Tora ve Zohar Kitabı Arasındaki Bağlantı

Soru: Tora ve Zohar Kitabı arasındaki ilişki nedir? Zohar Kitabı’nı çalışırken Tevrat’ı bilmek tercih edilir mi?

Cevap: Tora’yı bilmek imkânsızdır, çünkü ilk harften sonuncusuna kadar, bir şifreyi temsil eder, ruh için ıslahın doğru sıralamasını bize bildiren tek satırlık harfler dizisidir. Tora, ruhun ıslahı için bir rotadır, sıralamadır. O sadece bir roman olarak okunacak şekilde sunulur. Bu yüzden, tarihsel, hukuki veya eğitimsel bazı tezlerle ilişki kurmamalıyız.

Zohar Kitabı ile ilgili olarak, o Tora’nın beş kitabına bir yorum olarak yazılmıştır. Ancak onun sadece küçük bir kısmı geriye kalmıştır, bu yüzden tam Tora hakkında eksik bir yorum olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, Zohar Kitabı, Tora’ya bağlıdır.

Soru: Torah, Zohar Kitabı gibi, tek bir kişi tarafından yazılmadı mı?

Cevap: Tora Musa tarafından dikte edildi, diğerleri onu yazdı. Tarih boyunca, bireysel bir topluluk tarafından yazılmış kutsal kitaplar hakkında bilgi var, çünkü üst dünyanın edinimi, birbirleri arasında egoizmi karşılıklı olarak imha etmek için insanlar arasında birliği talep etmektedir. Bu nedenle Mişna, Babil ve Kudüs Talmud’u birçok kişi tarafından yazılmıştır.

The Connection Between The Torah And The Book Of Zohar

Sevme Oyunundan Ne Kazanırız?

Soru: Duygunun tamamen eksik olduğu yapay bir sevme oyununun manevi sonuçlara yol açabileceği fanteziye benziyor.

Cevap: Kesinlikle haklısınız, bu, dünyamızda imkânsızdır.

Fakat yukarıdan belirli gizli gücü, dürten ve çağıran bazı eylemler gerçekleştirdiğimizde, bunun ne olduğunu anlamasak da, aslında sonuçlarını hissederiz.

Tıpkı bizi çevreleyen pek çok gücü hissetmediğimiz gibi bu gizli gücü de hissetmiyoruz, fakat onu uyandırdığımızda, harekete geçirdiğimizde, onun sonuçlarını içimizde hissederiz. Her şey mantıklı gelir.

What Do We Gain From The Game Of Love?

Sevgi Nasıl Yaratılır?

Soru: Dostlar arasında sevgi, onludaki birlik yoluyla yaratılır mı yoksa yaratılmaz mı?

Cevap: Dostlara olan sevgi, çalışmaya düzenli katılım yoluyla, çalışma sırasında dostlarla birlik olma niyetiyle ve farklı sorunları tartışarak yaratılır.

Sevgi ortaya çıkar, çünkü üst Işık bizi etkilerken birlikte hissetmeye başlıyoruz, tek bir bütün oluşturuyoruz. Artık orada dostların olmadığını ancak yalnızca içimizdeki maneviyat için arzunun içsel noktalarını görürüz.

Kalpteki noktalarımızı bir araya getirmek zorundayız ve eğer onları birbirine bağlarsak, üst dünyanın yapısının ifşa olacağı manevi bir kap edineceğiz.

How Is Love Created?

Masah Düşüncenin Gücüdür

Soru: Kabala bilgeliğinde akıl gücümüzü hangi ölçme birimine göre ölçüyoruz?

Cevap: Zihin gücümüz Masah (perde) olarak adlandırılır. Kullandığımız ölçüm birimi, Masah’ın Aviut’udur (yoğunluk).

Soru: Belirli bir durumu düşüncenin gücüyle düzeltebilir ve böylece belirli bir kişiyi etkileyebilir miyim?

Cevap: Sadece Aviut ile Masah’a sahipseniz; arzunun Aviut’u güçtür.

Soru: Egoistik bir düşünce gücü zararlı olabilir mi? Kötü göz gibi bir şey var mı?

Cevap: Zihin gücümüz aracılığıyla kötü bir göze çarpmamız mümkündür ve iyileştirmek mümkündür. Ancak, konu bu gibi oyunlar değil. Bize verilen araçlarla, dünyada nasıl olumlu bir hareket oluşturabileceğimizi anlamalıyız; bütün sistemin hareketi, genel ruh olarak adlandırılır.

The Masach Is The Power Of Thought

Kaderinizi Yönetmek

Facebook’tan Soru: Hayatım çok zor. Sizi ayrıntılarla rahatsız etmeyeceğim. Kaderimi idare edebileceğimi iddia etmenizin ardında ne olduğunu anlamak istiyorum.

Cevap: Kaderinizi yönetmek, kaderinizin köküne, üst liderliğin bizi yönettiği yere kadar yükselmeniz gerektiği anlamına gelir.

Üst liderlik bizim dünyamızın üstünde görünür, hissettiğimiz şeyin dışındadır, fakat aramızdaki iyi ilişkileri kurarsak egomuzun üstesinden gelebiliriz. O zaman ruhsal kökümüzü olumlu yönde etkileyeceğiz, ona benzer olacağız ve böylece bize olan olumlu etkisini alacağız. Kaderimizi bu şekilde değiştirebiliriz.

Hayatınızın zor olduğunu ve acı çektiğinizi duyduğum için çok üzgünüm, ancak hayatınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Deneyin! Kabala bilgeliğinin, bunun için size nasıl tavsiyelerde bulunduğunu göreceksiniz ve sizin için bir şeylerin değiştiğini duymaktan çok memnun olacağım.

Managing Your Fate

Kabalistlerin Harika Dünyası

Soru: Neden kötülüğü kontrol edebilen Kabalistler bu dünyayı değiştirmedi?

Cevap: Onu değiştirdiler. Kabalistler, iyilik ve Yaradan’ın Işığıyla dolu güzel bir dünya yarattı. Harika kaderleri, bahtları var.

Soru: Kabalistlerin dünyası nerde?

Cevap: Kabalistlerin dünyasına giremezsiniz. Deneyebilirsiniz, ancak bunu yapmak için onu kendiniz inşa etmelisiniz. Herkes onu inşa edebilir ve yalnızca o zaman yaşadığı dünyayı anlayabilir ve onu haklı çıkarmaya başlar.

Bu durumda, kişi Yaradan’ın kendisiyle bağlantı içinde olduğunu görür. O kaderini yönetiyor ve bu kişiyi, başkalarının aynı keşfe ulaşmasına yardım etmek için kendini teslim etmeye yönlendirir.

The Wonderful World Of Kabbalists

Kabalistik Bir Metnin Tanınması

Soru: Kabalistik bir metinden bir parça alan her Kabalist, yazarı hissedebilir ve metnin başka bir Kabalist tarafından yazıldığını fark edebilir mi?

Cevap: Hayır. Bunu yapmak için yüksek bir seviyede olması gerekir. İlke olarak, metne göre, üst dünyaya erişen ya da en azından üst dünyayla bağlantılı bir kişinin yazmış olduğu ya da sadece “sokaktan” konuşan bir kişi olup olmadığını anında anlamak mümkündür.

Recognition Of A Kabbalistic Text

İçinizdeki “Hayvanı” Sevindirmeyin

The Torah, Deuteronomy, 27:21: Herhangi bir hayvana yalan söyleyen kimseler lanetli olsun. Ve bütün insanlar “Amin!” diyecek.

Hayvanlarla yatmak tamamen yasaktır, çünkü böyle bir hareket sırasında kişi kendi içindeki insani yönü ile değil, kendi içindeki hayvanı birleştirir. Burada değinilen içsel koşuldur.

Bu hareketle birey, kendisini bir hayvana dönüştürecek derecede aşağı indiriyor ve bundan daha da düşük bir seviyeye iniyor, çünkü hayvani seviyesinden haz sağlayarak, kendi içindeki hayvana hizmet ediyor. Yani hayvan olmayı arzuluyor. Bir başka deyişle, bu dünyadaki davranışı, Yaradan’a doğru yükselme uğruna değil, kendi içindeki hayvanı hoşnut etmek içindir.

Hayvansal koşulunu memnun etmekle meşgul olan bir kişi kendini lanetler. Bu sadece cinsel değil, herhangi bir hayvansal arzuyu yerine getirme anlamına gelir. Örneğin, “sığırlarını” sadece bedensel haz için beslediğinde, o zaman ona hizmet ettiği için sığırdan daha aşağıya düşer. Hayvanını yalnızca insan seviyesine çıkabilmesi için beslemesi gerekir, yani sürekli kendisi üzerinde çalışmayla meşgul olmalıdır.

Soru: Bu, bir erkeğin, bir sonraki seviyeyi doğurmak için yalnızca bir kadınla, bir arzuyla yatması gerektiği anlamına mı geliyor?

Cevap: Tora’ya göre, bu böyle. Tora’da, ilişki, her seferinde kişi bir sonraki manevî dereceyi almaya niyetli olduğunda, manevi ilerleme için bir araç olarak görülür. Dünyamızda yeni bebeğin doğuşu ile karakterize edilir.

Soru: Ve bu yüzden bunun “temiz” günlerde mi yapılması gerekiyor?

Cevap: Evet, dünyamızda, bu kurallara uymak, kök ve dallara göre manevi güçlerin doğrudan bir yansımasıdır.

Soru: Bu hareketin sadece bir sonraki derecenin doğumu için olması, sorumluluk kimin üzerinde daha büyüktür, erkek (hatta benim içimde diyelim) üzerinde mi yoksa kadın üzerinde mi? Kadın temiz mi olmalı?

Cevap: Her ikisinin üzerinde. Yalnızca kadının bildiği ve yapabileceği şeyler var, erkek olmadığı sürece. Bu durumda adam kadına tamamen güvenir. Onu doğrulayabilmenin hiçbir yolu yoktur. Her şey kadının dürüstlüğüne ve sorumluluk duygusuna dayanır.

Do Not Gratify The “Animal” In You

Çeviride Kayıp

Soru: Zohar Kitabı, düzenlendiğinde veya çevrildiğinde etkisini kaybeder mi?

Cevap: Zohar Kitabı’nın çevirisinde hiçbir şey kaybolmaz. Her şey okuyan kişiye bağlıdır.

Endişelenmeye gerek yok. Kaynaklar üzerine çeviriler üretmek ve çeşitli düzenlemeler yapmaya çalışmak, kitapla olan bağlantıyı etkilemez. Sonra hepsi sizin arzunuza bağlı ki o sizi ıslah edecek ve sizi Yaradan’ın seviyesine kadar yükseltecektir.

Yaradan’ın seviyesi, kişinin egosunun üstünde yükseldiğinde ve kişinin kendisi hakkında bir düşüncesi olmadığında, mutlak sevgi, mutlak ihsan etmedir.

Lost In Translation?

“Başınızın Üstündeki Cennet Bronz Olacak.”

Torah, Deuteronomy, 28:23: Başınızın üstündeki cennet bronz ve altındaki yeryüzü de demir olacak.

Cennet ve yeryüzü, insanın içindeki arzuları sembolize eder. Bu arzularla hiçbir şey yapamayacağınız zaman bu tip kısıtlamalardan bahsederiz: ne bronzla ne de demirle.

Cennet, Bina’nın özelliği olmalıdır, ancak ihsan etme ve sevmenin özelliği değildir. Doğru etkileşimde, sizin gibi, başkalarıyla iletişim kurmazsanız hayatın tümü çok zor olur.

Yaradan’a ya da egoist arzuya sahip değilsiniz. Onların arasında, havanın içinde olduğunuz gibi varsınız.

“The Heaven Which Is Over Your Head Shall Be Bronze”

Toplam 162 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...102030...Son »