Dünya Bereketle Yaratıldı

Soru: Dünya neden ilk harf “Aleph – א” değil, ikinci harf “Bet – ב” ile yaratılmıştır?

Cevap: Gelişim hiyerarşisinde, “Aleph” harfi çok daha sonra Atzilut dünyasında görünür. Üst dünyada “Yud – י” harfi önce görünür ve “Bet” harfi dünyamızı üst dünyada yarattı “Bereşit” (başlangıçta) çünkü bu harf özellikle başlangıç hakkında öğretir.

Zohar Kitabı’nın önsözünde, “Haham Hamnuna-Saba’nın Mektupları” adlı yazı, İbranice alfabenin tüm harflerini anlatıyor.

Soru: O makalede her harfin Yaradan’a “yaklaşmak” ve dünyanın yaratılmaya başlaması “istemek” olduğu ve Yaradan’ın her harfte bir kusur bulduğu söylenir. Harf yaklaştı ve “benimle başla” diye rica etti ne anlama gelir?

Cevap: Bu, Yaradan’ın, her harfi, O’nun gelişim programının başlangıcı olup olmasına bakmaksızın, O’nun Işığına olan tavrını ortaya çıkardığı anlamına gelir. Sadece “Bet” harfinin dünyayı yaratma “kabiliyeti” olduğu açıktı çünkü “Bracha” (bereket) sözcüğü onunla başlar.

“Bet” harfinde, zaten Kli (yaratılan) ve Yaradan (Işık) olan, harfin kendisiyle arasında bir bağlantı vardır. Böyle bir içsel bağlantı başka hiçbir harfte mevcut değildir.

Bereket olmadan, “Bet” harfinde bulunan asıl nitelik olmadan, harflerin geri kalanı Işık’tan mahrum kalmış olurdu ve onun enerjisini, gücünü iletemeyecek veya tutamayacaktı.

The World Was Created With A Blessing

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed