Yaradan’ı Ve Yaratılışı Hayal Kırıklığına Uğratmayın

Soru: Tora’da Yaradan’ın O’ndan korkmamızı istediği söylenmekte. Hissetmediğim bir şeyden korkmanın anlamı nedir? Sonuç olarak, bir oyun olması dışında bunda hiçbir şey yok.

Cevap: Bir hayvan korkusundan bahsetmiyoruz. Benim kendimi sindirmem mümkün değil ve bu Yaradan’a karşı, üst güce karşı yanlış bir tutum çünkü O, mutlak, mükemmel, her şeyi dolduran ve son derece iyidir.

Aslında, dostlarım ve benim aramdaki ilişkiden, üst güç ya da Yaradan olarak adlandırılacak olan, yapay bir sistem yaratmak zorundayım. Sonuç olarak sistem gerçeklik testini geçmeli ve Yaradan tarafından yukarıdan aşağıya yaratılmış olan mevcut sistemle tutarlı olmalıdır ve biz bu sistemi aşağıdan yukarıya yükselerek yaratmalıyız. Benzerlikleri ölçüsünde, iki sistem birleşir ve üst sistem aşağıya yerleşir ve tek bir varlık olarak hissedilir.

Bizi içinde bu şekilde barındıran üst sistem, Üst Işık olarak adlandırılır. Ve alt sistem, bizim üst ışığa uyması gereken ıslah olmuş ilişkilerimizin sistemidir. Yani aramızda öyle ilişkiler yaratmalıyız ki Işık’taki gibi olmalı ve bizim sistemimiz en alçak, kaba arzulardan oluşmasına rağmen, onu Yaradan’ın Üst Işığına benzer yapmamız gereklidir. Sonra Üst Işık alt sistemi dolduracak ve her iki dünya birleşecektir. Bu koşul ıslah olmak olarak kabul edilir.

Yorum: Anlaşılan şu ki siz karanlıkta aşağıdan yukarıya doğru yürürsünüz…

Cevap: Ama bunun için “kitabelere” – kullanım kılavuzlarına – sahipsiniz. Ve en önemlisi, sizi her zaman durduran ve kafanızı karıştıran egoizme sahipsiniz. Onun sayesinde, sürekli Yaradan’a döner ve O’ndan bazı yardımlar alırsınız.

Sonuç olarak, bir tarafta (solda) egoizm sizi amaçtan uzağa iter, diğer tarafta sağın yardımına ihtiyaç duyarsınız. Bu şekilde, bu iki güç sayesinde, biri sözde “karşı” iken ve diğeri “amaca doğru” dur (aslında her ikisi de “amaca doğrudur) , ileri doğru gidersiniz. İhtiyacımız olan sadece onları doğru kullanmayı öğrenmektir.

Soru: Bu, doğru açıdan biraz sapmamamızın bizi tamamen Yaradan ile buluşmadan farklı bir yöne götürdüğü anlamına mı geliyor?

Cevap: Hayır, aslında birbirimize dâhil olduğumuz yerde, ilk dereceye ulaştıktan sonra, sapmanın minimum derecesi her zaman düzeltilir ve daha yüksek bir tamlıkla ıslah gerçekleşir.

Soru: Aşağıdan yukarıya harekette korku nedir?

Cevap: Bu, Yaradan’ın arzusunu tahmin edememe ve insanları ve Yaradan’ı hayal kırıklığına uğratacak bir şeyler yapma korkusudur. Bu hepimizin sahip olması gereken koşuldur.

Soru: Peki, insanları nasıl hayal kırıklığına uğratabiliriz?

Cevap: Gerçekte bu durumda olanlar kendilerini kusurlu hissederler ve karşılıklı utanç duygusuna sahip olurlar ki bu tam anlamıyla onları “yakar”. Bu nedenle aramızdaki ilişkileri, Yaradan’ın bize olan tutumuna benzer hale getirmeye çalışmalıyız.

Do Not Disappoint The Creator And Creation

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed