Category Archives: Yeni Hayat

Yeni Hayat 1136 – İnsan Kötülüğünün Gerçek Özü

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

Kabala bilgeliği kötülüğü kişinin kendi çıkarına yönelik egoist bir düşünce veya arzu olarak tanımlar çünkü o kesinlikle başkalarının pahasına ortaya çıkar. Doktor gibi biri başkalarına fayda sağlayabilir çünkü bu onu iyi hissettirir ancak bunun da kötü olduğu düşünülmektedir. İnsan egosunu aşarak, “üst dünyayı”, “tanrısallığı” ve her şeyi yöneten sistemi keşfetmek mümkün hale gelir. İnsan kötülüğünün sınırı yoktur. Elimizde olan sadece kötülüğü iyiliğe nasıl dönüştürebileceğimizi öğrenme yeteneğidir.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1136-insan-kotulugunun-gercek-ozu/

Yeni Hayat 1135 – Birey ile Toplum Arasındaki İlişki

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Toplum, onu dalgalar üzerindeki bir sal gibi koruyacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyar – bireysel egonun üstünde bir bağa. Ego, herkesi anarşist bir yöne çeker. Neyin gerçekten iyi olduğunu kimse bilmiyor. Toplum, insanlar ve genel doğa kanunları arasında sürekli denge kurmayı bilen bir lidere ihtiyaç duyar. Lider, Kabala bilgeliğini çalışan, doğanın kanunlarını tartışan ve insanlara öğreten büyük bilge insanlardan oluşmalıdır.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1135-birey-ile-toplum-arasindaki-iliski/

Yeni Hayat 1134 – Anarşizm

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Her varlık, doğası gereği bir egoisttir ve sınırlandırılmak istemez. Dünyanın kralı olma arzusu, ancak her bireyin küresel sistemde herkese fayda sağlayan benzersiz yerini bulmasıyla gerçekleşebilir. İnsanlık gerçekten özgür olmak için doğal güçler ağını ve onun nihai yasalarını keşfetmelidir. Herkes herkesin iyiliğini önemsediğinde, hepimiz dünyanın kralı gibi hissedeceğiz ve tüm kısıtlamaları aşacağız.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1134-anarsizm/

Yeni Hayat 1133 – Sevilme İhtiyacı

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Sevilme ihtiyacı, olumlu var oluşum için önemli olan faktörlerle iyi ilişkiler içinde olma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Sevgi, farklılıklarımıza rağmen herkesi kalbimde toplamak demektir. Hayatın amacı sevgidir ve bir eksiklik hissi dolduğunda, hayatın özüne dair bir his yaratır. Tüm ilişkilerimiz bağ ve ayrılık veya sorumluluklar ve hatalar üzerine inşa edilmiştir. Eninde sonunda, başlangıçta olduğumuz gibi, tek gibi bağlı hissetmeliyiz. Manevi sevgi, sırf sevmek önemli olduğundan dolayı, tamamen bağlılık noktasına kadar, geri hiçbir şey talep etmediğimiz zaman ortaya çıkar. Bu şekilde, tüm yaratılanlara ve hatta bizi yaratan üst güce karşı sevgi geliştiririz.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1133-sevilme-ihtiyaci/

Yeni Hayat 1132 – Eşler Arasında Sevgi

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Sevgi, karşılıklı tavizlerle inşa edilir. Doğal olarak, kalbim kendim için endişelerle doludur. Başkalarını önemsemek için kalbimde yer açmaya sevgi denir. Örneğin, eşlerin her biri, birbirlerine kalplerinde yer vermeyi vaat ettiklerinde, birlikte, aralarındaki orta çizgiyi inşa edebilirler. Bu ancak her ikisi de karşılıklı manevi hedefi- kutsallık ya da üst gücü- kendi, bireysel, egoist alma ve haz arzusunun üstüne koyarlarsa gerçekleşebilir.

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1132-esler-arasinda-sevgi/

Yeni Hayat 1131 – İçimizden Geleni Yapmak

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Kişinin egosunun, sınırsız büyümek, her yerde olmak, her şeyi tatmak, her şeyi bilmek, her şeyi hissetmek ve her şeye sahip olmak istediği bir zamanda yaşıyoruz. Kişi bunu yapmakta başarısız olduğunu gördüğünde, ona nasıl ulaşacağını öğreten Kabala bilgeliğine gelir. Arzularınızı gerçekleştirmenin koşulu, niyetinizin başkalarına fayda sağlamak olmasıdır. Bu ıslah her şeyi geliştirir. Istıraptan korunmak isteyen her kimse, kendisini başkalarının yararına yönlendirmeli ve insanlara iyi davranmalıdır.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1131-icimizden-geleni-yapmak/

Yeni Hayat 1130 – Psikoloji ve Kabala Arasındaki Fark

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Psikoloji, kişiyi bu dünya seviyesindeyken araştırırken, Kabala bilgeliği ruhu araştırır. Psikoloji, kendini pratik, fiziksel yaşamdan uzaklaştırdığı için sınırlıdır, oysa Kabala bilgeliği insana dürtülerini nasıl kontrol edeceğini, gerçeklik algısını nasıl genişleteceğini, iyi ilişkiler kurmayı ve onun dışında var olan pozitif bir güce nasıl ulaşacağını öğretir. Psikoloji, kötü eğilimin veya insan egosunun sınırları dahilinde çalışır. Egoist algılarımızı kırmak ve realitede üst gücü ifşa etmek için, diğerinin yararını hedeflemeliyiz.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1130-psikoloji-ve-kabala-arasindaki-fark/

Yeni Hayat 1129 – Krizler

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

Kriz; doğum, değişim ve yeni fırsattır. Ölüm bile hayatın bir parçasıdır, son değildir. Her insanın belli bir kaderi vardır ve ruhunun köküne göre gelişmelidir. İnsanlar, ebeveyn olduklarında veya kırk yaş civarında hayatlarını eleştirdiklerinde kendilerini hapsolmuş hissedebilirler; ancak önceki umutlar yıkıldığında hayal kırıklığına uğramış olmak yerine, bu krizler bana doğadan gelen ıslah fırsatları olarak görülmelidir.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1129-krizler/

Yeni Hayat 1128- Kendine Zaman Ayırma

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

İçsel yakınlaşma ihtiyacı, özellikle kadınlarda belirgindir. Kadınların doğası, rahatlatmak, anlamak, test etmek ve doğanın ebedi akışına bağlanmaktır. Kadınlar olarak, doğanın bizden ne istediğini bulmalı ve ilerlediğimiz hedefi anlamalıyız. Dünya bizim kafamızı karıştırmaya ve baştan çıkarmaya çalışırken, kendimize sürekli olarak “hayatı daha yüksek bir seviyede nasıl gerçekleştiririm ve hayatın özünü nasıl keşfederim?” diye sormalıyız.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1128-kendine-zaman-ayirma/

Yeni Hayat 1127 – Düşüncenin Gücü

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Tal Mandelbaum ben Moshe ile söyleşide

Düşüncenin gücü, insanlığı “Ve dostunu kendin gibi seveceksin” ilkesine doğru ilerletmek olan, yaratılışın amacına göre çalışır (Levililer 19:18). Dünyanın iyiliği ile kişisel iyiliğiniz aynı olduğun zaman, manevi düşüncenin gücünü kullanmak mümkündür. Realiteyi diğerlerinin yararına değiştirmeyi düşünürseniz, kendi yararınız için de değiştirebilirsiniz. Diğerlerini sevmek için kendinden çıkan biri, dünyanın tek bir sevgi ve bağın gücü tarafından yönetildiğini hissetmeye başlar ve Yaradan’ı keşfeder.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1127-dusuncenin-gucu/