can We Overcome Shame?

Kötü Bir Evlilik İyi Bir Boşanmadan Daha İyidir

Soru: Neden boşanmadan önce kadınlar kocalarına daha çok bağımlı hissetmekte ve erkekler boşanmadan sonra kadınlara daha fazla bağımlı hissetmekteler?

Cevap: Ben genel olarak kötü bir evliliğin iyi bir boşanmadan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir çift evlendiğinde erkek özgür olmak ister, çünkü karısının kendisini izleyen ve onu sürekli sınırlayan hapishane gardiyanı gibi olduğunu düşünür. Ve boşandığında, bu “zincirlerin” yoksunluğunu hisseder. Her şeyin avantajları ve dezavantajları var.

Birbirimizle nasıl birlikte olacağımızı bilmek zorundayız. Küçük bir çocuk gibi kaçmak isteyen erkeğin doğasını anlamamız gerekirken, diğer yandan da karısına dönmek ve annesinin kucağındaki küçük bir çocuk gibi onun kucağında dinlenmek ister. Hepimiz doğal olarak çok farklı şekillerde inşa ediliriz.

A Bad Marriage Is Better Than A Good Divorce

 

“Kendiniz İçin Yargıçlar Ve Komutanlar Atayacaksınız”

Tora, Deuteronomy, 16.18: Efendi’nin, Tanrı’nın size verdiği tüm şehirlerde kendiniz için hâkimler ve görevliler atayacaksınız…

Yaradan, kasıtlı olarak, kişinin manevi dünyaya girebileceği kapılar inşa etti. Ve bizler yargıçları ve komutanları yerleştirmek zorundayız, böylece onlar bizi yönlendirecek ve hayvanî (maddesel) koşulumuzu kontrol edecekler.

Onlar kişinin hayvansal özünü oluşturur ve kademeli olarak onu yükseltir; aksi takdirde, yükselme kapılarından geçemeyiz.

Kişi kendisi için yargıçlar atamak zorundadır, çünkü bunun sayesinde yükselmesi gereken adımları anlamaya başlar.

Kabala’nın Dili Nereden Geliyor?

Soru: “Keter, Hohma, Zer Anpin” gibi kelimeler doğada bulunmamakta, peki Kabala’nın dili nereden geliyor?

Cevap: Dünyevi hayatımızda böyle kelimeler kullanılmıyor, çünkü dünyevi doğamızda Keter, Hohma, Bina, Zer Anpin ve Malhut yoktur.

Kabala’nın dili manevi dünyada var olan nesnelerin özünden kaynaklanmaktadır.

Üst dünyada var olan dil, tamamen dünyamıza inmemektedir, çünkü bir yandan, orada dünyamızdaki vahiylerinden çok daha fazla manevi nesne vardır. Diğer yandan, dünyamızda bizim isimler verdiğimiz, insan yapımı daha da fazla yapay nesne var.

Örneğin, “telefon” sözcüğü İbranice olarak “Sah Rahok” (Şah, Shihan – konuşma, Rahok – uzaktan) mesafeli konuşma demektir; bu, uzaktan konuşmanın aracı olduğu anlamına gelir, ancak bu sözler kabul edilmemiştir, tıpkı diğer birçok sözcük gibi, çünkü birçok nesne isimleri bize Batı’dan, ortaya çıktıkları yerden geliyor.

Where Does The Language Of Kabbalah Come From?

Kabala Öğretmeni Kimi Takip Eder?

Soru: Kabala öğretmeni kimi takip eder?

Cevap: Umuyorum ki öğretmenimi takip ediyorum. Ben zaten ona bağlıyım, ancak ondan aldığım her şeyi anladığım gibi, dünyevi bir dilde konuşarak, sakin ve açık kalp ile ona bildirebilirim. Ve ölümünden sonra yapmaya çalıştığım şeylerden utanmıyorum.

Soru: Rabaş şimdi ne yaptığınızı görebilir mi?

Cevap: “görme” nin anlamı nedir? Bu, “yaratılış” olarak adlandırılan, bütün arzunun başından sonuna kadar tüm bilgi akışına nüfuz eden tek bir sistemdir.

Rabaş, bizi içinde barındırdığı bir seviyededir. Bizler onun içindeyiz. Daha yüksek seviyedeki her Kabalist, kendisinden daha altındakileri kapsar.

Bizler, Rabaş’tayız ve Üst Işık’ı yalnızca kendisinden alıyoruz ve o, Baal HaSulam’dadır, vb. Bu, ortak merkezli Sefirot’un sistemidir.

Whom Does A Teacher Of Kabbalah Follow?

İnsanlığın Eksikliği Nedir?

Soru: Kabala Bilgeliği açısından, kişi 2017’de dikkatini/ilgisini neye ayırmalıdır?

Cevap: İnsanlığın tek bir şeye eksikliği vardır: Aramızda doğru bağlantı için bir yöntem bulma. Geri kalan her şey vardır ve her zaman bolca olacaktır.

Görevimiz, dünyamızı bedenlerimiz için hoş ve rahat bir dünyaya dönüştürmek için aramızdaki nasıl bağ kuracağımızı öğrenmek ve ruhlarımızın yükselişine hazırlamaktır. Bunu yapmanın yöntemi, Kabala’nın bilgeliğidir.

What Does Humanity Lack?

Hızlı Kabala İpuçları – 10/2/16

Soru: İnsanlar çoğu zaman geleceği hayal eder ya da geçmişin anılarına dalmıştır. Burada ve şu anda yaşamayı öğrenmeli miyiz?

Cevap: Burada ve şu anda yaşamak zorundayız! Geleceğimizi kendimiz yaratıyoruz ve geçmişin bize vereceği hiçbir şey yoktur. Şu anda yaşadığımız şey. Günümüzün her anında, kendimizi Yaradan’a göre grup içinde inşa etmeliyiz, grup içinde O’nu aramalıyız!

Soru: Eğer hiç bir şeyden sorumlu değilsek, sebebi ve etkisi nedir?

Cevap: Tüm genel sistemin geleceği için kendi geleceğimizden sorumluyuz. O, bize onu dengelememiz için verildi, böylece onu geniş kapsamlı bir denge koşuluna getireceğiz. Sonraki boyuta çıkışının aşağıya indiği şey budur. Bunu kendimiz yapmak zorundayız. Bize yardım eden güçler vardır, ama sadece bu yardımı istediğimiz ölçüde.

Soru: Herkes Kabalist olamaz. Kabala bilgeliği sıradan bir kişiye nasıl yardımcı olabilir?

Cevap: Kişi ya Kabalist olur ya da bir Kabalisti takip eder. Başka yolu yok! İnsanlık, Kabala bilgeliğinden öğrendiklerini günlük hayatta kullanmak zorunda kalacaktır.

Soru: Eğitim metodunu kabul ediyorum, fakat böyle büyük miktarda bilgi için nasıl zaman bulabilirim?

Cevap: Fazla okumanıza gerek yok. Bir grupta karşılıklı işbirliği sistemi üzerine, nasıl birlikte çalışacağınızla ilgili birkaç makale vardır, böyle yaparak size üst sistemin ifşasına rehberlik eden, içsel hissiyatları almaya başlarsınız.

Soru: Üst sistemi neden etkilemeliyiz? O her şeyi mükemmel şekilde ve nihai bilgelikte yönetmiyor mu?

Cevap: Hiç değil! Yaradan mükemmel mi? Dünyamıza bakıyorum ve işleri bu şekilde yapmayacağımı düşünüyorum. Bu dünyadan daha kötü bir şey var mı?

Soru: Yaradan’ın haz alıp almadığını ya da ben haz alıyor muyum nasıl bileceğim?

Cevap: Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ben başkalarına haz/mutluluk vermek zorundayım, tüm dünyaya ve sonra bütün bunlar doğal olarak O’na iletilir.

Soru: Arzum varsa, ancak her şey ve herkes ilerlemeyi reddederse ne yapmam gerekir?

Cevap: İlerleyeceksin! Ve böylece her şey onlara senin sayende iletilecektir; sonuçta onlara bağlısın.

Blitz Of Kabbalah Tips – 10/2/16

Hızlı Kabala İpuçları – 8/14/16

Soru: Bir insanın doğduğu yeri belirleyen şey nedir?

Cevap: Bir kişinin üst kökleri doğum yerini belirler. Müdahale etme hakkımız yoktur, çünkü nasıl ve ne olacağını bilmiyoruz, bu nedenle bu konuyla ilgili hiçbir şey tahmin etmemize gerek yoktur. Birinin başına ne gelmesi gerekiyorsa ona olacaktır.

Tek konu dışında hiçbir şeyi etkileyemeyiz: aralarında Yaradan’ı ifşa etmek için dostlarla olan birlik. Her şey önceden belirlenmiştir.

Soru: Gerçek evimin nerede olduğunu ve doğduğum yerde yaşayıp yaşamamam gerektiğini nasıl bilebilirim?

Cevap: Manevi bağda kendini yerine getirmenin, en iyi olduğu yeri hissetmelisin, ancak bir şey yapmayın, çünkü belirli bir yerde bir grup ya da ona benzer bir şey vardır. Belirli bir manevi koşulu elde ederseniz, benim önderlik ettiğim gibi o yerden yönlendirilmeye devam edeceksiniz. Öğretmenim iki yıl ona yaklaşmama izin vermemişti.

Bu nedenle acele etmemenizi öneriyorum. Bugün, İnternet ve diğer iletişim araçları sayesinde, bulunduğunuz yerde huzur içinde kalabilirsiniz ve manevi anlamda ilerleyebilirsiniz ve daha sonra sizi nereye götürdüğünü göreceksiniz.

Kongreye gelin ve kendinizle neler yapabileceğinizi ve diğerleriyle bağlantıyı nasıl ciddileştirebileceğinizi görün, çünkü sadece aramızdaki bağlantının sayesinde geleceğinizi keşfedeceksiniz.

Soru: Üst güçler Afrikalıları sıcak iklime uyum sağlayabilsinler diye koyu bir ciltle mi yarattı?

Cevap: Hayır, bu direkt Işığın (Hochma, Bina, Zeir Anpin ve Malchut) dört safhasına bağlıdır, onların siyah tenli, Yerli Amerikalıların kırmızı tenli, Asyalıların sarı tenli ve Avrupalıların beyaz tenli olmasına bağlı değildir. Her şey koşullara bağlıdır.

Aslında, yalnızca manevi kök ile ilgilidir, çünkü her şey üstten aşağıya doğru iner. Afrika’daki insanlar, güneş çok daha güçlü bir şekilde parladığı için siyah değildir, ancak o manevi kökün özünde olduğu içindir. Bu, tüm alt olguların bir üst sebepten kaynaklandığı anlamına gelir.

Soru: Ölü Deniz’i Akdeniz’e ve Kızıldeniz’e bağlayarak kurtarmak mümkün müdür? Onu kurtarmalı mıyız?

Cevap: Gerçekten mümkündür. Şahsen, vanalar veya musluklarla otomatik olarak yapılırsa bunun dikkate alınabileceğine inanıyorum. Deniz suyu, Ölü Deniz’e eklenmelidir, çünkü Kinneret’ten akan su, bunun doldurulması için yeterli değildir.

Soru: Kişi, içsel özelliklerini değiştirerek, örneğin güneşin hareketini durdurmak gibi, doğa dış olayları etkileyebilir mi?

Cevap: Böyle şeyler Tora’da açıklanmıştır, ancak bu kesinlikle gerçekçi değildir. Kimse bunu yapmaz. Bu yönde düşünmenizi tavsiye etmem.

Soru: Her şeye, zaman, hareket ve yerin dışarıda olmadığı, ancak kişiden dışarı yansıdığı algısına göre mi bakmaya çalışmalıyız?

Cevap: Hayır, bu şekilde hareket edemezsiniz, çünkü edinimin bu seviyesinde değilsiniz. Ancak derece derece her şey ifşa olacak ve içinizde aşina olacak ve realiteye kenardan sakin bir şekilde bakacaksınız.

Soru: Eğer doğa bir kişinin olumsuz davranışlarına tepki gösteriyorsa, bu tek bir kişinin eylemlerinin bile sorunlar, rahatsızlık ve sıkıntıları uyandırdığı anlamına mı gelir?

Cevap: Tabii ki, hepimiz ve her birimiz için.

Soru: Gerçek amaç nedir? Kabala metoduna göre herkes onu kendi başına mı bulmalı?

Cevap: Evet, hayatımız boyunca ve hatta manevi gelişimin birden fazla yaşamı süresince gerçek hedefi açıklığa kavuşturuyoruz. Tamlığımızı gerçekleştirme noktasına geldiğimiz anda, bizler amacımıza ulaştığımızı, anladığımızı ve algıladığımızı “Şimdi, nihayet yaratılışın amacına ulaştım” diyebileceğiz.

Blitz Of Kabbalah Tips – 8/14/16

Hızlı Kabala İpuçları – 9/18/16

Soru: Karşılaştığımız tüm engeller zihnimizde mi yoksa Yaradan tarafından mı yaratılmıştır?

Cevap: Tüm engeller, ilerlememize yardımcı olmak için Yaradan tarafından yaratılmıştır.

Soru: Gerçek realitede Yaradan arkadaşlarımın arasında mı?

Cevap: Yaradan arkadaşlarım arasındadır, ancak şu an ait olduğum formda değil. Kendimden gerçekten çıkıp onlara dâhil olduğum zaman, aralarında bulunan Yaradan’ı keşfedeceğim.

Soru: Gerçek realiteye ulaşmak için kişinin hangi niteliklere ihtiyacı vardır?

Cevap: Sadece ihsan etme nitelikleri, ihsan etme niyeti.

Soru: Yanılsama geçici ve realite sabit ve sonsuz mu? Cevap: Doğru ve gerçek realite sadece sonsuz değil, zaman, hareket ve mekân çerçevelerinin ötesinde, tüm sınırların ötesindedir. Bu sadece Üst Işık’tır.

Soru: İnsan bedeni nedir ve o gerçek ve hayali değil midir?

Cevap: Beden; bir arzuyu ifade eder. Gerçek; ihsan etme niyetiyle bir arzuyu ifade eder. Hayal, kendi iyiliğin niyetiyle bir arzuyu ifade eder.

Soru: Herkes ihsan etme niteliğinde, özgecilikte aynı realiteyi görecek mi?

Cevap: Sadece aynı gerçekliği görmek değil, aynı zamanda doğrudan doğruya ona katılacaklar, onlar tek birleşmiş bir ruh olacaklar.

Soru: Gezegenimizin ötesindeki medeniyetlere ilginiz nasıl?

Cevap: Bilmiyorum. Orada kimse yok. Burada ya da başka hiçbir yerde hayat yok, üst dünyanın dışında hiç bir yerde yok.

Soru: Mükemmelliğe ulaşan bir kişi, gerçek realitede her şeyi görüp algılayacak mı? Aynadaki yansıması gibi kendini ve fiziksel bedenini görecek mi?

Cevap: Tamamen kendi iyiliği için olan niyetlerinden tamamen özgürse bile, bu da en yüksek ıslah koşuluna ulaştığı anlamına gelir, beden hala aynı formda bulunur, çünkü beden cansız, bitkisel ve hayvansal doğanın seviyesinde yaşar, oysa kişi içsel olarak insan seviyesinde ıslah olur. Bunun, vücuda herhangi bir şekilde yansımamasının nedeni de budur. Fiziksel olarak, büyük bir Kabalist bile hastalanabilirken, en ilkel insan sağlıklı olabilir.

Soru: Egomuzun üstüne yükselmek zorunda mıyız, yoksa onu düzeltmeli miyiz?

Cevap: Egonun düzeltilmesi, onun üstüne yükselmektir. Bu aynı şeydir.

Soru: Eğer her şey Yaradansa, Yaradan’a benzemeyen her şey yanılsamadır mı?

Cevap: Hayır, bu bir yanılsama değil, ancak duygularımızda bir illüzyon olduğunu söyleyebilirsiniz.

Soru: Yaradan’ı algılamaya hazır olduğumu nasıl belirleyebilirim?

Cevap: Bunun için bir arzunuz varsa, zaten her şeye sahipsinizdir. Bunun sebebi, gruplar, sınıflar kurmamız ve internet’te çok sayıda bilgiyi yayınlamakta olduğumuzdandır. Her şey önünüzde, her şey gözler önüne serili.

Hayatım boyunca böyle bir kurum/vakıf kurmayı başardığım için gerçekten mutluyum ve umarım gelişmeye devam eder. Yaradan’dan büyük yardım da dâhil olmak üzere her şeye sahipsiniz; O’ndan her şeye sahipsin. İhtiyacınız olan tek şey arzudur ve biraz daha fazla organize olmak.

Soru: Neden hayat ve gerçeklik algısı hakkında böylesine önemli bilgiler binlerce yıldır gizlendi?

Cevap: Çünkü şimdiye kadar insanlık, bugün yaşadığımız krize ulaşmamıştı. Binlerce yıldır tam olgunlaşmamıştı, oysa mevcut kriz bize egonun ne derece sınırlı olduğunu ve kendisini zaten tükettiğini gösteriyor.

Şimdi o, sadece bizi öldürecek. İnsanlık yaklaşık 50 ila 60 yıl öncesine kadar gelişti ve şimdi çökmeye başlıyoruz; şu anda biz sadece kendimizi öldürüyoruz, depresyona, uyuşturucuya, boşanmaya, işsizliğe ve savaşlara batıyoruz. Ego bizi, onun gelişimini yaşadığımız belirli bir noktaya kadar geliştirdi ve şimdi onun son aşamasına ulaştık. Şimdi bir sonraki seviyeye çıkmak zorundayız.

Bir sonraki seviye, “Adem” seviyesidir, Yaradan’a benzemek anlamına gelen, İbranicede “Adamah-benzemek” kökünden gelir. Burada tamamen farklı bir seviyede gelişmek zorundayız.

Bu nedenle, Kabala bilgeliği ile meşgul olmaya ve barış içinde, gelecek dünyaya girmeye başlamak zorundayız.

Blitz Of Kabbalah Tips – 9/18/16