Category Archives: Yaradan

Kabalistik Meditasyon Nedir?

Soru: Kabalistik meditasyon nedir?

Cevap: Çeşitli metodolojilerde, felsefelerde, psikolojilerde ve öğretilerde “meditasyon” teriminin neyi kastettiğini bilmiyorum. Muhtemelen kişinin düşüncelerini belirli bir işe ya da harekete yönlendiren uygulamadır.

Kabala’da meditasyon, beni değiştirmesi, üzerimde bazı eylemler yapması için üst Işık’a bağlanmak istediğimdeki niyete denk gelir. Belki Işık’a yaklaşma arzusu, yani belirli bir içsel isteğe bağlı gayret, meditasyon olarak adlandırılabilir.

Aynı zamanda, kişi tek bir düşünce üzerinde yoğunlaşmalı: “O’ndan başkası yok”, “İyi ve iyilik yapandır.”

What Is Kabbalistic Meditation?

Hızlı Kabala İpuçları – 8/13/17, Bölüm 2

Soru: Sevgi ve saygı arasındaki fark nedir?

Cevap: Saygı, bir başkasının seviyesine hayran olmaktır ve sevgi, bir insana duygusal yakınlıktır. Bunlar farklı şeyler.

Soru: Kalpteki noktanın uyanışı, kişide hangi duygulara neden olur?

Cevap: Önceki gelişiminin tüm aşamalarını, cansız, bitkisel ve hayvansal seviyeleri ifade eden, birçok hayat devresini geçirdikten sonra bir insanda kalpteki nokta uyanır.

Soru: Yaradan’ın ilk hissiyatını ne ile karşılaştırabilirsiniz? Bu hissiyat nedir?

Cevap: Sizi çevreleyen nazik bir bulut duygusudur.

Soru: Yeni başlayan biri, bir zamanlar ilginç ve heyecanlı olana kayıtsızlık hissedebilir mi?

Cevap: Doğal olarak ve oldukça sık. Bu nedenle, her zaman azmin ve sabrın manevi çalışma için en gerekli nitelikler olduğunu söylüyorum.

Soru: Niyet ve sevgi nasıl ilişkilidir, bağlıdır?

Cevap: Sevgiye ancak doğru niyetle ulaşılır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 8/13/17, Part 2

Twitter’da düşüncelerim /1/9/18

Manevi çalışma: His, düşüncelerdeki; duygulardaki ışığın/ karanlığın zıttında ortaya çıkar. Bu yüzden; zıt nitelikler içeriyor olmalıyız. Mükemmellik onun yokluğundan edinilir. Bizler zaten egoya sahibiz; özgeciliğe değil. Bizim dünyamız egonun üzerinde mükemmelliği ifşa etmek için verilir.

Yukarıdan yardım: Üst ışık arzuyu değişmek için tetikler. Bu grupta (10; Minyan) egonun üzerinde bir arzu için birleşmek çabalarında ortaya çıkarır. Çabalar; kişinin gücüyle birleşmenin imkansız olduğunun bir farkındalığına yönlendirir ve sadece daha yüksek bir kuvvet yardım edebilir.

  1. Hayatın anlamı; form eşitliği kanunu temelinde yani Yaradan’ın ihsan etme niteliği temelinde onu ifşa etmektir. Ancak bizim doğamız alma arzusudur(ego). İhsan etmek Yaradan’ın niteliğidir. Almanın (ego) ihsan etmeye değişimi yalnızca Yaradan aracılığıyla mümkündür. (üst ışık; Tora)

Bir manevi rahatsızlık ile manevi çalışma? Rahatsızlığın kendisini görmezden gelince; hemen üzerinde yüksel. Bir rahatsızlığı, sana yukarıdan fırlatılan, kasıtlı olarak gönderilen bir sıçrama tahtası say. Psikolojik olarak bir rahatsızlık gibi görünüyor ama değil. Yükseklik için bir araç.

Kendini bil. Kendiniz ve başkalarıyla tarafsız ilişkiler kurmak için; sistematik, ayarlanmış kavgalar öneriyorum, önceden belirlenmiş olan şartlar altında olduğu sürece, partnerine yükünü boşaltabilirsin. Ve daha sonra; aynı kontrolü muhafaza ederek; iyi hale dönün. Yardımı olur.

Dünyanın egoistlik bir algısında ödül & ceza manevi yükselişle uğraşanlara karşıdır. Ego’dan kaçmak isteyen eleştiriyi bir ödül olarak alır – manevi yükseliş için bir fırsat olarak- ve bu yüzden ceza ödüle döner.

Eski bir Yahudi Şakası: ‘Pavarotti’yi sevmiyorum’ ‘Onu söylerken dinledin? Hayır; Rabinowitz telefondan seslendirdi. Konuyu bilmeyenlerin ve Yaradan’ı edinmeyenlerin Kabala eleştirilerini görmek komik. Anlıyorum: havlamak& Yahudi KGB’ye sadakat göstermek iyi geliyor.

Yaradan’ın ifşası, kişi çabaladığı ancak Yaradan’a bağlandığı içsel safhaların bir silsilesidir. En büyük hata koşulların ondan gelmediğini, arkasında onun gizlendiği bizim dünyamızdan geldiğini düşünmektir. Her şeyi onunla bağlayarak, derece derece onu ifşa ederim.

My Thoughts On Twitter, 1/9/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 206

Soru: Karanlık olmadan Işık’a erişmenin ve algılamanın mümkün olmadığını biliyorum. Acı çekmeksizin (inişler) bir sonraki seviyeye yükselmenin imkânsız olduğunu biliyorum.

Sorum şu: Neden bir çocuğun doğumu bütün taraflar için acı vericidir, kasların büyümesi acı vericidir ve eski bünyeleri yok eder ve hastalıklar (eğer bunu Yaradan’dan olumlu bir işaret olarak görürsek, dikkat etmeli ve düzeltmeliyiz) daima her durumda acı vericidir?

Eğer doğada “kötü şakalar” yoksa Yaradan neden bize eziyet ediyor?

Cevap: Yaradan doğadır; kendimizi nasıl hissettiğimizi O’na bağlarız, sanki bizim tarafımızı O hissediyormuş gibi. Cansız, bitkisel ve hayvansal problemler manevi eylemlerden kaynaklanır ve bu nedenle onlardan kaçamayız.

Answers To Your Questions, Part 206

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 195

Soru: Yaradan’a ulaşma, harika bir süper-zekâ olma hissi, bilgi dolu bir çeşit hissiyat mı, yoksa sadece dünya ile birlik hissi ve insanlara olan sevgi midir?

Cevap: Tüm hisleri ve aklı içerir.

Soru: İşimde günlük çalışmam sırasında, Kabala bilgeliği hakkında bir şeyler okumak ve onlu grup hakkında düşünmek değerli mi? Neden özellikle evet ya da hayır?

Cevap: Dünyanın gerçek görüntüsünden kopuk olmamaya çalışmak gerekir.

Soru: Mahsom’u geçmeden önce ne kadar zaman çalıştınız? Kişi Mahsom’u geçene kadar geçen ortalama süre nedir?

Cevap: Birkaç yıl, 5 yıldan az değil.

Answers To Your Questions, Part 195

Twitter’da düşüncelerim-12-30-17

Kabala a) insanlar ve b) ruhlar arasındaki bağların birleşik bir forma islahının metodudur- ADAM. Bizim dünyamızda insan seviyesinde bağlar krizin üstesinden gelmek içindir. Manevi dünyadaki ruhların seviyesindeki bağlar Yaradan’ı ifşa etmek içindir. Ancak her iki derece de tek bir amacın peşinden koşar.- Birlik.

My Thoughts On Twitter, 12/30/17

 

 

Kişi Komşusunu Sevmeli

Soru: Yaradan sevgidir. Öğretmeniniz Rabaş’a ilk geldiğinizde, Kabalayı bir şekilde sevgi ile ilişkilendirdiniz mi?

Cevap: Hayır. Rabaş’a gelmeden ve hatta ilk başlarda onunlayken bile, Kabala, benim görüşüme göre, ustalaşmam gereken sadece sıkıcı, katı bir bilim ile özdeşleşmiştir.

Soru: Birinin komşusunu sevmesi gerektiğini ilk duyduğunuzda tepkiniz neydi?

Cevap: Buna bir çeşit ilave olarak tepki gösterdim: “Muhtemelen bunun tezahürüdür.” Bu kelimelerin dünyevi, çok sınırlı, çok sığ olduğunu ve manevi olmayan, maddi niteliklere dayandığını anladım. Manevi sevgiyi kendime, yüce bir şey için bir özlem, bu idealin içinde olma fırsatı olarak açıkladım.

“Komşunu kendin gibi sev” ilkesi onluda hayata geçirilmelidir. Bunu gerçek, canlı formunda almalıyız ve aramızda gerçekleştirmeliyiz. O zaman bunu başarabileceğiz. Bunu her türlü doğal acı, bize uzun ve acılı bir yol kat ettirmeden önce, mümkün olduğunca çabuk yapmaya çalışmalıyız.

One Must Love One’s Neighbor

 

Yaradan’a Doğru Gerçek Bir İstek

Yaptığımız işin bir sonucu olarak, Yaradan’a olan bir talep, Kli’yi, ruhun kabını ıslah için bir araç gibi gelir, Yaradan’a olan talebin Kli’nin kendisi olduğunu ve bunun bir düzeltme aracı olmadığını hissetmeye başlarız.

Ve Yaradan’a yalvarmam, O’na doğru yükselttiğim arzu, doğru, sabit ve O’na olan özlemim sürekli büyüyorsa, o zaman bu talebi tam bir ıslah olarak hissedeceğim.

Islahlar nelerdir? Bu arzunun yükseltilmesidir, bunu yerine getirmek için duaya verilen cevap değildir. Arzuyu Yaradan’a yükseltmek zaten çalışmanın sonudur. Böylece O’na karşı tutumumu ifade ederim. Ondan bir şey alır mıyım? Belki bir şey elde etmem. Ve eğer O’na dönersem ne almalıyım? Yalnızca Yaradan’a olan yalvarmam zaten onun içindedir – her şeydir. Başka bir şeye ihtiyacım yoktur.

Kendim için alan Kli’de kalmazsam, o zaman Yaradan’dan sadece bir talebe sahip olmak isterim ve cevap verirse duymam, anlamam, hissetmem ve hiçbir şey görmem. O’nun tarafından hoş karşılanırsınız; bu daha da iyidir! Ve sonra çabalamamda, ihsan etmenin gücünde, Yaradan’a ne kadar benzediğimi hissederim.

A True Request To The Creator

“Ve Musa Yalnız Efendi’ye Yaklaşacak.”

The Torah, Exodus 24:01 – 24:02: Ve O, Musa’ya şöyle dedi: “Sen ve Harun, Nadav ve Abihu ve İsrail’in yaşlı yetmişlikleri Efendi’ye gelin ve kendiniz uzaktan secde edin. Ve Musa yalnız Efendi’ye yaklaşacak ama onlar yaklaşmayacaklar ve halk onunla birlikte yükselmeyecek. “

Bunlar gelişimin basamaklarıdır. Bir insanda farklı seviyelerde arzular vardır. İnsanlar, ihsan etmek için ıslah olan egoistik arzulardır, ancak küçük bir yükseklikte ıslah oldular.

Sonra Levilileri, Cohenler, Aaron’un çocukları (Nadav ve Avhiu), Aaron ve son olarak Musa gelir. Bu hiyerarşi bir kişiyi temsil eder. Yani, insanlar ve tüm dürüstler, hepsi bir kişidedir. Ve Musa piramidin tepesindedir, bu yüzden yalnızca Yaradan’a o yaklaşabilir ve geri kalanlar yaklaşamaz.

Torah, Exodus 24:03 – 24:04: Böylece Musa gelip Efendi’nin bütün sözlerini ve tüm kuralları halka anlattı ve bütün insanlar bir araya geldi ve “Efendi’nin söylediği tüm sözleri bizler yapacağız.” dedi.

Musa, Efendi’nin bütün sözlerini yazdı ve sabah erken saatlerde ortaya çıktı ve dağın eteğinde bir sunak ve İsrail’in on iki kabilesi için on iki anıt inşa etti.

İnsanlar, adamın tüm egoist arzularıdır. Onlar Musa’nın elindedir, altındadır. O, onları denize ağ atan bir balıkçı gibi çeker ve şimdi yavaş yavaş sudan balıkları çekiyor.

“And Moses Alone Shall Approach The Lord”

“Sonra Musa Dağa Çıktı”

Torah, Exodus 24:15 – 24:18: Ve Musa dağa çıktı ve bulut dağı kapladı. Ve Efendi’nin görkemi Sina Dağı’na dayandı ve bulut dağı altı gün boyunca kapladı ve O, yedinci gün bulutun içinden Musa’ya seslendi. Ve Efendi’nin görkeminin görünümü, dağın tepesinde, İsrailoğulları’nın gözleri önünde yakan bir ateş gibiydi. Ve Musa bulutun içine girdi ve dağa çıktı ve Musa, kırk gün kırk gece dağda kaldı.

“Ve Musa dağa çıktı” ve bulutun içinde kayboldu, o tamamen Bina’nın(40. Nitelik) niteliğine ulaştı anlamına gelmektedir. Kırk, Malhut’a göre Bina’nın seviyesidir. Mutlak, tam ihsan etme, bir kişinin yükselişinin ilk genel aşamasıdır.

Soru: Musa buluta neden girdi?

Cevap: Buluta girmek, Yaradan’ın gücünün bu safhaya girişini sembolize eder. Ve sonra, 40 yıl boyunca, Musa bu safhaya daha da yükselir ve halkın “İsrail Toprakları” na, bir sonraki koşula girişinden önce çalışmayı tamamlar. “Ve Musa kırk gün kırk gece dağda kaldı” çünkü gece olmadan gündüz, gündüz olmadan gece olmaz. Bir kişi önce geceye, tüm karşıt egoistik özelliklere dalmalı ve onları açığa vurmalı, ifşa etmeli ve ancak o zaman Işığın yardımıyla onları Bina’nın özelliklerine göre ıslah edebilir. Bu nedenle, “akşam vardı ve sabah vardı – bir gün” her şeyin gece başladığı anlamına gelir.

Musa yazıtları, Tora’yı ve buyrukları aldı; dağdan indi ve çalışmaya başladı. Bu, kişinin kendisini en üst seviyesine çıkardığı, bağı, hazzı (got hooked) edindiği, dünyada yeni doğmuş gibi göründüğü ve şimdi kendini yeni dünyaya yükseltmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu koşula gelebilmek için ona talimat verilir – kişinin buna ihtiyacı olana kadar bekleyen ıslah eden Işık.

“Then Moses Went Up To The Mountain”