Doğanın Sırlarına Ulaşmak

Soru: İnsanlık, Kabala bilgeliği dışındaki bir yöntemle, örneğin din ya da başkalarını sevmek gibi, krizlerin üstesinden gelebilir mi? Ve bu Kabala bilgeliği neden gerekli?

Cevap: Kabala bilgeliği bir bilimdir ve onun yasaları bizlere doğayla ilgili şeyleri öğrendiğimiz gibi ifşa olur, fizik, kimya vb. yasaları gibi. Doğanın incelenmesi ve araştırılması onları açığa çıkarır.

Veri topluyoruz ve özetliyor ve dolayısıyla çevremizdeki dünyanın sırlarını inceliyoruz ve bu Kabalistlerin de doğanın sırlarının içyüzünü böyle anlarlar.  Kabala bilgeliği bize bunu nasıl yapabileceğimizi söyler ve bunu kullanarak her hangi bir kişi bilim adamı ve araştırmacı olabilir ve doğanın derinliklerine erişebilir ve hatta insan evriminin bir sonraki safhasını görebilir. Bir kişi tüm bunları başarabilir. Bu belirli bir yapay uygulama sistemi değildir.

Yapmamız gereken tek şey var, bir araya gelmeli ve tüm insanlığı bir bütün olarak bir araya getirmeliyiz. Doğanın  bunun nasıl yerine getirileceğini gösterdiği, bize öncülük ettiği yer burasıdır.

Attaining The Secrets Of Nature

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed