Category Archives: Yeni Hayat

Yeni Hayat 1075 – Kendine Yabancılaşma

Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Bir insandaki gerçek, içsel parçaya ruh denir. Kişi, “Ben” veya ruh denen içsel noktasını keşfederek,  Yaradan denilen daha yüksek, ebedi ve mükemmel dengeleyici gücü ifşa eder. Bugün yaşamın özünden, ruhtan ayrıyız. Bu, özellikle genç nesillerde göze çarpmaktadır. Doğuştan gelen özellikler, eğitim ve çevresel faktörler tarafından şekillendirilirken, gerçek benliğimizin farkına varmayız. Nesilden nesile bu şekilde gelişmeye devam ediyoruz ta ki şu soruya gelene kadar: “Ben gerçekten kimim?” ve hayatın içinde güven/destek sağlayan, daha yüksek bir güç ararız. İnsan gelişiminin amacı budur ve her birimiz buna ulaşmalıyız. Hepimiz tek bir köke aitiz ve hepimiz birbirimizle bağlıyız. Kişi bu en içsel köküne bağlandığında, güzel, sıcak ve dolu bir eve geldiğini hisseder.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1075-kendine-yabancilasma/

Yeni Hayat 1074 – Sosyal Yalnızlaşma

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Her birimizde doğal, sosyal bir yabancılaşma var. İnsan egosu, sürekli olarak başkalarına aşırı yakınlığın bir tehdit olduğu hissini geliştirir ve üretir. Bir insanın dünyadan tamamen yok olmasını istediğimizde, bir yabancılık, mesafe, soğukluk ve hatta nefret duygusu hissederiz. Teknoloji bizim daha da yabancılaşmamıza neden oldu, çünkü mesafemizi korurken, aynı zamanda bağ kurmamızı sağlıyor. Sonuç olarak, bunu telefonlarımız aracılığıyla giderek daha fazla yaşayacağız. Yaşadığımız yabancılaşma, ne iyi ne de kötüdür ancak sonuç, onu nasıl kullandığımıza bağlıdır. İsrail ulusunun temeli, İbrahim’in, farklılıkların ve sosyal yabancılaşmanın üzerinde birbirlerini sevmeyi öğrettiği, yabancıların toplanmasına dayanıyordu. Doğa bizleri, birbirimizle içsel, kalpten ve manevi bir bağa ulaşmaya zorlayacaktır.

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1074-sosyal-yalnizlasma/

Yeni Hayat 1073 – Ulusal Kimlik ve Hümanizm

Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

İsrail milliyetçiliği, tüm dünyaya sevgi getirmeyi amaçlıyor. Eğer birbirimizle bağ kurmayı başarırsak, realitenin tüm parçalarını birleştirme gücümüz olur. Bilinçaltında, dünyayı mükemmelliğe getirmek için bir yöntemimiz olduğunu ancak bunun farkında olmadığımızı düşünüyoruz. Tapınağın yıkılmasından bu yana büyük bir egoya ve başkalarını dolandırma ve onlar pahasına başarılı olma arzusuna sahip olduk. Bizim kuruluşumuzda, dünyanın 70 ülkesiyle bir araya geldik ve sadece sevginin manevi gücü bizi birbirimize bağladı. Bir anti-manevi güç nefreti, yıkımı ve başkalarını sömürme dürtüsünü geliştirene kadar, İbrahim’in çevresinde bir araya gelen yabancılardık.

Bugün İsrailliler içsel bir baskı yaşıyor ve her biri 70 farklı köke sahip olduğundan patlayabileceklerini hissediyorlar. Kabala ilmi bize, tüm dünyaya sevgi getirmenin bize bağlı olduğunu öğretir. Sadece üst Işığın edinilmesi bizi rahatlatacaktır. Bu üst Işık dünyada var olan daha yüksek bir enerjidir ve yaratılışın tüm parçalarını bir bütün olarak kucaklar.

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1073-ulusal-kimlik-ve-humanizm/

Yeni Hayat 1072 – Hümanizm Ve Milliyetçilik

   Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

İnsanlık, nefesin daralması ve genişlemesine benzer şekilde hümanizm ve milliyetçilik dalgaları arasında dolaşır. Egoist bir bakış açısından, benim milliyetim ile dünya arasında bir fark vardır. Doğal afetlerle ilgili bir şey duyduğumuzda, tepkilerimiz, ilgili insanlara hissettiğimiz yakınlık derecesine bağlıdır. Hümanistler, nesilden nesile bununla felsefi olarak ilgilendiler oysa bugün daha pratik bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Kabala bilgeliğine göre, gerçek hümanizm, insan doğasının üzerindedir ve benzersiz bir gücün edinilmesini gerektirir. Sevgi ve özgecilik ile ilgili eğitim yoluyla kişi, sınırlarını aileden ulusa ve hatta tüm dünyaya genişletebilir. Sevgiyi geliştiren bir kişi, tüm dünyayı kucaklar ve içindeki tüm doğayı ve olayları hissetmeye başlar. Kişi, başkalarına sevgiyi ne kadar yükseltirse o kadar çok haz alır, bütünlüğü ve sonsuzluğu hisseder.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1072-humanizm-ve-milliyetcilik/

Yeni Hayat 1071 – İnsan Beyinleri Arasındaki Bağlantı, 2. Kısım

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide.

Hepimiz doğal olarak tek bir sisteme bağlıyız ve tüm beyinlerimiz tek bir beyne bağlıdır. İki veya daha fazla insan beyni arasında senkronizasyon, ortak bir arzu gerektirir. Bir insanın düşüncelerini ve arzularını telepati yoluyla etkilemek mümkündür. Bir kişinin düşüncelerini okumak için onu çok sevmek ve kişinin kalbi ve ruhu ile iletişim kurmak gerekir. Sevgi kişinin sözde bilgisayarının şifresini çözer ve sınırları ortadan kaldırır. Sadece karşıtlar arasındaki bağlantıda yeni bir şey üretebiliriz.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1071-insan-beyinleri-arasindaki-baglanti-2-kisim/

Yeni Hayat 1070 – İnsan Beyinleri Arasındaki Bağlantı, 1. Kısım

  Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide.

Gerçeklik algısında, bir kez doğru bir şekilde bağ kurduğumuzda, sizin zihniniz vasıtasıyla kim olduğumu anlayabileceğim, başka bir seviye daha vardır. Sizinle ilgili ne kadar çok düşünürsem, aklım sizinki ile aynı dalga boyunda çalışmak istediği için sizden duymaya daha istekli olurum. Sevgi, birisi hakkındaki anlayışımızı, başka her şeyden daha fazla etkileyebilecek faktördür, tıpkı bir annenin bebeği ile ilgili olduğu gibi. Hepimiz kesinlikle birbirimize bağlıyız ve ayrıca her insan küçük bir egoist arzu noktasına sahiptir. Kalplerimiz ve zihinlerimiz arasındaki bağlantılar birbirimizi etkiler. Kalplerimiz arasındaki bağlantı en önemlisidir.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1070-insan-beyinleri-arasindaki-baglanti-1-kisim/

Yeni Hayat 1061 – Eleştirel Düşünme

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide.

Doğru olduğunu iddia ettiğim şey, benim için değerli görünen şeydir çünkü insanlar, doğal olarak, sadece kendilerini dinlerler. Bu bağlamda, bilgi ve gerçek göreceli ve özneldir. Her birimizin başkalarına karşı sahip olduğu doğal eleştiri, sadece egomuzun üzerine çıkıp asıl gerçeği keşfedeceğimiz için vardır. Sınıfta eleştirel bir tartışma, çocuklara birden fazla görüş olduğunu gösterir. Bir daire içinde yapılan grup çalışması, her çocuğun kalplerini ve kulaklarını birbirlerine açmasına ve başkalarının görüşlerini tarafsız veya olumlu bir şekilde tartışmasına yardımcı olur. Çocukların kendi fikirlerini ifade ettikleri ve daha sonra taraf değiştirdikleri ve karşıt görüşü savundukları özel egzersizler öğretilebilir. Daha da ileri çalışmalar, her çocuk ortak bir görüş bulmak için kendi görüşü üzerine sahip olduğu tutumu ortadan kaldırdığında gerçekleşir ki bu, gerçek görüştür.

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1061-elestirel-dusunme/