Kabala İpuçları – 12/31/17, Bölüm 1

Soru: Ruhun hacmi var mıdır?

Cevap: Ruhun hacmi, onun egoizmin üzerinde ihsan etme derecesiyle ölçülür. Bir insanın egoizmi çok büyükse ve onu aşabilme ve onun yardımıyla ihsan etme yeteneği/gücü varsa, büyük bir ruh olarak değerlenir.

Soru: Eğer düzenli olarak Kabala bilgeliğini çalışıyorsak, manevi düzeylere yükselmek için ne kadar zaman gerekir? Bir ortalama var mı, yoksa hepsi bireysel mi?

Cevap: Böyle bir ölçü yok. Bu, sadece çabalarınıza bağlı olan bireysel bir yükseliştir.

Soru: Neden bir yandan Yaradan’ın var olduğunu ve bir şey hissetmeme rağmen O’nun kendini benden gizlediğini biliyorum ve diğer yandan doğrudan bana ne olduğunu hissediyorum ve bunu Yaradan’a bağlamıyorum?

Cevap: Yaradan sizden gizlenmez, daha ziyade O’nu gizleyen sizsiniz. Size olan her şey Yaradan tarafından yapılır.

Soru: “Öz/Ben” nereden geliyor? Onun yaratılışının nedeni nedir?

Cevap: “Benlik” sadece egoist bir arzudur, Or Yaşar’ın (Doğrudan Işık) dört safhasıyla ortaya çıkan bir benlik hissidir.

Soru: Kendi başına gelişmek ve ilerlemek mümkün müdür?

Cevap: Hayır. Eğer yalnız iseniz, Yaradan ile hiçbir bağlantınız yoktur.

Soru: Eğer dünya sadece benim içimde var ise, Kabala bilgeliği de dahil olmak üzere bütün bilimler sadece benim içimde mi varlar?

Cevap: Doğru.

Soru: Yaradan’ın bizim çektiğimizden çok daha fazla acı çektiğini okudum, çünkü acı çekmemiz için bizi zorlamak zorunda kalıyor. Bunu nasıl anlamalıyım?

Cevap: Gerçekten de çektiğimiz acılar, Yaradan’da bizden daha fazla hissedilir, çünkü O, doğanın bütünüdür, biz O’nun sadece küçük bir parçasıyız.

Blitz Of Kabbalah Tips – 12/31/17, Part 1

Neden Bu Kadar Çok Bilgiye İhtiyacım Var?

Soru: Manevi bir bağı daha kolay tasvir etmek için Kabala’nın teorik bölümünü çalışıyorum. Bu materyali kendim için çalışıyorsam, neden bu kadar çok bilgiye ihtiyacım var?

Cevap: Kendi yapınızı ve dünyanın yapısını anlayabilmeniz için tam olarak buna ihtiyacınız var.

Sizler, ebedi bilimi çalışıyorsunuz! Bu dünyada ve sonraki dünyada, bu hayatta ve “başka-dünyevi” hayatta ona ihtiyacınız olacak.

Bunu çalışın! Sonsuza kadar sizlerle kalacak olan budur.

Why Do I Need So Much Knowledge?

Rekabet ve Nefret

Facebook’tan Soru: İnsanlık tarihi, genellikle nefrete dönüşen rekabete dayanır. Bu genetiktir. Gerçekten hepsini değiştirmeyi umuyor musun?

Cevap: Hayır. Rekabet gereklidir. İlerleme için çok iyi bir araçtır.

Soru: Ve nefret?

Cevap: Nefret, ne için olduğuna bağlıdır. Eğer benim gelişmeme/ilerlememe yardım ediyorsa neden rakibimden nefret edeyim?

Her şey hedefe bağlıdır. Eğer amaç rakibimi ezmek değil sadece hedefe ulaşmaksa yani, üçüncü tarafa ve ben sadece rakibimi ilerlemek için kullanıyorsam o zaman o, bir yardımcı, bir ortak olur. Her şey rekabeti nasıl kullandığımıza bağlıdır.

Dünyadaki hiçbir şey gereksiz yere yaratılmamıştır. İçimizdeki tüm nitelikler gereklidir ve sadece doğru hedefe doğru şekilde ulaşmak içindir.

Amerikalılar amaçlarına göre şirketlerinde rekabeti getiriyor, çünkü çeşitli düşünceleri kolaylaştırıyor, insanları meşgul ediyor, uyuyamıyor, araştırma yapıyor vb. Eğer her şey yolunda olsaydı, o zaman “sosyalizmin çürüyüşü” olurdu.

Competition And Hatred

Manevi Bir Gen Nasıl Geliştirilir?

Soru: Dünyamızda, bir tohum büyümek için güneşe ve suya ihtiyaç duyar. Ve manevi bir genin gelişimi için güneş ve su nelerdir?

Cevap: Güneş ve su iki güçtür: gelişen ve dolduran.

Su, ihsan etme niteliği, Hasadim Işığı’dır ve güneş, bilgelik Işığı, Hohma Işığı’dır. Onların kombinasyonu ruhu etkiler ve onu geliştirir. Hassadim Işığı genişler ve Hohma Işığı doldurur. Manevi unsurların gelişme şekli böyledir.

Eğer kişi manevi bir gen geliştirmek isterse, Kabala çalışmalıdır.

How To Develop A Spiritual Gene

Bununla Yaradan’ın Ne İlgisi Var?

Facebook’tan Soru: Öğrettiğiniz her şey, insanlar arasındaki ilişkilerin saf psikolojisidir. Yaradan, Işık ve diğer tüm özelliklerin bununla ne ilgisi var?

Cevap: Gerçek şu ki Yaradan, aralarında ihsan etme ve sevginin özel bir ilişkisi olduğu zaman insanlar arasında edinilir. Dünyevi ihsan etme, dünyevi sevgi değil, fakat daha üst bir seviyede, yani bizim egoizmimizin üstünde.

Egomuzun üstünde bir sonraki seviyeye yükselmek için, prensipte yalnızca bununla ilgilenen Kabala Bilgeliği’ne gereksinim vardır. Yani, o psikolojidir ama bir sonraki, daha yüksek seviyede.

Dünyevi psikolojimizde bir kişinin kendini pratikte değiştirmesine gerek yoktur. Burada kişi üst gücü almalı ve Kabala ona bunu nasıl yapacağını açıklar. Bu gücü alarak kişi kendi benliği üzerine diğerlerini sevmek ve onlara ihsan etmek için çalışan tamamen farklı, kendinin dışında başka bir kişiyi inşa eder. Yani, materyal seviyede ‘Ben kendimin içindeyim’ ve manevi düzeyde ‘kendimin dışında’ davranırım.

Materyalistik psikoloji bununla ilgilenemez; bunun için araçlara sahip değildir, bir kişiyi tersine çevirebilecek Işık’ın gücü yoktur. Bu sebeple psikoloji, psikolojidir ve Kabala, Kabaladır.

Soru: Materyalistik psikolojinin bizi dünyevi gerçekliğe ve Kabalistik psikolojinin üst gerçekliğe adapte ettiğini söylemek mümkün müdür?

Cevap: Elbette, kendimi, egonun üstünde ve egoizmimden tamamen ayrılma üzerine inşa edilmiş farklı bir ilişkiler sistemine adapte ederim.

What Does The Creator Have To Do With It?

Rabaş Makaleleri Kimin İçindir?

Rabaş, Şlavey Sulam, “Toplumun Amacı” (1.1): Bizler burada, Baal HaSulam’ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber insan derecesine yükselip, bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik…

Rabaş, gruptaki çalışma üzerine ilk makalesini, benimle parkta bir bankta otururken, bir sigara kağıdına yazdı. Biz daha sonra ona bir daktilo aldık ve bütün gün odasından tuşlara vuruş sesleri geldi. Bu onun hayatıydı. Fikirlerini ifade etmek için doğru yolu düşünmeye devam etti. Makalelerini yazarken, tamamen farklı bir insandı.

Bizler, onun çalışmasının derinliğini hayal bile edemeyiz. Şimdi bile ben sadece yazılarının en üst katmanını anlıyorum.

Soru: 200 kez çalıştığımız bir makalenin bile mi?

Cevap: Fark etmez. Kabala’da, yeni başlayanlar ve ileri seviye Kabalistler için bilginin bölünmesi/ayrılması yoktur. Çünkü metnin derinliği, sadece onu anlayan okuyucuya bağlıdır. Bu makalelerde o, neredeyse her şeyi ortaya koydu. Bunlar, gelişimin hayvan seviyesinden insan (Adam) seviyesine yükselmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Who Are Rabash’s Articles For?

“Ben” – Yaradan’a Benzerlik Derecesi

Soru: Kendine ulaşma sürecinde tam olarak ne elde ediyorum: yasalar, program veya “kendim” kavramını mı? Bir insanın “ben” i nedir?

Cevap: Kişinin içinde Yaradan’ın kıyafetlenmesinin derecesine onun “ben”i denir. Dünyamızda “ben”i, egoizmimizle ilişkilendiririz. Ve manevi dünyada, “ben” yoktur. Manevi dünyada, “Ben”, Yaradan’a benzerliğin ölçüsüdür.

Soru: Kabalistik bakış açısından var olan nedir: “ben” yoksa sadece “biz” mi?

Cevap: Sorun şu ki tüm dünya, tüm evren benim. Bu nedenle, arkadaşlarımla birleştiğimde, gerçek “ben”ime ulaşırım.

Soru: Benim “ben”im Yaradan’ın bir kişide kıyafetlenmesinin derecesi mi yoksa Yaradan’ın içimde kıyafetlendiğini fark etmemin derecesi mi?

Cevap: Senin “ben”in şu anda içinde konuştuğun şey; bu, bugün olduğun şeydir. Ve kişinin gerçek “ben”i, birlik olmak ve sevme arzusudur ki bu da Yaradan’a eşit olmaktır. Bu başarılmalıdır.

Birlik olmaya ve bu birlik içinde Yaradan’ı ifşa etmeye çabalamaya başlayın ve her şey yoluna girecektir.

“I” – The Degree Of Similarity To The Creator

Edinim Sürecinde İfşa Olan Nedir?

Soru: Kabalaya göre kişi başlangıçta edinim sürecinde neyi ifşa eder ve sonunda ne vardır?

Cevap: İlk olarak kişi, dünyadaki her şeyin insan için yaratıldığını ve böylelikle Yaradan’ın niteliklerini anlayacağını ifşa eder. Bu nedenle varoluşun anlamı, Yaradan’ın eylemlerini kendi içimizde ifşa etmektir.

Sonunda, kişi tam ıslaha ulaştığında, içindeki her şeyin Yaradan’la uyum içinde, O’nunla mutlak bir mutabakat içinde olduğunu ifşa eder.

Soru: Kişi İlk önce “O’dan başkası yok” ve daha sonra “O iyi ve iyilik yapandır” diye ifşa ettiğine inanılır. Onu böyle aşamalara ayırabilir miyiz?

Cevap: Böyle söyleyebilirsiniz. Ancak her adımda, hepsi birbirine karışır.

Soru: Şamati kitabında şöyle yazılmıştır: “Yaradan benim gölgemdir.” O’nun, kişinin gölgesi olduğunu fark ederek, Yaradan’a ulaşmada bir kişi nasıl yükselebilir? Bir şey bunu görmemizi engelliyor mu?

Cevap: “Yaradan benim gölgemdir” demek, her şeyin Yaradan’ın yansıması olduğu anlamına gelir ve insanın da. Yaradan insanlara göre nasıl hareket eder, bu yüzden insan bu hareketleri yapar.

What Is Revealed In The Process Of Attainment?

Kabala İpuçları – 1/14/18

Soru: Ruhun özellikleri nelerdir? Kişinin karakter özellikleri, ruhla ilgili midir?

Cevap: Hayır. Ruh sadece ihsan etme ve sevgi niteliğidir, dünyamızdaki mevcut ihsan etme ve sevgi kavramlarıyla ilgisi yoktur: Joseph Sarah’ı sever, Sarah Joseph’i sever ya da Andrew Nicole’a bir armağan verir. Bu aynı sevgi ve aynı hediye değildir.

Soru: Daha anlamlı ve daha güçlü olan yüksek bir ruhun, ondan daha düşük ve daha zayıf bir maddesel seviye üzerinde etkisi olmaması nasıl olabilir?

Cevap: Bir etkisi var, nasıl! Yani yüksek ruh etkiler öyle ki bu, daha düşük ve zayıf ruhlar onu hissetmezler. Dahası, onların gelişimine katılır.

Soru: Evrende bir insanın, tam bir ruhla doğduğu, kırılmayan ve doğum ve ölüm yoluyla bedensel değişimlere eğilimi olmayan bir gezegen var mıdır?

Cevap: Yeryüzünün dışında hiçbir yerde, manevi dünyaya çeken buradaki yaşam türüyle karşılaşmayacaksınız. Gezegenimiz bu yönden eşsizdir.

Soru: Ruhun yasaları nelerdir?

Cevap: Üst dünyanın yasaları: ihsan etmenin niteliği, bir Masah’a (perde), Aviut’a (yoğunluk- arzunun derinliği) ve Reşimot’a (anılar- manevi bilginin verileri) bağlılıktır. Bu, Kabala bilgeliğinde öğrendiğimiz her şeydir; bunlar ruhun gelişiminin yasalarıdır.

Soru: Mevcut bedenlenmede, bazı ruhların zaten daha yükseğe çıkmış olması ve başkalarının hiç umudunun bulunmadığı ve yeniden doğacakları bir durum olabilir mi?

Cevap: Evet. Prensipte bu böyledir.

Soru: Din, ruhun gelişimini nasıl etkiler?

Cevap: Din etkilemez ve ruhun gelişimi ile ilgisi yoktur, bu yüzden Kabala bilgeliğine katılmalı ve öğrenmelisiniz.

Soru: Bir ruhu edinerek ve daha yüksek güçleri çekerek, hala hayatta iken daha yüksek dünyalara yükselebileceğim, orada yükselmeye ve insanlığı yükseltmeye devam edeceğimi söylemek mümkün mü? Kabala bilgeliğinin anlamı bu mu?

Cevap: Evet. Çok iyi ifadelendirme.

Soru: Adem’in yeniden birleşmiş ruhunun tamamlanmasına kadar, şimdiki ve gelecekteki öğrencileriniz uğruna dünyamızda kalma yeteneğine sahip misiniz?

Cevap: Hepimiz her koşulda karşılıklı olarak bağlıyız. Gerektiğinde ortadan kaybolacak ve gerektiğinde geri döneceğim.

Soru: Eğer bir kişi, ruhunun gelişimi için uygun olmayan yanlış bir seçim yaparsa, yüksek güçler onu doğru tercihe yönlendirecek mi?

Cevap: Hayır, daha yüksek güçler, sadece bir insanın seçme özgürlüğünün yardımıyla ilerleyip ilerlemeyeceğini seçmesini mümkün kılar.

Soru: Bir suçlu ya da hırsız manevi bir kişi olabilir mi?

Cevap: Hayır. Manevi bir kişi çalamaz. Bizim gözümüzde kötü algılanan bir çeşit eylem yapabilir, ama aslında daha yüksek bir amaca hizmet ediyordur.

Soru: Neden özellikle Kabala bilgeliğine dahil olmayı seçtik?

Cevap: Ruhlarınız zaten olgunlaşmıştı. Siz en egoistlersiniz; bu nedenle Kabala bilgeliğine dahil olmak için olgunlaştınız.

Soru: Eşsiz, seçilmiş ruhlar var mı ve onlar eşsizliklerini hissediyorlar?

Cevap: Her insan benzersiz hisseder, çünkü onun ruhu bireyseldir/özeldir. Ancak eşsizlik sadece ve yalnızca gerçekleştirme yoluyla incelenir, bu nedenle manevi gerçekleştirme için ciddiyetle hazırlamak gerekir, ona katılmak ve onu teşvik etmek gereklidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/14/18

Bütün Dünya Mısır’dır

Bütün dünyamız, tüm hayatımız, Mısır’dır, sürgün yeridir. Bizler burada doğduk ve kendimizi, yanlış bir gerçeklik içinde, ihsan etme, sevgi, özveri, birlik, yani Yaradan’ın niteliklerinden çok uzakta hissederek büyüdük.

Kabala bilgeliğinin çalışması, bizi dünyanın giderek daha doğru bir vizyonu üzerine ayarlamaya yöneliktir, böylece dünyada sadece tek bir kişi olduğunu görebiliriz.

Herkes kendini sadece bu kişi olarak görmeli. Eğer bütün insanlığı kendi içine alırsa, birlik ve sevgi ve kendi içinde yapması gereken çeşitli düzeltmeler sayesinde, dünyada var olan tek bir insanı gerçekten görecektir.

Bu arada, dünyadaki birbiriyle çelişen ve karşıt olan birçok güç keşfederiz. Bunların tümünü tek bir kaynağa, bir arzuya, hiçbir şeyin olmadığı tek bir güce bağlamalıyız. Bu şekilde, yavaş yavaş, kendi kendini iptal etmenin, her an yapmamız gereken tek eylem olduğu sonucuna varacağız, benden, diğerlerinden, başka herkesten gelen tüm güçleri yok edeceğiz ki böylece her şey üzerinde tamamen hâkim olan sadece bir üst kuvvet kalır.

Bu, bizi Yaradan’ın önüne, O’nun tarafına, O’na bağlı kalmaya ve O’na dahil olmaya zorlayan koşuldur.

The Whole World is Egypt