İhsan Etmeye Yönlendirilmiş Arzu

Tora, “Deuteronomy,” 5:33: Efendin Tanrı’nın sana emrettiği bu yolda sonuna kadar yürüyeceksin; yaşam bulabileceğin, sana iyi gelecek ve sahip olacağın bu topraklardaki günlerini uzatabileceğin bu yolda.

“Sahip olacağın bu topraklar;” çevredeki her şeye ihsan etmeye ve sevmeye duyulan bir arzudur ve bunlar aracılığıyla Yaradan’a yönlendirilmiş bir arzudur.

Birçok defa tartıştığımız gibi, çevremde sanki dışımdaymış gibi algıladıklarım bana ters gelen, içsel özelliklerimden başka bir şey değildir. Sadece sevgiyle davrandığımda ortaya çıkarlar, onlarla Yaradan’mış gibi onlarla ilişki kurarım. Ve o zaman, Yaradan ile bir olurum.

http://laitman.com/2016/07/desire-directed-toward-bestowal/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed