Category Archives: Yaradan

Twitter’da düşüncelerim-3-10-18

Sürgünden çıkışı tartışmak için bir Pesah geleceği vardır ve Mısır’dan- bizi bölen egoizmden- çıktığımızı hayal ederiz. Çünkü sürgün hakkında konuştuğumuzda, içimizdeki sürgün duygusunu arttırır ve gelecekteki kurtuluşumuz için kuvvetleri ondan alırız.

Mısır köleliğinden kurtuluştan önce, ulus en düşük derecede, 49’uncu egoizm derecesindeydi. Yaradan ifşa oldu ve onları serbest bıraktı. Yaradan’ın ifşasından önce onlar başka güçlerin de var olduğunu düşündüler. Ancak kurtuluş sadece O’nun olduğunu ortaya çıkardı.

Amelek’in Mısır’dan çıkış esnasında sana ne yaptığını hatırla. Amelek kişinin egoizmidir. Kişi kendi yönetiminden kurtulmaya çalıştığında, manevi çalışmadan, birlikten kaçmayı dilediğinde ortaya çıkar. Egoizm daha sonra ortaya çıkar ve bu arzuyu engeller.

Mısır’da nasıl köle olduğumuzu hatırlayın, çünkü manevi yükselişte kişi bir önceki düşüş üzerinde çalışmalıdır. Düşüşte, kişinin algısı kusurludur ve kişi yalnızca onu geliştirmeyi düşünür.

Sadece yükselişte kişi geçmiş düşüşten faydalanabilir.

Arzular Yaradan tarafından yaratılmıştır ve yeni olanları yoktur. Fakat insanın farkındalığı onları ne kadar algıladığını / onlara ne kadar bağlandığını belirler. Düşüşte, sürgünü ifşa ettiğinde, Mısır, ve farkındalığının derinliğine göre, kurtuluşu yani Mısır’dan çıkışı elde edebilir.

Sina Dağı / Nefret Dağı

Çünkü nefret doğdu:

  1. Manevi dünyanın elde edilememesinde- Tora’ya, manevi yükselmenin bir aracına
  2. Ego’ya- yaradılışın amacına can atan bir kalpte
  3. Kabalayı geliştiren ışık olarak Tora’ya

Kişinin kendi bencil doğasını değiştirmesi imkânsızdır, krizlerin birbirimize nasıl sıkıca bağlandığımızı gösterecek olmasına rağmen ve bu nedenle ‘Komşunu kendin gibi sev’ kuralına uymak için birleşilmedir. Çözüm ıslah eden ışığın yardımında. O’M! ( Or Makif)

Ari’nin günlerinde ona karşı büyük bir direniş ortaya çıktı, onun manevi edinimlerine inanmadılar (kendi eserlerinde yazılıdır) sadece kuşaklar sonra eserleri kabul edildi ve onun manevi edinimleri hakkında konuşmaya başladılar.

Ruhun yaratılması: Kişinin arzularını ve aklını bir noktada sınırlaması ve Yaradan’a yapışması içindir. Bütün engellerde, akılda yükselmek ve ona yapışmak. Yapışma noktalarından ruhun bedenini yaratın. Yavaş yavaş Yaradan’ın planını anlamaya başlayın.

Kutsal kitaplar, kutsallıktakiler tarafından yazılmıştır örneğin ihsan etmede, sevgide, Yaradan’ın edilmesinde. Birisi Yaratan’ın bir hissinden, herkese iyilik etme arzusundan, başkalarının sevgisinden kendisininki gibi bahsediyorsa, bu tür işler kutsaldır.

My Thoughts On Twitter, 3/10/18

Twitter’da Düşüncelerim 3-4-18

İnsan hayatının her alanında başarısız olmaya devam ederse dinlere, mistisizme, büyüye ve diğer cennetlere inancı kaybolur. Köşeye sıkışmış bir insanlık her şeye hazır olacaktır. ‘Dostunu kendin gibi sev’ ilkesine bile.

Kişi birçok acı ve ızdıraptan sonra mı Yaradan’ı edinir?

Şart değil, kişi acı çekmeli ancak bu sevgisinin acısı olmalı, tutkusunun amacına can atan bir aşık gibi. Bu yüzden acı var ama tatlı acı. Yeni bir derecenin edinimini hemen bir düşüş izler. Kişi bunu anlayışla ve şükranla, ‘Ruhunu Yaradan’a döndürmek için bir dua ile kabul etmeli, böylece kişi bir sonraki hayatta ıslah edilecek daha büyük bir ego alabilir, bir yükselişin içinde.

Grubun her üyesi onu günlük rızık ile doldurmalıdır. Yol boyunca güçsüzleşen dost, ona yaşamın ruhu soluyan ve onu hedefe ulaşmak için güçlendiren grubun etkisini hisseder bu yüzden engeller ve zayıflıklar grubun gücüyle ortadan kalkar.

Egodan manevi kurtuluş yalnızca onu hemen talep edenlere gelir. Bekleyebilene asla gelmeyecektir. Böyle büyük bir arzuya ve talebe ulaşmak sadece birlik içinde, talebi mutlak yapan dostlarla güçlenerek olur.

Bağın ve sevginin artışına devamlı önem vermek gerekir çünkü ego ortaya çıkarak bağın soğumasına sebep olur. Yaradan’dan yaklaşma formunda hediye alırken, kişi Yaradan’ı ifşa edecek artan şükranı geliştirmeli.

Kabalistlik perspektifte acı çekmek nedir?

Cevap: Başkalarından kopuk olmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir histir.

Egodan kastınız nedir?

Cevap: Birleşmeye olan dirençtir.

Manevi yolda bazen dünyevi düşünceler insanı yakalar ve emri altına alır. Ve kişi yalnızca öğretmene ve kitaplara körü körüne bağlandığında doğru düşünce ve arzulara geri dönebilir. Öğretmen ve kaynaklara kör bir yapışma dışında hiç bir akıllıca itiraz yardım edemez.

Uyandığınızda, sizi 24 saat kendisiyle bağda tutması için ilk an Yaradan ile bağlanın. Böylece onu sizden hiçbir şey gizlemez. Ve bir şeyin sizden Yaradan’ı gizleyip gizlemediğini devamlı kontrol edin, eğer gizliyorsa hemen Yaradan’a sürekli yapışma için dua edin.

Kişi destek alırken, manevi çalışmada bir tat hisseder. Destek egoya karşı savaşmaktır. Eğer kişi onu ego ile savaşmaya karşı kullanmazsa ve savaşacak bir şey olmadığını görürse destek geri çekilir ve kişi dünyevi olana tekrar can atar. Bu yüzden kişi yukarıdan yardım alana kadar üstesinden kendisi gelmelidir.

Eğer kişi manevi çalışmaya Yaradan tarafından verilen arzuyu beklemeden başlarsa ve gerçeğin arzusu onu ileri iterse, o zaman kişi Yaradan’ın birliğini kaybetmekten korkar, yardım ister ve Yaradan ona istediği yardımı verir. Yaradan’dan yardım bekleyerek onu alamaz.

My Thoughts On Twitter, 3/4/18

Ben Ne İçin Yaşıyorum?

Kabala bilgeliği olmadan, hayatın anlamı hakkındaki soruyu cevaplamak imkansızdır. Ne de olsa, bizler, bütün doğamız olan haz alma arzusu içinde yaşarız ve böylece her zaman yalnız ona hizmet ederiz.

Egomuz “Ne için yaşıyorum?” sorusuna hemen “haz alma arzusunda iyi hissetmek için!” cevabını verir, yani doğanızın içinde, üstünde değil.

Benim tüm hayatımın, egoizmimin yerine getirilmesini garanti altına almak olduğu ortaya çıkar. Yani, ben hayvansal bedenime hizmet ediyorum. Hayvansal seviyenin üstünde değil, içinde yaşıyorum.

Sadece hayvansal bedenime bir öküz, eşek ya da at gibi en gerekli şeyleri vermek koşuluyla, böylece onlar biz insanlara hizmet edeceklerdir, o zaman bedenimi hayvansal bedenin üstünde olan bir insanın ihtiyaçları için kullanırım. Bu, şu soruyu incelemek demektir: “Ben ne için yaşıyorum?” Öküzümün ya da eşeğimin değil, içimdeki kişinin sorusunu: “Hayatımın amacı nedir?”

O zaman bizler, yaşanan ve ölünen hayatın haz alma arzusu olmadığını, yani bunun üstünde olduğunu buluruz/öğreniriz. Bu, egoizmin üstünde hayatın anlamını aramamız gerektiği anlamına gelir, haz alma arzusunu yaratan tek bir güç vardır: Yaradan.

Hayatın anlamı hakkındaki sorunun cevabının, kişinin içinde, hayvansal bedeninde bulunamayacağı, ancak bizi yaratan ve bizi bu soruya götüren gücün sınavında bulunabileceği ortaya çıkar. Ben Yaradan’ı keşfetmeliyim ve sonra ne için yaşadığımı anlayacağım.

Yaradan’ın edinimi 125 derecede gerçekleşir. Her derecede, ne için yaşadığımız anlayışında, Yaradan’ı daha fazla keşfederiz. Bütün ıslahlarımızı tamamladığımızda, yani Yaradan’ı tam edindiğimizde, o zaman hayatın anlamıyla ilgili sorunun tam cevabını ifşa edeceğiz.

What Am I Living For?

Twitter’da Düşüncelerim -2-5-18

Kabala çalışarak egoyu alçaltabilir misin? Ya da sadece büyütür müsün?

-Sadece büyütürsün. Egosuz hiç bir şey yapamazsın. Bizi cennetlere yükselecek büyük bir egoya ihtiyaç duyarız ve onu ıslah ediyor olacağız

İsrail yüzüncü yıl dönümüyle ilgili- Kültürler / dinler tarafından bölünmemiş ilk küresel nesil. Onlara göre sınırlar geçmişin tuhaf bir kalıntısı. Dünyanın yanlış yörüngede olduğunu ve modern dünyanın trendlerinin beklentilerine güçle uyduğunu düşünüyorlar.

Ulusların buna sahip olmalarında ya da o arzuda bir suçları yok. Her şey insanların nasıl eğitildiklerine, kendilerini nasıl eğittiklerine bağlı. Eğer Polonyalılar kendilerine karşı bu tutumu / Yaradan’ı, ulusların misyonunu anlasalardı, bir şikâyetleri olmazdı. Yahudiler anlasaydı, Yahudi düşmanlığı olmazdı.

My Thoughts On Twitter, 2/5/18

Twitter’da Düşüncelerim – 2-3-18

Yaradan, iyiliğin gücüdür. Kötü gücü bizim için yarattı, kötü güçle savaşarak değil iki gücü birleştirerek onu ifşa edelim diye.

Mezmurlarda: Büyük bir Kabalist olan Kral David, egoist doğasının ıslahıyla insanın bütün manevi yolunu anlatıyor. Egoistlik doğasını ıslah etmek isteyen, içinde daima yeni egoistlik nitelikler hisseder ve Yaradan’dan onu ıslah etmesi için bir duaya gelmeye can atar.

Kabalist tavsiyesi: Gerçek realitede; Yaradan dostumun içinde midir? Yaradan dostlarımın içindedir, ancak şu an onlarla ilişkide olduğum formda değil. Egomdan kaçtığımda, kendimin dışına çıkıp onların içine gireceğim ve onlarda Yaradan’ı keşfedeceğim.

Kabalist tavsiyesi: Manevi hisler benim içimde, ruhumda. Başkalarının onunla ne ilgisi var? Eğer dostunu kendin olarak algılamayı başaramazsan üst dünyayı, Yaradan olarak adlandırılan genel alanı algılayamazsın.

Kabalist tavsiyesi: Neden üst güç ‘yöneten akıl’ olarak adlandırılır. Çünkü o; yaradılışı düşüncesiyle yaratan bir akıldır. Evrende başka bir yaratıcı güç yoktur. Doğanın en yüksek gücü düşüncedir.

Kabalist tavsiyesi: Bir kabalist olumsuz duygularla nasıl başa çıkar? O, onları Yaradan’a bağlar. İçimde onlara ilham veren Yaradandır. Böylece olumsuz duyguların üzerinde ona bağlanacağım.

Kabalist tavsiyesi: Ruh muhakkak iyi mi yoksa kötülükten de olması de mümkün mü? Kötülükten ruhlar yok. Gördüğümüz kötü eğilim sadece iyiye doğru gelişimimiz için. Ruhlar daima Yaradanla eş değerdir.

My Thoughts On Twitter, 2/3/18

Twitter’da düşüncelerim 1-28-18

Kabalist tavsiyesi: Biz neden sorumluyuz?

Geleceğimizden, tüm sistemin geleceğinden. O eşitlik ve toplam birlik getirmemiz için bize verilmiştir – manevi boyuta giriş burada yatar. Işık / Yaradan bize ancak onu talep ettiğimiz ölçüde yardım eder.

My Thoughts On Twitter, 1/28/18

Twitter’da düşüncelerim-1-24-18

WEF18 in Davos: Dünya sürekli bir düşüşte. Hayat, eğitim, güvenlik kalitesi her yerde düşüyor. Ve zengin& güçlü ne kadar kazandıklarını bildirmek için toplanıyor. Ego paylaştırmaz; bize acımasızca hükmeder; bu yüzden ıslah edilmelidir.

Kralın sarayında hain olmadığından dolayı, Yaradan bize rahatsızlıkları onlarla savaşalım diye değil; Yaradan’a daha fazla yapışalım diye gönderir, Rabbi Akiva’nın fırtınada bir kütüğe tutunup; her dalgadan önce başını eğdiği gibi- Yaradan’a kendini iptal ederek

Rahatsızlıkları Yaradan’dan geldikleri gibi kabul ederek; duygulara ve sebebe rağmen onlarla aynı fikirde olmalıyım, böylece manevi merdivenin bir sonraki seviyesine yükselirim ve onlar daha yüksek tatminleri özümseyebilme kabiliyetini alarak, Yaradan’a daha yakın olarak değişirler. Böylelikle; ruhum büyür.

Manevi çalışma; her şeyin Yaradan’dan geldiği ile hem fikir olmak ve ona tamamen yapışmaya tutunmak anlamına gelir. Kötülüğü egom ile algılıyorum, bana Yaradan tarafından gönderilir ve ben hissin ve nedenin üzerinde onunla hem fikir olurum- böylece onların üzerinden daha yüksek bir seviyeye ulaşırım= manevi yükseliş

Bir kabalist ruhunun gelişimi üzerinden çalıştığından dolayı diğerlerinden ayrılır, böylece egosundaki Yaradan’ın baskısını yardım olarak ilişkilendirir. Örneğin, acı çekmeyi ego ile bağlantıyı kesip Yaradan’a dönmek için bir yardım olarak görür. Buna aşk harici ızdırap denir.

Tora: 5780 yıl önce adam ilk olarak üst dünyayı ifşa etti; dolayısıyla Yaradan’a olan benzerliğini ve böylece ‘Benzer’ olarak adlandırıldı – ADEM. Üst dünyayı edinmeyenler hayvansal seviyededirler. Tora manevi derecelerden bahseden, bizim fiziksel dünyamızdan değil.

Özgür seçim: Tüm problemlerle tek çözümü bir grupta bağı güçlendirmektir. Islah olmamış safhalar birliğimiz aracılığıyla kırıklığı ıslah etmemiz için, kendimizi ADEM’in birleşik formuna getirerek günahtan önce olduğu gibi içinde bir Yaradan’ı ifşa etmemiz için ortaya çıkar.

Şu anda düşüncelerim ve duygularım almaya yönelik. Bu Yaradan’ın bana verdiğidir. Kabala, düşünceleri ve duyguları ihsan etmeye yönelsin diye Yaradan yeniden yüklememe yardımcı olur.

Manevi dünyaların girişinde; ego yok olur, kişi güçsüzlük hisseder. Ama eğer kişi kalmaya karar verirse; yolda olmak ödüldür; bir dua doğar ve kişi manevi dünyaya girer; çünkü hiç bir şey talep etmez ve çabanın kendisi ödül olur.

Kabalist tavsiyesi: Işık kişiye nasıl ifşa olur? Kişi egoist niteliklerini sevgi ve ihsan etme niteliğine ıslah eder ve her zaman ışıkta olduğunu keşfeder. Işıktan başka bir şey yoktur. Sadece nitelikleriyle ışığa zıt olduğundan onu algılamıyordu.

Kabala bilgeliği: Tora’yı anlamak insanları değil egoistlik arzuları resmetmektir. Tora bize Yardan’a benzemek, onun ifşası için yolu gösterir. Buna Kabala denir.

Manevi çalışma: Dünya tehditkar görünüyor; çünkü egoistlik doğamızı beyaz ışığa karşı görürüz. Eğer birliğin ışığına benzersek; kendimizi değil ışığı göreceğiz. Dünyaya kendini ifşa etmek için Yaradan’ın arzusu olarak bakın. O yardım için hazır. Kötülük; ona benzemediğimizi gösterir.

My Thoughts On Twitter, 1/24/18

Twitter’da düşüncelerim-1-22-18

Korku gereklidir! Beni iter! Ondan kurtulamam. Sadece egoistlik korkuyu özgecil korkuyla değiştirebilirim: Yaradan’a memnuniyet ihsan edememe korkusuyla. Sadece o zaman korku kendim için kaybolur. Bu yüzden Yaradan bizi egodan kurtulmaya zorlar.

Yaradan içimde bozuk bir dünyanın resmini anımsatır. Ben ıslah için talepte bulunurum. Yaradan niteliklerimi onunkilere benzer olarak ıslah eder. Onun tüm dünyayı doldurduğunu görürüm. Sonra içimde yeni bir bozuk nitelikle ifşa olur ve bir kez daha karanlık bir dünya görürüm. Böylelikle Yaradan’ın çalışmasını elde ederim.

Öngörü_2013: Gelecekte; halk arasında bütünleyici eğitimi gerçekleştiren kişi liderlik yapacaktır. Böylece devlet doğayla eşitliğe gelecek ve onun güçleriyle bir mutabakat küresine girecektir.

Yaradan; son safhayı yarattı & oradan nihai amaca doğru ilk & her adımı inşa etti. Her safha edinmemiz gereken son tarafından belirlenir. Dolayısıyla her şey; mantık üstü inançta çabalayarak dikkatle almalıyız- şimdiki zamanın yukarısındaki son safha

Yaradan’ın ifşası: Bizim üst güçle temasımız yok. İfşa olan şey; Bo (gel) ve Re (gör) kelimelerinden Yaradan (Bore) olarak adlandırılır. Bir grupta birlik olmak için çabalamanın bir sonucu olarak Bo-Re formunu içimizde inşa eder ve onu ediniriz. Bu; aramızdaki tüm manevi çalışmadır.

Gerçeği edinme: Dış dünya yok. 4 seviyeli arzumuz var; cansız; bitkisel; hayvansal, konuşan. Onları beyaz ışığın (Yaradan) arka planına zıt olarak hissederiz. Kabala bize ihsan etme niyeti & beyaz ışık ile birlikte büyümeyi öğretir, ta ki Yaradan’ı çözene kadar.

Yaradan bizi gelişme doğru uyandırır. Eğer takip etmezsek, tersine döner. Eğer Polonya Yahudileri Baal HaSulam’ı dinleselerdi ve Israil’e taşınsalardı; hayatta kalırlardı. Eğer Israil hükümeti onun eğitim yöntemini kursalardı; 70. kuruluş yıldönümünü yeni bir ülkede kutluyor olurduk.

Kabala: Bizim doğamız haz alma arzusu. Niyet kişiye bağlıdır. ( kendim için = ego; başkaları için= özgecilik) Niyeti değişmesi manevi gelişmedir. Çalışma budur. Onu niyetin (benim için- senin için) değişmediği yerdeki fiziksel eylemlerle karıştırmayın.

Geçen Cuma İsrail’in her yerinden gelen Kabala L’Am akademisinden yeni öğrencilerle sıcak bir toplantı yaptık. Hazır oluşun yeni bir seviyesini keşfettim, ciddi; üst düzey soruları hoşuma gitti. İyi şanslar, canlarım! Birlikte!

Dünyalar; kişi eğer ıslah olmuş arzulardan yaratırsa var olurlar. Manevi derece ifşa olur: saf & saf olmayan ABYA dünyaları, ve onların içerisindeki ruh. Dünyalar bir çevreden ruhu çevreler, onu sürdürür; Saf olmayan dünyalar Yaradan’a aittir; bizi ıslaha doğru iter.

Gerçek: Kişi dünyayı kişinin nitelikleri aracılığıyla görür. Nitelikler değişirse dünya değişir. Kişi etrafındaki her şeyin içinde yansıtılmış nitelikleri görür. Bundan kaçış yalnızca ihsan etme niteliği ile olur. Onların ayakkabılarıyla yürüyene dek; başkalarını yargılama- aksi halde kendini görürsün.

10’lu bir bağlantı kurduğu sürece- üst ışığa minimal eşitlik bu bağlantıda ifşa olur. Yaradan da onun içinde ifşa olur. Başka bir yol yoktur! Ve Yaradan’ın gizliliği bağlantının yokluğunda yeni bir safhanın hazırlığı için, 10’lu içinde hissedilir.

Üst dünyayı / Yaradan’ı ifşa etme yolunda; egonun niteliklerinden sevme/ ihsan etme niteliklerinin doğru anlamını araştırmak için birçok problem ortaya çıkar. Bu bir bilimdir: Kabala; Düşüşler aracılığıyla manevi yükselişleri öğrenmek. ‘akşam vardı; sabah vardı’ anlayış ve edinim.

http://laitman.com/category/thoghts-on-twitter/

Ruhların Yolunu Belirleyen Nedir?

Soru: Eğer her şey Yaradan tarafından önceden planlanmışsa, o zaman manevi yolda ve Kabala çalışmasında hata olarak düşünülen şey nedir?

Cevap: Kişi hala seçme özgürlüğüne ve irade özgürlüğüne sahiptir. Eninde sonunda, yine de son noktaya geleceğiz çünkü bu nokta başlangıçta bizim için emredildi, ancak yolu yoktu. Kişinin yolunu belirleyerek, integral bir sistemde var olduğumuzdan, birey aynı anda kendisine bağlı olan diğer ruhların yollarını belirler. Dolayısıyla, yanlış davranması durumunda, diğer insanların kaderini olumsuz etkiler. Doğal olarak, bu, ona birçok kez daha ağır, negatif eklemelerle geri döner.

Gerçi bir taraftan her şey önceden belirlenmiştir, öte yandan her şey insana bağlıdır – zamanın her anında. Fakat bunun farkındaydı, ne yapacağını bilmiyordu. O yüzden bu ondan gizlendi.

Not: Bazı filmler, kişinin nasıl aniden her hareketinin başkalarını etkilediğini anlamaya başladığını ve hemen “dona kaldığını” gösteriyor.

Yorumum: Ancak donma bile yardımcı olmaz, çünkü donduğu ölçüde, harekete geçmez ve doğal olarak bu da herkesi etkiler.

What Determines The Path Of The Souls?

Kabalistik Meditasyon Nedir?

Soru: Kabalistik meditasyon nedir?

Cevap: Çeşitli metodolojilerde, felsefelerde, psikolojilerde ve öğretilerde “meditasyon” teriminin neyi kastettiğini bilmiyorum. Muhtemelen kişinin düşüncelerini belirli bir işe ya da harekete yönlendiren uygulamadır.

Kabala’da meditasyon, beni değiştirmesi, üzerimde bazı eylemler yapması için üst Işık’a bağlanmak istediğimdeki niyete denk gelir. Belki Işık’a yaklaşma arzusu, yani belirli bir içsel isteğe bağlı gayret, meditasyon olarak adlandırılabilir.

Aynı zamanda, kişi tek bir düşünce üzerinde yoğunlaşmalı: “O’ndan başkası yok”, “İyi ve iyilik yapandır.”

What Is Kabbalistic Meditation?