Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 149

Soru: Okuduğum Kabala kitaplarında yazar, Yaradan ile olan bağlantısını ayrıntılı olarak ifade ediyor. Gerçekten O’nunla konuşabilir mi? Kabala’nın bilgeliğinin yardımıyla, olumlu bir şekilde, olumsuzluklar olmadan bu dünyada var olabilir miyiz? Daha iyi insanlar olabilir miyiz?

Cevap: Manevi dünyaya ulaşan bir Kabalist, Yaradan ile konuşur. Bütün doğal niteliklerimiz içimizde kalır ama bunlar Kabala bilgeliğinin doğru bir şekilde çalışılması yoluyla iyileştirilirler.

Answers To Your Questions, Part 149

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed