Her Şey Arzumuzda Yer Alır

Soru: Eyüp’ün Kitabı, Eyüp’ün çocuklarının, eşinin ve tüm sığırlarının nasıl öldüğünü ve Yaradan’ın nasıl lanetine uğradığını anlatıyor. Bu yüzden egoizminden kurtuldu mu? Onu yutan balık, egosu mu değil mi?

Aynı zamanda bu kitapta Yaradan’ın Şeytan ile konuştuğunu belirtiyor. Bu kitabı yazanlar, Yaradan’ın Şeytanla Eyüp hakkında konuştuğunu nasıl keşfetti?

Cevap: Biraz kafan karışmış. Doğru çeviriyi okumalı ve arzumuzda olup bitenler için her şeyi hissetmeye çalışmalısın.

Everything Takes Place In Our Desire

Hızlı Kabala İpuçları – 6/26/16

Soru: Bir koca ve karısı aynı Kabala grubunda mı çalışmalı yoksa ayrı gruplarda çalışsalar daha mı iyi?

Cevap: Erkekler ve kadınlar farklı onlu gruplara sahip olduklarından, aynı grupta çalışmalısınız.

Soru: Kocam için doğru dua nedir?

Cevap: “Yaradan! Bana yakın olması için kocama yardımcı olmanı istiyorum ” ve hepsi bu kadar!

Soru: Manevi koşullarımızı, egoist değerlendirmelerimizi ve kişisel görüşlerimizi birbirimize empoze etmekten nasıl kaçınmalıyız? Eşim derslerle ilgili duygularını benimle paylaşırsa nasıl yanıt vermeliyim?

Cevap: Ona dostun gibi davranmalısın, eşin gibi değil. Manevi çalışmayla meşgul olduğunuzda, o sizin dostunuz ve bu siz ikiniz için küçük bir grup.

Soru: Manevi anlamda bir koca ve bir eşin her ikisi de erkek ise aile bedensel anlamda risk altında mıdır?

Cevap: Hayır, onlar karşılıklı olarak birbirlerini her birinin manevi niteliklerine göre birbirlerini etkilerler. Dahası, onların manevi niteliklerinin bedensellik ile hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla etkisiz hale getirme yoktur, aksine erkek veya kadın formunda kendilerini daha iyi ifade edebilirler, ancak fiziksel aile yaşamını desteklemek ve korumak önemlidir.

Soru: Kabala bilgeliği, birliği ve zıtlıklar arasındaki mücadeleyi nasıl açıklıyor?

Cevap: Zıtlıklar arasında bir mücadele yoktur. Sadece birlik için mücadele vardır.

Soru: Kalpteki nokta erkek mi yoksa kadınsal nitelik mi?

Cevap: Kalpteki nokta erkek nitelik olarak kabul edilir. O dünyamızdaki bir adam değildir, sadece, erkekler gibi kadınlara özgü olabilen, ihsan etme niteliğidir.

Soru: Kabala bilgeliğine göre “dost” ve “yoldaş” kelimeleri arasında bir fark var mıdır?

Cevap: Hayır, dost, ahbap ve yoldaş eş anlamlıdır. Önemli olan ilişki, bağ, siz ve Yaradan arasında bağlantı için özlem duymaktır.

Soru: Manevi yolda ihanet nedir?

Cevap: İhsan etme niyetinin değiştirilmesi ve Yaradan için zıt yönde özlem duyma.

Soru: Bir kadının aile kurmak için koca seçmesinde gereken kriterler nelerdir?

Cevap: Birincisi, birbirleriyle fiziksel olarak uyumlu olmalılar ve ikincisi, karşılıklı olarak birbirlerini kabullenme arzusu olmalıdır.

Soru: Erkeklerimiz için ne dileyebilirsiniz?

Cevap: Haydi kadınlarımıza vermeyi/teslim olmayı öğrenelim, ama aynı şeyi kadınlara da söylemek isterim. Karşılıklı rıza, dostlar arasında, ailede ve çocuklarımız ile aramızda doğru bağlantıyı kuran şeydir. Haydi, hepimiz bunu öğrenelim. Hepinize iyi şanslar ve mutluluk!

Blitz Of Kabbalah Tips – 6/26/16

Hızlı Kabala İpuçları – 7/17/16

Soru: İbranicede “Babil” kelimesi ne anlama geliyor?

Cevap: “Babylon” kelimesi, “Bil bul” kelimesinden türetilmiştir, bu da karıştırma anlamındadır. Bu, tüm kabilelerinin eski Babil’deki bir kabilenin içine karışması ve daha sonra dağılmaları ve yeniden yerleşmeleri anlamına geliyor.

Soru: İbranice bilen birinin Kabala bilgeliğini çalışması daha kolay mıdır?

Cevap: Genellikle, evet, ancak bunun özel bir önemi yoktur, çünkü üst dünyanın edinimi efor ve çabaya bağlıdır. İsrail üniversitesindeki bir dilbilim profesörü, Kabala bilgeliğini çalışabilir ve hiçbir şey elde edemezken, dilin sadece yarısını öğrenen bir kişi gayret gösterebilir ve üst dünyaya erişebilir.

Soru: Michael, Adam, Rebecca, Sarah ve David gibi belirli isimlerdeki kişilerin maneviyata daha çok ilgi duyduklarını fark ettim. Neden böyle?

Cevap: Haklı olduğunuzu sanmıyorum. Öğrencilerimizin isimleri hakkında istatistiksel bir çalışma yapsaydık, şüphesiz ki aralarında bu isimlerde birçok kişi bulurduk.

Soru: Bir dilin kodunu keşfetmek nasıl mümkün? Hayvanların dilini anlamayı öğrenmek mümkün müdür?

Cevap: Bilmiyorum ve hayvanlarla konuşmuyorum.

Yorum: İbrahim’in hayvanların dilini anlamış olduğunu söylerler.

Düşüncem: Bunun anlamı maneviyata giren bir kişinin, cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerde olan her şeyi anladığını, egoizmin doğanın bu sevilerdeki ifadesi anlamına gelir.

Soru: İbrani dilinin harfleri manevi anlamlarına/önemlerine göre mi sıralanır?

Cevap: Onların neye ait olduklarına bağlıdır. Alfabedeki en önemli harf, ilk harf “Aleph – א” dir. Onlar yukarıdan aşağıya, Bina’dan Malhut’a doğru düzenlenmiştir.

Soru: Harfler ve sözcüklerin kombinasyonları bir insanın kaderini programlayabilir mi ve kendi içinde yaşam ve enerji taşırlar mı?

Cevap: Hayır. Yaşam gücü sadece kişinin içinde olabilir. Harflere inanmayın ve onlara fazla önem atfetmeyin. Onlarla meditasyon yapmayın, onlarla dua etmeyin ve onlardan hiçbir şey istemeyin. İçlerinde hiçbir şey yok!

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/17/16

İnsan Zihni ve Realitenin Algısı

Soru: Duyular yoluyla gerçeklik algısı hakkında konuşurken, biz neredeyiz ve beynin işlevi nerededir?

Cevap: Doğa tarafından bize verilen beş duyu ile bilgiyi algılıyoruz. Bu bilgiler bizim içimizde toplanmakta ve kişiye dışında var olanları hissettirmektedir.

Eğer bu duyular ortadan kaldırılırsa, kişi tüm realiteyi algılamayı durduracak ve etrafında olanları açıklayamayacaktır.

The Human Mind And The Perception Of Reality

Izdırabın Nedeni Nedir?

Soru: Islah zamanı henüz gelmemiş olan insanlar neden hala ızdırap çekmeli? Ve 1995 yılına kadar, Kabala bilgeliği gizi olduğunda, binlerce neslin dönemi boyunca ızdırap çekmenin dışında neler yapabilirlerdi?

Cevap: Izdırap çekme, egoizmimizin mutlaka daha yüksek, özel ve sonsuz hazları isteyeceği bir noktaya kadar gelişmesi gerektiğinden kaynaklanır.

Dolayısıyla atomların, moleküllerin, toprağın ve suyun yaratılışından başlayarak, ilkel organizmalar, bitkiler, hayvanlar ve son olarak bugünkü haliyle insana kadar gideceğimiz uzun bir yol vardı. Bu gerçekten çok uzun bir yoldu ve hepsi de ızdırap içindeydi.

Sadece günümüzde, son aşamamızda gelişmeye başladık. Fakat şimdi, Üst Işığı çekmenin mümkün olduğu özel bir yöntem olan, Kabala bilgeliğiyle ilerleme imkânımız var.

Ve sonra Ahişena’nın yoluyla (zamanı hızlandırma), doğanın ızdırap yoluyla bizleri arkamızdan itmesi olmadan gelişimimizi hızlandırabiliriz, ancak edinimleri önceden görerek ileri gitmek için özlem duyarız. Bu şekilde ızdırap durur. Bu, her zaman arkamızda olan “sopa” dan daha hızlı bir şekilde yaratılışın amacına doğru “koşma”nın mümkün olduğu anlamına gelir, böylece bize yetişemeyecektir.

What Is The Cause Of Suffering?

Kişi Hangi Dilde Kabala Çalışmalı?

Soru: Rus dili ile İbranice arasındaki bağlantı nedir ve Kabala bilgeliğini çalışmada Rus dili nasıl yardımcı olabilir?

Cevap: Rus dilinin yapısı İbraniceye diğer dillerden daha yakın, en azından İngilizce, Fransızca ve Almancadan daha yakın.

Günümüzde İsrail’de yaşayan ve dünyanın her yerinden öğrencilerim İbranice öğreniyorlar. Bazıları bu dilde birçok kelimeyi biliyor ya da konuşuyor ve okuyor.

Kabala bilgeliğini çalışan bir kimse, biraz İbranice bilmekten kaçınamaz, tıpkı bir müzisyen İtalyanca veya bir doktorun Latince bilmekten kaçınamadığı gibi. Kabala bilgeliği ve hatta bir bilimle ilgilenen bütün büyük bilim adamları çoğu kez iyi derecede İbranice biliyordu, çünkü o olmadan, kişi Kabala bilgeliğinin derinliklerine giremez.

İbranicede nasıl okunacağını bilmek çok önemlidir. Konuşulan dili bilmemek mümkündür; asıl şey İbranicenin nasıl okunacağını bilmektir.

In Which Language Should One Study Kabbalah

Makabilerin Savaşı

Soru: Modern dünyada Hanuka hikâyesinde anlatılan eylemleri nasıl fark edebiliriz? Onları anlayabilir miyiz?

Cevap: Modern dünyada yalnızca karanlığı, karşılıklı düşmanlığımızı ve yıkımı, korkunç egoist koşulların birbirlerini tamamen reddetmelerini görebiliriz.

Ancak, mücadelenin kendisini, Makabiler’in savaşlarında anlatılan mücadeleyi görmüyoruz, çünkü bu, Kabala bilgeliğine ulaşan ve bu yöntemle egoizminin üstünde yükselmek isteyen bir kişinin içinde gerçekleşir. Egoya karşı savaş, Makabiler’in savaşı olarak adlandırılır.

Bu savaştaki zafer, kişinin egoizminin üstüne çıkması, ondan ayrılmasıdır. Sonra üst dünyayı hissetmeye başlar. Bu nedenle, Hanuka, Üst Işığın bayramını simgeliyor, dünyamızın karanlığından çıkıp yeni bir koşula, yeni aydınlatılmış sonsuz boyuta girdiğimiz bir bayram.

Dünyamızın çerçevesinde olan bir kişi bunlardan hiçbirini görmez; sadece kutlar ve çörek yer.

The War Of The Maccabees

Manevi Yoldaki Başarı İçin Temel İlkeler

Soru: Kabalist olan bir öğretmen tarafından nasıl desteklenebilirim? Üst gücün böylesine bir armağanını nasıl kullanabildiğimizin birkaç temel ilkesini verebilir misiniz?

Cevap: Öğretmen bir şeyler tavsiye ettiğinde, onu yerine getirmeye çalışmalısınız. Benim en önemli tavsiyem, her gün verdiğim sabah dersine katılmaktır.

İkinci önerim, kendinize bir onlu grubu, tercihen fiziki bir grup bulmanız, sanal bir grup değil ve onlarla bağlantı halinde olmak, birlikte çalışmak ve onlu grupta yaptığımız her şeyi yapmanızdır.

Buna ek olarak, yaşadığınız yerin yakınında bir toplantı/kongre varsa, katılmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız ve tabii ki zamanınızı ona adayabileceğiniz kadar dağıtıma da gayret etmelisiniz.

Kısacası, en önemli şey sabah dersi, sonra onlu grupta çalışmak, dağıtım ve toplantı/kongrelere katılmaktır. Yapmanız gereken başka bir şey yok.

The Basic Principles For Success Along The Spiritual Path

Ne Zaman Teslimiyete Ulaşırız?

Soru: Kabala bilgeliği, bir kişinin teslim olma niteliğini ilk anladığı an hakkında ne diyor?

Cevap: Teslim olma hissi, üst gücün etki hissinden kaynaklanır.

Soru: Manevi erişimin her aşamasında, bir noktada tevazu olur mu?

Cevap: Evet

When Do We Attain Submission?

Neden Hanuka Mumları Yakarız?

Soru: Neden Hanuka mumları yakıyoruz?

Cevap: Hanuka, bir insanın ıslaha erişmesini ve egoistik materyal hayatının üzerine yükseliş koşulunu temsil eder ve bu dünyada parlayan bir mum gibidir. Başka bir deyişle, mum bir insanın manevi durumunu simgeler ve kişi muma benzer.

Mumu yakan yağ, egoizmimizi simgeler ve eğer onu doğru kullanırsak, yanarken bize ışık verir. Mumun fitili egoizmi iptal ettiğimizde, egonun üzerine yükselmeyi sembolize eder, ancak onu zıt yönde kullanırız.

Fitil yağa batırılmıştır, azar azar onu emer ve fitil (egoizme karşı direnç) sayesinde yağ yanarken ışık verir. Egoizm büyük bir güçtür ve ışık, onun doğru kullanımı simgeler.

Why Do We Light Chanukah Candles?

Toplam 162 sayfa, 30. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...2829303132...405060...Son »