Twitter’da düşüncelerim, 1/10/18

Jpost yazımdan >> Neden bir teröristler için bir idam cezası terörizm sorunu çözmeyecek… ve ne olacak

Yazı Linki:

http://www.jpost.com/Blogs/Unity-First/Why-a-Death-Penalty-for-Terrorists-Wont-Solve-Terrorism-and-What-Will-533255

Biz özünde Logan’ın nesline, örneklerini, rol modellerini ve şiddetle aşırı doymuş bir medya kültüründen değerlerini almasına izin verdik ve şimdi onların bugünün çocuklarına rol model olmalarına müsaade ediyoruz. Newsmax yazımdan

Yazı Linki >>

https://www.newsmax.com/michaellaitman/logan-paul-suicide-you-tube/2018/01/09/id/836143/

Manevi genler içimizde devamlı olarak yükseliyor ve ilerleme talep ediyor. Manevi genler hayata geçirilmeyi talep etmeye başladığı zaman, kötülüğün & yalanların içinde var olduğumu göreceğiz. Ve ardından mevcut halimizi bir yenisine değiştirmeyi arzulayacağız.

My Thoughts On Twitter, 1/10/18

Twitter’da düşüncelerim /1/9/18

Manevi çalışma: His, düşüncelerdeki; duygulardaki ışığın/ karanlığın zıttında ortaya çıkar. Bu yüzden; zıt nitelikler içeriyor olmalıyız. Mükemmellik onun yokluğundan edinilir. Bizler zaten egoya sahibiz; özgeciliğe değil. Bizim dünyamız egonun üzerinde mükemmelliği ifşa etmek için verilir.

Yukarıdan yardım: Üst ışık arzuyu değişmek için tetikler. Bu grupta (10; Minyan) egonun üzerinde bir arzu için birleşmek çabalarında ortaya çıkarır. Çabalar; kişinin gücüyle birleşmenin imkansız olduğunun bir farkındalığına yönlendirir ve sadece daha yüksek bir kuvvet yardım edebilir.

  1. Hayatın anlamı; form eşitliği kanunu temelinde yani Yaradan’ın ihsan etme niteliği temelinde onu ifşa etmektir. Ancak bizim doğamız alma arzusudur(ego). İhsan etmek Yaradan’ın niteliğidir. Almanın (ego) ihsan etmeye değişimi yalnızca Yaradan aracılığıyla mümkündür. (üst ışık; Tora)

Bir manevi rahatsızlık ile manevi çalışma? Rahatsızlığın kendisini görmezden gelince; hemen üzerinde yüksel. Bir rahatsızlığı, sana yukarıdan fırlatılan, kasıtlı olarak gönderilen bir sıçrama tahtası say. Psikolojik olarak bir rahatsızlık gibi görünüyor ama değil. Yükseklik için bir araç.

Kendini bil. Kendiniz ve başkalarıyla tarafsız ilişkiler kurmak için; sistematik, ayarlanmış kavgalar öneriyorum, önceden belirlenmiş olan şartlar altında olduğu sürece, partnerine yükünü boşaltabilirsin. Ve daha sonra; aynı kontrolü muhafaza ederek; iyi hale dönün. Yardımı olur.

Dünyanın egoistlik bir algısında ödül & ceza manevi yükselişle uğraşanlara karşıdır. Ego’dan kaçmak isteyen eleştiriyi bir ödül olarak alır – manevi yükseliş için bir fırsat olarak- ve bu yüzden ceza ödüle döner.

Eski bir Yahudi Şakası: ‘Pavarotti’yi sevmiyorum’ ‘Onu söylerken dinledin? Hayır; Rabinowitz telefondan seslendirdi. Konuyu bilmeyenlerin ve Yaradan’ı edinmeyenlerin Kabala eleştirilerini görmek komik. Anlıyorum: havlamak& Yahudi KGB’ye sadakat göstermek iyi geliyor.

Yaradan’ın ifşası, kişi çabaladığı ancak Yaradan’a bağlandığı içsel safhaların bir silsilesidir. En büyük hata koşulların ondan gelmediğini, arkasında onun gizlendiği bizim dünyamızdan geldiğini düşünmektir. Her şeyi onunla bağlayarak, derece derece onu ifşa ederim.

My Thoughts On Twitter, 1/9/18

Twitter’da Düşüncelerim /1/8/18

Yasaların ifşası’ Ondan başkası yok ve O iyi ve iyilik yapan’ bizim içimizde değil; aramızda olur, bir grup Kabalistin arasında, ‘ Komşunu kendin gibi sev’ i inşa etmeye arzusunda büyüyen egonun üzerinde- ruhun kırılmasının bir sonucu

Üst dünyaların yasası ‘Ondan başkası yoktur; o iyi ve iyilik yapandır’ sadece bir grup onlunun içinde ifşa olabilir. İfşa Embriyo safhası ile başlar- Ben neredeyse kendimi gruptan önce iptal ederim; Yaradan’a benzerim. Bu yüzden her koşul altında üsttekine sadık kalırım.

Üst yol: Eğer düşüş hissedersen; bu demektir ki Yaradan sana yaklaşıyor ve böylece senin ondan farklılıkların ifşa oluyor, senin farklılıkları benzerliğe ıslah etmen için. Dolayısıyla düşüşlerde sevin ve sevinçte ıslah için talep et! Bu yüzden bir Kabalist bir laikten ayrılır.

Manevi çalışma: Yaradan birinin şahsi öğretmeni olamaz. Bu onu edinmek isteyen egomuzdur. Ancak sadece gruba bağlandığım ölçüde; gruba girdiğimde, kendimi içinde iptal ederim, Yaradan’ın mevcudiyetini grup birliğinin tam merkezinde keşfederim.

Her an; mümkün olan en iyi geleceğe ulaşman için yukarıdan ihtiyacın olan her şeyi aldığını farkına varman önemli!

  1. Yani; grupta birliği elde etmeyi denemeliyiz ta ki orada a) bunun için göreceli arzu b) kendi gücümüz ve niteliklerimiz ile bunun edinmenin imkânsız olduğunun farkına varma c) bunun yalnızca Yaradan’ın ihsan etme niteliğinde mümkün olduğunun farkına varma d) talep olana kadar
  2. Manevi derece: Yaradan’ın ifşa olduğu, sevgi/ ihsan etmenin manevi niteliğini aldıktan sonra 10’lu 1. manevi dereceyi elde eder. (1 /125) Yaradan’ın ifşası olan üst ışıkla doldurulmuştur- ve yeni; sonsuz mükemmel bir dünyayı hisseder.
  3. Dua: Değişim isteği, eğer grup (10lu) kişisel egoların üzerinde ihsan etmek için tek bir arzu içinde birlik olursa yükselir. Böyle bir arzu Yaradan’a bir dua (MAN) olarak adlandırılır. Eğer dua olgunlaşmışsa; anında 10lu’ya yukarıdan bir cevap çeker ( MAD; bağlantının anlamı)

My Thoughts On Twitter, 1/9/18

Twitter’da düşüncelerim, 1-3-18

Bayram; üst dünyanın bir parlaklığıdır. Bayram İbranice’de -Hag- ok (Mahog) ve daire (Hug) kelimesinden gelir. Dünyamızdan farklı olarak; manevi olan zaman- yer- hareketten yoksundur, sadece sevgide ve ihsan etmede düşüşler ve yükselişler vardır. Üst ışık, tarihleri belirler.

Hafetz Haim: İnsanlar kıskançlık ya da düşmanlık olmadan birleştiğinde, her biri diğerleri için iyiliği istediğinde, yaradılış Yaradan tarafından sevilir, sonra Yaradan eylemlerinden memnun olur. Böylece ‘ komşunu sev; ben Yaradan’ım’ hayata geçirilir. Eğer diğerlerini kendiniz gibi severseniz, Yaradan her ikinizin içinde olur.

Sevgili dostlar; hepinize mutlu bir yeni yıl diliyorum, Yaradan’ı ortak birliğimizde ifşa etmek için, herkese hayatın anlamını sağlık ve barışta edinmek için.

Vilno Gaon: Tora’yı çalışmaya onun gizli kısmından; SOD, Asiya dünyasının Tora’sından yani Yaradan’ın tamamen gizlendiği yerden başlarsınız. Daha sonra ifşa olmuş Tora’yı çalışırsınız; REMEZ (Yetzira dünyası) vb. ta ki Atzilut dünyasının Tora’sına kadar, ki burası Yaradan’ın gizliliğinden muaftır.

Bir Kabalistin hazzı, başkalarını doldurma fırsatıdır & onların aracılığıyla; Yaradan’dır. Ben Yaradan’a direkt ihsan edemem/ ondan direkt alamam. Haz; gruba kendini verdiğinde & içinde Yaradan’a bağı keşfettiğindedir. Birlikte; sen- grup-Yaradan grupta buluşursunuz.

Israil, Israil’in eylemlerini netleştirmek için bir organizasyon kuruyor. Bu eski; saf bir kavram. Kabala Yahudilere karşı nefretin doğal olduğunu ve bunun sadece Yahudilerin dünyaya izlemeleri için birliğin bir örneğini gösterdiğinde değişeceğini söylüyor. Bu onların tarihi misyonu.

My Thoughts On Twitter, 1/3/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 212

Soru: “Kli olmadan Işık olmaz” denir. Ve bizim Kli’miz henüz hazır değil, fakat bizler çalıştıkça Işık her zaman onu (Or Makif) sarar. Bu koşulu nasıl anlayabiliriz?

Cevap: Or Makif’in ıslah olmuş bir Kli’ye ihtiyacı yoktur, çünkü o sarar, dışsaldır.

Soru: Gruptaki, onlumdaki çalışmalarımda neye dikkat etmeliyim? Manevi çalışmada neyin güçlendirilmesi gerekiyor ki böylece normal hayatta en iyi işi nerede bulacağım bana net olsun?

Cevap: Eğer mümkünse, iş, kişiyi hayatın amacı hakkında düşüncelerden uzaklaştırmamalıdır.

Answers To Your Questions, Part 212

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 206

Soru: Karanlık olmadan Işık’a erişmenin ve algılamanın mümkün olmadığını biliyorum. Acı çekmeksizin (inişler) bir sonraki seviyeye yükselmenin imkânsız olduğunu biliyorum.

Sorum şu: Neden bir çocuğun doğumu bütün taraflar için acı vericidir, kasların büyümesi acı vericidir ve eski bünyeleri yok eder ve hastalıklar (eğer bunu Yaradan’dan olumlu bir işaret olarak görürsek, dikkat etmeli ve düzeltmeliyiz) daima her durumda acı vericidir?

Eğer doğada “kötü şakalar” yoksa Yaradan neden bize eziyet ediyor?

Cevap: Yaradan doğadır; kendimizi nasıl hissettiğimizi O’na bağlarız, sanki bizim tarafımızı O hissediyormuş gibi. Cansız, bitkisel ve hayvansal problemler manevi eylemlerden kaynaklanır ve bu nedenle onlardan kaçamayız.

Answers To Your Questions, Part 206

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 204

Soru: “O’ndan başkası yok. “(Tora, Deuteronomy 4:35) ifadesinin anlamı nedir? Bu ifadeyi kelimenin tam anlamıyla anlamak mümkün müdür?

Cevap: Baal HaSulam’ın “O’ndan başkası yok” adlı Şamati makalesini okuyun.

Soru: Kişi, maneviyatta Mahsom’u (bariyer) geçerken, klinik ölümde deneyimlenen hissiyata benzer bir duygu hissediyor mu?

Cevap: Ondan çok daha fazlası!

Answers To Your Questions, Part 204

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 197

Soru: Eğer Kabala bilgeliği psikoloji ile alakalı değilse, o zaman tam olarak niyetleri nedir ve Üst Işık’ı hangi seviyede çekerler açıklayın? Soruyorum, çünkü birçok durumda Kabala bilgeliği ile psikolojiyi karıştırmak çok kolay.

Cevap: Kabalistik metinlere göre çalışma anlamına gelen, bir grup, bir öğretmen ve kitaplar olmalıdır.

Soru: Reiki çalışırken Kabala bilgeliğini çalışabilir miyim?

Cevap: Sonuç elde etmek için, tek şey öğrenmenizi öneririm.

Answers To Your Questions, Part 197

Sevgi Ve Nefret

Soru: Neden her zaman sevgi yükseltilmiş ve güzel bir şeymiş gibi ve nefret, kötü ve zararlı gibi algılanıyor?

Cevap: Bu doğaldır, çünkü sevgi bizde olumlu duygular uyandırır ve haz verir. Kural olarak, ağrıya neden olmaz ve hiç kimseye zarar vermez. Kişi onun sayesinde yükselir.

Bu sadece bir erkekle bir kadın arasındaki sevgiyle ilgili değil. Biz çocuklar için, komşu için, doğa için ve her şey için olan sevgiden bahsediyoruz. Sevgi olumlu bir duygudur, çünkü Yaradan’ın yarattıklarına karşı doğru tutum duygusundan gelir.

Bununla birlikte, içimizde, egoizmimiz içinde kıyafetlenir ve bu nedenle karşıt bir şeye dönüşüyor – kendini sevmeye ve başka birini ve başka bir şeyi sevmemeye. Kendini her seviyede gösterir: gıda, seks, aile, servet, güç, şöhret ve bilgi.

Bu nedenle, egoizmin içinde kıyafetlenmiş sevgi, çok acımasız olabilir. O kendisini tamamen karşıt nitelikte, her şeye nefret olarak ve bu sevgiye tam tersi olarak gösterir. Ancak, bu sadece bizim dünyamızdadır.

Ve eğer sevginin üst koşulundan söz ediyorsak, orada sevgi, egoizmimizin üstündedir, dışsal doğada olduğu şekilde, Yaradan’da olduğu gibi.

Love And Hatred

Hayatın Anlamını Keşfetmek

Soru: Siz, bütün hayatınız boyunca hayatınızın anlamını araştırıyorsunuz. Ancak hayatın anlamı herkes için benzersiz değil mi?

Cevap: Bu doğrudur. Biz kesinlikle birbirimizden farklıyız ve hepimizin kendi hayatımızın anlamına sahibiz. Ancak bunu bulmak için, elimize hayatımızın anlamını nasıl elde edeceğimize yarayan bir araç yerleştiren, Kabala denen bir sistem var.

Herkes kendi ruhuna, ruhunun köküne, kaderine, hayatın anlamını keşfetmek olan hedefe doğru olan yola sahiptir ve bu nedenle herkes kendi yoluna sahiptir. Ancak yine de bir çıkmaza girmemek, bir yerlerde kaybolmamak, daha sonra büyük bir sapma haline dönüşen, bir derecelik sapma göstermemek için nasıl gidileceğini bilmek gerekir.

Hedefe doğru bir şekilde ulaşmak için belirli kılavuzlara, becerilere, yürümek için bir bastona, yöne, bir referans noktasına, bir haritaya ihtiyacınız vardır; gezgin için hepsi gereklidir. Bu, Kabala’nın bize sağladığı şeylerle ilgilidir.

To Discover The Meaning Of Life

Toplam 182 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...102030...Son »