Category Archives: Yaradan

Arzularını ve Düşüncelerini Nasıl Ayıklarsın?

Soru: Kabala metodunun, bir kişinin arzularını ayıklayarak, kaderini ifşa etmesine yardım ettiği doğru mu? Bize gelen arzuları ve düşünceleri nasıl ayıklarız?

Cevap: Yapamazsın! – bunu düşünme bile. Arzuları ve düşünceleri ayıklayacak kadar akıllı, gelişmiş ve kabiliyetli olduğunuzu düşünmeyin.

Yapabileceğin tek şey, Üst Işık’a bu işi yapma fırsatı vermek. Bunun gerçekleşmesi için, içsel, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamalı ve Üst Işık’ın seni kontrol etmesi, kendi başına çalışmasına müsade etme konusunda mutabık olmalısın. Üzerindeki etkisini hissetmeye başla.

How To Sort Out Your Desires And Thoughts

Yaradan’ı Kendi İçinizde Kendiniz Yaratın

Soru: Yaradan’ın gönderdiği şeye, doğru olarak cevap vermek ne anlama geliyor?

Cevap: Doğru cevap; onunla temasın olduğunun sürekli bir hissidir.

Soru: Kişi onun Yaradan’dan geldiğini nasıl anlayabilir? Belki sadece bana öyle geliyor?

Cevap: Ne olursa olsun, sadece Yaradan’dan geldiğini düşün. Ancak bunu dostlarında birlikte yapman daha iyi.

Soru: Yaradan’ı tam olarak kim ifşa eder?

Cevap: Yaradan, arzularının ve diğerlerinin arzularının tek bir birleşik sistem içinde birleştiği ve birlikte çalıştığı kişi tarafından, grup içindeki gelişiminin bir sonucu olarak ifşa edilir. Daha sonra, bu iki arzunun arasında, bağın niteliği ortaya çıkar- bu çoktan Yaradan’ın ifşasının başlangıcıdır.

Create The Creator Within Yourself

İnan ya da İnanma

Soru: Kabalistler için ışık ve karanlık ne ifade ediyor?

Cevap: Işık ihsan etme niteliği ve sevgidir. Karanlık, nefret uyandıran alma niteliğidir.

Bizim dünyamızda, ikisini de anlamıyoruz, çünkü biz, gerçek ihsan etme ve sevgi niteliğine sahip değiliz ve sadece egoizmden hareket ediyoruz. Yine de, birini diğeri olmadan anlamak imkansız.

Üst dünya ile kesinlikle hiçbir temasımız yok, manevi bir kıvılcımdan başka. Bu nedenle, her şey gruptaki bütünsel ilişkilerin gelişimine olan katkımıza bağlıdır. Bu ilişkiler sayesinde üst ışığı çekebiliriz ve o içimizde hem iyi (ışık), hem de kötü (karanlık) safhalarda var olacağımız, karşılıklı ilişkiler sistemini yaratacaktır.

Soru: Işığın ne olduğunu ne zaman anlamaya başlayacağız?

Cevap: Karanlıkta olduğumuzu, fark etmeye başladığımızda olacak.

Soru: Yaradan’ın bizi O’nun karşıtı olarak yarattığı yazılıyor. Öyle değil mi?

Cevap: Hala ulaşmamız gereken gerçek egoizm hakkındadır. Bununla birlikte, cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelere sahibiz. Şimdi dördüncü seviyeye, insan seviyesine yükselmeliyiz. Yaradan’ın karşıtı olan düzey bu düzeydir. Bu seviyeye henüz ulaşmadık. Ruhsal Dünyada ona sol çizgi olarak ulaşıyoruz.

To Believe Or Not To Believe

Her Şey Işık Tarafından Biçimlenir

Soru: Daha önemli olan nedir? Hazzın ışığı mı ya da arzu mu? Işık arzuyu biçimlendirir mi, yoksa ışığın niteliğini ve miktarını belirlediği süreçte tersine çevirmek mümkün mü?

Cevap: Her şey sadece Işık tarafından biçimlendirilir – O ilk ve sondur. Biz onu teşvik etmeliyiz.

Eğer doğru bir şekilde yaparsak, Işık üzerimize gelir ve işlevini yerine getirir, ve eğer yanlış bir şekilde yaparsak, o zaman ışığın etkisi altında hala bizi ıslah eden doğanın zorlayıcı güçlerinden etkileniriz ama hoş olmayan bir yolda.

Işık Yaradan’ın arzusudur. Çevreleyen ışık ise dört bir yanımızdadır ve aşamalı olarak bizi, alımına hazırlar.

Everything Is Formed By The Light

Yaradan İle Bağ Stresi Ortadan Kaldırır

Soru: Dış dünya, modern kişiyi devamlı bir stres durumuna sokuyor. Bununla nasıl baş ediyorsunuz?

Cevap: Devamlı stresin ne olduğunu hayal edemiyorum çünkü ben olan her şeyde Yaradan’la bağlarım. Eğer onun gücündeysek, onun sürekli etkisi altında isek ne tür bir stres olabilir ki? Sakinleşmekten ve onun üzerimizdeki eylemlerinin akımıyla yüzmekten başka bir şeye ihtiyacımız yok.

Baal HaSulam ve Rabash’ın düzenli olarak makalelerini okumanızı tavsiye ederim. Tüm stresi hızlı bir şekilde sizden alacaklar. Dünyanın bir iyiliksever güç tarafından yönetildiğini ve ihtiyacımız olan tek şeyin, her şeyi Yaradan’a getirmek için, onunla sürekli bir bağ olduğunu anlayacaksınız.

Connection With The Creator Annihilates Stress

Yaradan Neye Benziyor?

Soru: Büyük Kabalistlerden herhangi biri Yaradan’ı kendi içsel görüşüyle gördü mü? Yaradan neye benziyor? Belki bu saçma ama umutsuzca onu bir şekilde hayal etmek istiyorum. Bir damla su bir okyanusun indirgenmiş örneği ise o halde Yaradan’ın kişiliğinin de görünür bir örneği olmalıdır.

Cevap: İlk olarak, Yaradan’ın kişiliği yoktur. İkincisi, bizler anlamadan bir şey hayal ettiğimizde onu Yaradan’a işaret edemeyiz. Yaradan bağ, ihsan etme ve sevginin niteliğinden başka bir şey değildir. Herhangi bir ses veya görüntü olmadan objektif olmayan bir şeydir. Sahip olan bir kişide tanımlayabileceğimiz bir niteliktir.

Başka bir deyişle, eğer sende herhangi bir ölçü, güç ya da kuvvette ihsan etme niteliği varsa, o zaman Yaradan’ın senin içinde somutlaştığı ve bu bölümde senin içinde var olduğu söylenebilir.

Soru: Bir kişi Yaradan’ın içinde somutlaştığını görebilir mi?

Cevap: Hayır, görmek imkansız. Sadece bir birey ihsan etme ve sevginin niteliğini edindiğinde, kendi içinden içsel görüşü ile Yaradan’ın içinde ne kadar var olduğunu hissedebilir, hatta onu ölçebilir.

Gerçek şu ki; Kabala bilgeliği, niteliklerin, duyuların, arzuların, güçlü yönlerinin, ekranların uzaklıktan sevginin gücüne yakınlık ya da reddedilme kuvvetinin vs. ölçülmesini sağlar. En nihayetinde, hepsi bize Yaradan’la birliğe doğru form ya da hareketin benzerliğinin resmini verir. Bir kişi “Yaradan” anlayışına ne kadar yakın ya da ondan ne kadar uzak olduğunu anlayabilir.

Soru: Bir Yaradan var ve onun nitelikleri var denebilir mi?

Cevap: Hayır. “Yaradan” derken, nitelikleri kastediyoruz. Maddi düzeyde de sadece nitelikleri görüyoruz, yalnızca bize bunlar nesnelermiş gibi geliyor. Aslında tüm bunlar kuvvetlerdir.

Her şey iki kuvvetten oluşur: Alma kuvveti ve ihsan etme kuvveti. Onların etkileşimleri bizim için formun her biçimini yaratır.

What Does The Creator Look Like?

Yaradan’ın Kaç İsmi Var?

Soru: Yaradan’ın isimleri ne anlama geliyor? Yaradan’ın kaç ismi var?

Cevap: Evrende var olan her şey Yaradan’ın ismidir çünkü tecrübe ettiğimiz her şey ondan gelir. Renkler, sesler, şekiller vb. hakkında konuşuyorsak, bunların tümü Yaradan’ın tezahürleridir.

Soru: Öyleyse neden Kabalistik kitaplarda Yaradan’ın 72 ismi olduğu yazılıyor?

Cevap: Bu farklı. Yaradan’a benzer olma arzunuzun ne kadar hazır olduğuna bağlı ve bu benzerliğe orantılı olarak, O’nu hissetmeye başlayabilirsiniz. Yaradan’ın en yüce hissi, üst seviyede genel tezahürünün olduğu 72 isimde ifade edilir.

How Many Names Does The Creator Have?

Neden Yaradan bir egoist değil?

Soru: Yaradan gelişiyor ve değişiyor mu?

Cevap: Yaradan değişmiyor. O’na göre değişmekte yalnız bizleriz ve bu değişiklikleri O’na atfedebiliriz. Ama aslında, onda hiçbir değişiklik yoktur. O kesinlikle saf ve değişmeyen bir üst ışıktır.

Bunu alternatifli olarak güneş gözlüklü ve güneş gözlüksüz baktığımız güneşle karşılaştırabiliriz, ancak bunu yaptığında ışık değişmez.

Soru: Neden Yaradan bir egoist değil?

Cevap: Bu onun mükemmelliğindendir. İhsan etme ve sevme özelliğinden oluşan bir güçtür, çünkü onun doğasıdır. Birinin ya da bir şeyin pahasına alma ya da haz alma arzusu olmadığı için, bu olumsuz olamaz.

Why Isn’t The Creator An Egoist?

Yaradan – Öğretmen

Soru: Yaradan, bir kişinin doğrudan öğretmeni olabilir mi?
Cevap: Hayır. Bizim egoizmimiz bunu istiyor, çünkü ele almak, yakalamak, ele geçirmek, köleleştirmek istiyor. Yaradan, yalnızca grup içinde öğretmen olarak hizmet edebilir. Grupla birleştirdiğim birleştiğim, içine girdiğim, pasifize olduğum derecede orada Yaratan’ın varlığını keşfetmeye başlarım.

The Creator – The Teacher

Sorular ve Cevaplar – 222

Soru: Sık sık Yaradan’la bağda olmak için milyon doları reddeden kişiyi örnek veriyorsunuz. Benim çevremde, durum farklı. Benim çevremde milyon dolar borçları olan insanlar duyarsızlaşıp boş boş uzaya bakabilirler ama Yaradan’ın özlemini çekmezler.

Yaradan’a dönmek için her sebebi olup da dönmek yerine çözümü şişenin dibinde bulan bu durumda birine ne diyebilirsiniz?

Cevap: Kurtuluş, Yaradan’a dönerek, onları bu duruma yönlendirerek olur, böylece Yaradan’a seslenebileceklerdir.

Soru: Mordehay kralın kapısında otururken, Ibur’la (manevi doğum süreci) ilgili olarak neredeydi?

Cevap: Mordehay ve Ester ıslah olmuş bir safhadaydı, Bina’da ve başka herkes ıslah olmamış bir sahadaydı.

Answers To Your Questions, Part 222