Twitter’da düşüncelerim- 2-24-18

Üst dünyayı, Yaradan’ı ya da geleceğimi edinmek için 125 basamaktan geçmem lazım. Her biri hayatın manası, Yaradan ile anlaşma ve onu nasıl uyguladığım hakkında bir cevap gerektirir. Anlaşılan o ki, Yaradan’a olan yaklaşımımla geleceğimi tanımlarım, onu kontrol ederim.

Maneviyatta zaman yoktur, fiziksel sorular yoktur. Manevi soru şu an ve gelecek arasındaki farktan yükselir. Bu yüzden maneviyatta, edinimin yalnızca bir sorusu vardır ve daha büyük mükemmellik ve Yaradan’ın ifşası.

Tora, tarihi bir öykü değildir. İçimizde arzunun gelişi ile bunu nasıl yöneteceğimiz, ego- arzuların gücü (Mısır’dan çıkış) üzerinde nasıl yükseleceğimizle alakalıdır ki bunlar bizi egonun endişeleri içinde tutar. Ve kendimizi egodan ya da Mısırdan çıkarken görmek zorundayız.

Bir kabalist bir grupta problemler yalnızca birlik eksikliğinden kaynaklanır. Grup kendini bir bütün olarak yeteri kadar düşünmez. Kişilerin problemi hakkında düşünmek değil, hepsini içeren birliği düşünmek hayatidir. Orada Yaradan’la benzerlik ve değiştiren ışığın etkisi bulunmaktadır.

Doğru cevap gruptaki ıslahtan gelir, çünkü orada ihsan etme gücü, Yaradan bulunur. Bu yüzden Kabalistler fiziksel akılla hiç bir şey çözemezsin yalnızca onluyla çözersin derler. Daha sonra yukarıdan bir cevap, gelişiminin gücünden gelir.

Manevi yolda ilerlemek için her adım, arkandan kapıyı kapatmayı gerektir, böylece kaçamazsın. Kapı arkada kapanır önde açılır- geriye dönüş yolu yoktur. Her şeye karşın, egoizmden yani tüm doğamdan kademeli olarak çıkmanın yolu budur.

My Thoughts On Twitter, 2/24/18

Twitter’da düşüncelerim-2-23-18

‘Zohar kitabının önsözü’ : Yahudilere yönelik nefretin sebebi Yahudilerdir, insanoğlunun ıslah metodunun taşıyıcıları olarak ‘Komşunu kendin gibi sev’i uygulayarak ve Yaradan’ı ifşa ederek bunu hayata geçirmiyorlar ve bu yüzden mutluluğu dünyadan gizliyorlar.

Anket: Medyanın dünyadaki güvenilirliği 0 olma eğilimindedir. Finansal hizmetler sektörü tarafından takip edilerek. reyting endişesi medyayı ne götürürse götürsün okuyucuyu etkilemeye iter ki bu medyanın itibarını yerle bir eder. Küresel, bağımsız bir bilgi kaynağı ortaya çıkacak mı?

My Thoughts On Twitter, 2/23/18

Twitter’da düşüncelerim-2-21-18

Yönetmelik internetteki kişisel gizlilik sorununu çözmeyecek- İşte yapılabilecekler hakkında en son yazım: @newsmax < http://nws.mx/2FD9mvZ

‘Ama öyle ama böyle insan egosunu toplumun menfaatine doğru dengelemeyi ve yönlendirmeyi öğrenmek zorundayız’

My Thoughts On Twitter, 2/21/18

Twitter’da Düşüncelerim – 2-13-18

Robin Williams olayından alınacak birçok ders vardır. Onun gibi birçok insan bugün çifte hayat sürmektedir, içinde ağlarken dışarıda gülerken görünür. İntiharı hakkında yazımın tamamını okumak için: http://bit.ly/newsmaxwilliams

Sosyal medya bölünmüş kişiliğimizi ondan önce gelen hiç bir şey yokmuş gibi cesaretlendiriyor ve geliştiriyor. Parlak filtrelerin ve renkli fotoğrafların ardına karanlık ve kasvetli duygular gizleyebiliriz.

Facebook’ta binlerce arkadaşımız olup, konuşacak kimsemiz olmayabilir.

My Thoughts On Twitter, 2/13/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 192

Soru: Kişi yalnız olmakla birlikte, kaydedilen günlük dersleri art arda on yılı aşkın bir süre izlediyse, kongrelerde fiilen bulunuyorsa, dünya grubu için dua ediyorsa ve her şeyi “O’ndan başkası yok” a bağlıyorsa, bu, onu manevi olarak ilerletir mi?

Cevap: Bu onu bir ölçüde ilerletir, ancak bir grupta çalışmak, maneviyata girmek için zorunludur.

Soru: Başkası için ihtiyaçları karşılamak, onunla bir olmak ve onu kendim gibi hissetmek nasıl mümkün olabilir? Kendimi anlamamama rağmen onu kendimle karşılaştırmalı mıyım? Ve başkaları beni tamamlamaya çalıştıklarında ne yapmalıyım?

Cevap: Bu sorunlar yalnızca grupta, onlu bir grupta çözülür.

Answers To Your Questions, Part 192

Öğrenci ve Öğretmen: Dünyalar Arası Bağlantı

Soru: Öğretmenin ölümünden sonra, öğrenci öğretmeniyle bağlantıda kalmaya devam eder mi?

Cevap: Bağlantı kalır. Eğer öğrenci, edinim seviyesindeyse, o bu bağlantıyı anlar ve korur. Bulunduğu seviyeye bağlı olarak, öğretmenin fiziksel olarak onun yanında olup olmadığı neredeyse hiç fark etmez.

Fakat eğer bir fizikçi ya da matematikçi gibi normal bir öğretmen ise, herhangi bir bağlantı yoktur. Ama burada, her halükârda bağlantı devam eder ve öğretmenin ölümü ile azalmaz. Aksine o, daha güçlü ve daha anlamlı, saf, temiz ve parlak büyür.

Student and Teacher: Connection Through The Worlds

Neden Dünyada Bu Kadar Az Kabalist Var?

Soru: Neden dünyada bu kadar az Kabalist var?

Cevap: Üst dünyayı keşfetmek için bir ya da iki Kabalist yeterlidir ve daha sonra birkaç düzine fazlası ve diğerleri, onlara bağlı kalmalıdır. Her şey iner ve piramitte aşağı doğru hareket eder.

Bugün, dünya topluluğumuzda Kabala bilgeliğini metodik olarak çalışanlar, Üst Işık’ı dünyamıza getirmeye hazır olmak için yeterlidir. Geri kalan şey, yalnızca dünyanın geri kalanının bize bir şekilde katılmasıdır.

Why Are There So Few Kabbalists In The World?

Manevi İlerleme

Kabala bilgeliği, almak veya vermek niyetiyle, haz alma arzumuzda gerçekleşen eylemlerin sırasını tanımlar. Haz alma arzusu, bizim doğamızdır ve niyet kişiye bağlıdır. Arzunun değişmesi ve niyetin değişmesi, manevi hareket olarak adlandırılır.

Kabala bilgeliği yalnızca bu hareketten bahseder. Kişi bunu, bu dünyada gördüğümüz hareketlerle karıştırmamalıdır; bu dünya hayali hareketler ve imgeler ve illüzyonlardır. Bütün güçlük budur: tüm psikolojimiz dâhil, dışsal eylemlerden ayrı olmak ve içsel manevi hareketler sonucunda, içimizde meydana gelen değişiklikleri ayırt etmeye başlamak.

İlk manevi koşula (embriyo) girmek, şu an olduğu gibi orada hareket etmeyi değil, gerekli sayıda değişiklikleri gerçekleştirmeyi gerektirir. Soru şu: “Bir koşuldan diğerine geçiş esnasında eski/önceki bizden ne kalacak?”. Bu, sanki arabada oturup bir yere gidiyormuşum gibi bir hareket değildir. Manevi harekette, ben kendim değişiyorum ve böylece yavaş yavaş manevi embriyonun koşuluna ulaşıyorum.

Dolayısıyla, kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor: Ne gibi değişikliklere maruz kalırız ve ne sebeple? Bizi ruhani dünyanın girişine götürürler mi? Her gün yeni bir insan haline geliyor muyum? Dünkü benden ne kaldı? İleriye bir adım attığımı söyleyebilir miyim? Manevi bir embriyo olmak için başka hangi adımlar atılmalıdır?

Kabalist, içinde yaşanan değişimlere karşı çok hassas olmalıdır. Dün hissettiğim ve düşündüğüm her şey sıradan bir insanda olduğu gibi ortadan kaybolmaz, ancak temelimi/aslımı ancak tamamen yeni bir arzu ve düşünceye çeviriyorum. Her gün yeni bir insan olduğumu söylemek mümkündür.

Deri değiştiren bir yılan gibi, yani ilk manevi koşula giderek artan bir şekilde uymak için arzularımızı, niyetlerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz, onu arzu etmek, ona yaklaşmak için çabalamak ve bir sonraki anda ifşa olacağını beklemek.

Ve eğer ifşa olmazsa, o zaman en azından ona doğru bir adım daha attım, kendimde bir değişiklik daha yaptım ve hemen yeni değişiklikler için hazırlanıyorum. Bu şekilde, manevi bir embriyo formunu edinene kadar gerekli değişiklikleri yapacağım.

Spiritual Advancement

Kabala’da Hijyen

Soru: Kişinin ruhsal ilerlemesine bağlı olarak, fiziksel ve bedensel rahatsızlıkları artabilir mi?

Cevap: Doğal olarak, bir kişi ruhsal olarak yükselmeye başlar başlamaz, vücudu aynı oranda korunur, çünkü ruh gelişmektedir ve beden onun gelişimine yardımcı olmalıdır.

Soru: Kabala, kişisel (bedensel) hijyeni nasıl değerlendirmektedir?

Cevap: Hijyen, 3000 yıl önce Tora ve Talmud’un birçok bilimsel incelemelerinde tanımlanmıştır. Onlar “Sudan başka saflık yok” diyorlar. Sabunu bugünkü sıklıkta kullanmamız önerilmedi.

Biz, geçmişin aksine, cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerde çevre kirliliğinin doğal olmayan bir şekilde gerçekleştiği, farklı zamanlarda yaşıyoruz. Bu nedenle, daha önce sadece sabun önerildi ve sadece bazı özel durumlarda kum, kil, katı ya da sıvı yağlar kullanıldı.

Ancak su ile temizlik hep hoş karşılandı. Tora’da bununla ilgili açık talimatlar vardır. Şabat’tan önce haftada bir kez insanlar genellikle havuza (Mikhev) dalardı. Tüm nüfus, yalnızca dışsal olarak değil, aynı zamanda içsel olarak da çok ciddi bir fizyolojik arınmaya tabi tutuldu.

Vücudumuz üst seviyeye bağlıdır ve manevi köklerin bir sonucudur; bu nedenle, üst kökler hakkında söylenen her şey alttakilerle ilgilidir. Hiçbir çelişki olamaz.

Kabbalah On Hygiene

İçsel Bariyerin Üstesinden Gelmek

Soru: 12 yıl öğretmeniniz Rabaş’la birlikte bulundunuz. Sekiz ya da on yıl sonra zaten çok şey biliyordunuz, kitaplar yazdınız. Artık kendisinden öğrenmek için bir şey kalmadığı hissine mi kapıldınız?

Cevap: Evet, böyle koşullar vardı. İçsel gerginlik ve kızgınlığın eşlik ettiği. Örneğin, öğretmen açıklar, ancak açıklamayı dinlemenin yeterli olmadığını zaten biliyorsunuzdur. Potansiyel içsel bariyerin bir şekilde üstesinden gelmelisinizdir ama gelemezsiniz. Ve elbette sorunlar vardır. Burada kendinizi iptal etmeniz gerekiyor ve bu arzuya terstir.

Soru: Rabaş size, Baal HaSulam’a karşı kendisini nasıl geçersiz kıldığından bahsetti mi?

Cevap: Bunu söylemedi, ama birkaç kez bunun kendisi için çok zor olduğunu, çünkü babanıza karşı kendinizi iptal etmenin daha da zor olduğunu belirtti.

Overcome The Inner Barrier

Toplam 187 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...102030...Son »