İnsan Neden Akla İhtiyaç Duyar?

Beni Yaradan’dan ayıran her şeye kötülük denir. Ancak, bunun kötülük olduğuna, akılda veya kalpte, nasıl karar veririm?

Eğer onu iptal etmemiz, mantık ötesi inançla çalışmamız gerekiyorsa, Yaradan neden kişiyeherhangi bir hayvanın aklının üstünde olan aklı verdi?

Yaradan, insan için aklı, kesinlikle hayvansal aklımıza karşı çalışmamız için yaratmıştır. Aksi halde acı ve tatlının nerede olduğunu anlayamazdık. Aklımızı, üst akıl ile değiştiririz. Bir şeyden başlamamız gerektiğinden, Yaradan bize hayvansal aklı verir.

Bu Yaradan’ın alma arzusunu nasıl yarattığına emsaldir, onun için bizler ilkönce almayı tatlı ve ihsan etmeyi acı olarak hissederiz. Kişi, Yaradan’ın başlangıçta yaratılanları neden O’na zıt olarak yarattığını sorabilir. Ancak bu, zaten şu soruyla ilgilidir: O, neden yaratılışı kırdı? Ve cevap: Işığın avantajı karanlıktan elde edilirdir.

Why Does A Person Need The Mind?

Klipa Ve Kutsallık Arasındaki Fark

Klipa ve kutsallık arasındaki fark eylemde değil, niyettedir. Kutsallık, Yaradan’ın da dahil olduğu diğerlerinin yararına olan her şeydir ve kişinin kendi iyiliği için olan her şey Klipa’dır.

Eylemlerde, Klipa ile kutsallık arasında hiçbir fark olmadığı, ancak sadece niyetlerde olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer buna dikkat edersek, Klipa’dan kutsallığa doğru hızlı bir şekilde hareket etmenin ve bunun tersine, kutsallıktan Klipa’ya düşmenin kolay olduğunu göreceğiz.

Bu nedenle, kişinin yalnızca niyetine dikkat etmesi gerekir ve kişi kendi eylemlerini hızlı bir şekilde düzeltebilir. Yaradan’ın bizi içine soktuğu içsel koşulların önemi yoktur. Bizler sadece niyeti kontrol etmeliyiz ve gerekirse grup içinde, ıslahların yardımıyla onu derhal değiştirmeliyiz. Bu en güvenilir testtir.

Bir insanın bu resmi oluşturması uzun yıllar alır, ancak oluştuğu zaman, kişi ıslahları nispeten hızlı ve kolay bir şekilde yapar.

Difference Between Klipa And Holiness

Kabalistik Birlikler

Rabaş, Sosyal Yazılar ‘‘Dostunu Kendin Gibi Sev İle İlgili Olarak”: Ve realitede görüyoruz ki laikler arasında da dost sevgisi vardır. Onlar da dost sevgisini edinmek için çeşitli çemberlerde bir araya gelirler. Öyleyse dindar ve laik arasındaki fark nedir? Ayet der ki (Psalms 1), ‘‘… ne de aşağılayanın koltuğuna oturdu.’’

Dünyada çeşitli ilgi alanı ve konulara göre oluşturulmuş erkek, kadın, karma grup, çocuk vb. sayısız birlik vardır. Ancak bunların hepsi bir şekilde kendini tamamlamak ve yaşamlarını süslemek/dekore etmek için vardır.

Kabalist birlikler, kendilerinin dışına çıkarak, kendi kendilerinin üzerine yükselmek amacıyla bir araya gelirler. Kabalistler, onları, orijinal egoist doğalarının üzerinde yükselten özel bir doğa kuvveti çekecek şekilde birleşmeye çalışırlar. Bunu yaparken, aralarında “Arvut” (“Karşılıklı Garanti”) olarak adlandırılan tamamen yeni ilişkiler ortaya çıkar.

Amaçları, dünyamızın ötesinde, doğamızın ötesinde çalışmaktır. Bu insanlar, insanlık içindeki diğer tüm topluluklardan farklı olarak birliklerinde çok sıra dışıdırlar.

Kabbalistic Associations

Başkalarının Yararı İçin Eylemde Bulunmak

Manevi çalışmanın en önemli unsuru, tek bir doğrultuda hareket eden tüm düşüncelerimize, eylemlerimize, arzularımıza ve sözcüklerimize filtreler ve kısıtlamalar koymaktır: Kafadaki düşüncelerin, kalpteki arzuların, ağızdaki kelimelerin ve ellerin eylemlerinin yalnızca başkalarının yararı için çalışmasını sağlayın.

Ancak bu hastaneden hastaneye koşmak, muhtaçlara yardımcı olmak ya da yaşlı bayanların karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek vb. anlamına gelmez. Böyle bir şey değildir! Bunun bize herhangi bir sonuç vermediğini görmekteyiz.

Geriye sadece tek şey kalıyor: tek bir ulus haline gelerek, Üst ışığı tüm dünyaya aktarmak, Tora’da yazıldığı gibi, “Ve sen bana bir Cohen ulusu olursun.’’ Eğer bunu üstlenip ‘‘Cohenler’in bu dünyada hiçbir ayrıcalığı yoktur.’’ sözündeki gibi kendi yararımız için almaktan çıkıp, ona ve dünyaya ihsan etmek için tüm dünya ile Yaradan arasında aracılar olursak, o zaman bütün dünyaya uyum, denge getireceğiz ve görevimizi tamamlayacağız.

Bu, her zaman doğru bir şekilde ölçmek ve tartmak, adil hükümler vermek ve kendilerini kontrol etmek zorunda olan Shoftim’in (Yargıçlar) bölümünün özüdür.

Acting For The Benefit Of Others

Negatif Güçlerin Sistemi, Dünyayı Nasıl Etkiler?

Soru: Negatif güçlerin sistemi, dünyamızı nasıl etkiler?

Cevap: Dünyamızda, negatif ya da pozitif güçler sistemi yoktur. Her iki sistem sadece kaderinde manevi yükselme olan kişiyi etkiler.

Bu sıradan adamı etkilemez. O, normal maddi yaşamını yaşar ve her iki taraftan da doğru etkiyi almaya ve gelişmeye başlayacağı zamana doğru yavaş yavaş ilerler.

How Does The System Of Negative Forces Affect The World?

Kabala’nın Çocukların Evlat Edinilmesi Konusundaki Düşüncesi/Tavrı Nedir?

Soru: Kabala’nın çocukların evlat edinilmesi konusundaki düşüncesi/tavrı nedir?

Cevap: Eğer çocuğun yararı için yapılırsa, o zaman olumludur. Kişi çocuk sahibi olmaktan hoşlanacağını ve bu yüzden onları evlat edinmeyi düşünmemelidir; daha doğrusu, bir çocuğa ne vermek istediğini düşünmelidir. Ondan sonra bir çocuğu evlat edinebilir.

Genellikle evlat edinilmiş çocukları, biyolojik çocuklarımızdan daha çok severiz, çünkü onlara daha fazla çaba harcarız, kendimize onlara karşı doğru tutumumuzu sürekli olarak kanıtlarız.

What Is Kabbalah’s Attitude To The Adoption Of Children?

Her Şey Dua Yoluyla Elde Edilir

Soru: Diğer insanlarla bağ kurma arzusunun dışında maneviyatta hangi arzular vardır?

Cevap: Yoktur. Bizler, Adem’in kırık kabından geliyoruz ve bu nedenle sadece birbirimizle birleşmek zorundayız. Filozofça konuşmaya gerek yok. Ben nasıl, kiminle, hangi niteliklerle vb. bağ kurmam gerektiğini bilmiyorum. Ben kendimi sadece Üst Işığın etkisine bırakmak zorundayım.

Üst Işıktan daha zeki olamam ama sadece onun etkisine neden olabilirim, böylece o beni ıslah eder/düzeltir. Islah etmem gereken noktanın üstünde olamam ve bu yüzden sadece isterim. Her şey sadece dua yoluyla elde edilir.

Everything Is Achieved By Prayer

Her Şey Hedefe Bağlıdır

Soru: “O’ndan başkası yok” popüler bir dini mantradır. Fakat kalpteki noktası olmayan dindar bir kişinin çabaları ile bir Kabalistin her eylemde üst gücü ifşa etme, onu sevme ve ona bağlı olma çabaları arasındaki fark nedir?

Cevap: Her şey, hangi hedefin peşinde olduğunuza bağlıdır: ya kendi hazzınız ya da yaratılan varlıklar aracılığıyla Yaradan için ihsan etme ve sevgi.

Soru şu ki, Kabala’yı çalışmaktan ve anlamaktan ne istiyorsunuz, çünkü “kendiniz için almak” burada işe yaramayacaktır. Eğer hedefiniz buysa, o zaman çeşitli ruhsal teknikleri, meditasyonları uygulayın ve daha iyi hissetmeyi öğrenin. Kabala’da hiçbiri yoktur.

Kabala’yı çalışırken, kendinize doğru bir şekilde nasıl rehberlik edeceğinizi, saran Işık’ı nasıl çekeceğinizi öğrenene kadar çok fazla çaba harcamanız, terlemeniz, hatta acı çekmeniz gerekir.

It All Depends On The Goal

İyi Arzular

Soru: Her şey bir arzuyla kendini gösterir. Hastalar iyileşmek ister ama iyileşemezler. Fakirler zengin olmak ister ama başarısızdırlar. “Arzu etmek” ne anlama gelmektedir?

Cevap: Bu, şimdi bir eksiklik olarak hissettiklerimin, tamamlanmasını hissetmek istediğim anlamına gelir.

Soru: Hangi arzular gerçekleşir?

Cevap: Tüm iyi arzular gerçekleşir. Bunlar, kimseye zarar vermeyen ve başkalarını da olumlu yönde memnun etmek için kullanılabilen arzuları içerir.

Arzuların geri kalanı, sadece iyi arzuların ne demek olduğunu anlamamızı bize öğretmek için gereklidir.

Good Desires

Yaradan’ın Programını Etkilemek

Soru: Varsayalım ki bir yerlerde deprem var ve başka bir yerde savaş var. Bunu kim belirlemekte? Bu nasıl olmaktadır?

Cevap: Bütün dünyaya nüfuz eden tek bir güç vardır. Her şeyi o yapar. Bizim tüm hareketlerimiz de dahil her şeye tepki verir. Bu güç, Şehina (Kutsallık) olarak adlandırılır, sürekli olarak bize en uygun şekilde tam uyumluluğa nasıl yöneleceğimiz konusunda eylemlerimize ve tepkilerimize dayanan net bir hesaplama yapar.

Soru: Kabalistin Yaradan ile olan ortaklığı neyle ilgilidir? Bu eylemleri bir şekilde değiştirebilir mi?

Cevap: Bir Kabalist, eylemleriyle, Yaratan’ın programını kesinlikle bilinçli olarak etkiler, sürekli onu geliştirir. O (Kabalist), tüm dünyayı peşinden çeker. O zaman Yaradan yönetimini, tatmin edici olmayandan iyiye doğru değiştirir.

Affecting The Program of the Creator