Özgürlük Nedir?

Soru: Özgürlük nedir? Bu, bir insanın dünyada nerede olduğuna bağlı mıdır?

Cevap: Özgürlük, bir insanın dünyada yaşadığı çağa veya yere bağlı değildir. Yaşadığı çevre kişiye yukarıdan, dışarıdan verilir.

Kişi, çevreyi, hangi toplumda doğacağını, ne tür bir eğitim alacağını ya da hangi değerlere uygun olarak yaşayacağını seçmez.

Özgürlük, tek ve sadece bir duruma göre değerlendirilebilir: egoistik doğamdan özgürleşmek. Başka hiçbir şeyden özgür olamam.

Egoistik doğamdan özgürleşmek demek, doğamın beni içerisine ittiği egoizmimin yasalarına göre değil; yalnızca topluma uygun olarak ve yalnızca insanlığın yararı için yaşamam demektir. Başka bir deyişle, özgürlük, tüm insanlığın iyiliği için egoist doğamın üzerine yükseldiğim anlamına gelir.

Özgür hayatımı egoist doğamın üzerinde edinirim. Yaşamın egoist seviyesinden özgecil olana yükselerek, ben yaşarım ve sonsuz doğanın akışını da hissederim. Ayrıca Ben de mükemmel, sonsuz ve özgür hissederim.

Elbette, bu yasaların uygulanması, ikamet ettiğimiz yere, uyruğa veya cinsiyete bağlı değildir. Bu, kişinin kendisine ve orijinal doğasıyla yüzleşmesine bağlıdır.

What Is Freedom?

Kendinizi Bir Günahkâr Olarak Hissetmenin Ödülü

Soru: İyi bir iş yaptığımızın ve ıslah eden ışığı çektiğimizin bir işareti var mı?

Cevap: Eğer iyi bir iş yaparsak, daha sonra kendimizi bir “çukurda” buluruz. Bu hem iyi bir çalışmanın hem de ödülün sonucudur. Yaradan’a yaklaşmak için, ıslah olmamış büyük arzuya sahip olmalıyız. Bize sadece onun üstesinden gelebildiğimiz ölçüde bir tane verilir.

Madalya yerine, ödül, bize verilen daha fazla karanlık, rahatsız edici durum ve ümitsizliğin içine düştüğümüz egoist arzulardır.

Güçsüz hissederek, bu çukurdan çıkmak isteriz. Kendimiz için değil, sevgi ve ihsan etmek uğruna. Başkalarının iyiliği için çıkmaya çalıştığımızda, bu çukuru bir dağa dönüştürürüz.

Soru: Öyleyse, ödül kişinin bir günahkâr gibi hissetmesi mi?

Cevap: Evet. Bu farklı bir sistemdir, farklı bir Tora’dır. Burada, içsel çalışma en önemli şeydir.

Soru: Çukurun en dip noktası kişinin yerinden hareket edemeyeceği hissiyatı mıdır?

Cevap: Evet, Yusuf’un Mısır’da atıldığı hapishane çukuruna benzemektedir.

Soru: Eğer kendi başına çıkamayacak olsaydı nasıl serbest kalabilirdi?

Cevap: Onun yanında bulunan fırıncıyı Firavun’a yararlı olabileceğine dair ikna etti. Fırıncı, Firavun’a geleceği bilen bir kişiden bahsetti. Bu Yusuf’un çukurdan nasıl çıktığıdır. Burada çok karmaşık bir sistemden bahsediyoruz.

Ego ile doğrudan savaşamazsınız, çünkü bu bizim doğamızdır. Egomuzu her şeyin kendi yararına olduğuna ilişkin sürekli olarak ikna etmeliyiz.

Firavun, Yusuf’a duyulan ihtiyacı hissetmeli ve ancak o zaman, egoizmimizi kullanamadığımız için ondan kurtulacağız.

The Reward Of Perceiving Yourself As A Sinner

Neden Üst Dünyaya Girmek Zorundayız?

Soru: Neden üst dünyaya girmek zorundayız ve neden oraya sakince ve sessizce giremeyiz?

Cevap: Çünkü üst dünya farklı bir koordinat sistemine göre çalışır. Orada dünyamızda olduğu gibi zaman (geçmiş, şimdi ve gelecek), mekan ve hareket yoktur. Üst dünyada, kavrayabileceğimiz ve çalışabileceğimiz hiçbir şey yoktur.

Tamamen farklı bir algısal ve başka koordinatların sistemidir. Bu başka bir sisteme ilerleyiştir ve bu nedenle bizim yasalarımız orada geçerli değildir.

Why Do We Have To Break Through Into The Upper World?

Nihai Amacı Engellemeyin

Soru: Grubun nihai amacı, Yaradan ile yapışmaya ulaşmaktır. Bir araya gelmek ve çeşitli konular hakkında konuşmaktan haz almaları engelleyici olabilir mi?

Cevap: Bütün bu şeyler hali hazırda olabilir, ancak hiçbir şekilde nihai amacı engellememelidir, yoksa bu “aptalların toplanması” olarak adlandırılacaktır.

Önemi çok az değiştirseler bile, asıl amaç, ana hedefi ortaya koyma yolunda ilerlemek zorunda oldukları diğer tüm görev ve konulara kıyasla her zaman daha önemli ve önlerinde olmalıdır.

Do Not Block The End Goal

Grubun Merkezini Bul

Rabaş, ‘‘Dost Sevgisi – 2’’: Bu nedenle, üzerine kutsallığın inşa edilebileceği asıl temel “Dostunu sev” kuralıdır. Bununla kişi Yaradan’a memnuniyet ihsan etme ihtiyacını edinir. Ondan sonra Yaradan’a memnuniyet veremiyor olma korkusu olabilir. Gerçek korku kapısı geçildiği zaman, kişi inanca gelebilir çünkü inanç, birçok yerde açıklandığı gibi, kutsallığın yavaş yavaş akıtılacağı kaptır.

Soru: Korku bir emir iken, neden inanç ve kişinin komşusunu sevmesi değildir?

Cevap: Korku, son derece gerekli olan aşağıdan bir uyanıştır. İnanç ise kendi başına ihsan etme niteliğidir. Ancak, bu üç koşul üzerinde durmayacağım. En önemli şey grubun merkezini bulmaktır.

Grubun merkezi, herkesin kendisini iptal ettiği noktadır. Bu bir embriyonun tanımıdır, onun üst Partzuf’a bağlanmasıdır. Başka bir deyişle, sizin üzerinizde bir sonraki derece vardır ve sizlerin yükseliş yaptığınız grubun merkezini bulmanız gerekir. Bu merkez sayesinde, sanki kılcal damarlardan geçiyormuş gibi size gelen Işığı alırsınız.

Find The Center Of The Group

Son Islah

Bloğumdan Soru: Bir keresinde videolardan birinde, bizim görevimizi tamamlamak zorunda olduğumuzu, yani son ıslaha gelmemiz gerektiğini ve bunun zaman ve mekândan bağımsız olarak yapılabileceğini söylediniz. Bunun için ne yapmak gerekiyor?

Cevap: Doğru şekilde belirttiğiniz gibi, mekân ve zaman çerçevesinden çıkın. Yani bizler, kendimizi herhangi bir zaman dilimiyle, yeryüzündeki herhangi bir yerle sınırlamamalıyız.

Sadece birbirimizle mümkün olduğunca daha fazla yakınlaşmaya ihtiyacımız var. Başka bir deyişle, egoizmimizin üzerine yükseliriz; çünkü doğamız mutlak egoizmdir ve biz zaten onunla aynı fikirdeyiz, onu anlıyoruz ve iyi bir şekilde inceliyoruz.

Kabala Bilimi, kendimizi aşabileceğimiz ve başkalarıyla bağlantı kurabileceğimiz egoizmimizin üzerine yükselme yöntemini ortaya koymaktadır. Hayvansal egoizmimizin üzerinde, birbirimizle bağlantı kurarak, orijinal doğamızın üzerinde, “Domeh” – Yaradan’a benzer, kelimesinden gelen , Adem olarak adlandırılan, yani birleşik bir üst güç olan bir sistem yaratıyoruz.

Ayrıca kendimizi birleşik bir sistem haline getiriyoruz. Sonra, üst güç onu doldurur ve bizler kendimizin ihsan etme, sevgi, sonsuzluk ve sınırsızlık nitelikleri içinde var olduğumuzu hissederiz.

Bu bizim son ıslahımızdır – kendimizi tamamen Üst Işık ile doldurmak.

Final Correction

Bu Dünyaya Geri Dönmemek

Soru: Sistemin hangi kısmı ölüme ve doğuma kaç defa ihtiyacım olduğunu belirler? Kabala çalışarak bunu etkileyebilir miyim?

Cevap: Evet, yapabilirsin. Rabaş’ın ”Kişinin Reenkarne Olmamak İçin Ulaşması Gereken Derece Nedir?” adlı bir makalesi bulunmaktadır. Bu kişiye bağlıdır. Artık bu dünyaya dönmek istemediğimiz konusunda hemfikir olalım. Bu yaşamda, bu reenkarnasyonda tamamlamamız gereken her şeyi tamamlayacağız ve bu dünyaya veda edeceğiz.

Gerçekten de bu dünya daha yüksek, daha dürüst ve daha iyi olan herhangi bir manevi koşulla kıyaslandığında dünyaların en kötüsüdür, en düşük derecelisidir.

Soru: “Bu dünya ile bitirmek” ne demektir?

Cevap: Bir sonraki dereceye kadar niteliklerimizde benzer hale gelmek anlamına gelir.

To Not Return To This World

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 227

Soru: Kabala bilgeliğini ve onun hayattaki uygulamalarını, video derslerinizin yardımıyla öğreniyorum. Derslerde, gruba, grubun insan için ve kişinin manevi ilerlemesi için önemine çok dikkat ediyorsunuz.

Kabala bilgeliğinin temellerini açıklayarak, kökler ve dallar ilkesine göre fiziksel ve manevi dünyalar arasındaki açık ilişkilere dikkat çekiyorsunuz.

Bu, fiziksel dünyadaki süreçlerin manevi dünyaya yansıtıldığı ve bunun tersi olduğu anlamına gelir. Öğrenme sürecinde nesneye böyle bir yaklaşım, benzerlikler ve karşılaştırmalar için araştırmayı teşvik eder.

Tüm bunlara dayanarak bir sorum var: Etkili bir grup oluşturmaya çalışırken, buna dikkat etmem benim için değerli midir?

Cevap: Bizler bir araya gelme yöntemi haricinde bir grup yaratmıyoruz. Bizler onu olduğu gibi kabul ederiz ve birliğe ulaşırız, Yaratan’ı onun içinde keşfederiz.

Answers To Your Questions, Part 227

Sorularınıza Cevaplar, 226. Bölüm

Soru: Geçmişte söylediğiniz şeylerden, kendi acılarımızı yarattığımız anlaşılıyor. Acıyı üst güç mü bize gönderiyor, yoksa kendimiz mi onu yaratıyoruz?

Cevap: Doğa, içimizde büyüyen egoizmi açığa çıkarır ve kendimizi düzeltmediğimiz için, bu acı bize Yaradan’dan geliyormuş gibi hissederiz.

Answers To Your Questions, Part 226

Kişi Nasıl Nötr Olabilir?

Soru: Eğer ben bir egoist olarak doğduysam ve benim bütün “öz”üm egoizmse, ben nasıl nötr/tarafsız olabilirim?

Cevap: Gerçek şu ki, bir kişi yaratılış amacına doğru yönlendirildiğinde, kişiye bir dereceye kadar nötr olduğu koşullar verilir. Seçme özgürlüğüne sahiptir ve seçebileceği doğru koşullar verilir. Ancak bu, kural olarak sadece grubun içindedir.

Dünyamızda, Kabala’nın tartıştığı bir kötülük yoktur. Bu kötülük, yalnızca birleşmek isteyen dostların arasında kendini gösterir ve kötülük – onların bencillikleri – onların hedefe ulaşmasını engeller.

Kabala dışında ormandaki hayvanlar seviyesinde kötülük mevcuttur. Bu, sadece insanlığı gruba getirmek için gereklidir.

How Can One Be Neutral?