Üst Dünya Nerede?

Soru:  Kabala bilgeliği ile Herzen’in rasyonellik kuramı arasındaki fark nedir?  “Başkaları için iyi olduğunda, benim için de iyidir,” diye yazmış.

Cevap: Aradaki fark, Kabala’nın bilgeliğinde, kendim için neyin iyi olduğu hakkında düşünmem. Manevi dünyayı edinmenin koşullarını, içimde inşa etmeye başlamak için dışarı çıkmalı ve kendimi aşmalıyım.

Bu yüzden, hayvanca duygularıma göre, bunun ya da şunun benim için iyi olmasından bahsedemem. Bunların içinde sadece hayvan olarak var olmalıyım. Hayvan koşulumun ötesinde, egoizmimin ötesinde, dışımda, kendimin dışında, başkalarının içinde tamamen yeni bir gerçeklik hissi inşa etmeliyim.

Bunu yapabildiğim zaman, kendi üzerime yükselerek, başkalarıyla bütünleşip, mantık ötesi inançla hareket ederek, aslında dışımda bulunan üst dünyayı hissetmeye başlayacağım. Özellikle de eğer kendimi aşmak suretiyle başkalarıyla olan ilişkilerimde bunu inşa edersem.

Where Is The Upper World?

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed