Arzuları Yönetmek

Soru: Yaratılan varlığın rolü, Yaradan tarafından kendisine verilen arzuları geliştirmek midir? Yaratılan varlık, hayatımız boyunca ifşa ettiğimiz arzularla ilgili olarak hangi özgür eylemlere sahiptir?

Cevap: Tüm arzularımızı kontrol edebiliriz, ancak sadece onları, kendimiz dışında, başka herkesin yararına yönlendirmeye başlarsak. Aksi takdirde sıradan insanlar gibi olacağız. Esas olarak, Kabala metodu çok basittir ama onu öğrenmesi zordur, çünkü şu anki niteliklerimize aykırı davranmak zorundayız, bu, tüm arzularımızı ihsan etme, iyilik ve başkalarıyla bağ için kullanma anlamına gelir, o zaman onları Üst Işık’ın yardımıyla kontrol edebileceğiz. Aksi takdirde, şimdi olduğu gibi onlar bizi kontrol edecekler.

Managing Desires

Kabala İpuçları – 4/8/18

Soru: İlk manevi deneyiminiz hakkında bir şey söyleyebilir misiniz?

Cevap: O tarif edilemez, bu yüzden denemiyorum bile. Sadece şunu söyleyebilirim, genellikle, aniden gelir.

Soru: Eğer her şey içimde bulunuyorsa, neden sürekli dünyanın farklı bir resmini ediniyoruz?

Cevap: Reşimot (anılar), manevi bilginin verileri, sürekli olarak bizim içimizde değişir. Bu nedenle, her şeyi farklı algılarız.

Soru: Yaradan bir hata yapabilir mi?

Cevap: O, muhtemelen bir hata olacak hiçbir eylemde bulunmaz.

Soru: Kibir’in manevi kökü nedir?

Cevap: Egoizm! O, kendinizi herhangi bir yolla yükseltmek veya başkalarını küçük düşürmek için bir arzudur.

Soru: Niteliksel ruh nedir?

Cevap: Niteliksel bir ruh, Yaradan’a maksimum yakınlaşan bir ruhtur. Nitelik, ihsan etme ve sevginin özelliğidir. Başka bir şey yoktur.

Soru: Kabalist, kalbini kıranlardan intikam alabilir mi?

Cevap: İlk olarak, bir Kabalist’in, birinin onun kalbini kırdığını düşünebileceğini sanmıyorum. Öncelikle bu imkansızdır, özellikle intikam almak. Bu, Yaradan’ın bir eylemidir; sadece O, her şeyi yönetir.

Soru: Kişi Yaradan’dan intikam alma arzusuna sahip olabilir mi?

Cevap: Olabilir, hatta daha fazlası! Bu, zaman zaman herkesin başına gelir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/8/18

Kabala İpuçları – 3/18/18, Bölüm 2

Soru: Kabala bilgeliğine göre hedefe ulaşmak için hangi eylemler hazırlık olarak kullanılır?

Cevap: Birlik dışında hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim.

Soru: Kabala bilgeliğini öğrenmek, bizim ıslahımızı hızlandırır. Bu, yeni doğan ruhum için hedeflenen tüm ıstırabın bu yaşamda gerçekleşeceği anlamına mı gelir?

Cevap: Bilmiyorum. Her şey sizin çabalarınıza bağlıdır, ancak tüm ıslahlarınızı mevcut enkarnasyonda tamamlayabilirsiniz.

Soru: Sporda kullanılan ilaçlar gibi kullanabileceğimiz bir çeşit uyarıcı ilaç var mı? Mesela, “yiyebileceğiniz” ve hemen üst dünyayı hızlandırabileceğiniz bir şey var mı?

Cevap: Bu uyarıcı ilacı dostlarınızdan almak zorundasınız.

Soru: Tüm dünyayı tek bir kişide görmek mümkün müdür?

Cevap: Sorun yok. Sonuçta, tüm dünya ortak genel bir Kli’dir.

Soru: Kaderi zor ve karmaşık olan insanların, kaygı duymadan yaşayanlara göre ıslaha daha yakın oldukları doğru mu?

Cevap: Evet de hayır da. Kişisel olarak zor ve karmaşık bir kaderim yok. Tüm hayatım maddi olarak düzenlenmişti, hiçbir şey beni sıkmadı veya rahatsız etmedi. Ama maddi bir şey olmayan, farklı bir boşluğa, maneviyat eksikliğine sahiptim.

Soru: Yaradan’ın sürekli size konuştuğu sessiz sesini duymak ve onu egonun sesiyle karıştırmamak nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Yaradan size, kendinizle ilgili değil, yani diğerleri ile ilgili olarak, sevgi, başkalarıyla birlik içinde nasıl çalışılır, hoş bir şekilde onları birliğe nasıl itersiniz konularında fısıldar.

Soru: Gruptaki bir dostumun yerine getirdiğim arzuları nelerdir?

Cevap: Bunlar, esas olarak onun Yaradan’ı edinmek için özlemidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 3/18/18, Part 2

Kabala İpuçları – 3/18/18, Bölüm 1

Soru: Manevi akıl nedir?

Cevap: Sadece başkalarına fayda sağlamaya yönelik bir akıldır.

Soru: Aşağıdan yukarıya doğru yükseldiğinde bir kişinin gücünde ne vardır?

Cevap: Kesinlikle her şey! Ayrıca, kişi için gerekli olan her şey, yukarıdan alınır.

Soru: Neyi geçtiğini nasıl bilirsiniz: bir basamak mı yoksa bütün bir devir mi?

Cevap: Bir seviye, ihsan etme ve sevginin bir sonraki niteliksel seviyesine yükseliştir, oysa bütün bir devirde arzularını yenileyen ve yeni bir doğumu başlatan, on Sefirot’un hareketi vardır.

Soru: Bu dünyada eğer siz kontrol etmiyorsanız, siz kontrol edilirsiniz. Sadece iki olasılık mı var: kontrol etmek veya kontrol edilmek?

Cevap: Bu dünyada, bütün dünyayı kontrol etmek mümkündür!

Soru: Eğer manevi dünyaya girme vasıtasıyla ruhu geliştirirsek, Yaradan’ın Işığını, bunu kendi başına yapamayan başka bir kişiye çekmek mümkün müdür?

Cevap: Eğer onun arzusunu kendine dahil edebilirsen, o zaman üst Işığı ona çekeceksin. Ama unutmayın ki bunu yaparak, onun özgür gelişimini bozarsınız/mahvedersiniz. Bir çocuğun ev ödevini onun için siz yapmamalısınız – sonuç olarak daha akıllı olmayacaktır.

Soru: Bir sonraki bilinç seviyesi, bizim doğamızdan tamamen farklı bir doğanın elde edilmesi, holografik bir zeka, karmaşık/kompleks düşünmedir. Bu, Kabala bilgeliğinin mantığı öğrettiği anlamına mı geliyor?

Cevap: Hayır. Ne karmaşık düşünme ne de holografik zekanın Kabala bilgeliği ile bir ilgisi yoktur. Bunlar fiziksel parametrelerdir; onların dünyamızın hileleri/oyunları olduğunu söyleyebilirim, başka bir şey değil.

Soru: Manevi ve bedensel arasındaki optimum/ideal dengenin işareti nedir?

Cevap: İdeal denge, kişi, normal koşullarda bu hayatta kendini devam ettirmek için çaba harcadığı ve zamanının ve enerjisinin geri kalanını dağıtıma ve Kabala bilgeliği çalışmasına adadığında yaratılır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 3/18/18, Part 1

Kabala İpuçları– 4/1/18

Soru: Hangi element, fizikteki kuantum gibi, bir Kabalist’e manevi bilgiyi aktarır?

Cevap: Bir manevi bilgi öğesine Reşimo (anımsama) veya bilgi göstergesi denir. O bize çalıştığımız egoizm seviyesini söyler: 0, 1, 2, 3, 4.

Soru: Neden bir Kabalist, öğrencinin ruhunun manevi geleceğini ve potansiyelini görebilir ama öğrencinin bunu gerçekleştireceği dünyevi hızını bilmez?

Cevap: Bir öğretmen, öğrencinin potansiyelini, ruhunun boyutunu/büyüklüğünü görür ama öğrencinin onu nasıl gerçekleştireceğini bilmez, çünkü burası öğrencinin seçme özgürlüğüne sahip olduğu yerdir.

Soru: Sebep ve sonuç yoluyla eylemler arasındaki bağlantılar, bir kişinin yaşamındaki olayların sonuçlarını açıklar mı?

Cevap: Hayır. Çok iyi işler yapabilirim ve yine de acı çekerim. Bu hiçbir şekilde buna bağlı değildir.

Soru: Kendini gözlemlemeyi öğrenmek nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Dostlarınızı gözlemleyin ve bunlarla ilgili tepkinizi hissedin. Buna “kendini gözlemleme” denir.

Soru: “Çubuğunu arkada tutan kişi oğlundan nefret eder” (Özdeyişler 13:24) denir. Siz öğrencilerinizi nasıl cezalandırırsınız? Bu ne şekilde ifade edilir?

Cevap: Ben onları cezalandırmam; onlar beni cezalandırır. Böyle bir durumda, kişi kendini cezalandırır. Verebileceğim her şeyi vermeye çalışırım ve onlar buna göre almayı becerebildikleri şeyi alırlar.

Soru: Bir öğrenci doğru ilerlediğini nasıl anlayabilir? Bir çeşit gösterge var mı?

Cevap: Sadece öğretmenin ve dostların değerlendirilmesi ve onların ihtiyaç duydukları şeyi ne kadar anladığıyla bağlantılıdır.

Soru: Manevi ilişkilerde iyi ve kötü nedir? Ya da bunlar gibi bir kavram yok mu?

Cevap: Başkaları için çalıştığınızda, bu iyidir. Dürtü/baskı nedeniyle kendiniz için çalıştığınızda, bu kötüdür.

Soru: Kabala bilgeliği yaratıcılığa zarar verebilir mi?

Cevap: Kabala bilgeliği, yaratıcılığın kendisidir. Eğer kişi onun tarafından cezp edilirse, o zaman bunun sonucunda bedensel uğraşlar kesinlikle zarar görebilir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/1/18

Roş HaŞanah

Bir “yıl”, yaratılışın başlangıcından sonuna kadar olan bir dönemdir. Yeni yıl arifesinde, Roş HaŞanah’da Adem adında bir adamın yaratıldığı ve ondan önce, tüm dünyanın yaratıldığı yazılmıştır. Bu nedenle, bir yıl içinde tüm ıslahları tamamlamamız gerekiyor ve eğer bu sene başarılı olmazsak, bir sonraki gelir.

Bir yıl, tüm niteliklerimizi ıslah etmek için gerekli olan koşulun tam döngüsüdür. Bu nedenle, önümüzdeki yıl için programımız sona, ıslah olmuş koşula ulaşmaktır ve bunun için Yaradan’ı sürekli uyandırmak gereklidir, böylece O, ıslahlar yapmak için bize güç verir. O’nun gitmesine izin vermemeliyiz…

Şofar’ı üflemek merhameti, iyinin gücünü uyandırır. Dua, Şofar – bütün bunlar, içimizdeki ıslahları yapmak için üst seviyeyi uyandırmak anlamına gelir.

Rosh HaShanah

Manevi Utanç

Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot, Bölüm 1, “Histaklut Pnimit”: … neden ruhu böyle yanlış ve kirli bedende getirdi? Bilgelerimiz bunu şöyle açıkladılar, “Kişi kendisine ait olmayanı yediğinde kendi yüzüne bakamaz.” Bu bedava verilen her hangi bir hediyenin utanca neden olduğu anlamına gelir. Ruhları bu utançtan korumak için Yaradan çabanın olduğu bu dünyayı yarattı. Ve onların çabasından memnun olacağız, zira çabalarına karşılık Bütün’den karşılığını alacaklar ve böylece utancın yüz kızartıcılığından kurtulacaklar.

Manevi utanç, kendim için haz almanın hissiyatıdır.

Soru: Maddesel ve manevi utanç arasındaki bağlantı nedir?

Cevap: Manevi utanç, perdenin üstünde, ilk kısıtlamanın üstündedir. Bu nedenle, manevi utancı maddesel utanç temelli olarak belirleyemeyiz.

Spiritual Shame

Dünyam, Arzuların Bir Koleksiyonudur

Soru: Kabalistler her şeyi arzular olarak adlandırır. Bir masanın aynı zamanda bir arzu olduğunu ve etrafımızda gördüğümüz her şeyin arzular olduğunu açıkladığınızda bilim insanları bile bunu anlamakta güçlük çekerler.

Cevap: Elbette, herhangi bir nesne belirli bir arzudur, yani birbiriyle uyumlu bir bağlantıda var olan bir atom topluluğudur. Fakat bu masa hangi formda var olmaktadır? Arzu formunda. O, benim arzularımda hissedilir ve bunun dışında hiçbir şey yoktur.

Soru: “Benim içimde” ne anlama geliyor? Masayı dışımda görebiliyorum.

Cevap: Size kendi dışınızda görüyormuşsunuz gibi geliyor. Aslında onu kendi içinizde hissediyorsunuz. Tıpkı yıldızlar ve diğer büyük cisimleri hissettiğiniz gibi.

Tam olarak içinizde cansız, bitkisel, hayvansal ve insan arzuları olduğu için, kendi içinizde onları çeşitli kombinasyonlarda hissedersiniz ve onları ‘’benim dünyam’’ diye adlandırırsınız. Dışınızda, içinizdeki bu tür resimleri etkileyen ve neden olan kuvvetler dışında hiçbir şey yoktur. Şu an etrafınızda hissettiğiniz her şey sizin içinizde var olmaktadır.

My World Is A Collection Of Desires

Ortak Ruhu Edinmek

Soru: Ortak ruhun parçalarını kendime dahil ettiğimdeki koşul ile benim onlara dahil olduğumdaki koşul arasındaki fark nedir?

Cevap: Eğer diğer parçaları kendime dahil edersem, bu benim onlardan daha üstün olduğum ve üstteki biri olarak, onlara özen göstermek zorunda olduğum anlamına gelir. Onların arzularını almak ve yerine getirmek zorundayım.

Eğer ben onlara dahil olursam, bu benim daha aşağıda biri olduğum anlamına gelir. O zaman kendimi iptal ederim ve beni tamamlamalarını sağlayacak bir şeyler alırım. Bunu, anne rahmindeki bir embriyo gibi herhangi bir eleştiri olmaksızın yaparım.

Son ıslahta, ıslah edilmiş ağdaki mükemmel çalışma, herkesten aldığım ve herkese verdiğim anlamına gelir. O zaman sıfırdan sonsuza kadar, ortak ruhun kabını bütünüyle edinirim.

To Obtain The Common Soul

İçsel Yansıma Nedir?

Soru: İçsel yansıma nedir?

Cevap: İçsel yansıma, dostlarımın tüm özelliklerini ve arzularını kendi içimde gördüğümde, onları ihsan etme ve sevgiye yönlendirmeye çalışmamdır.

Soru: Eğer onlu benim içimdeyse, neden her zaman onluda toplanmamız gerektiğini söylüyorsunuz?

Cevap: Böyle çalışıyorsunuz ki senin dışında hayal ettiğin bu onlu senin içinde oluşuyor. Her şey dışsallıktan başlar.

What Is Inner Reflection?