Manevi Çalışmada Kadınların Rolü

Soru: Manevi çalışmada düşüncelerimizin zıddının üzerine yükseliriz. Sonuç olarak, açıklamalar konusunda uzmanlaşırım ve onlunun görüşü kendi görüşüm kadar önemli olur. Sürekli olarak dostlarımın ve dünyanın arzularını özümsemem gerekli ancak siz, bir kadın olarak bunu yapmam gerekmediğini mi söylüyorsunuz?

Cevap: Bizim zamanımızda, bu kadar fazla sayıdaki kadının, manevi dünyayı ifşa etmek için acele ettiği bir durum henüz yoktur. Bunu hoş karşılıyorum ve bu konuda çok mutluyum.

Bu, dünyanın ıslah olması gerektiği sırada, gerçekten de yeni bir koşula yükseliyor olduğumuzu göstermektedir. Ancak kadınları onlularda örgütlemek, bugün hala bana gerçekçi olmayan bir eylem gibi geliyor.

Bu, hala erkeklerde olduğu gibi işlemeyecektir. Daha kurgusal, daha yapay olacaktır. Kadınlar arasında üstesinden gelemeyecekleri durumlar vardır. Birbirleriyle etkileşime girme konusunda erkeklere nazaran çok daha ciddi bir problemleri vardır.

Bir erkeğin, kadınlar gibi bu tür doğal muhalif ilişkileri yoktur. Bu nedenle, kadınlar arasındaki ilişkiyi nasıl yönlendireceğimi bilmiyorum. Tora’dan görüyoruz ki erkekler gruplarda, onlularda birleşiyorlar, kadınlar ise birbirleriyle birleşmiyor, erkeklerin etrafında toplanıyorlar.

Bu, kadınların erkeklerin arkasında durup, onların etrafını sardığı, Sina Dağı’nda Tevrat’ı alırken böyleydi.  Mecazi olarak, kadınların her zaman erkekler için destekleyici çalışma sağladığı söylenir. Onlara baskı uygular, organize eder, onları ilerlemeye zorlarlar; bu anlamda, onlar sadece büyük bir yardımcı değil, aynı zamanda büyük bir güçtür.

Bir kadının ne kadar sakin olduğunu, ancak dünyamızı çekip çevirdiğini görüyoruz. Erkeklerin her yerde bağırdığını söylemiyoruz – bu sadece, yakında geçecek bir oyun. Dünyadaki her şey bir kadın tarafından belirlenir.

Bu yüzden, Kabala’da, kadın dağıtımı, kadın katılımı, kadın iletişimi için; bizim anlayacağımız ve manevi gelişime uygun bir yapı/yöntem bulmamız gerekmektedir. Bunu hala net bir şekilde ifade edemiyorum. Olduğu gibi söylüyorum.

Bir kadınlar onlusunu hayal edemiyorum. Kadınlar, erkekler gibi değildir, çok yapay bir şekilde birbirlerine bağlıdırlar. Ve kadınlara ve erkeklere aynı şeyi söyleyemem çünkü onların her biri diğerlerinden tamamen yalıtılmış hissetmektedir. Erkeklerle böyle değildir. Sarılırlar, birbirleriyle otururlar ve içlerinde bir topluluk duygusu hüküm sürer. Bu doğadır.

Bizler daha fazla gelişip, daha akıllı olacağız.

The Role Of Women In Spiritual Work

 

Kabala İpuçları – 11/25/18

Soru: Neden ilk manevi seviyeye giden yol fiziksel zamanla sınırlı değildir ve yalnızca kişinin hazır olmasına bağlıdır?

Cevap:  Zamanla sınırlı değildir çünkü maneviyatta fiziksel zaman yoktur. Her şey sadece arzunuzun gelişimine, ne kadar cevap alabildiğinize bağlıdır.

Soru: İnsan her zaman kendi iyiliği için çalışmaya başlıyorsa bundan önceki binlerce enkarnasyonun anlamı nedir?

Cevap: Her seferinde farklı bir seviyelerde başlar. Hiçbir şey boş yere olmaz, bizler sürekli ilerliyoruz.

Soru: Yaradan’ın, kişinin yapabileceğinin üzerinde sorun göndermeyeceğine dair bir görüş var. Kabala bilgeliğinde bunun yeri var mı?

Cevap: Kesinlikle. Kural olarak, bir kişinin tamamıyla başarısız olma şansı yoktur. Kişiye yalnızca katlanabileceği şeyler gönderilir.

Soru: “Yerinizi değiştirirseniz, şansınızı da değiştirirsiniz” denir. Bir kişi yerini kendi başına değiştirebilir mi, yoksa bu da Yaradan’dan mı gelir?

Cevap: Arzu, bir yer olarak adlandırılır çünkü bu ışığı almak için bir yerdir. Kişi arzusunu değiştirerek, ister istemez şansını, kaderini değiştirir çünkü kişinin manevi durumu anında değişmiş olur.

Soru: Kişi nasıl ilerler ve diğer insanların ilerlemesi ve Yaradan’ın ifşası için koşullar yaratarak ne elde eder?

Cevap: Onun aracılığıyla diğer insanlara geçen ve onların edindikleri her şeyi, kişi önce kendi içinde edinir.

Soru: Kabala bilgeliğinde, dünyaya ilişkin doğru algıyı sürdürmek, çabaları arttırmak ve niyete odaklanmak için alıştırmalar var mı?

Cevap: Kesinlikle var. Bunu henüz görmemiş olduğunuz için çok üzgünüm. Bunu metodik ve ciddi bir şekilde öğrenmeniz gerekir.

Soru:  Geçmişten gelen ve halihazırda mevcut olan Kabalistlerin sonsuza dek var olan ruhlarının ortamı, yeterince güçlü bir enerji alanı değil midir?

Cevap:  Hayır, çünkü bize benzer kişilerle karşılıklı işbirliği içinde hareket etmeliyiz ki onlarla olan ilişkimizde değişiriz ve bizimle olan ilişkilerinde onları değişmeye zorlarız.

Soru: Kabala bilgeliğinin tüm seviyelerinden geçerken, fiziksel ölümsüzlüğü elde etmek mümkün mü?

Cevap: Fiziksel ölümsüzlük olamaz çünkü bu hayali bir durumdur ve bu sadece size, içinde var oluyorsunuz gibi gözükür.

Soru: Dostlardan biri niteliklerinden birini ıslah ederse, bu nitelik gruptaki tüm dostlarda da ıslah olmuş olacak mı?

Cevap: Evet, bu kesinlikle doğrudur. Bu kapalı sistemin yasasıdır, aksi takdirde bu niteliği kişi kendi içinde ıslah edemez.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/25/18

 

Haz – İyi Eylemlerin Sonucu

Soru: Kabala’da haz kavramı nasıl açıklanır? Örneğin inanç sevgidir, ihsan etmedir. Peki haz?

Cevap: Haz, ihsan etme eylemini gerçekleştirebildiğim gerçeğinden gelir. Şöyle dendiği gibi; “ Haz, iyi eylemlerin bir yansımasıdır.”

Verme, sevme, sarılma, yardım etme, ileriye doğru itme gibi iyi eylemler yaptığınızda, o zaman haz duyarsınız.

Joy—The Result Of Good Deeds

 

Yaradan’dan Ayrı

Soru: Eğer haz, ışığın bir formuysa ve ışığın tek kaynağı Yaradan ise haz alma, kaynaktan bağını nasıl kesebilir?

Cevap: Bu sözde “kaynaktan bağını kesen haz”, vermekten değil almaktan haz alır. Dünyamızda, tüm zevkler böyledir.

Soru: Bu, ihsan etmekten haz alıyorsa, o zaman kaynaktan bağı kesilmemiş yani onunla bağda mı demek oluyor? Tüm tatlılık oradan mı geliyor?

Cevap: Evet, yemek, seks, aile, servet, onur ve bilgi, Yaradan’dan ayrı olarak aldığımız dünyamızın zevkleridir. Bu nedenle hepsi geçicidir, aynen kalmaz, sonsuz olamazlar ve hepsi kötü biter.

Separate From The Creator

 

Bağdan Gelen Haz

Soru: Dünyada bağ kurmaktan haz duyan birçok insan var. Bu gruplar ile bir grup Kabalist arasındaki fark nedir?

Cevap: Gerçekten de, dünyada çeşitli bağ kurma yöntemleriyle meşgul olan ve bundan büyük haz alan birçok gruplar var. İnsanlar karaoke yapar, birlikte dans eder, şarkı söyler vb. Birlikte nasıl eğlendiklerini görmek çok etkileyicidir.

Kabalistik bir insan grubunu, bağ kuran ve bu bağdan haz alan, diğer gruplardan nasıl ayırt edebiliriz?

Gerçek şu ki, sıradan grupların amacı kendilerinden haz almaktır. Fakat Kabalistik gruplarda bağın amacı, Yaradan’a memnuniyet getirmektir ve buna istekli oldukları sürece, Yaradan’ın seviyesine yükselirler.

Pleasure From Connection

 

Yaradan Acı Çekebilir Mi?

Soru: Yaradan acı çekebilir mi?

Cevap: Yaradan hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz. Biz sadece, bizleri değiştirmek için yönlendirebileceği ihsan etme ve sevginin gücünden bahsederiz. Yaradan’ı yalnızca duygularımızda, yani Yaradan’ın Kendisinde değil, O’nu hissedebildiğimiz şekilde algılarız.

Can The Creator Suffer?

 

Karşılıklı Dahiliyetin Etkisi

Soru: Grubumuzdan birkaç kişi İsrail’deki kongreye gidiyor. Bu süre zarfında çok şey yaşadık. Tüm izlenimlerimizi ve ilhamlarımızı ileteceklerini nasıl bilebiliriz?

Cevap: Eminim ki onlar bunu, bize dahil olmaları yoluyla aktarabileceklerdir.  Ayrıca, burada alacakları ilham, tüm mesajlarınızı onlardan çeker. İletmek istediğiniz her şey, onlar aracılığıyla bize akacaktır.

The Effect Of Mutual Inclusion

 

Geleceği Kesin Bir Şekilde Tahmin Etmek Mümkün Mü?

Soru: Manevi sonsuz köklerin algılanması ve anlaşılması, geleceği maddi dünya çerçevesinde görmemize ne ölçüde izin verir?

Cevap: Manevi ve maddesel arasında kesin bir haberleşme olduğunu ve birinin geleceği öngörebildiğini söyleyemem. Gelecek, özellikle, birçok özel insanlar ve faktörlerden dolayı, arzunuzun ötesinde birçok parametreye bağlıdır.

Bu nedenle geleceği doğru şekilde tahmin etmek imkânsızdır. Hangi yoldan geçtiğini söyleyebilirsiniz, fakat zamanın içinde her an ne durum alacağını bilmezsiniz.

Is It Possible To Accurately Predict The Future?

 

Öğretmen Ve Öğrenci Arasındaki İlişki

Soru: Öğretmenin rolü, Kabala bilgeliği çalışmasında çok önemlidir.

Kabala öğretmeni nedir?

Cevap: Her şeyden önce, tanınmış bir Kabalist’ten bilgi alan kişidir. İkincisi, orijinal kaynaklardan öğretir. Üçüncüsü, kişiliğine dikkat çekmez. Dördüncüsü, herkesi Yaradan’ın ifşasına yönlendirir.

Soru: Öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşim nedir?

Cevap: Etkileşim öğretmene değil öğrenciye bağlıdır. Öğretmen, öğrencinin kendisine fayda sağlayabilecek her konuda yardımcı olabilir. Ancak, kendisini öğrencinin içsel dünyasına müdahale etmekten tamamen ayırır, böylece ona kişisel-edinimi öğretir.

Bir yandan, öğrencinin gelişimi ve ilgisi için sürekli bir endişe vardır. Ancak öğretmen her zaman ona özgür irade, eylem özgürlüğü, karar verme özgürlüğü vb. hissiyatını vermek için öğrenciyle belli bir mesafeyi korur, çünkü hiç kimse öğrencinin bağımsız ilerlemesinin yerini alamaz.

Soru: Kabala öğretmeni ile diğer disiplinlerin öğretmeni arasındaki fark nedir?

Cevap: Kabala öğretmeni öğrenciye tavsiyede bulunduğu kadar öğretmez, kendini değiştirerek edinmesi gereken şeyi gösterebilir. Öğrencinin algıladığı, öğretmenin değil, kendisinin edinimidir.

Öğrenci belli bir yol boyunca ilerler, sürekli olarak içsel özelliklerini, ruhunu geliştirir ve Yaradan’ın daha fazla ifşa olmasını sağlar. Bu sadece onun kişisel başarısıdır. Bu nedenle, öğretmen burada sadece dışsal, yardımcı bir kaynaktır.

Relationship Between Teacher And Student

 

Tora ve Sesli Harfler

Soru: İbranice’de sesli harfler kullanılmaktadır: nekudot- sesli harflerin doğru telaffuzlarını belirten, harflerin üzerindeki noktalardır. Tora’nın sesini korumak için, Tapınağın yıkılmasından sonra Taberiyeli bir aile tarafından geliştirildiklerine dair bir söylenti vardır. Ancak sesli harflerin seslendirilmesinin, harflerin üzerinde, yani Kli’nin (kabın) üzerinde veya Kli’nin altındaki ışıklar olduğunu öğreniyoruz.

Nekudot, Tora’yı kayda geçirmek için Taberiyeli aile tarafından mı icat edildi? Sonuçta, Tora’nın kendisi nekudot olmadan yazılmıştır.

Cevap: Bu önemli değildir. Tora’da gerçekten onun okunması için gerekli olan çok fazla işaret yok. Sonuçta, Tora’yı okuduğunuzda tüm içsel ve dışsal araçlarınızla onu yeniden oluşturmalısınız.

Yani, metni nasıl okuyacağımı, her cümleyi nasıl tonlandıracağımı, nerede duraklayabileceğimi ve nerede yasaklandığını bilmeliyim. Sonuçta, kişi metni bir solukta okuyamaz.

Ayrıca, Tora’nın okunması, ciğerlere hava alıp, yüksek sesle bir şey okuyup ve havayı boşalttığınız normal okumadan farklıdır. Tora’yı okurken, ciğerlerimi katedraldeki bir org gibi uygun şekilde idare etmeliyim. Beş bölümden oluşan ciğerlerimin belirli bölümlerini baskılarım. Ondan sonra, reprodüksiyon aygıtlarının beş parçasını açarım: Gırtlak, boğaz, ağız, dudaklar ve dişler.

Bu nedenle, İbranice harfler,  kişinin okumak için aldığı, çok büyük ve güçlü verilerin kısaltılmış şeklidir.

Torah And Vowels