Hızlı Kabala İpuçları – 6/19/16

Soru: Yaradan, O’na kavuşan ruhların görkemli bir mozaiği midir?

Cevap: Evet!

Soru: Karakterdeki değişiklikleri nasıl açıklayabilirsiniz? Genellikle kabul gören zevklere duyulan arzunun kaybolduğunu nasıl açıklıyorsunuz?

Cevap: Kişi değişir. Bu mutlaka Kabala’nın etkisi nedeniyle olmaz, ama diğer herhangi bir çevreden etkilenebilir. Kişi, çevresinin bir ürünüdür. Büyüdüğü yerde şekillenir. Eğer bir çocuğu ormanda bırakırsak, vahşi bir hayvan olmak için büyüyecektir.

Soru: Ne zaman Kabalist oluruz? Bu çalışma sırasında mı olur?

Cevap: Hayatımızda en önemli şeyin, manevi gelişim ve Yaradan’ın ifşası olduğunu düşünmeye başlar başlamaz, zaten Kabalistler olarak anılabiliriz.

Soru: Birisi kalıcı mutluluğun olmadığını, mutlu olduğunuzu anlayıncaya kadar onun yok olmaya başladığını söyledi.

Cevap: Elbette. Hiçbir doğru koşul, insanda bir saniyeden fazla kalmadığı için bir başkasıyla değiştirilebilir. Ve bunu daha da büyütmek, bizim kabiliyetlerimiz dâhilindedir.

Soru: Kabalistler sonsuz mutluluğu nasıl elde ettiler?

Cevap: Bu derece derece ve sık sık değişir. Kabalistler her zaman üzerinde çalışırlar. Ve o karanlık dönemler, sol çizgi ve sağ çizgi ile sürekli birbirine karışır.

Bu, çalışmamız ve uygulamayı öğrenmemiz gereken bir sistemdir. Mutsuzluk olmadan mutluluk olamaz. Bununla birlikte, mutsuzluk dünyamızdaki gibi değildir. O, Yaradan’a memnuniyet getirmeyi başaramadığımın farkındalığıdır ve mutluluk O’na ihsan edebildiğim zamandır.

Yoldaki mutsuzluğu, mutluluk yolunda gerekli bir adım olarak gördüğüm ortaya çıkıyor, çünkü biri olmadan diğeri olamaz. Ve bu nedenle karanlık ve ışık eşit derecede parlar: gece yok olduğunda, orada tam bir gün ışığı vardır.

Soru: Eğer gözyaşlarının, güzel ve yüce duyguların hızla aktığını hissedersem bu ne anlama gelmektedir?

Cevap: Bu, Yaradan’ın sizi hareket ettirmek istediği ve O’na daha yakın olmanızı arzuladığı anlamına gelir.

Soru: Mutluluk, Yaradan ile yapışmadır (bağlı olma). Yapışma ne anlama gelmektedir?

Cevap: Yapışma, benlik hissinin bireysel olarak tamamen kaybolduğu anlamına gelir.

Soru: Kabala bilgeliğinde öğretmen nedir?

Cevap: Kabala bilgeliğinde bir “öğretmen”, sizden daha yüksek bir gelişme seviyesidir, bilginin, duyguların ve özelliklerin yerine getirilmesini sağlayan bir yoldur. İçinizdeki her şey, “öğretmen” olarak adlandırılan, daha üst seviye sayesinde size gelir. Kabala bilgeliğinde öğretmen ve öğrenci arasındaki bu bağ değişemez. Öğretmeni reddederseniz, bu, kendinizi manevi yükseliş için bir fırsattan mahrum ettiğiniz anlamına gelir.

Soru: Yüksek yönetim sistemi olan Yaradan, hangi bakımdan mutluluğa doğru, doğru yolda olduğumuzun farkına varmamız için işaretler veya aydınlanmalar sağlar?

Cevap: Sadece Kabala bilgeliğini öğrenmeye dâhil olan bir grupta bulunuyorsak, grupla ilişkilerimize göre, doğru yolda devam edip etmediğimizi tam olarak bilebiliriz.

Soru: Kabala bilgeliği açısından, Rahibe Teresa, iyilik ve sevgi ihsan ederek, özgecil olmuş olabilir mi?

Cevap: Baal HaSulam’ın yazdıklarına göre, insanların yaklaşık % 10’u doğumdan özgecildir.

Soru: Mutluluk, bir çalışma grubundaki dostlar arasındaki bağda bulunur. Kabala çalışmayan eş dost, aile, meslektaşlar, çocukluk arkadaşları ve diğerleri ne yapacak?

Cevap: Onları içinize nasıl katacağınızı öğreneceksiniz.

Soru: Mevcut seviyemin manevi gelişim basamaklarının üzerinde olduğunu bilmek nasıl mümkün?

Cevap: Bu ölçümler sizin için şu anda mevcut değildir, bu nedenle hiçbir şekilde bilemezsiniz. Ancak, gerçekten manevi olarak yükselmeye başladıktan sonra, kesin ölçüler size görünecektir. Bu, dünyamızda, birinci sınıftan ikinci sınıfa kadar öğrenmeye başlayan ve mezun olan küçük bir çocuk vb. gibidir.

Soru: Hem mutluluk hissinin hem de sefalet/ızdırap hissinin Yaradan’dan bana geldiğini anlamalı mıyım?

Cevap: Doğru, ama her şeyin Yaradan’dan geldiğini anlamanın dışında bir şeyler yapmak bize kalmıştır. Aramızda, doğru karşılıklı bağı kurmak bize kalmıştır, böylece O’nunla gerçek bir bağ inşa edeceğiz.

Soru: Yaradan ile yapışmada, kişi O’nun tarafından yutulur mu?

Cevap: Kimse kimseyi yutmaz. Yaradan ile yapışma, O’nunla bağlı olduğumuzu ve tamamen eşit, iki ortak haline gelip, tek bir bütün oluşturduğumuzu gösterir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 6/19/16

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed