Category Archives: Yaradan

İnsan Neden Akla İhtiyaç Duyar?

Beni Yaradan’dan ayıran her şeye kötülük denir. Ancak, bunun kötülük olduğuna, akılda veya kalpte, nasıl karar veririm?

Eğer onu iptal etmemiz, mantık ötesi inançla çalışmamız gerekiyorsa, Yaradan neden kişiyeherhangi bir hayvanın aklının üstünde olan aklı verdi?

Yaradan, insan için aklı, kesinlikle hayvansal aklımıza karşı çalışmamız için yaratmıştır. Aksi halde acı ve tatlının nerede olduğunu anlayamazdık. Aklımızı, üst akıl ile değiştiririz. Bir şeyden başlamamız gerektiğinden, Yaradan bize hayvansal aklı verir.

Bu Yaradan’ın alma arzusunu nasıl yarattığına emsaldir, onun için bizler ilkönce almayı tatlı ve ihsan etmeyi acı olarak hissederiz. Kişi, Yaradan’ın başlangıçta yaratılanları neden O’na zıt olarak yarattığını sorabilir. Ancak bu, zaten şu soruyla ilgilidir: O, neden yaratılışı kırdı? Ve cevap: Işığın avantajı karanlıktan elde edilirdir.

Why Does A Person Need The Mind?

Klipa Ve Kutsallık Arasındaki Fark

Klipa ve kutsallık arasındaki fark eylemde değil, niyettedir. Kutsallık, Yaradan’ın da dahil olduğu diğerlerinin yararına olan her şeydir ve kişinin kendi iyiliği için olan her şey Klipa’dır.

Eylemlerde, Klipa ile kutsallık arasında hiçbir fark olmadığı, ancak sadece niyetlerde olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer buna dikkat edersek, Klipa’dan kutsallığa doğru hızlı bir şekilde hareket etmenin ve bunun tersine, kutsallıktan Klipa’ya düşmenin kolay olduğunu göreceğiz.

Bu nedenle, kişinin yalnızca niyetine dikkat etmesi gerekir ve kişi kendi eylemlerini hızlı bir şekilde düzeltebilir. Yaradan’ın bizi içine soktuğu içsel koşulların önemi yoktur. Bizler sadece niyeti kontrol etmeliyiz ve gerekirse grup içinde, ıslahların yardımıyla onu derhal değiştirmeliyiz. Bu en güvenilir testtir.

Bir insanın bu resmi oluşturması uzun yıllar alır, ancak oluştuğu zaman, kişi ıslahları nispeten hızlı ve kolay bir şekilde yapar.

Difference Between Klipa And Holiness

Yaradan’ın Programını Etkilemek

Soru: Varsayalım ki bir yerlerde deprem var ve başka bir yerde savaş var. Bunu kim belirlemekte? Bu nasıl olmaktadır?

Cevap: Bütün dünyaya nüfuz eden tek bir güç vardır. Her şeyi o yapar. Bizim tüm hareketlerimiz de dahil her şeye tepki verir. Bu güç, Şehina (Kutsallık) olarak adlandırılır, sürekli olarak bize en uygun şekilde tam uyumluluğa nasıl yöneleceğimiz konusunda eylemlerimize ve tepkilerimize dayanan net bir hesaplama yapar.

Soru: Kabalistin Yaradan ile olan ortaklığı neyle ilgilidir? Bu eylemleri bir şekilde değiştirebilir mi?

Cevap: Bir Kabalist, eylemleriyle, Yaratan’ın programını kesinlikle bilinçli olarak etkiler, sürekli onu geliştirir. O (Kabalist), tüm dünyayı peşinden çeker. O zaman Yaradan yönetimini, tatmin edici olmayandan iyiye doğru değiştirir.

Affecting The Program of the Creator

Kongrelerin Amacı

Yakında bir kongre yapacağız. Tek bir itiş gücünde bir araya gelmeye hazır olalım. Bu büyük bir güçtür! En azından bir kaç dostumuzun olduğu, Dünyanın her ülkesinde, ne kadar çaba harcandığını hayal edin! Ve hemen hemen her ülkede, dünyanın her yerinden dostlara sahibiz.

Bu kongreyi, tüm kalbimizle/içtenlikle, mümkün olduğunca etkileyici yapalım ki bu bize büyük bir itiş verir.

Bizler çok farklı ön aşamaları zaten geçtik, kendimizi, egoizmimizin üzerinde, özgecil güçlerin ağında bulabileceğiz ve her birimizde değil, aramızda, hiç değilse biraz, en küçük manevi nitelikleri hissetmeye başlayacağız diye düşünüyorum.

Birdenbire, dostlarınızla ilgili belli manevi niteliklerin, hareketlerin içinizde nasıl ortaya çıktığını göreceksiniz – onlar için ne arzuluyorsunuz ve onlardan ne hissediyorsunuz. Ayrıca aranızda, içinde Yaradan’ın ifşa olduğu bir iletişim ağı vardır.

Bunu yapabilirsiniz. Bu, kongrenin amaçladığı şeydir.

The Purpose Of Congresses

Yaradan’ın İçinde Bulunduğu Matris

Soru: Düşüncelerimiz her zaman Yaradan’la, sevgi ve şefkatle olmalıdır. Bu koşula nasıl ulaşabilirim ve sürekli olarak onun içinde kalabilirim?

Cevap: Bunu yapmak için bir gruba ihtiyacınız var; aksi halde, Yaradan’dan ayrılmış olacaksınız. Bunu kendi başınıza deneyin ve nasıl dışarı atılacağınızı göreceksiniz, çünkü üzerinde tutacak hiçbir şeyiniz yok.

Kendi içinde, Yaradan, bir şekilde O’na tutunabilmem, O’na bağlı kalabilmem için var olmaz. Bir matris gereklidir, içinde O’nun var olduğu ve onun aracılığıyla O’nunla bağ kurabileceğim bir sistem.

Yaratan bu sistemi, kırık bir koşuldan birbirine bağlanmış, on Sefirot’tan yarattı. Bizler bu sisteme sahip olmadığımızdan, bir gruba ihtiyacımız var. Eğer bu sistemi birleştirmek için mümkün olan bütün girişimlerle yeniden yaratmaya çalışırsak, Yaradan’ın ne olduğunu, edinmemiz gereken ve bizi doldurması gereken şeyin ne olduğunu hissetmeye başlarız.

Burada birçok yeni araştırma vardır. Pratik olarak, bu tüm Kabala bilimidir.

The Matrix The Creator Is In

Yıkımdan, Yaradan’ı Anlamaya

Soru: Neden özellikle yıkımdan dolayı kişi Yaradan’ı anlamaya geliyor?

Cevap: Sadece yıkımdan sonra, kırık arzularımızdan, Yaradan’ı anlayabiliriz, çünkü başka seçeneğimiz yoktur. Çevremizde var olan fiziksel doğayı nasıl algıladığımıza bakın. İçinde yaşıyoruz ama onu anlamıyoruz.

Manevi dünya bize farklı bir biçimde verilmiştir: sadece biz onu kendimiz inşa ettiğimizde, ne edindiğimizi, ne yaptığımızı anlarız ve ayrı parçalardan, temellerden bunu inşa ederiz. Manevi dünyaya bu şekilde ulaşırız. Sonuçta, Yaradan için ana şey, edinimimizdir ve bu edinim tamamlandığında, son zerresine kadar tüm derinliklerinde maneviyatı hissederiz.

From The Shattering To Understanding The Creator

Kabala İpuçları – 4/8/18

Soru: İlk manevi deneyiminiz hakkında bir şey söyleyebilir misiniz?

Cevap: O tarif edilemez, bu yüzden denemiyorum bile. Sadece şunu söyleyebilirim, genellikle, aniden gelir.

Soru: Eğer her şey içimde bulunuyorsa, neden sürekli dünyanın farklı bir resmini ediniyoruz?

Cevap: Reşimot (anılar), manevi bilginin verileri, sürekli olarak bizim içimizde değişir. Bu nedenle, her şeyi farklı algılarız.

Soru: Yaradan bir hata yapabilir mi?

Cevap: O, muhtemelen bir hata olacak hiçbir eylemde bulunmaz.

Soru: Kibir’in manevi kökü nedir?

Cevap: Egoizm! O, kendinizi herhangi bir yolla yükseltmek veya başkalarını küçük düşürmek için bir arzudur.

Soru: Niteliksel ruh nedir?

Cevap: Niteliksel bir ruh, Yaradan’a maksimum yakınlaşan bir ruhtur. Nitelik, ihsan etme ve sevginin özelliğidir. Başka bir şey yoktur.

Soru: Kabalist, kalbini kıranlardan intikam alabilir mi?

Cevap: İlk olarak, bir Kabalist’in, birinin onun kalbini kırdığını düşünebileceğini sanmıyorum. Öncelikle bu imkansızdır, özellikle intikam almak. Bu, Yaradan’ın bir eylemidir; sadece O, her şeyi yönetir.

Soru: Kişi Yaradan’dan intikam alma arzusuna sahip olabilir mi?

Cevap: Olabilir, hatta daha fazlası! Bu, zaman zaman herkesin başına gelir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/8/18

Kabala İpuçları – 3/18/18, Bölüm 2

Soru: Kabala bilgeliğine göre hedefe ulaşmak için hangi eylemler hazırlık olarak kullanılır?

Cevap: Birlik dışında hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim.

Soru: Kabala bilgeliğini öğrenmek, bizim ıslahımızı hızlandırır. Bu, yeni doğan ruhum için hedeflenen tüm ıstırabın bu yaşamda gerçekleşeceği anlamına mı gelir?

Cevap: Bilmiyorum. Her şey sizin çabalarınıza bağlıdır, ancak tüm ıslahlarınızı mevcut enkarnasyonda tamamlayabilirsiniz.

Soru: Sporda kullanılan ilaçlar gibi kullanabileceğimiz bir çeşit uyarıcı ilaç var mı? Mesela, “yiyebileceğiniz” ve hemen üst dünyayı hızlandırabileceğiniz bir şey var mı?

Cevap: Bu uyarıcı ilacı dostlarınızdan almak zorundasınız.

Soru: Tüm dünyayı tek bir kişide görmek mümkün müdür?

Cevap: Sorun yok. Sonuçta, tüm dünya ortak genel bir Kli’dir.

Soru: Kaderi zor ve karmaşık olan insanların, kaygı duymadan yaşayanlara göre ıslaha daha yakın oldukları doğru mu?

Cevap: Evet de hayır da. Kişisel olarak zor ve karmaşık bir kaderim yok. Tüm hayatım maddi olarak düzenlenmişti, hiçbir şey beni sıkmadı veya rahatsız etmedi. Ama maddi bir şey olmayan, farklı bir boşluğa, maneviyat eksikliğine sahiptim.

Soru: Yaradan’ın sürekli size konuştuğu sessiz sesini duymak ve onu egonun sesiyle karıştırmamak nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Yaradan size, kendinizle ilgili değil, yani diğerleri ile ilgili olarak, sevgi, başkalarıyla birlik içinde nasıl çalışılır, hoş bir şekilde onları birliğe nasıl itersiniz konularında fısıldar.

Soru: Gruptaki bir dostumun yerine getirdiğim arzuları nelerdir?

Cevap: Bunlar, esas olarak onun Yaradan’ı edinmek için özlemidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 3/18/18, Part 2

Mükemmellik

Facebook’tan Soru: Mükemmellik nedir?

Cevap: Mükemmellik, aralarında hiçbir kusur kalmayacak şekilde birbirlerini karşılıklı olarak tamamladıklarında, yaratılan varlıklar ve Yaradan arasında mutlak bir uyumdur.

Mükemmellik Yaradan’dır. Ancak, O’nun kendisi tarafından değil; daha doğrusu, O’nu duygularımızda tanımladığımız şeydir.

Soru: Mükemmel bir insan nedir?

Cevap: Mükemmel bir insan, Yaradan’a tamamen benzeyen bir kişidir. Yaradan, doğanın mutlak mükemmelliğidir.

Tüm tezahürlerinde mutlak/tam bağda olan bütün evrenin genel koşulu – mükemmellik budur. Edindiğimiz bu mükemmelliğin kaynağına Yaradan denir.

Soru: Bu, dünyamızda mükemmelliğin olmadığı anlamına mı geliyor?

Cevap: Tabii ki yok! Bizim dünyamızda, her şey mükemmelliğe zıttır, çünkü kişi diğerinin pahasına hareket eder. Bizim dünyamız, dünyaların en düşüğü, en kötüsüdür. Sadece onun üstüne yükselme mümkündür. Bu dünyadan daha kötü bir şey yoktur.

Perfection

Mutlak Edinim Var Mıdır?

Soru: Eğer edinim her zaman öznelse, sadece geçici bir gerçeklik değil, nesnel olan mutlak bir edinim var mıdır?

Cevap: Prensip olarak, herhangi bir manevi kazanım zaten nesnel bir şeydir, çünkü farklı arzuların ve nesnelerin birleşimi üzerine inşa edilmiştir. Bu nesnellik, bu seviyeyi dolduran edinimin ya da Işığın gücüyle ifade edilir: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya veya Yechida.

Bu nedenle, manevi edinim, kural olarak, bir dereceye kadar nesneldir. Tamamen nesnel manevi basamak, en son seviyedir – tam edinimin ve tam ıslahın seviyesi.

Is There Absolute Attainment?