Kabalistik Bir Grubun Amacı, Bölüm 1

Herkesin Yaradan’a Doğru Kendi Yolu Vardır

Soru: Tarih boyunca bazı Kabalistler öğretmen olmadan manevi edinime ulaşmışlardır. Kaynaklar olmadan Yaradan’ı edinenler ve hatta bunu grup olmadan yapmış olanlar bile vardı. Bu etkenler olmadan kişi hedefe nasıl ulaşılabilir?

Cevap: Bu; amaç, koşul ve zaman içindeki noktaya bağlıdır.

Açıklama: Kabala çalışanların amacı Yaradan’ı ifşa etmektir.

Benim Yorumum: Bu bile oldukça farklı olabilir. Tıpkı dünyamızda olduğu gibi, kişi farklı düzeylerde, çeşitli yönlerde eğitilebilir: derinlemesine veya enine, vb.

Gerçek şu ki, tüm ruhlar çeşitli kısımlardan farklıdır yani ortak ruhun farklı kısımlarını ifade eder. Böylece, Adem’den İbrahim’e kadar 20 nesil boyunca, Kabala’ya ihtiyaç duymayan böylesi ruhlar vardı çünkü edinime yönelik doğal bir içsel eğilime sahiptiler.

Soru: Tıpkı günümüzde, doğal olarak insanları iyileştirme yeteneğine sahip kişilerin olduğu gibi mi?

Cevap: Kesinlikle. Bunu nereden edindiklerini bilmiyorlar. Bu kişilerin aksine, bunu öğretmenler aracılığıyla, küçük insan grupları aracılığıyla bilgi ve anlayışla edinen insanlar da vardır. Herkesin Yaradan’a doğru kendi yolu vardır; bunun hakkında söylenebilecek bir şey yok.

The Purpose Of A Kabbalistic Group, Part 1

 

Erkek Ve Kadın, Bölüm 3

Erkek ve Kadın Kısımlar Nereden Geldi?

Soru: Yaratılışın tümü haz alma arzusudur. Kendi iyiliği için haz alma arzusuna kadın kısım ve Yaradan uğruna olana erkek kısım denir. Bu ne anlama gelmektedir?

Cevap: Kadın ve erkek kısımlar, başlangıçta yaratılan varlıkta ortaya çıkmadı çünkü yaratılan varlık gelişmek zorundaydı.

Bu, evrenimizin, enerjinin en küçük parçacığından, ancak en üst sınıfın en yüksek seviyedeki enerjiden nasıl yaratıldığına benzer. O enerjiden hakkında  hala hiçbir şey bilmediğimiz uzayımızda olan her şeyi yaratacak kadar vardı. Onu dolduran her şeyle bugün hayal edebileceğimizden milyarlarca kat daha büyüktür.

Her şey üst dereceden bizim derecemize giren küçük bir enerji parçacığından doğdu.

Bu parçacık kendi içinde her şeyi içeriyordu: daha sonra genişleyen, gelişen ve birbirine zıt olan her türlü olumlu ve olumsuz nitelikleri. Yine bu niteliklerin hepsi, aralarında hiçbir fark olmaksızın potansiyel bir durumda olduğu tek bir noktadan geldi.

Bu nedenle, bir erkek ve bir kadından bahsediyorsak, o zaman onların prototipi,  Adem denilen ne erkek ne de kadın kısımlarının bulunmadığı böyle bir nitelik,  bir imajdır. Onlar potansiyel olarak var oldular ve bu nesneden yavaş yavaş geliştiler.

Dünyamızda bu, yaratılış konusunun kademeli bir gelişimi olarak kendini gösterdi: cansız, bitkisel ve hayvansal doğa ve insan.

Kabala’da anlatıldığı gibi bu, cansızdan bitkisele, bitkiselden hayvansala ve bir maymundan gelişen hayvansaldan insana ara aşamalar aracılığıyla meydana geldi.

Male And Female, Part 3

 

Arzuların Gelişimi, Bölüm 3

İki Kat Harap Olmak

Yorum: Arzumuzda, doyum sadece kısa bir süre için hissedilir ve sonra kaybolur. Bu en sorunlu durumdur.

Benim Yorumum:  Memnuniyet/doyum  yok olmaz ama diğer arzular tarafından bastırılır çünkü onlar her zaman içimizde değişirler.

Çok sayıda arzuya sahip olduğumuz için, birbirleri ile belirli bir ilişki içerisindedirler ve onların sürekli karşılıklı ilişkileri bizi rahat bırakmaz.

Bu nedenle geçmişi unuturuz ve şimdiden, geleceği düşünürüz. İzlenim kaybolur. Ona geri dönmek istiyor olsak da, artık yapamayız.

Soru: Yani doyum sabit değil midir?

Cevap: Hayır! Doyum arzunun içinde var olur. Arzular değişir ve her türlü kombinasyonda daima birinden diğerine akar. Sonuçta kişi çok sayıda arzuya sahiptir. Bu nedenle sürekli kendimizde değişiklikler hissederiz.

Soru: Doyum kaybolduğunda neden iki kat boşluk hissederiz?

Cevap: Eğer doyum olmasaydı, onun yokluğunda kendimizi hissedecektik. Doyum zaten yapılmış ve geçmiş olduğundan, sonrasında doyumun eksikliğini ve doyum olarak bu yerin eksikliğini hissederiz yani iki kat boşluk.

Şimdi sıfır seviyesinde olduğumu, belli bir eksiklik, boşluk hissettiğimi ve sonra bana doyum verildiğini varsayalım (diyelim ki iki milyon) ve sonra bu doyum kaybolur, o zaman iki milyon için doyumun eksikliğini, artı sahip olduğum şeyin eksikliğini hissederim yani kaybettiklerimin. Sadece sıfır hissetmekle kalmam aynı zamanda “eksi iki milyon” hissederim.

Evolution Of Desires, Part 3

 

Hayatın Anlamı, Bölüm 1

Üst Düşünceye Göre Hayatın Amacı

Soru: Tüm insanlık tarihi boyunca insanlar hayatın anlamını arıyorlardı. Eski Yunanistan’da ve antik Roma’da, herkes mutluluğu kendince anlasa da,  bütün insan eylemlerinin amacının mutluluk arayışı olduğuna inanıyorlardı.

Kinikler, az kapsamlıydı: kötülükten kaçınmak.

Stoacıların yaşam idealleri, sakinlik/ağırbaşlılıktı, dışsal ve içsel rahatsız edici faktörler karşısında dinginlikti. Doğu metodolojilerinin çoğu da aynı prensibi izlemiştir.

Ortaçağ Avrupa’sında ve Hindistan’da yaşamın anlamı düşüncesi, atalara saygı duymak ve dini idealleri takip etmekle birleştirildi. Daha sonraki dini yaklaşım ve teorilere bakarsak, yaşamın anlamının Tanrı’yı bilmek olduğu açıktır.

Elbette herkes Tanrı’yı kendince anlar. Yine de erdemli yaşamak, emirleri yerine getirmek ve Tanrı’yı sevmek onların var oluşlarının özüydü.

Buddha’nın öğretisine göre, yaşamın anlamı ve nihai amacı ıstırabı sona erdirmektir. Istırabın olmaması zaten temelde hazdır. Elbette, ıstırapları durdurmak demek egoizminizi, alma arzunuzu kullanmayı bırakmak anlamına gelir.

Konfüçyüs’e göre, insanın var oluşunun temel amacı, insanın, içinde “çarklı dişi” olduğu ve dolayısıyla uyum içinde olduğu ideal bir toplum yaratmaktı.

Modern insanlarla yapılan bir araştırmaya göre; % 26’sı bu dünyanın anlamsız olduğuna,  % 32’si hayatın anlamının sevgi olduğuna, % 22’si dünyayı bilmek ve bu bilgiyi başkalarına aktarmak olduğuna, %8’i Tanrı ile tam bağa ulaşmak olduğuna inanıyor.

Kabala’nın bakış açısından hayatın anlamı nedir?

Cevap: Başlangıçta bir insanın ve içinde yaratıldığı dünyanın yaratılmasına gömülmüş, bir yaratılış amacı vardır. Bu, dünyada gelişimimiz sayesinde, cansız, bitkisel ve hayvansal doğa ile insan toplumu içinde yer aldığımız çevre sayesinde, bunu kontrol eden Yaradan’ı ifşa edebileceğimiz gerçeğine dayanır. Hayatın anlamı, maddesel hayatımız sırasında Yaradan’ı edinmektir.

Soru: Bu, Yaradan’a ulaşmayı, O’na sevgiyi ve O’nun emirlerini yerine getirmeyi de öğreten diğer metotlardan nasıl farklıdır?

Cevap: Kabala’da, doğanın mutlak net olan başka bir kısmını edinirken O’nu edindiğimiz gibi, bizi çevreleyen her şeyde Yaradan’ın tamamen belirgin bir ifşasını kastediyoruz.

Soru: Bu nerede edinilir? O’nu görür, hisseder ve duyar mıyım?

Cevap: Bu, içimde ve etrafımda olan her şeyde edinilir: Tüm eylemlerde, niteliklerde ve olgularda üst yönetimin gücünü ifşa etmeye başlarım. Üst gücün tezahürü bana tamamen yeni bir dünyada olduğum düşüncesi verir: onu kontrol eden birinin olduğu bir dünya.

Üst yönetimin gücü kesinlikle tüm niteliklerde, değişimlerde, doğada, içimde, zihnimde ve hislerimde, bu dünya nüfusunun her birinin başına gelen her şeyde kendini gösterir. Dahası, onlar aracılığıyla kendini gösterir ve böylece amacını ifşa eder: farklı seviyelerde – cansız, bitkisel, hayvansal ve insan – sayısız yaratılanın mutlak uyuma, birbiriyle bağa, integral etkileşimi tamamlamaya nasıl yönlendirileceği.

Tüm eylemler tek olana bağlandığında ve her şey üst düşünceye göre ulaşmamız gereken tek bir koşula indiğinde, bu tek güç, amaç ve plan algısına “Yaradan” denir.

Yaradan’ın dışında hiçbir şey olmadığını açıkça gördüğümüz, hissettiğimiz ve algıladığımız bir koşula geliriz. Sadece tekliğini, büyüklüğünü, gücünü ve evrenselliğini bize göstermek için, bizi yaratan bu güç vardır.

Meaning Of Life, Part 1

 

Grubun Merkezinde Yaradan’ı Edinmek

Soru: Yolumuzda, nefret anlarından geçmeliyiz. Nefret ifşa olmazsa, bu ilerlemediğimizin bir işareti midir?

Cevap: Hiçbir olumsuz duygu için beklememeliyiz. Eğer onlara sahip değilsek, hadi öyle olsun, bizler sadece grubun merkezine doğru hareket etmeli ve içinde sürekli olarak Yaradan’ı aramalıyız.

Çalışmamız çok basittir. Baal HaSulam’ın “Arvut” (Karşılıklı Garanti) makalesinde yazdığı gibi, Yaradan kişiyi gruba getirir, elini doğru yola yerleştirir ve “Al bunu” der.

Şimdi grupta, grubun merkezinde Yaradan’ı edinene kadar çevrenin üzerimizdeki etkisini artırmamız gerekir. Hepsi bu kadar! Başka bir şey yok!

Çevremizdeki dünyanın tamamen kurgu olduğunu göreceğiz. Hepsi hayali  dünyadır (Olam ha Medume).  Onlunun içinde sadece onlu ve Yaradan vardır. Kongreden bu düşünceyle, bu gerçekle ayrılmanızı istiyorum.

Attaining The Creator In The Center Of The Group

 

Kabalistik Kitapların Anlamı, Bölüm 2

Tora Gizli Bir Şifredir.

Kabala’nın bakış açısından Tora tamamen gizli bir şifredir. Dahası, her insanın ıslah veya bozukluğunun derecesine bağlı olarak, onu öyle ya da böyle anlayabileceği şekilde sınıflandırılmıştır.

Soru: Sır, anlamını anlamak zorunda olduğum bir kelimenin içinde değil mi?

Cevap: Hayır. Onun şifresini birinden zorla alamazsınız, bu kitabı özel bir anahtarla açamaz veya sayfalar arasında nelerin gizlendiğini göremezsiniz. Bu imkânsızdır.

Fakat belli bir niteliğe sahipseniz – ihsan etme, sevgi, kendinizden çıkmak yani üst dünyanın nitelikleri – o zaman Tora’yı okurken kitabın dünyamızı değil, tamamen farklı, zıt bir üst dünyayı tarif ettiğini anlamaya başlarsınız.

Kişi şu anki niteliklerine karşıt nitelikler edinebilirse, o zaman bu kitabı yazarının yazdığı gibi doğru bir şekilde okur. Ve eğer kişi bu niteliklere sahip değilse, o zaman bu dünyadaki diğer herkes gibi okur.

Soru: Kişi Tora’yı okurken her on kelimeden sonra bir harf seçerse bazı bilgileri bu şekilde ifşa etmenin mümkün olduğunu duydum.

Cevap: Hayır. İstediğiniz gibi okuyabilirsiniz: önden arkaya, arkadan öne, her on veya yirmi kelimeden sonra – hiçbir şey yardımcı olmayacaktır.

Soru: Gelecek bu kitapla önceden tahmin edilebilir mi? Tüm bilgileri içerdiğini söylüyorlar.

Cevap: O her şey hakkında bilgi içermektedir. Sadece dünyamız hakkında değil, tüm dünyalar hakkında, var olan her şey hakkında, zaman ve olası koşullar ne olursa olsun her birimiz ve hepimiz hakkında. Ama gerçek şu ki bu açıklanamaz.

Soru: Varsayalım ki 20 yıl içinde doğacak bir kişi hakkında ve 50 yıl içinde ona ne olacağı hakkında bilgi bulmak gerçekten mümkün mü?

Cevap: En küçük ayrıntısına kadar. Dahası, onun tüm dışsal ve içsel özellikleri orada tarif edilir, milyarlarca insan, hayvan ve bitki, her kum tanesi, tüm dünyalar ve onların karşılıklı temsilleriyle, her an başına gelecek her şey.

Soru: Kabalistler bunu çözebilir mi?

Cevap: Gelişimleri ölçüsünde, evet. Onu, bizim düz bir metni okuduğumuz gibi okurlar.

The Meaning Of Kabbalistic Books, Part 2

 

Yaradan’ın Eşsizliği, Bölüm 3

Koruyuculuk Durdu

Açıklama: Doğanın yönetiminin dördüncü teorisi: Dünyanın Yaratıcısı, O’nun yönetimine son verdi.

İnsanlığın gelişim sürecinde, birçok insan çoktanrıcılık fikrini terk etti. Baal HaSulam, o zaman yeni bir teorinin ortaya atıldığını yazar, buna göre dünyanın yaratıcısı bilge ve mantıklıdır; ancak O, vesayetini durdurdu; yani bizi yarattı ve gitti.

Benim Yorumum: Gerçek şu ki, birçok insan gelişimleriyle, medeniyetin gelişmesiyle, insanın hayata yaklaşımıyla, toplumla ilgili hayal kırıklığına uğramaktadır. Uzun gelişim sürecimiz sonucunda ne yaparsak yapalım, hala olumsuz ve değersiz kaldığımızı, acı çektiğimizi ve kendimize zarar verdiğimizi gördüler.

Bu nedenle, bilinçsizce, muhtemelen tüm bunların bir zamanlar yüce bir amaç için bir insan yaratmak isteyen bilge bir güç tarafından kontrol edildiği sonucuna vardılar, ama insandan hiçbir şey ortaya çıkmadığından, sonuç olarak yüksek güç bizi terk etti ve bizler tamamen otomatik olarak var olmaktayız.

Yani, bir tür bilge gücün bizi yarattığına katılıyorlar, ancak bu bilge gücün, kendilerini ıslah etmek için hiçbir şey yapamayacak kadar önemsiz insanlarla meşgul olamayacağı anlaşılıyor. Doğanın tüm yönetim teorileri, prensip olarak, uygulamadan doğmuştur.

Uniqueness Of The Creator, Part 3

 

Erkek ve Kadın, Bölüm 2

Adem Kimdir?

Soru: Başlangıçta, Yaradan tek bir varlık yarattı. Bu yaratılan varlık ya da program “tek bir arzu — Adam HaRişon” olarak adlandırılır. O hem erkek hem de kadın kısımlarından mı oluşmaktadır?

Cevap: Evet, her iki kısım aynı anda birbirini tamamlar ve birbirine bağlıdır.

Soru: Alegorik olarak, önce sadece erkek kısmın,  Adem’in yaratıldığını ve daha sonra kadının, onun kaburgasından yaratıldığı söylenmektedir. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

Cevap: Bu çok basit. Yaradan ihsan etme niteliğidir. Bunun gerçekte ne olduğunu tanımlayamayız çünkü o bizim dışımızdadır. İçimizde olduğunda, erkek ve kadın özelliklerinin bir kombinasyonu olarak tanımlanır.

Soru: Bu yaratılan “Adem” nedir?

Cevap: Adem alma arzusunun on Sefirot’udur, doğal, içgüdüsel olarak ihsan etme niyetidir. Böyle bir formda melek olarak adlandırılabilir. Yani, kesinlikle ideal bir niteliktir:  Çok küçük, sıfır durumunda, ne almaya ne de ihsan etmeye sahiptir.

Male And Female, Part 2

 

Kabala Ve Tora

Yorum: Kabala’nın gösteri olduğu, kişinin sadece Tora, Talmud ve diğer birincil kaynakları çalıştıktan sonra onu çalışması gerektiğini söyleyen bir söz vardır.

Benim Yorumum: Kabalistler bunun sadece kişiye bağlı olduğunu yazarlar. Maneviyat için özlem duymuyorsa, o zaman Tevrat’tan Talmud, vb.lerine kadar her şeyi çalışmasına izin verin, yani çekildiği ve daha fazlasına ihtiyaç duymadığını anladığı aşamaya kadar. Eğer kişi başlangıçta Yaradan’ın bilgisi için çok güçlü bir arzuya sahipse, o zaman hemen Kabala’ya gelir.

Soru: Bunda yasaklama yok mu?

Cevap: Hayır.

Soru: Bu Kabalistlerin görüşü mü? Başkaları yasak olduğunu söylüyor.

Cevap: Başkaları konuşabilir. Onlar bunda ne anlıyorlar? Tora, Yaradan’ı anlamamız için bize verildi. Bu onun niteliği, onun gücü, onun hedefidir. Bizler, Yaradan’a – bu aşamaya geri dönmeliyiz. Eğer kişi bunun için bir güce veya arzuya sahip olmadığına inanıyorsa, bırakın diğer herkes ne çalışıyorsa onu çalışsın, daha fazlasını değil. Bir keresinde öğretmenime 40 öğrenci daha getirdim ve hepimiz sadece Kabalistik materyal çalıştık.

Soru: Ve sizden Tora’nın bilgisini talep etmedi mi?

Cevap: Hiç etmedi.

Kabbalah And Torah

 

Havayah’ın Dalları

Soru: Maddenin dört hali, sıvı, katı, gaz ve plazma, HaVaYaH’ın dalları mıdır?

Cevap: Elbette . HaVaYaH’ı, yani dört harfli adı, doğanın her yerinde ve bütünün içinde olan, doğanın modelini anlamak, sadece dünyamızda değil aynı zamanda maneviyatta  olan herkes için bir sorundur çünkü HaVaYaH tüm evrenin iskeletidir.

İhsan etme (mutlak özgecilik) niteliğinden, alma (mutlak egoizm) niteliğine dört koşuldan geçilir. Doğada başka hiçbir şey yoktur, tüm varyasyonlarında yalnızca ihsan etme (mutlak özgecilik) ve alma (mutlak egoizm),  artı ve eksi nitelik.  Aralarında bu iki karşıt gücü birbirine bağlayan dört aşama vardır.

Branches Of HaVaYaH