Category Archives: Yaradan

İnsan Toplumunun Evrimi

Kolektif bilinçsizlik tüm insanlığı bir araya getiriyor ve farkında olmadan uygarlığımızı tek bir bedene dönüştürüyor. İnsan toplumunun gelişimi kademeli olarak kör bir geçide ulaştı ve bir gerileme ve yozlaşma süreci başladı.

Genel olarak, toplumun gelişmesinde yeni bir safha, devrimler ve krizler sırasında daha içgüdüsel ve bilinçsiz seviyede olur. Bunun nedeni, insanlığı kalkınmaya yönlendiren daha yüksek güç, bizim kavrama gücümüzün ötesindedir – yukarıdaki Yaradan ve bizden O’na- orada kolektif bilinçsizliğin gücü vardır.

Dünya, alçakça ve yabancılaştırılmış tutumlardan bıktı. Kargaşa, çıkmaz ya da kriz zamanında etkili bir güç her zaman gelir ve acı vasıtasıyla, insanlığı bilinmeyenin içine doğru bir adım atmaya zorlar. Günümüzde, yeni duruma geçişten sonra kolektif bilinçsizlik, daha üst seviyeye, Yaradan’a benzer olmaya gayret eden ve amaçlayan kolektif bilinçle yer değiştirecek.

The Evolution Of Human Society

Yaradan’ın İfşasına İlerlemek

Soru: İlerlemek ne demektir? Kişi nereye ilerlediğini nasıl anlayabilir?

Cevap: Yaradan’ın ifşasına, sonsuz mükemmel dünyanın hissiyatına doğru hareket edersiniz. Bunu kendiniz için keşfedersiniz ve yavaş yavaş doğanın aslında ebedi ve sınırsız olduğunu hissetmeye başlarsınız ve siz de öylesiniz. Sizler ebedi, kusursuz, sınırsız ve onun içinde daha önce olmadığınız kadar farklı bir koşulda var olursunuz.

Daha önce yorgundunuz, bıkkındınız, ne yapacağınızı bilmiyordunuz ve her şeyde sınırlıydınız. Artık mutlak bir huzur içindesiniz, güç, edinim ve dengeye sahipsiniz ve doğanın birleşik gücü ile artan oranda bağlılığınız var.

Move To The Revelation Of The Creator

Yaradan’ın Aklını Bilmek

Facebook’tan Soru: Yaradan’ın aklını nasıl bilebiliriz?

Cevap: Üst aklı bilebilmemizin tek yolu O’nun yaradılışı, O’nun bize yaptığı eylemler sayesindedir. Aslında, tüm dünya, Kabala bilgeliği vasıtasıyla keşfettiğimiz her şey: beş üst dünya, Ein Sof (Sonsuzluk) dünyası ve orada olan her şey Yaradan’ın düşüncesidir.

Soru: Dünyamızda, Yaradan’ın aklını edinebilir miyiz?

Cevap: Bu şekilde bir şey anlamamak olanaksızdır. Dünyamız daha önce bahsettiğim dünyaların bir parçası bile değil. O hayali ve kurgusaldır, imgeseldir ve sadece hayalimizde vardır. O gerçekte yoktur; şu anda, biz bir çeşit rüyanın içindeyiz. Üst dünyaya girdiğimiz an, bu dünya kaybolacak.

Knowing The Creator’s Mind

Yaradan’a Doğru Bir Şekilde Nasıl Dönebiliriz?

Soru: Gizlilikte olduğumuz zamanı sınırlamak için Yaradan’a doğru bir şekilde nasıl Dönebiliriz?

Cevap: Sanırım buradaki nokta, Yaradan değil, dostlardır. Gruba yaklaştıkça, kendimi daha fazla grubun merkezi vasıtasıyla işleyen Işık’ın etkisi altına yerleştireceğim.

Yalnızca grubun merkezi aracılığıyla, Işığın kaynağına, Yaradan’a dönebilir ve kendim için değil, bütün grup için isteyebilirim. Herkesle birlikte grubun merkezinde olmakla, Işığın olumlu etkisini alacağım.

How Can We Turn To The Creator Correctly?

“Başınızın Üstündeki Cennet Bronz Olacak.”

Torah, Deuteronomy, 28:23: Başınızın üstündeki cennet bronz ve altındaki yeryüzü de demir olacak.

Cennet ve yeryüzü, insanın içindeki arzuları sembolize eder. Bu arzularla hiçbir şey yapamayacağınız zaman bu tip kısıtlamalardan bahsederiz: ne bronzla ne de demirle.

Cennet, Bina’nın özelliği olmalıdır, ancak ihsan etme ve sevmenin özelliği değildir. Doğru etkileşimde, sizin gibi, başkalarıyla iletişim kurmazsanız hayatın tümü çok zor olur.

Yaradan’a ya da egoist arzuya sahip değilsiniz. Onların arasında, havanın içinde olduğunuz gibi varsınız.

“The Heaven Which Is Over Your Head Shall Be Bronze”

Yaradan Kişiyi Nasıl Yönetir?

Soru: Yaradan kişiyi nasıl yönetir?

Cevap: Yaradan, kişiyi sürekli olarak ona Işık’ın, hazzın küçük parçalarını göndererek yönetir. Ve kişi buna göre, bir köpek gibi koklar: “O nerede?” ve oraya koşar.

O Işık’ı durdurmak ve kovalamamak için, kişi önceden doğru bir niyet edinmelidir. Bu kişinin görevidir.

How Does The Creator Manage A Person?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 174

Soru: Neden Keduşa, kutsallık (Kabala kitaplarının kutsallığı da dahil), ihsan etmeyle bağlantılıdır?

Cevap: Çünkü Keduşa, ihsan etme ve sevmedir.

Soru: “Geçim kaynağı için tılsımlar” nedir? Psikolojik düzeyde, onlar kişiye yardım edebilir, onu manevi gelişimine hiçbir şekilde müdahale etmeden zengin, sağlıklı ve başarılı yapabilirler. Yoksa maneviyattan çaldığınız ve onunla ilgili olmamanın daha iyi olacağı mı düşünülür?

Cevap: Kişi, Yaradan’a ulaşmak için nasıl yaşanacağı hakkında endişelenmelidir.

Answers To Your Questions, Part 174

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 170

Soru: Çok zor, ama anlamlı bir dönemde yaşıyoruz. Yaradan’ı arzulayan bir kişi, sürünün nasıl yok edildiğine sakin bir şekilde nasıl bakabilir? Sonuçta, ona değer verir, merhamet eder, o kendisinin de bir parçası haline gelir. İmkânsızlığı ciddi olarak etkilemek için tek yol, tohumun filizlenmesi için gençken toprağa düşmesi midir?

Cevap: Hiç kimse bağımsız olarak bir şey yapmaz. Bir insanın gerçeğin farkına varması ve ona yaklaşması için her şeyi yapan üst kuvvettir.

Soru: İnsanlar neden birbirlerine işkence ederler ve hayvanlara karşı şiddet uygularlar? Yaradan neden böyle davranmaya izin verir? Bu davranışın kökü nedir ve Kabalist olarak bu soruna hangi çözümü görüyorsunuz?

Cevap: Dünyanın tüm ıslahı, integral eğitim sayesinde, yalnız insanın ıslaha gelmesidir.

Answers To Your Questions, Part 170

Hızlı Kabala İpuçları – 1/22/17

Soru: Yaradan’ı açıkça hissetmememizin nedeni egonun bizi yönetmesi midir?

Cevap: Yaradan bizi ego aracılığıyla yönetir.

Soru: İhsan etmeyi öğrenmek nasıl mümkündür?

Cevap: Yalnızca grubun içinde, yalnızca Onlu grubunda ve başka bir şekilde değil.

Soru: Yüksek gücü neden “yaratıcı akıl” olarak adlandırıyoruz?

Cevap: Çünkü bu “akıl” onun düşüncesi yoluyla yaratılışı yaratır. Başka bir şey yok. Doğadaki en yüksek güç, düşüncenin gücüdür.

Soru: Kabala bilgeliğine göre Moshiach (Mesih) kim ya da nedir?

Cevap: Mesih, üst Işık’ın gücüdür. Üst Işık kendisini çok sayıda kuvvet olarak ifşa edebilir. Mesih denilen şey, Limşoh sözcüğünden gelir, çıkarmak anlamındadır, bizi egodan çeken güçtür. Mesih’in beyaz bir eşek (Hamor) üzerine geleceği söylenir; bu, ihsan etme özelliğinden gelen, kesinlikle beyaz bir Işık anlamına gelir. Hamor sözcüğü, Homer (madde) kelimesinden türetilmiştir. Anlamı, bütün maddeselliğimiz, ego, aydınlanacak ve özgecil olacaktır demektir.

Soru: Kabala bilgeliği, geleceği öngören insanlarla, numeroloji uzmanları, astrologlar, Urim ve Tummim ile nasıl ilgilidir?

Cevap: Kabala bilgeliği, özel olarak hiç bir şekilde onlarla ilgili değildir.

Soru: Kabala bilgeliğini çalışma vasıtasıyla egoyu azaltmak mümkün müdür? Ya da sadece onu geliştirmek mi mümkündür?

Cevap: Onu geliştirmek! Egonuz olmadan bir şey yapamazsınız. Aksine, sizi göklere çıkaracak muazzam bir egoya ihtiyacınız var ve onu sürekli olarak ıslah edeceksiniz.

Soru: Kabala’nın bilgeliğine göre, üç Birleşik Devletler başkanı Clinton, Bush ve Trump’ın, tıpkı sizin gibi 1946 yazında doğduğu gerçeğini açıklamak mümkün mü?

Cevap: O yıl birçok başka insan da doğdu.

Soru: İngiltere’den Oleg soruyor: “Hayatınızda başka ne yapmak ve gerçekleştirmek istersiniz?”

Cevap: İngiltere’den Oleg’i ıslah etmek isterim.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/22/17

Ana Şey Arzudur

Soru: Eğer arzularım ve düşüncelerim Yaradan’dan geliyorsa, o zaman hayattaki işim yalnızca ileri gitmek ve O’nun emirlerini yerine getirmek mi?

Cevap: Yaradılışta, Yaradan’ın arzuları ve düşüncelerinden başka ne var? Bizler aslında çevremizdeki yaratılış düşüncesinde yüzüyoruz ve onun birazını bağımsız hayatımız gibi hissediyoruz. Ancak bütün çok boyutlu resmi hissedebiliriz ve bizim gelişimimiz bununla ilgilidir.

Önemli olan arzudur ve arzulara göre düşünmeye odaklanmak zorundayız. Eğer arzular çalışırsa, kişi ister genç ister yaşlı olsun, kolayca düşünebilir. Önemli olan istemektir; asıl şey arzularımızın içinde yaşamaktır!

Düşüncelerimiz çok tembel olabilir. Ancak, tembel bir düşünce bile iyidir, çünkü isteklerinize müdahale etmez, ancak aslında onlara yardımcı olur. Düşünce her zaman ikincil ve arzusu birincildir.

The Main Thing Is The Desire