Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 167

Soru: Derslerinizi büyük bir zevkle dinler ve okurum. Söylediğiniz şeyle alâkalı birçok şeyi fark ettim, ancak belirsizliğini koruyan şeyler var.

Sık sık söylediğiniz şu; insanlık şu anda düşük bir egoist düzeyde yaşıyor ve durumu değiştirmek için Yaradan’ın bizi kapsamlı bir birliğe veya küreselleşme dediğimiz şeye doğru ittiğini tamamen kabul ediyorum.

Bunu, hayatın kendisinin ya da doğanın bizi bu birliğe doğru yönelttiğini söyleyerek açıklıyorsunuz, ancak doğanın kendisine bakarsak, hayvanların birlikte yaşadıklarını görmüyorum, aksine, kurtlar kurtlarla, koyunlar koyunlarla yaşar, birlikte değil.

Elbette bizler hayvan değiliz, fakat Babil Kulesi hikâyesine bakabiliriz, burada Yaradan’ın kendisi insanlar arasında bölünmeye neden olmuştur. Öyle görünüyor ki, Yaradan ve doğanın nerede bölünmeye yol açtığına dair birçok örnek var ya da daha doğrusu belki de insanları birbirinden O ayırdı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Cansız, bitkisel ve hayvansal doğa, insan seviyesine bağlıdır ve onunla iner ve yükselir.

Answers To Your Questions, Part 167

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 165

Soru: Yatmadan önce onlu grupta Zohar Kitabı’nı okumak iyi midir?

Cevap: Deneyin, bunun sizi güçlendireceğini düşünüyorum.

Benden bir buçuk ay gizlendikten sonra, manevi dünyanın bana yüzünü göstermeye başladığını hissediyorum. Bence bu, mikro düzeyde içsel değişikliklerin bir sonucudur. Her şey plana göre gidiyor, fakat çaba, Yaradan için gerçek içsel özlem, yaratılış planını hızlandıran şeydir.

Soru: Bana daha önce açıklananları unutamıyorum. Artık herkese söyledikleriniz konusunda kendimi ikna etmeye çalışmam gerekmiyor. Daha önce hissettim. Artık bana gereken, tek şey var gibi görünüyor; hayatı çevreleyen “putlardan” uzaklaşmak ve gerçekten Yaradan için özlem duymak. Bu doğrumu?

Cevap: Kesinlikle doğru!

Answers To Your Questions, Part 165

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 162

Soru: Her sabah dersinin sonunda resimde yanan mumlar var. Sekiz mumdan bahsediyorsunuz, ancak resimde dokuz tane var. Bu bir şey ifade ediyor mu?

Cevap: Dokuzuncu mum Şamaş olarak adlandırılır, hizmetkâr anlamındadır. En önemlisidir!

Soru: Musa, Yahudilere çöl boyunca 40 yıl önderlik etti ve bu dönemde onların ayakkabıları aşınmadı. Kabala bakış açısından bu ne anlama geliyor?

Cevap: Onların perdesi (Masah) onları asla bırakmadı; onlar her zaman egoizmin üstündelerdi.

Answers To Your Questions, Part 162

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 166

Soru: Yaradan’ın var olmadığını ve haz verecek hiç kimsenin olmadığını belirtmişsinizdir. Ayrıca sizden de duydum ki, Yaradan bizden daha çok acı çeker; bu olgu nereden geliyor? O, acı çeker ya da acı çekmez ve aynı zamanda mevcut olmadığı nasıl ortaya çıkıyor?

Şahsen, Yaradan’ın hayatımda var olmasını isterim, çünkü eğer yoksa ve yaşamıyorsa, tüm Kabala’nın bilgeliği, sevimsiz hayatımız gibi ilginç olmayan ve neredeyse boş görünürdü.

Eğer benden başka kimse yok ise, bir üst dünyaya ulaşmadan, bu illüzyonda yaşamayı tercih ederim. Daha 24 yaşındayım ve her ne kadar Kabala bilgeliğini 18 yaşında bulmuş olsam da, kendimi Yaradan’a, var olan, yaşayan ve beni hisseden biri gibi odaklamak isterim, çünkü diğer kazanımlar beni ilgilendirmiyor.

Aslında Yaradan’ın var olmadığını keşfetmekten korkuyorum. Bunun anlamı Kabala bilgeliğinin benim için olmadığı mıdır? Şu anda çalışmayı istemiyorum, çünkü Yaradan’ın gerçekte var olduğunun ve canlı olduğunun garantisi yok, fakat Yaradan’ın hayatta olduğunu ve var olduğunu sizden duyarsam (ki bu benim için en önemli şey), o zaman Kabala bilgeliğini çalışacağım.

Cevap: Yaradan hakkında söylediğimiz her şey O’nun gerçek özü değildir ve O’nun hakkında hiçbir şey söylememektedir, yalnızca duyumlarımızda ifade edebileceğimiz şeylerle ilgilidir. Daha sonra duygularınız değişecek ve dünyanın karmaşıklığını algılayacaksınız ve karşıt görüş birbirlerini geçersiz kılmayacak, ancak aslında birbirlerini tamamlamaya başlayacak. O zaman başka sorularınız kalmayacak.

Answers To Your Questions, Part 166

Siyaset, Ekonomi ve Kabala

Facebook’umdan Soru: Politika ve ekonomi hakkında çok şey konuşuyorsunuz, bunun Kabala bilgeliğinin çalışması ile ilgisi nedir?

Cevap: Kabala, siyaseti veya ekonomiyi araştırmaz veya öğretmez. O, insanoğlunun içsel özünü – egoizmini inceler. Ve ondan kaynaklanan her şey, egoizm yardımı ile yaptığımız her şey, yani tüm dünyamız, onun sonucudur.

Bu nedenle, Kabala bilgeliğinin onun hakkında söyleyecek bazı şeyi vardır. Kabala, ekonomide, politikada, karşılıklı ilişkilerde, ailede, ulusta, toplumda ve her durumda, insan gelişiminin kökenini anlar; çünkü bunlar egoizme dayanır.

Ekonomi ve siyaset hakkındaki gerçeği bilmek isterseniz Kabala çalışın!

Politics, Economics, And Kabbalah

Sevgi – Arzuların Birleşmesi

Soru: Neden sevmeliyim? Kimi sevmeliyim? Sevgi nedir?

Cevap: Sevgi, arzumun diğer arzularla bağlantısıdır. Hepimiz Adem adında bir arzudan geldiğimiz için, üst dünyanın keşfi, birbirini reddeden ayrı, yalıtılmış arzuların birleşimi ile özetlenir. Dolayısıyla, bu arzuların birleşmesi derecesine göre, üst dünyayı algılamaya başlarız.

Yorum: Bir kişinin genellikle sevgi veya nefret duygusunu tanımlaması çok zordur. Üst dünyada olmadığı sürece ve dünyamızın yapısı içinde olduğu sürece, bu dünyanın tüm klişeleri, rutinleri ve örnekleri onu etkiler.

Cevap: Bu nedenle, kişi, başkalarını reddetmesinin üstesinden gelene kadar üst dünyaya giremez.

Love – A Union Of Desires

Politik Görüşüm

Facebook’tan Soru: Bir yandan, insanlığın bir şekilde birleşeceğini ve hiçbir sınırın olmayacağını söylüyorsunuz ve öte yandan, herkesin kendi sınırları içinde yaşaması ve halkı eğitmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Hangi siyasi görüş tarafını tutuyorsunuz, sol mu yoksa sağ mı?

Cevap: Hiçbiri. Doğanın bizi nereye götürdüğünü anlıyorum ve herkese çalışmayı ve bu eğilimi keşfetmeyi ve gerçekten ona bağlı kalmayı tavsiye ediyorum, çünkü doğaya karşı gitmek imkânsızdır.

Yorum: Bu soruyu soran kişiye göre, doğa aşırı solda, çünkü dünya her konuda birliğe doğru ilerliyor…

Yorumum: Doğa aşırı solda olamaz. O “Sevgi bütün günahları örter” ilkesine göre hareket ettiği için bizi bütün farklılıkların üstünde birleştirir.

Bu, karşıt partilerin tüm günahları ve suçları doğru bir şekilde keşfetmesi, anlaması ve takdir etmesi gerektiği ve her iki tarafın da sahip olduğu olumsuz niteliklere rağmen ciddi çalışması gerektiği anlamına gelir ve böylece aralarında asıl sevgiye ulaşana kadar doğru bağ sistemini kurarlar.

Bizim gerçek doğamız, birbirimizden nefret etmektir. Eğer biraz daha derine inersek, bu sorunu tespit edebiliriz. Her birimiz, genel sistemin özel ayrılmış kökünden kaynaklanan ve aşağı inen mutlak bireyci ve ferdiyetçileriz. Bu nedenle birbirimizden tamamen farklı ve zıtız. Sanki üstümüzde ikinci bir kat inşa ediyor gibi, aramızdaki tüm farklılıkların ve anlaşmazlıkların üstünde bir bağ kurmayı öğrenmek zorundayız. Kabala bilgeliği bize bu kuralları öğretir.

My Political Views

Peygamberler – Manevi Fütüristler

Soru: Peygamberler kimdi?

Cevap: Peygamber, geleceğin manevi kâhinidir (fütürist). Bir insanı hayvanca durumundan en ilahi hale getirme adımlarını keşfetmiş ve manevi seviyelerde nasıl yükselmesi gerektiğini açıklayan insanlara peygamberler deniyordu.

Madde içinde ne olacağını hiç tahmin etmemişlerdi. Örneğin, Zohar Kitabı 2.000 yıl önce bir mağarada yazılmıştır. Ancak mağara ile ya da o zamanla hiçbir ilgisi yoktur.

İçinde yazan şu ki, bizim zamanımızda manevi yükseliş koşuluna erişmeliyiz; Dünya yüzeyinde ne olacağı hakkında konuşmaz. O, Peygamberleri ilgilendirmiyordu, çünkü Kabala bilgeliği açısından madde yoktur. Bu esasen bize yalnızca öznel duygularımızda verilen bir şeydir.

Yorum: Baal HaSulam, “Son Nesil” adlı kitabında, üçüncü ve dördüncü dünya savaşlarının olasılığı hakkında yazmış.

Yanıtım: Kitaptaki ruh konusundan söz etmemiştir, ama insanlar doğru bir şekilde ilerlemeye başlamazlarsa, insanlığın dünyamızdaki her türlü potansiyel sorunla, ruhu ıslah etmek için nasıl bir yol izleyeceğinden söz etmiştir. Ancak bu bir tahmin değildir!

Söz ettiği şey, doğanın gelişimi için iki bilimsel yol bulunduğudur. Bu 6000 yıl önce bile söylendi. Esas olarak, gelişim aşamaları, Kabala bilgeliğinde Adem’den günümüze kadar ve daha sonra İbrahim tarafından Yaratılış Kitabı’nda (Sefer Yetzira) açıklanmıştır. O zamandan beri her şey oluyor. Burada yeni bir şey yok, çünkü doğanın yasaları sabit ve gözlerimizin önünde gerçekleşiyor.

Prophets – Spiritual Futurists

Para Veya Sevgi

Soru: Gelecekte bir lider tüm dünyaya hâkim olacak mı?

Cevap: Bir lider şu anda bütün dünyaya liderlik ediyor: para, açgözlülük ve güç. Sevgi diğer dünyayı yönetir. Bize kimin rehberlik edeceğini seçmek zorundayız: sevgi veya para.

Money Or Love

Nereye Adım Atacağını Bilmek

Soru: Akıllıca yaşayan bir kişi, başarısız olmamak ya da düşmemek için bir sonraki adımı nasıl atacağını bilmek zorundadır. Maddesel dünyada yaşayan bir insan kalbini takip eder ve nereye giderse gitsin, bir sonraki adımı her zaman sağlam zemindedir. Ya Kabalistler?

Cevap: Kabala bilgeliği, kişiye bir sonraki adımını nereye atması ve mümkün olan en kısa sürede nasıl ilerleyeceği fırsatını tanımak demektir.

Knowing Where To Step

Toplam 162 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...304050...Son »