Ruh Nasıl Gelişir?

Soru: Ruhun gelişimi, hayal gücünün yarattıklarından hangi yönden farklıdır ve doğru yolda olup olmadığımı kontrol etmem nasıl mümkündür?

Cevap: Ruhun gelişimi, çok dar ve kesin çerçeveler içinde, kişi bir gruba dâhil edildiğinde gerçekleşir ve sevgi karakterine ulaşana kadar grup üyeleri ile birlikte ihsan etme özelliğini geliştirmeye başlar ve onunla olan ilişkisi ruhu geliştirir. Ruh, bir insanda var olamaz,  yalnızca bir grup insanın içinde bulunabilir.

En uygun durumda, on kişi toplanıp ve doğru kullanımı yoluyla egonun üstüne inşa etmeye başlarlar ve aralarındaki bu ego üstü bağlantı, egonun karşıtıdır.

Onu bu şekilde kullandıklarında, ters yönde, onların arasında çok ilginç bir olgu meydana gelir. Gösterdikleri çaba ölçüsünde ve egonun bastırılması yoluyla değil ama onu doğru kullanarak, onun üzerinde sevgi ve bağ kurma nitelikleri yaratırlar.

Egonun üzerine yükselmelerine ve doğru kullanmalarına yardımcı olacak güçten yoksun olduklarını hissetmeye başlarlar. Bu gücü yaratılışın derinliklerinden alırlar. Aralarındaki birliktelikte aniden aralarındaki bağın merkezinde, girdap gibi bir güç onların arasında keşfedilmeye başlanır. Fakat içeriye doğru çekilmez, bunun yerine dışa doğru yayılır ve Üst Işık, ihsan etme gücü, karşılıklı bağ, sevgi iyilik ve işbirliği oradan yükselir.

Aralarındaki doğru bağlantıyı tamamladıklarında ve bu güç onları doldurduğunda, o zaman eriştikleri ortak koşula, ruh denir.

How The Soul Is Developed

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: