Daily Archives: Şubat 27, 2013

Duygusal Seviyede Bağlantı

İntegral Eğitim, 6. Konuşma

14 Aralık, 2012

Duygusal Seviyede Bağlantı

Soru: İntegral eğitim kursunun psikolojik yanının amacı insanlara birbirleriyle iletişimi, bir başkasını duymayı ve kendileri arasında derin ve anlamlı bir bağlantı kurmayı öğretmektir.  Bu nasıl yapılabilir?

Cevap: Kişiler arası bağlantının ne olduğunu anlamamız gerekiyor.

Çocukları olmayanların bir aile olamadığı söylenir. İnsanlar ne için yaşar? Bugün bir çiftin birbirleriyle fiziksel yakınlığı sevdiğini varsayalım  psikolojik olarak da birbirlerinden memnunlar ve rahatlar. Şu an için rahat. Çocuk orta yerdeki bir şeydir. Onların birlikteliklerini pekiştiren bir şey. (daha&helliip;)

Okulları Dönüştürmekteki Sorunlara Dair Çözümler

İntegral Eğitim, 5. Konuşma

13 Aralık, 2012

Okulları Dönüştürmekteki Sorunlara Dair Çözümler

Soru: Bazı kişiler integral eğitim metodunu pratikte de uygulamaya başladılar. İlk tecrübelerini edindiler ve ilk hatalarını yaptılar. Özel bir örnek kullanarak bu görünümü istişare etmek isterim.

Tanıdığım biri bu metodu kullanarak kızını yetiştirmeye başladı. Anne hemen hemen 2 yaşına kadar kızını emzirdi. Sonra gelişim seviyelerine bağlı olarak büyüdü. Sıfırdan üçe, üçten altıya ve altıdan dokuza yaşına. Çocuk okula başlayana kadar her şey iyi gitti. Sonra kız her şeyden soyutlandı. Açık, girişken ve pozitifti. Ve normal çevresine tepki gösterdi. Daha sonra öğretmenleri de bu duruma muhalif kaldılar. (daha&helliip;)

Bilgi ile Dengelenen Duygular

İntegral Eğitim, 4. Konuşma

Prof. Michael Laitman ile psikolog Anatoly Ulyanov’un Konuşması

13 Aralık 2011
Bilgi ile Dengelenen Duygular

Soru: İntegral eğitim kursları, ilk etapta, işlerini kaybetmiş insanları yetiştirmek için ön görülüyor. Bu insanların çoğu, hayatta, aile içinde birçok zorluğa, kendini ifade edememe durumuna ve hayal kırıklığına uğradılar.

Böyle bir grupta karşılaşabileceğiniz ilk şey, kızgınlık, hayal kırıklığı ve saldırganlıktır. Bu durumda olan insanlar, böyle uzak, soyut ve teorik bilgileri kabul edebilirler mi? İnsanlarla ortak bir zemin bulmak için nereden başlamak gerekir? (daha&helliip;)

İnsanlığın Gözlerini Açmak

İntegral Eğitim 3. Konuşma

Prof. Michael Laitman ile psikolog Anatoly Ulyanov’un Konuşması

12 Aralık 2011

İnsanlığın Gözlerini Açmak

Soru: Yetişkinler için integral eğitim metodu teorik ve pratik bölümlerden oluşmaktadır. Ben tabii ki teorik kısım üzerinde durmak istiyorum. Yani dünya üzerindeki her insanın bilmesi gereken bir bilgi paketi ne içermelidir?

Cevap: Ana ders psikolojidir. (daha&helliip;)

Evrenin Yeni Paradigması

İntegral Eğitim, 2. Konuşma

Prof. Michael Laitman ile psikolog Anatoly Ulyanov’un Konuşması

12 Aralık 2011

 

Evrenin Yeni Paradigması

İnsanlığın bugünkü gelişimi çok ilginç bir sonuca yol açıyor: Eğer daha önceleri, çalışmaya günde en az on saat adadıysak, bu konuya olan yaklaşımımızın günümüzde tam tersine değişmesi gerekiyor. Biz iş aramak zorunda olmamalıyız. Herbirimiz, sadece normal bir yaşam kalitesini ve geçim düzeyini sağlayacak ölçüde çalışmalıyız.

Bu, minimum bir seviye değildir; gerekli olarak kabul edilen bir standarttır. Biz bu seviyeden daha fazlasını edinme peşinde değiliz; anlıyoruz ki bizi çevreleyen doğa ile dengeye girmenin tek yolu budur.  Alma gücü ile verme gücü arasındaki denge – her kişi topluma ne kadar geri verirse, toplumdan o kadar alır – hepimizi, tüm insan toplumunu doğaya göre dengeler. (daha&helliip;)

Tüm İnsanlık İçin İntegral Eğitim Gerekir

Dr. Michael Laitman ile Psikolog Anatoly Ulyanov’un Konuşmaları

1. Konuşmadan alıntı,  11 Aralık 2011

Tüm İnsanlık İçin İntegral  Eğitim Gerekir

Dünyanın durumu hızla değişiyor ve yetişkinleri eğitmek için bir integral metodun  oluşturulmasına gerek olduğu ortaya çıkıyor. Gelişmiş ülkelerden çeşitli  mesajlar alıyorum: İşsizlik artmaktadır.

İnsanlar, işsizlik için sosyal yardım almalarına rağmen şaşkınlık içindeler. Şimdilik, bu yardımlar hâlâ  alınabilir, fakat bir sonraki adımda ne olacağı bilinmemektedir. Nihayetinde, işsiz kalacak yüzlerce milyon insandan bahsediyoruz, çünkü  kriz, ‘’öncelikli ihtiyaç’’ olmayan  tüm üretimi yok edecektir. Kimsenin ihtiyaç duymadığı şeyleri  üreten insanlar ne yapacaklar? (daha&helliip;)

Gelişim Yapısını Açıklamak

Gelişim Yapısını Açıklamak

Bugün, bizimde bir parçası olduğumuz doğanın tek yasasından bahsedeceğiz. İlerledikçe belli bir gelişim yapısı olduğunu görürüz. Nesilden nesle binlerce yıl süresince doğanın cansız, bitkisel, hayvansal ve insan seviyesinin gelişimini izledik.

Gelişimimiz aşama aşama gerçekleşir. Nesilden nesle, yıldan yıla ve hatta günden güne sürekli gelişiriz, ama nereye doğru? Bu soruya cevap vermek için, üzerimizde işleyen bu yasayı açıklığa kavuşturmamız gereklidir. (daha&helliip;)

Gelişimimizin Dönüm Noktası

Gelişimimizin Dönüm Noktası

Değişim sürecinde nesilden nesle değişiyoruz ve binlerce yıl sonra yetenek ve bilginin hükmettiği küresel, bütünsel bir toplum olarak yaşadığımız bu dünyada özel bir aşamaya geldik. Gelişimimiz süresince daha önce sahip olmadığımız güç, akıl, algılama yeteneği ve hissini edindik.

Geçirdiğimiz tüm bu aşamalar hoş olmasa bile bizi yolun sonundaki mükemmel aşamaya kesinlikle getirecektir. Halen daha gelişim sürecinin içinde olduğumuzdan sonucu tam olarak göremiyoruz, umalım ki kısa bir zaman sonra bu aşamaları hissetmeyi başarırız. (daha&helliip;)