Dünyaya Aracılığıyla Ortak Arzunun Prizması

Soru: Realitenin kolektif algısı nedir?

Diyelim ki ben milyonlarca hücrenin birleşmesinden oluşan biyolojik bir organizmayım ve bu benim dünyayı algılayışım. Ancak, içimdeki her hücre de bir şekilde dünyayı algılar. Dünyayı bireyin nasıl algıladığıyla ve toplumun nasıl algıladığı karşılaştırılabilir mi? Kabalist dünyayı nasıl algılar?

Cevap: Bedenimiz organik olarak dünyayı tüm gözenekleri, tüm hücreleri, tüm duyu organları aracılığıyla algılar: görme, işitme, tat alma, koku alma ve dokunma.

Bir Kabalist dünyayı, cansız, bitkisel, hayvansal ve insan arzularının tamamından oluşan, ortak arzu aracılığıyla algılar. Bir ölçüde, Kabalist evrende var olan her şeyi sanki kendininmiş gibi algılar. Çoğunlukla, kendinin gibi hissettiği, insanlığın arzusudur.

Ve bu hiç de kolay değildir. Bu, onun bu dünyaya ait izlenimlerinde büyük bir değişiğe yol açar, içinde buna karşılık gelen reaksiyonlara neden olur. Baal HaSulam kendi içinde her şeyi hissettiğini yazar, bölünmüş hisler seviyesinde değil, kendinde.

Diyelim ki ailede on çocuk var, herkesin kendi ihtiyaçları var ve anne çocuklarının hepsini hisseder. O genel olarak hisseder: eksikleri ne, onlar için en iyi ne vb. Her birinin bireysel egoizmini hissetmez, ama genel olarak bu arzuyu, onların isteğini ve onlara fırsatlar verebilir.

http://laitman.com/2016/10/world-though-the-prism-of-the-common-desire/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: