En Yüksek Huzur

Soru: Biz egoizmden bağımsız fakat Yaradan’a bağlı olmalıyız. Seçme özgürlüğü O’nunla bağlantı kurmak ve bilinçli olarak O’nun kontrolünü gözlemlemek midir?

Cevap: Doğru! Eğer Yaradan’ın beni nasıl kontrol ettiğini hissedersem, o zaman aynı zamanda büyük bir manevi haz duyarım. Yaradan’ın içinizde olduğunu ve sizi kontrol ettiğini hissetmekten daha hoş bir şey yoktur.

Bu en yüksek huzurun koşuludur, çünkü Yaradan hem duyularda hem de akılda hissedilir. Ve sonra bu koşulun hakikati size ifşa olur, onun sonsuzluğu, mükemmelliği ki o kapalı bir sistemdir; üst uyumu anlarsınız.

The Highest Peace

Yaradan İçin Özlem

Soru: Maneviyatı ve Yaradan’ı hissetme özlemim zamanla daha güçlü ya da zayıf hale gelir mi?

Cevap: Yaradan için özlem büyür. Kişi maneviyata ulaşana kadar, kişinin onun için arzusu, karışıklık ve yanlış anlamada sürekli olarak artar.

Soru: Büyüyen özlemi sevinç ile kabul mü ediyorum?

Cevap: Burada dikkat etmeyeceğiniz farklı nüanslar var ve onlara dikkat etmeyi bırakacaksınız.

Doğal olarak, grupta her türlü koşullar vardır: üzgün olanlar, eğlenceli olanlar, can sıkıcı olanlar, vb. Fakat dostlar, gergin bir içsel koşulda iseler, o zaman bunların hepsinden geçmeleri gerektiğini ve hala onlardan çok daha fazlasının olduğunu anlamak zorundadırlar.

Longing For The Creator

Gimatria – Üst Dünyayı Tanımlamak İçin Dil

Soru: Dünyamızın mantığı maneviyatta mı muhafaza edilir? Örneğin; iki artı iki de dörde eşit midir?

Cevap: Maneviyatta, dünyamızın mantığı muhafaza edilmez. Orada aritmetik yoktur, ancak kişinin üzerinde çalıştığına bağlı olarak, başka birçok farklı hesaplama vardır. Farklı seviyelerde farklı matematiklerimiz olacak.

Soru: Manevi aritmetik, sözcüklerin Gimatria’sı mıdır? Bu arzu ile ilgili midir?

Cevap: Tabii ki, çünkü her harf kendi içinde, her biri belirli bir temel biçim veya başka bir şey yaratan, ihsan etme ve alma güçlerinin çeşitli oranlarının kombinasyonunu temsil eder. Bu nedenle İbranice alfabesinin 22 harfi temeldir.

İlk dokuz harf Bina’nın dokuz Sefirot’una, ikinci dokuz harf Zer Anpin’in dokuz Sefirot’una ve son dört harf ise Malhut’un dört Sefirot’una karşılık gelir. Ayrıca Parsa’dan oluşan beş ek harf daha vardır.

Soru: Harflerin her bir öğesi: nokta, yatay çizgi, dikey çizgi – bunların hepsi güçler midir?

Cevap: Evet. İhsan etme ve alma güçlerinin belirli bir kombinasyonu, harfleri temsil eder. Başka bir kombinasyon yoktur.

Yaradan alma arzusunu yarattı (siyah nokta). Arzunun gelişim süreci boyunca, O sürekli olarak onun üzerinde etkide bulundu ve O’nun etkisinin tüm olası kombinasyonlarını topladı. Bu yüzden siyah nokta beyaz Işık’ın arka planına yansıdığı zaman, Üst Işık ve kendisi arasındaki ilişkiyi, arzularını tasvir eder. Bu 22 modeli oluşturur.

Gimatria yasaları her yerde aynıdır, on Sefirot değişmez. Ancak bu, dünyamızın matematiğine yansımamıştır. Gimatria, üst dünyayı ve onun işleyişini tanımlayan dillerden biridir. Bu Kabala’nın dilidir.

Gematria—The Language For Describing The Upper World

Manevi Hayat Ne Zaman Başlar?

Soru: Bir kişinin manevi hayatı hangi noktada başlar?

Cevap: Her şeyin içinde “O’ndan başkası yok” diye görmeye çalışmaya başladığı andan itibaren, ki sadece Yaradan, onun niteliklerini, hislerini, düşüncelerini ve içinde yaşadığı her şeyi belirler. Sonuçta, kendi değil, her şeyi yaratan Yaradan’dır.

Soru: Bundan dolayı, etrafındaki her şeyi sevmeye mi başlar?

Cevap: Bu şekilde, en azından sevgiye yakınlaşmaya başlar.

When Does Spiritual Life Begin?

Dostları Uyandırma Ve Ruhumu Uyandırma

Sadece dostları uyandırarak, ruhumu uyandırır mıyım?

Islahın gerçekleştirilmesi bireyden dışa doğru hareket eder. Kendi içimizde ıslah edilecek hiçbir şeyimiz yoktur.

Her zaman dostlarla bir grupta olmalı ve sürekli olarak onları yaratılışın amacına nasıl yakınlaştıracağımı düşünmeliyim. Benim ıslahım bunun içinde yer alır. Onlara hiçbir kötülük dilememem niyetiyle başlarım. Eğer kendimi kısıtlar, egoizmimi durdurur ve onu kullanmazsam, o zaman bu zaten ıslah sürecine bir giriştir, çünkü başkaları için kötülük istemem.

Bu noktadan sonra, her insana, öncekinden farklı bir perspektiften bakarım. Yüzleri veya bedenleri görmem. Onlara göre bir kısıtlama içinde hareket edersem ve onlarda olumsuz bir şey görmediğimi tespit edersem, o zaman manevi dünyayı görmeye başlarım, sanki eşiğe basıp, maneviyata girer gibi. Bu andan itibaren, dünyaya, egoizmime geri bakmadan bakarım ve sadece tüm cansız, bitkisel ve hayvansal doğayı Yaradan ile yapışma haline nasıl getirebileceğime bakarım. Ben yalnızca bunun için yaratılmıştım ve bir uyanış aldım. Amacım, kendimi manevi seviyelerde yükseltmek değil, sadece dostları Yaradan’a getirmektir.

Awaken The Friends And Awaken My Soul

Yaratan Sizi Yalnız Bırakmayacak

Soru: Eğer insanın hayatında her şey önceden belirlenmişse, o zaman belki de en iyi çözüm, kendimi kandırmak mıdır?

Cevap: Tabii ki, kesinlikle pasif kalabilirsin ancak yalnız bırakılmayacaksın ve her türlü arzu senin içinde uyandırılacak.

Sen bir varlıksın, yaratılmış bir varlık ve bu yaşam döngüsünde (enkarnasyon) ya da bir sonrakinde, içinde Yaradan’ın eylemleriyle tam birliğe gelmelisin.

Soru: Yani bu düşünce gelip gitmeli ve gelip gitmeli. Kalıcı olamaz mı?

Cevap: O sürekli gelişiyor.

The Creator Will Not Leave You Alone

Kabala İpuçları – 12/31/17, Bölüm 2

Soru: Mutluluk nedir?

Cevap: Mutluluk, başkalarını tamamlayabileceğim ve başkaları vasıtasıyla Yaradan’ı tamamlayabileceğim bir koşuldur.

Soru: Maddi dünya sürekli beni içine çekiyor. Yaradan neden onu yarattı?

Cevap: Yaradan, sizi içine çeksin diye özellikle onu yarattı, böylece ona karşı çıkacak ve Üst dünya seni içine çekecek gibi davranmaya çalışacaksın.

Soru: Bu dünyada insan çeşitliliğinin rolü nedir?

Cevap: Bizler, ruhun, Adem’in, tek genel bir sisteminin parçalarıyız ve bu yüzden bizler farklıyız. Bu koşuldan, ortak bir genel sisteme tekrar bağlanmalıyız.

Soru: Doğru zamanda doğru yerde olabileyim diye daha yüksek güçleri ikna etmek mümkün mü?

Cevap: Bu, birçok parametreye göre, özellikle de ruhuna, önceki koşullarda ne kadar geliştiğine ve Adem denilen genel ruhun, genel ıslahına onun ne kadar katılımının gerektiğine göre belirlenen, kişinin kaderine bağlıdır.

Soru: Bütün yüksek güçler, bizi eşit olarak mı destekler? Herkesle bağ kurmak mümkün mü?

Cevap: Tek yüksek güç vardır, Yaradan ve bu kuvvetlerin geri kalanı O’ndan türetilmiştir; bu nedenle, sadece O’nu hesaba katmak gerekir. Bütün geri kalan güçler, Malachim (melekler) olarak adlandırılır. Seçme özgürlükleri yoktur.

Blitz Of Kabbalah Tips – 12/31/17, Part 2

Kabala İpuçları – 12/31/17, Bölüm 1

Soru: Ruhun hacmi var mıdır?

Cevap: Ruhun hacmi, onun egoizmin üzerinde ihsan etme derecesiyle ölçülür. Bir insanın egoizmi çok büyükse ve onu aşabilme ve onun yardımıyla ihsan etme yeteneği/gücü varsa, büyük bir ruh olarak değerlenir.

Soru: Eğer düzenli olarak Kabala bilgeliğini çalışıyorsak, manevi düzeylere yükselmek için ne kadar zaman gerekir? Bir ortalama var mı, yoksa hepsi bireysel mi?

Cevap: Böyle bir ölçü yok. Bu, sadece çabalarınıza bağlı olan bireysel bir yükseliştir.

Soru: Neden bir yandan Yaradan’ın var olduğunu ve bir şey hissetmeme rağmen O’nun kendini benden gizlediğini biliyorum ve diğer yandan doğrudan bana ne olduğunu hissediyorum ve bunu Yaradan’a bağlamıyorum?

Cevap: Yaradan sizden gizlenmez, daha ziyade O’nu gizleyen sizsiniz. Size olan her şey Yaradan tarafından yapılır.

Soru: “Öz/Ben” nereden geliyor? Onun yaratılışının nedeni nedir?

Cevap: “Benlik” sadece egoist bir arzudur, Or Yaşar’ın (Doğrudan Işık) dört safhasıyla ortaya çıkan bir benlik hissidir.

Soru: Kendi başına gelişmek ve ilerlemek mümkün müdür?

Cevap: Hayır. Eğer yalnız iseniz, Yaradan ile hiçbir bağlantınız yoktur.

Soru: Eğer dünya sadece benim içimde var ise, Kabala bilgeliği de dahil olmak üzere bütün bilimler sadece benim içimde mi varlar?

Cevap: Doğru.

Soru: Yaradan’ın bizim çektiğimizden çok daha fazla acı çektiğini okudum, çünkü acı çekmemiz için bizi zorlamak zorunda kalıyor. Bunu nasıl anlamalıyım?

Cevap: Gerçekten de çektiğimiz acılar, Yaradan’da bizden daha fazla hissedilir, çünkü O, doğanın bütünüdür, biz O’nun sadece küçük bir parçasıyız.

Blitz Of Kabbalah Tips – 12/31/17, Part 1

Neden Bu Kadar Çok Bilgiye İhtiyacım Var?

Soru: Manevi bir bağı daha kolay tasvir etmek için Kabala’nın teorik bölümünü çalışıyorum. Bu materyali kendim için çalışıyorsam, neden bu kadar çok bilgiye ihtiyacım var?

Cevap: Kendi yapınızı ve dünyanın yapısını anlayabilmeniz için tam olarak buna ihtiyacınız var.

Sizler, ebedi bilimi çalışıyorsunuz! Bu dünyada ve sonraki dünyada, bu hayatta ve “başka-dünyevi” hayatta ona ihtiyacınız olacak.

Bunu çalışın! Sonsuza kadar sizlerle kalacak olan budur.

Why Do I Need So Much Knowledge?

Rekabet ve Nefret

Facebook’tan Soru: İnsanlık tarihi, genellikle nefrete dönüşen rekabete dayanır. Bu genetiktir. Gerçekten hepsini değiştirmeyi umuyor musun?

Cevap: Hayır. Rekabet gereklidir. İlerleme için çok iyi bir araçtır.

Soru: Ve nefret?

Cevap: Nefret, ne için olduğuna bağlıdır. Eğer benim gelişmeme/ilerlememe yardım ediyorsa neden rakibimden nefret edeyim?

Her şey hedefe bağlıdır. Eğer amaç rakibimi ezmek değil sadece hedefe ulaşmaksa yani, üçüncü tarafa ve ben sadece rakibimi ilerlemek için kullanıyorsam o zaman o, bir yardımcı, bir ortak olur. Her şey rekabeti nasıl kullandığımıza bağlıdır.

Dünyadaki hiçbir şey gereksiz yere yaratılmamıştır. İçimizdeki tüm nitelikler gereklidir ve sadece doğru hedefe doğru şekilde ulaşmak içindir.

Amerikalılar amaçlarına göre şirketlerinde rekabeti getiriyor, çünkü çeşitli düşünceleri kolaylaştırıyor, insanları meşgul ediyor, uyuyamıyor, araştırma yapıyor vb. Eğer her şey yolunda olsaydı, o zaman “sosyalizmin çürüyüşü” olurdu.

Competition And Hatred