Category Archives: Yeni Hayat

Yeni Hayat 1166 – Bilincimize Girmek

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Tal Mandelbaum ben Moshe ile söyleşide

Bizlerin egoist doğamızın üzerine, operasyonel komutların “üretildiği” daha yüksek akıl seviyesine yükselmemiz gerekiyor. Yüksek akıl her şeyi ve herkesi yönetir, gazeteler, teknoloji, nakledilen çipler ve hatta bu bilgi ve etki kaynaklarını kontrol ediyor gibi görünenler de dahil. Bir kişinin hayatı üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Kişinin tek seçim noktası, her şeyi yöneten yüksek aklın veya özgecil sistemin farkında olmaktır. Bazı insanlara (yüksek akıl tarafından) gelişme ve Kabala bilgeliğini çalışma arzusu verilir. Onlar, iyiyi ve kötüyü nasıl ifşa edeceklerini, özgecil sistemi kendi başlarına keşfetmeyi ve gerçekliğin tüm unsurlarıyla olumlu, karşılıklı bir bağ kurmayı öğrenirler.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1166-bilincimize-girmek-3/

 

Yeni Hayat 1165 – Kamuoyunu Şekillendirmek

Dr.Michael Laitman, Oren Levi ve Tal Mandelbaum ben Moshe ile söyleşide

Kamuoyunu egoist kandırmalarla şekillendirmek, en gelişmiş silahtır. İsrail karşıtı fikir kampanyaları yurt dışından başlatılmıştır. Sola veya sağa karşı bir savaşımız yok, ancak genel bağlantı gerektiren kalkınma yasasına uymalıyız. İsrailliler “komşunu kendin gibi sev” ilkesine göre bir ortam inşa ederlerse, dünya ulusları onlara zarar veremeyecek ve aramızdaki bağ, tüm insanlığı birbirine bağlayacaktır. Nefret sevgiye dönüşecektir. Diğer insanlara doğa, insan egoizmi, gelişim yasası ve bir bağ oluşturmanın herkesi nasıl koruduğu konularını öğretmemiz gerekiyor. Bağlantının gücünü doğadan nasıl çekeceğimizi öğrenirsek, kamuoyunu şekillendirmek için en güçlü silaha sahip olacağız. Bizim bağımız, tüm insan nefretini sevgiye dönüştürecektir.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1165-kamuoyunu-sekillendirmek/

Yeni Hayat 1163 – Avrupa ile Yahudiler Arasındaki İlişki

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

Yahudiler, bağ kurma sistemini Avrupa’ya getirmelidir çünkü onsuz Avrupa uçuruma düşecektir. Yahudi halkı nesiller boyunca Avrupa’daki hükümetlere ve kiliselere yakın durumdaydı. Ticari ilişkiler kolayca geliştirildi ve 18. yüzyılda Yahudiler, uluslar, filozoflar, bilim adamları, bankacılar ve yönetim içinde daha da fazla yer aldı. Avrupalılar geliştikçe, Yahudilerle rekabet edemeyeceklerini anladılar ve bu nedenle onları kendi aralarında ortadan kaldırmak istediler. Birçok insan Yahudilerden nefret ediyordu çünkü onlar, dinlerine ve kültürlerine zıttılar. Kabala bilgeliğine göre, dünya milletleri, Yahudilerin iyi bir yaşam için bir sırları olduğunu ve bunu ifşa etmeyeceklerini düşünmekteler. Yahudilerde yatan sır, aramızda var olan karşılıklı reddetmenin üzerinde nasıl bağ kurulacağı ve iyi bir hayat kazanılacağıdır.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1163-avrupa-ile-yahudiler-arasindaki-iliski/

 

Yeni Hayat 1162 – Kavşak

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Egoist gelişimin tükendiği ve insanlar arasında genel, bütünsel bir ilişkinin geliştirilmesi gereken bir dönüm noktasındayız. Günümüzde tüm dünya ülkeleri ekoloji ve uluslararası ilişkiler açısından belirsiz bir konumdadır. Egoizm bizi o kadar ayırır ki zirvede hissetmek için birbirimize zarar vermeye can atarız. İnsan rekabeti yıkıcı bir etkiye sahiptir. Teknolojik gelişmeler, hepimizin birbirimize daha fazla bağımlı olduğu, daha az korunduğu ve birçok tehlikeye maruz kaldığımız bir durum yaratmıştır. Doğru ilişkileri sürdürmek için insan doğasını düzeltmek ve yeni değerler oluşturmak için bir yönteme ihtiyacımız vardır. Bir aile gibi hayatın her alanında birbirimize bağımlı olduğumuzu ve herkes için iyi olduğu zaman, her bir kişi için de iyi olacağını anlamalıyız. Denge içinde, iklim sorunları da dahil her sorunu çözecek ve güvenli, iyi, sıcak ve destekleyici bir insan bağı deneyimleyeceğiz.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1162-kavsak/

Yeni Hayat 1156 – Doktor ve Hasta

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

Doktor, üst gücün temsilcisi gibidir ve hastayı tedavi ederken bu şekilde hissetmelidir. Hasta da doktora güvenmelidir çünkü tedavinin başarısı buna bağlıdır. Geçmişte doktorlar, iyileştirmek için özel bir eğilime sahipti ancak günümüzde, kâr elde etmek her şeyi yönlendiriyor. Gelecekte teknoloji tıbbı geliştirecek ve robotlar insanları iyileştirecekler. Her hastalık, dengesizliğin bir koşuludur. Kabalistler de kişinin içsel dünyasındaki dengeyle ve bu süreçte fiziksel dengeye ulaşmasıyla ilgilenir.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1156-doktor-ve-hasta/

Yeni Hayat 1154 – Yaşamdaki Deneyimler

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Nihai deneyim, tüm gerçekliğin kaynağı olan üst gücü, Yaradan’ı keşfetmektir. Çocukları deneyimlerden geçmeden önce hazırlamak ve eğitmek ve daha sonra kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrenmek için bunları özetlemek faydalı olacaktır. Aile içi şiddet gibi travmatik olaylardan geçerken onların özel muameleye ihtiyaçları vardır. Bu günlerde insanlar sürekli olarak yeni heyecanlar arıyorlar; Kabala bilgeliği bizi daha yüksek bir dereceye yükseltir, böylece dünyevi deneyimler bir kum tanesi gibi olur. Manevi gelişim sürecinde, ruhumuz üst dünyanın hakikatine ve mükemmelliğine ulaşmak için rehberimiz olur.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1154-yasamdaki-deneyimler/

Yeni Hayat 1153 – Deneyimler ve Yaşam

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Her deneyim kişi üzerinde bir izlenim bırakır ve bunlar, onun hayata genel bakış açısını inşa etmek için birikir. Her bir kişi, bütün insan mozaiği içindeki eşsiz yerini tamamlamak için, kendi egoist deneyimlerinden geçer. İhsan etme ve sevginin üst gücü ile bağlantılı kutsallık deneyimine ulaşmamız için bizler farklı şekilde yaratıldık. İlahiyat deneyimi mistik değil, bulmacanın tüm parçalarının genel olarak tek bir parçaya bağlanmasıdır. Her şeyin ayrı ayrı hissedildiği bu dünyanın üzerine, ebedi birliğe bu şekilde yükseliriz.

 Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1153-deneyimler-ve-yasam/

Yeni Hayat 1152 – Bedenimizden Çıkmak Mümkün Mü?

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Tal Mandelbaum ben Moshe ile söyleşide

Bedenden çıkmak, sınırlı, egoist algımı değiştirmek, vermeye dayalı farklı bir gerçeklik hissetmek mümkündür. Gerçekliğin tamamı benden – niteliklerim ve hissettiklerim – oluşur ve arzularım değiştiğinde değişir. Egoist algımızı, onun üzerine çıkarak ve gerçekliği yeni bir şekilde özümsemek için duyular geliştirerek aşabiliriz. Kişisel fayda algısından başkalarının yararı algısına geçtiğimizde, zıt bir dünyayı ifşa ederiz. Aklımızı ve hislerimizi form eşitliği yasasına göre geliştirdiğimizde, ihsan etmek değerli hale gelir ve üst dünya somut/gerçek hale gelir.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1152-bedenimizden-cikmak-mumkun-mu/

 

Yeni Hayat 1151 – Gerçekliği Yaratmak

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Tal Mandelbaum ben Moshe ile söyleşide

Bizler farklı bilgi alanları, arzu alanı ve düşünce alanı içindeyiz. Form eşitliği yasasını tutarak realiteyi programlayabiliriz. Bir grup içinde, aramızda bizi çevreleyen ışık alanına göre kendisini ayarlayacak ve onun yararlı etkisini davet edecek bir ilişki sistemi kurmayı öğrenebiliriz. Bu karşılıklılığın gerçekleşmesi için ona doğru çekilmeli ve ona benzer hale gelmeliyiz. Bu, ancak bir grup içinde buna göre hareket ettiğimizde mümkündür. Günlük egzersizler yapmak, başkalarıyla bağ kurmak ve karşılıklı ihsanla bütünün iyiliği için ışık alanına yönelmek gerekir.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1151-gercekligi-yaratmak/

Yeni Hayat 1150-Toplumda Artan Şiddet

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Yael Leshed-Harel ile söyleşide

Şiddet artıyor çünkü insanlığın genel, toplumsal eğitim yoluyla kendisini ıslah etme zamanı geldi. Bugün sinir sistemlerimiz dünyadaki büyük baskı ve gerilimlere dayanamıyor. Görünüşe göre normal insanlar şiddete maruz kalıyor ve kimse bir sonraki anın ne getireceğini bilmiyor. Bizler çok bireyselci bir toplumdan, yeni bir anlama ve kişilerarası bağla sahip bir hayata doğru gelişiyoruz. İnsanların, birbirlerine nasıl tutunacaklarını ve hayatı dengeye getirmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Her yerde sakinlik duygusu getirecek ve herkesi daha iyi yönde etkileyecek yeni bir çevrenin ve genel atmosferin nasıl oluşturulacağı konusunda eğitilmemiz gerekiyor.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1150-toplumda-artan-siddet/