“Ve Musa Yalnız Efendi’ye Yaklaşacak.”

The Torah, Exodus 24:01 – 24:02: Ve O, Musa’ya şöyle dedi: “Sen ve Harun, Nadav ve Abihu ve İsrail’in yaşlı yetmişlikleri Efendi’ye gelin ve kendiniz uzaktan secde edin. Ve Musa yalnız Efendi’ye yaklaşacak ama onlar yaklaşmayacaklar ve halk onunla birlikte yükselmeyecek. “

Bunlar gelişimin basamaklarıdır. Bir insanda farklı seviyelerde arzular vardır. İnsanlar, ihsan etmek için ıslah olan egoistik arzulardır, ancak küçük bir yükseklikte ıslah oldular.

Sonra Levilileri, Cohenler, Aaron’un çocukları (Nadav ve Avhiu), Aaron ve son olarak Musa gelir. Bu hiyerarşi bir kişiyi temsil eder. Yani, insanlar ve tüm dürüstler, hepsi bir kişidedir. Ve Musa piramidin tepesindedir, bu yüzden yalnızca Yaradan’a o yaklaşabilir ve geri kalanlar yaklaşamaz.

Torah, Exodus 24:03 – 24:04: Böylece Musa gelip Efendi’nin bütün sözlerini ve tüm kuralları halka anlattı ve bütün insanlar bir araya geldi ve “Efendi’nin söylediği tüm sözleri bizler yapacağız.” dedi.

Musa, Efendi’nin bütün sözlerini yazdı ve sabah erken saatlerde ortaya çıktı ve dağın eteğinde bir sunak ve İsrail’in on iki kabilesi için on iki anıt inşa etti.

İnsanlar, adamın tüm egoist arzularıdır. Onlar Musa’nın elindedir, altındadır. O, onları denize ağ atan bir balıkçı gibi çeker ve şimdi yavaş yavaş sudan balıkları çekiyor.

“And Moses Alone Shall Approach The Lord”

“Sonra Musa Dağa Çıktı”

Torah, Exodus 24:15 – 24:18: Ve Musa dağa çıktı ve bulut dağı kapladı. Ve Efendi’nin görkemi Sina Dağı’na dayandı ve bulut dağı altı gün boyunca kapladı ve O, yedinci gün bulutun içinden Musa’ya seslendi. Ve Efendi’nin görkeminin görünümü, dağın tepesinde, İsrailoğulları’nın gözleri önünde yakan bir ateş gibiydi. Ve Musa bulutun içine girdi ve dağa çıktı ve Musa, kırk gün kırk gece dağda kaldı.

“Ve Musa dağa çıktı” ve bulutun içinde kayboldu, o tamamen Bina’nın(40. Nitelik) niteliğine ulaştı anlamına gelmektedir. Kırk, Malhut’a göre Bina’nın seviyesidir. Mutlak, tam ihsan etme, bir kişinin yükselişinin ilk genel aşamasıdır.

Soru: Musa buluta neden girdi?

Cevap: Buluta girmek, Yaradan’ın gücünün bu safhaya girişini sembolize eder. Ve sonra, 40 yıl boyunca, Musa bu safhaya daha da yükselir ve halkın “İsrail Toprakları” na, bir sonraki koşula girişinden önce çalışmayı tamamlar. “Ve Musa kırk gün kırk gece dağda kaldı” çünkü gece olmadan gündüz, gündüz olmadan gece olmaz. Bir kişi önce geceye, tüm karşıt egoistik özelliklere dalmalı ve onları açığa vurmalı, ifşa etmeli ve ancak o zaman Işığın yardımıyla onları Bina’nın özelliklerine göre ıslah edebilir. Bu nedenle, “akşam vardı ve sabah vardı – bir gün” her şeyin gece başladığı anlamına gelir.

Musa yazıtları, Tora’yı ve buyrukları aldı; dağdan indi ve çalışmaya başladı. Bu, kişinin kendisini en üst seviyesine çıkardığı, bağı, hazzı (got hooked) edindiği, dünyada yeni doğmuş gibi göründüğü ve şimdi kendini yeni dünyaya yükseltmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu koşula gelebilmek için ona talimat verilir – kişinin buna ihtiyacı olana kadar bekleyen ıslah eden Işık.

“Then Moses Went Up To The Mountain”

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 205

Soru: Çağdaş bir kişiye başkalarını kendi refahı için kullanmadan yaşamasını nasıl tavsiye edersiniz? Bir kişiye ekmek, kıyafet vb. kim sağlar?

Kabala çalışması bir insanı ve ailesini doyurmayacak, kapitalizm yarın sabah kaybolmayacaktır ve grup onun ailesinin yaşamı için para kazanmayacaktır.

Bütün bu hayvansal ihtiyaçlar, grupta devam eden egoizmin çoğunu yaratmakta ve geliştirmektedir.

Cevap: Kabala, dünyamızı yöneten sistem olan, üst dünyayı hissetmek için nasıl yaşanacağını açıklar. Bu, grubun üyeleri arasındaki ilişkilerde, üst dünyanın koşullarını yerine getirdiği ölçüde grupta gerçekleşir.

Answers To Your Questions, Part 205

Twitter’da düşüncelerim – 12/14/17

Yaradılış düşüncesi: Alma arzusunun içindeki, Yaradan’a zıt varlıklar (egoistler) kendi ıslahlarını etkilemek & Yaradan gibi olmak zorundadırlar, sevme& ihsan etme arzusu. Bu iki aşamalı olarak yapılır: Egodan nötr koşula (Hanuka) , ve ihsan etme ve sevme eylemine (Purim)

Üst güç bizi birleştirir ve böylece içimizde yeni hisler ifşa olur. Tüm dünyayı bedenimin bir parçası olarak hissetmeye başlarım. Herkes benim bir parçam olur. Bu his ruh olarak adlandırılır. Ve onu dolduran şey Yaradan olarak adlandırılır. Ve orada Hanuka’nın rasyonel mucizesi yatar.

Hanuka Bayramının anlamı: Birlik içinde üst ışığı çekeriz. Ve oradan ışık bizim aracılığımızla egoya geçer ve onu tam zıttına, düşman olmaktan Yaradan’a yapışık olmaya dönüşerek yener (Purim).

Bu gerçek zaferdir!

Hanuka, yolda bir duraktır. Ancak manevi çalışmada durak yoktur. Durağın anlamı; Bina’nın niteliğini edinmek; ihsan etmek; GE ve AHP’deki işin derhal kaldığı yerden devam etmesi; ‘alırken ihsan etmek’, ruhun tam olarak ıslahına ulaşmak; GE + AHO = Purim Bayramı

Hanuka; egoya karşı mücadelede biz zaferdir; egoya rağmen ve üst birlik için. Eğer bizi ayıran egoistlik güçlerin üstünde yükselerek birleşirsek, üst ( manevi) dünyanın ebedi ve mükemmel olarak elde edinimine (ifşa ve anlayış) gireriz.

Bir mucize, gerçeğin algısındaki bir değişimdir. Bir gerçek vardır; ancak yeni nitelikler kazandığımda dünyayı farklı algılıyorum. Bir yeni doğan gibi, üst ışığın etkisi altında yeni bir algı seviyesine çıkıyorum. Bu üst dünyaya giriştir.

My Thoughts On Twitter, 12/14/17

Twitter’da düşüncelerim- 12/15/17

Düşünce; yaratılıştaki en büyük güçtür. Ancak bizler; olan her şeyi nasıl düşüncelerin belirlediğini görmüyoruz. Kabala çalışmak; dünyaya yayılan ve onu yöneten güçlerin ağını görmemizi sağlar. Ayrıca; bilinçli ya da bilinçsiz düşüncelerimizle dünyayı nasıl kontrol ettiğimizi ifşa eder.

Yaradan; ıslah olmuş sen, çünkü sen Yaradan’a zıt olarak yaratılıyorsun, koşulsuz sevgi ve ihsan etme niteliğine. Kendimizi tam zıttına ıslah etmek ve Yaradan’la form eşitliğine gelmek için kendimizi inceliyoruz. Kabala; manevi çalışmadır.

Hanuka; yolun ortasında bir duraktır, Ego’dan (Malhut) ihsan etme niteliğine (Bina) ve mükemmelliğe ilerleme (Keter). Hanuka’yı önceki egoistlik durumdan tam bir kopuş olarak ve tam manevi ıslah durumunda sağlam bir tutunacak yer olarak kutlarız.

Geleceği nasıl görebiliriz? Bütün koşullar var; sadece onları görmeyi öğrenmeliyiz! Gelecek; bizim ona karşı tutumumuza göre değişir. Kabalist; doğanın/ dünyanın değişemeyeceğini bilir, ama bir kişi talebi üzerinde değişiklik yapabilir. Koşullara nasıl katlanırsınız; katlanma- tadını çıkar!

Uyumsuzluk; daha mükemmel bir denge ve birlik geliştirmek için gereklidir. Uyumsuzluğun üstesinden gelme kuralı: kimse doğru değil; doğru karar uyumsuzluğun üzerinde yükselmekte yatıyor. Karşılıklı garanti; uyumsuzluğun ifşası üzerine sürekli yükselmek için bir fırsat sağlar.

Egoizm; özgecilikten niyetle ayrılır. Kendim için veya senin için bir şey yapmak isterim. Sana sarılabilirim ve bu benim için olabilir ya da seni dövebilirim ama bu senin için olabilir. Eylem değil; eylemin özünü belirleyen niyettir.

Yolumuz iki aşamadan oluşur: kendini düşünme (Lo Lişma; kendin için) ve diğerlerini düşünme (Lişma; diğerleri için). Bu ölçüde & sadece başkaları aracılığı ile ‘başkalarının sevgisinden Yaradan sevgisine’ kuralına göre Yaradan’ı memnun ederim. O halkının arasındadır.- Böylece o ifşa olur.

Manevi seviyelerde yükseldikçe; başlangıçtaki alma arzumuza ek olarak ihsan etme arzusu kazanırız ve aralarında denge kurabiliriz. Almak ve ihsan etmeye olan bu iki arzuyu doğru şekilde birleştirerek, onlardan ‘insan’ denilen üçüncü bir birleşeni oluştururuz.

Mutlu Hanukalar; ışığın bayramı! Kolay; zevkli ve sıcak olabilir mi? Haydi; kalplerimizi bir başkasına açalım ve ışığa, sevgi ve ihsan etme niteliğine daha da yakınlaşalım!

My Thoughts On Twitter, 12/15/17

Manevi Potansiyelinizi İfşa Edin

Soru: Bir kişi başka insanlar tarafından sevildiğini hissetmiyorsa, normal olarak yaşayabilir ve manevi olarak gelişebilir mi?

Cevap: Bir insan, onun manevi potansiyelini ifşa etmek için gelişmelidir. Hayatın boşa gitmesi üzücüdür. Bu nedenle, hiçbir şeye fazla dikkat etmesi gerekmez. Eğer ona, organizasyonumuz çerçevesinde çalışmak için, manevi niteliklerini geliştirmek için fırsat verildiyse, o zaman diğer her şey ona bağlıdır.

Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Bu konuda, o kimseye bağımlı değildir. Eğer etrafında kimse yoksa bilgisayarının önünde yalnız da kalabilir. Bu arzu edilir, tabii ki dostları, bir grubu vardır, ancak istenmezse o zaman egoizmini ıslah etmesi için sanal bağlantı yeterlidir. Islah etmek, karşıt nitelikle, egosuna eşit güçle karşı koymak anlamına gelir ve Yaradan’a ulaşmak için aralarındaki zıtlığa dayanır.

O, tüm evreni dolduran sevgiyi ifşa edecektir. Ne de olsa, Kabala’ ya derinlemesine bağlanmaya başlayan bir kişi bazen, bütün dünyayı dolduran sevgi, ona ifşa olduğunda böyle bir koşul alır. Ama sonra bu koşul ortadan kaybolur ve bir süre sonra bu koşula tek başına kavuşması gerekir.

Reveal Your Spiritual Potential

Twitter’da düşüncelerim / 12.11.17

Hanuka’nın anlamını anlamanıza yardımcı bazı ipuçları:

 

Çaba: Artık daha fazla yapamıyorum dediğim nokta tam olarak çabanın başladığı noktadır. Her an ‘Şimdi değilse; ne zaman?’ ilkesini hayata geçirmeliyim. Özgür seçim her an yerine getirilir. Eğer bir anı kaçırırsan; özgür seçimini hayata geçirmedin demektir.

Sevgi sen benim içimde olduğunda ve ben de bir annenin içindeki embriyo gibi senin içinde olduğumdadır. Kendini çocuğunda hisseden bir anne gibi- Yaradan’ın arzuları onun için her şeyi belirler!

Ego’nun büyümesi ile birlikte; Kabala, kişiye iki güç : iyi ve kötü eğilim arasında var olmasına izin vererek kişinin kalpteki noktasını geliştirir. Ardından; aralarında kişi kötü eğilimi iyinin faydası için kullanmakta özgürdür ve bu şekilde iletilmektedir.

Bugun; İbrahim’in metodunu uygulamaya koyduğumuzu söyleyebiliriz. O, Kabala denilen, insanların bir araya getirilmesinin methodunun kaynağıdır.

Yaradan dünyadan ne derece sorumludur? Olan her şeyden mi? Eğer aramızdaki tüm bu kopukluğa o sebep oluyorsa, bundan nasıl sorumlu olur? O her şeyden sorumludur; tamamen ve kesinlikle. Arkamızda duruyor; istediğimiz her şey yapmaya hazır.

Yaradan’a seslenmek ruhun Kab’ıdır. (dua; Hisaron; Kli) Her zaman gelişmelidir- o benim ıslahımdır. Talebe cevap değil; talebin (özlem) kendisidir- Manevi çalışma & Ruhun doldurulması vardır. Bununla Yaradan’a olan tutumumu gösteririm.

Kabala bizim için hayatın GPS’ini ifşa eder: gidilecek yeri & nasıl yoldan sapmadan hepsinin en iyisini elde etmenin en hızlı ve en kısa yolunu almayı- hayattaki gerçek amaca doğru, nerede olduğunu göstermek için GPS.

Manevi dünyayı ifşa etmek kendini içinde hissetmektir. Manevi dünya, arzularımızın iç içe geçtiği; egomuz tarafından bizden gizlenen bir ağdır. Aramızdaki bu bağlantı sistemi gibi olmak için can atarak; onun üzerimizdeki etkisini uyarıyoruz; ta ki onun aramızda ifşasına kadar.

Işığı çekmek, her zaman düşünmek demektir ki bu tam olarak da eksik olduğumuz şeydir.- aramızdaki gitgide artan bağ, herkes arasındaki bu yapışma kalıcı olana kadar, i.e Yaradan’ın ışığı ile dolu 10 Sefirot olarak açıkça gösterilir.

Ego gereklidir; o bize bir başkasından ne kadar uzak olduğumuzu; Yaradan’dan ne kadar farklı olduğumuzu göstermek için yaratılmıştır, birlikte yaklaşabilelim diye ve bu sayede Yaradan’la, onun tam ifşasında.

İsrail’in ve dünyanın hayırlı geleceğini ne belirleyecek?

Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmek yerine; Trump, dünya uluslarının birleşmesine vesile olabilecek Yahudilerin birleştirici metodunu gerçekleştirmek için laik Yahudileri (Israil ve USA) yönlendirebilirdi. Onun bu ilanı daha ziyade nefreti şiddetlendiriyor ve barışı erteliyor.

Trump dünyayı düzeltmeyecektir. Yahudiler birleşik bir halk olmalı böylece uluslara birlik örneği göstermelidir. Bu onların tarihi & manevi misyonu & ve bunu reddeden tüm dünyanın acılarına sebep olur.

My Thoughts On Twitter, 12/11/17

Twitterda Düşüncelerim, 12/16/17

Üst dünyaya giriş: Eğer düşüş& yükseliş hislerini depresyona ya da hazza düşmeden deneyimleyebilirsem, kendimi iptal ederek zıt koşulları kontrol edebilirsem, kendimi Yaradan’a verebilirsem; bu koşulların gelişimin için gerekli olduğunu görebilirsem, işte o beni manevi bir embriyo yapar.

Düzinelerce ülke; Trol Fabrikalarını yaratmıştır- bununla görevlendirilen internet kullanıcı gruplarını organize etmiştir, kamuoyunun düşüncelerini manipüle ettiği için ödüllendirmiştir. Çevrimiçi manipülasyon stratejisi seçimleri; reklamları etkiliyor. Gelecekte insanları zombiler haline getirebilir.

Bunun aksine her şeyi elde ediyoruz. Halen üst dünya ile karşı karşıya değiliz, bu yüzden onu algılamıyoruz. İşte bu yüzden düşüşlere ihtiyacımız var. Üst dünyaların gizliliklerinin ifşaları ve yükselişler- bu ifşadır. Ve böylece üst dünyanın tam ifşasıyla devam eder.

İhsan etmede; yarın ya da hatta bir sonraki anın varlığı sonra erer. Bir tek ihsan etmek umrunda olur. Yarın görüş alanınızdan; düşüncenizden ve hesabınızdan yok olur. Derinlemesine ihsan etme eylemini araştırırsınız & başka herkesin içinde erirsiniz. Sizden geriye hiç bir şey kalmaz.

Facebook’un eski yöneticisi, toplumun sosyal yapısını parçalayan ve yanlış bilgilendirmeyi teşvik eden bir araç yarattıklarını söylüyor. Sosyal medya; akıl üzerine yük olur & her şeyi kendi çıkarları için sömürerek, kendi avantajına çevirir. Ego, her şeyi insanın aleyhine çevirir.

Eğer egonun üzerinde yükselirsen; alma arzusu, Zaman- Hareket- Uzay algısı kaybolur, çünkü onlar egonun nitelikleridir ve eğer kişi kendine bakmayı bırakırsa; bu dünyanın doğasının üzerine var olur. Oradan kişi grup aracılığıyla bir embriyo içinde Yaradan ile birleşebilir.

Sahte endüstri internetin değerini düşürüyor. Yakında kimse Facebook gönderilerini; Youtube videolarını ya da Amazon incelemelerini ciddiye almayacak. Trump’ın Kuzey Kore’ye saldırmaya hazır olduğu yönündeki sahte demeçleri dünyayı kaosa sürükleyebilir. Dijital bilgiye bir film gibi davranmalıyız.

Dağılma döneminde; geçmişin anlamı aydınlatılıyor çünkü geleceğin kayıtsızlığı hala orada değil, ancak geçmişin muhakemesi çoktan çökmüş ve yalanlar gerçekten keskin bir şekilde farklılaşıyor.

My Thoughts On Twitter, 12/16/17

Twitter’da düşüncelerim, 12/9/17

Kabala’ya göre günümüzde insanlık, doğanın entegre sistemi içinde varlığımızı ve bu sistemi aramızdaki insani bağlantıların nitelikleri aracılığıyla en çok nasıl etkilediğimizi tanımak zorunda olduğumuz bir aşamaya gelişiyor.

Why Nature Will Always Win

 

My Thoughts On Twitter, 12/9/17

Twitter’da düşüncelerim, 12/9/17

Kabala’ya göre günümüzde insanlık, doğanın entegre sistemi içinde varlığımızı ve bu sistemi aramızdaki insani bağlantıların nitelikleri aracılığıyla en çok nasıl etkilediğimizi tanımak zorunda olduğumuz bir aşamaya gelişiyor.

Why Nature Will Always Win

 

 

 

 

 

 

My Thoughts On Twitter, 12/9/17

Toplam 195 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...304050...Son »