Category Archives: Yaradan

Yaradan İçin Özlem

Soru: Maneviyatı ve Yaradan’ı hissetme özlemim zamanla daha güçlü ya da zayıf hale gelir mi?

Cevap: Yaradan için özlem büyür. Kişi maneviyata ulaşana kadar, kişinin onun için arzusu, karışıklık ve yanlış anlamada sürekli olarak artar.

Soru: Büyüyen özlemi sevinç ile kabul mü ediyorum?

Cevap: Burada dikkat etmeyeceğiniz farklı nüanslar var ve onlara dikkat etmeyi bırakacaksınız.

Doğal olarak, grupta her türlü koşullar vardır: üzgün olanlar, eğlenceli olanlar, can sıkıcı olanlar, vb. Fakat dostlar, gergin bir içsel koşulda iseler, o zaman bunların hepsinden geçmeleri gerektiğini ve hala onlardan çok daha fazlasının olduğunu anlamak zorundadırlar.

Longing For The Creator

Manevi Hayat Ne Zaman Başlar?

Soru: Bir kişinin manevi hayatı hangi noktada başlar?

Cevap: Her şeyin içinde “O’ndan başkası yok” diye görmeye çalışmaya başladığı andan itibaren, ki sadece Yaradan, onun niteliklerini, hislerini, düşüncelerini ve içinde yaşadığı her şeyi belirler. Sonuçta, kendi değil, her şeyi yaratan Yaradan’dır.

Soru: Bundan dolayı, etrafındaki her şeyi sevmeye mi başlar?

Cevap: Bu şekilde, en azından sevgiye yakınlaşmaya başlar.

When Does Spiritual Life Begin?

Dostları Uyandırma Ve Ruhumu Uyandırma

Sadece dostları uyandırarak, ruhumu uyandırır mıyım?

Islahın gerçekleştirilmesi bireyden dışa doğru hareket eder. Kendi içimizde ıslah edilecek hiçbir şeyimiz yoktur.

Her zaman dostlarla bir grupta olmalı ve sürekli olarak onları yaratılışın amacına nasıl yakınlaştıracağımı düşünmeliyim. Benim ıslahım bunun içinde yer alır. Onlara hiçbir kötülük dilememem niyetiyle başlarım. Eğer kendimi kısıtlar, egoizmimi durdurur ve onu kullanmazsam, o zaman bu zaten ıslah sürecine bir giriştir, çünkü başkaları için kötülük istemem.

Bu noktadan sonra, her insana, öncekinden farklı bir perspektiften bakarım. Yüzleri veya bedenleri görmem. Onlara göre bir kısıtlama içinde hareket edersem ve onlarda olumsuz bir şey görmediğimi tespit edersem, o zaman manevi dünyayı görmeye başlarım, sanki eşiğe basıp, maneviyata girer gibi. Bu andan itibaren, dünyaya, egoizmime geri bakmadan bakarım ve sadece tüm cansız, bitkisel ve hayvansal doğayı Yaradan ile yapışma haline nasıl getirebileceğime bakarım. Ben yalnızca bunun için yaratılmıştım ve bir uyanış aldım. Amacım, kendimi manevi seviyelerde yükseltmek değil, sadece dostları Yaradan’a getirmektir.

Awaken The Friends And Awaken My Soul

Kabala İpuçları – 12/31/17, Bölüm 2

Soru: Mutluluk nedir?

Cevap: Mutluluk, başkalarını tamamlayabileceğim ve başkaları vasıtasıyla Yaradan’ı tamamlayabileceğim bir koşuldur.

Soru: Maddi dünya sürekli beni içine çekiyor. Yaradan neden onu yarattı?

Cevap: Yaradan, sizi içine çeksin diye özellikle onu yarattı, böylece ona karşı çıkacak ve Üst dünya seni içine çekecek gibi davranmaya çalışacaksın.

Soru: Bu dünyada insan çeşitliliğinin rolü nedir?

Cevap: Bizler, ruhun, Adem’in, tek genel bir sisteminin parçalarıyız ve bu yüzden bizler farklıyız. Bu koşuldan, ortak bir genel sisteme tekrar bağlanmalıyız.

Soru: Doğru zamanda doğru yerde olabileyim diye daha yüksek güçleri ikna etmek mümkün mü?

Cevap: Bu, birçok parametreye göre, özellikle de ruhuna, önceki koşullarda ne kadar geliştiğine ve Adem denilen genel ruhun, genel ıslahına onun ne kadar katılımının gerektiğine göre belirlenen, kişinin kaderine bağlıdır.

Soru: Bütün yüksek güçler, bizi eşit olarak mı destekler? Herkesle bağ kurmak mümkün mü?

Cevap: Tek yüksek güç vardır, Yaradan ve bu kuvvetlerin geri kalanı O’ndan türetilmiştir; bu nedenle, sadece O’nu hesaba katmak gerekir. Bütün geri kalan güçler, Malachim (melekler) olarak adlandırılır. Seçme özgürlükleri yoktur.

Blitz Of Kabbalah Tips – 12/31/17, Part 2

Kabala İpuçları – 12/31/17, Bölüm 1

Soru: Ruhun hacmi var mıdır?

Cevap: Ruhun hacmi, onun egoizmin üzerinde ihsan etme derecesiyle ölçülür. Bir insanın egoizmi çok büyükse ve onu aşabilme ve onun yardımıyla ihsan etme yeteneği/gücü varsa, büyük bir ruh olarak değerlenir.

Soru: Eğer düzenli olarak Kabala bilgeliğini çalışıyorsak, manevi düzeylere yükselmek için ne kadar zaman gerekir? Bir ortalama var mı, yoksa hepsi bireysel mi?

Cevap: Böyle bir ölçü yok. Bu, sadece çabalarınıza bağlı olan bireysel bir yükseliştir.

Soru: Neden bir yandan Yaradan’ın var olduğunu ve bir şey hissetmeme rağmen O’nun kendini benden gizlediğini biliyorum ve diğer yandan doğrudan bana ne olduğunu hissediyorum ve bunu Yaradan’a bağlamıyorum?

Cevap: Yaradan sizden gizlenmez, daha ziyade O’nu gizleyen sizsiniz. Size olan her şey Yaradan tarafından yapılır.

Soru: “Öz/Ben” nereden geliyor? Onun yaratılışının nedeni nedir?

Cevap: “Benlik” sadece egoist bir arzudur, Or Yaşar’ın (Doğrudan Işık) dört safhasıyla ortaya çıkan bir benlik hissidir.

Soru: Kendi başına gelişmek ve ilerlemek mümkün müdür?

Cevap: Hayır. Eğer yalnız iseniz, Yaradan ile hiçbir bağlantınız yoktur.

Soru: Eğer dünya sadece benim içimde var ise, Kabala bilgeliği de dahil olmak üzere bütün bilimler sadece benim içimde mi varlar?

Cevap: Doğru.

Soru: Yaradan’ın bizim çektiğimizden çok daha fazla acı çektiğini okudum, çünkü acı çekmemiz için bizi zorlamak zorunda kalıyor. Bunu nasıl anlamalıyım?

Cevap: Gerçekten de çektiğimiz acılar, Yaradan’da bizden daha fazla hissedilir, çünkü O, doğanın bütünüdür, biz O’nun sadece küçük bir parçasıyız.

Blitz Of Kabbalah Tips – 12/31/17, Part 1

Bununla Yaradan’ın Ne İlgisi Var?

Facebook’tan Soru: Öğrettiğiniz her şey, insanlar arasındaki ilişkilerin saf psikolojisidir. Yaradan, Işık ve diğer tüm özelliklerin bununla ne ilgisi var?

Cevap: Gerçek şu ki Yaradan, aralarında ihsan etme ve sevginin özel bir ilişkisi olduğu zaman insanlar arasında edinilir. Dünyevi ihsan etme, dünyevi sevgi değil, fakat daha üst bir seviyede, yani bizim egoizmimizin üstünde.

Egomuzun üstünde bir sonraki seviyeye yükselmek için, prensipte yalnızca bununla ilgilenen Kabala Bilgeliği’ne gereksinim vardır. Yani, o psikolojidir ama bir sonraki, daha yüksek seviyede.

Dünyevi psikolojimizde bir kişinin kendini pratikte değiştirmesine gerek yoktur. Burada kişi üst gücü almalı ve Kabala ona bunu nasıl yapacağını açıklar. Bu gücü alarak kişi kendi benliği üzerine diğerlerini sevmek ve onlara ihsan etmek için çalışan tamamen farklı, kendinin dışında başka bir kişiyi inşa eder. Yani, materyal seviyede ‘Ben kendimin içindeyim’ ve manevi düzeyde ‘kendimin dışında’ davranırım.

Materyalistik psikoloji bununla ilgilenemez; bunun için araçlara sahip değildir, bir kişiyi tersine çevirebilecek Işık’ın gücü yoktur. Bu sebeple psikoloji, psikolojidir ve Kabala, Kabaladır.

Soru: Materyalistik psikolojinin bizi dünyevi gerçekliğe ve Kabalistik psikolojinin üst gerçekliğe adapte ettiğini söylemek mümkün müdür?

Cevap: Elbette, kendimi, egonun üstünde ve egoizmimden tamamen ayrılma üzerine inşa edilmiş farklı bir ilişkiler sistemine adapte ederim.

What Does The Creator Have To Do With It?

Edinim Sürecinde İfşa Olan Nedir?

Soru: Kabalaya göre kişi başlangıçta edinim sürecinde neyi ifşa eder ve sonunda ne vardır?

Cevap: İlk olarak kişi, dünyadaki her şeyin insan için yaratıldığını ve böylelikle Yaradan’ın niteliklerini anlayacağını ifşa eder. Bu nedenle varoluşun anlamı, Yaradan’ın eylemlerini kendi içimizde ifşa etmektir.

Sonunda, kişi tam ıslaha ulaştığında, içindeki her şeyin Yaradan’la uyum içinde, O’nunla mutlak bir mutabakat içinde olduğunu ifşa eder.

Soru: Kişi İlk önce “O’dan başkası yok” ve daha sonra “O iyi ve iyilik yapandır” diye ifşa ettiğine inanılır. Onu böyle aşamalara ayırabilir miyiz?

Cevap: Böyle söyleyebilirsiniz. Ancak her adımda, hepsi birbirine karışır.

Soru: Şamati kitabında şöyle yazılmıştır: “Yaradan benim gölgemdir.” O’nun, kişinin gölgesi olduğunu fark ederek, Yaradan’a ulaşmada bir kişi nasıl yükselebilir? Bir şey bunu görmemizi engelliyor mu?

Cevap: “Yaradan benim gölgemdir” demek, her şeyin Yaradan’ın yansıması olduğu anlamına gelir ve insanın da. Yaradan insanlara göre nasıl hareket eder, bu yüzden insan bu hareketleri yapar.

What Is Revealed In The Process Of Attainment?

Kabala İpuçları – 1/14/18

Soru: Ruhun özellikleri nelerdir? Kişinin karakter özellikleri, ruhla ilgili midir?

Cevap: Hayır. Ruh sadece ihsan etme ve sevgi niteliğidir, dünyamızdaki mevcut ihsan etme ve sevgi kavramlarıyla ilgisi yoktur: Joseph Sarah’ı sever, Sarah Joseph’i sever ya da Andrew Nicole’a bir armağan verir. Bu aynı sevgi ve aynı hediye değildir.

Soru: Daha anlamlı ve daha güçlü olan yüksek bir ruhun, ondan daha düşük ve daha zayıf bir maddesel seviye üzerinde etkisi olmaması nasıl olabilir?

Cevap: Bir etkisi var, nasıl! Yani yüksek ruh etkiler öyle ki bu, daha düşük ve zayıf ruhlar onu hissetmezler. Dahası, onların gelişimine katılır.

Soru: Evrende bir insanın, tam bir ruhla doğduğu, kırılmayan ve doğum ve ölüm yoluyla bedensel değişimlere eğilimi olmayan bir gezegen var mıdır?

Cevap: Yeryüzünün dışında hiçbir yerde, manevi dünyaya çeken buradaki yaşam türüyle karşılaşmayacaksınız. Gezegenimiz bu yönden eşsizdir.

Soru: Ruhun yasaları nelerdir?

Cevap: Üst dünyanın yasaları: ihsan etmenin niteliği, bir Masah’a (perde), Aviut’a (yoğunluk- arzunun derinliği) ve Reşimot’a (anılar- manevi bilginin verileri) bağlılıktır. Bu, Kabala bilgeliğinde öğrendiğimiz her şeydir; bunlar ruhun gelişiminin yasalarıdır.

Soru: Mevcut bedenlenmede, bazı ruhların zaten daha yükseğe çıkmış olması ve başkalarının hiç umudunun bulunmadığı ve yeniden doğacakları bir durum olabilir mi?

Cevap: Evet. Prensipte bu böyledir.

Soru: Din, ruhun gelişimini nasıl etkiler?

Cevap: Din etkilemez ve ruhun gelişimi ile ilgisi yoktur, bu yüzden Kabala bilgeliğine katılmalı ve öğrenmelisiniz.

Soru: Bir ruhu edinerek ve daha yüksek güçleri çekerek, hala hayatta iken daha yüksek dünyalara yükselebileceğim, orada yükselmeye ve insanlığı yükseltmeye devam edeceğimi söylemek mümkün mü? Kabala bilgeliğinin anlamı bu mu?

Cevap: Evet. Çok iyi ifadelendirme.

Soru: Adem’in yeniden birleşmiş ruhunun tamamlanmasına kadar, şimdiki ve gelecekteki öğrencileriniz uğruna dünyamızda kalma yeteneğine sahip misiniz?

Cevap: Hepimiz her koşulda karşılıklı olarak bağlıyız. Gerektiğinde ortadan kaybolacak ve gerektiğinde geri döneceğim.

Soru: Eğer bir kişi, ruhunun gelişimi için uygun olmayan yanlış bir seçim yaparsa, yüksek güçler onu doğru tercihe yönlendirecek mi?

Cevap: Hayır, daha yüksek güçler, sadece bir insanın seçme özgürlüğünün yardımıyla ilerleyip ilerlemeyeceğini seçmesini mümkün kılar.

Soru: Bir suçlu ya da hırsız manevi bir kişi olabilir mi?

Cevap: Hayır. Manevi bir kişi çalamaz. Bizim gözümüzde kötü algılanan bir çeşit eylem yapabilir, ama aslında daha yüksek bir amaca hizmet ediyordur.

Soru: Neden özellikle Kabala bilgeliğine dahil olmayı seçtik?

Cevap: Ruhlarınız zaten olgunlaşmıştı. Siz en egoistlersiniz; bu nedenle Kabala bilgeliğine dahil olmak için olgunlaştınız.

Soru: Eşsiz, seçilmiş ruhlar var mı ve onlar eşsizliklerini hissediyorlar?

Cevap: Her insan benzersiz hisseder, çünkü onun ruhu bireyseldir/özeldir. Ancak eşsizlik sadece ve yalnızca gerçekleştirme yoluyla incelenir, bu nedenle manevi gerçekleştirme için ciddiyetle hazırlamak gerekir, ona katılmak ve onu teşvik etmek gereklidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/14/18

Sağ ve Sol Çizgi

Soru: Şamati (Duydum) kitabında; “sağ ve sol çizgi” terimleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hangi safhalarda bizler sol çizgideyiz hangilerinde sağ çizgide?

Cevap: Bunlar oldukça zor kavramlardır.

Sağ çizgi, kural olarak, ihsan etme, sevgi, ortaya çıkma, Işıktır.

Sol çizgi egoizm, alma, kendini sevmektir.

Bizler, iki çizgide kalmalıyız, çünkü kişiyle ya da Yaratan bir bağ, ihsan etme ve almanın etkileşimi üzerine kurulmuştur.

Her iki çizginin kombinasyonu, bir orta çizgi yani verme ve alma niteliklerinin doğru kombinasyonunu yaratır. İçinde, dinamik bir ara sistemi kuruyoruz. Örneğin, ben size verdiğim kadarını alıyorum ve siz bana verdiğiniz kadarını alıyorsunuz. Bağlantımızı doğru bir şekilde ayarlayarak, Yaradan’ı iki çizginin arasında hissetmeye başlarız.

Başka bir deyişle, ortadaki çizgi Yaratıcının kendisidir. Onun ifşası iki zıt nitelik üzerine inşa edilmiştir, ancak bu niteliklerin O’nunla hiçbir ilgisi yoktur.

Right And Left Lines

Neden Komşum Beni İlgilendirir?

Soru: Eğer manevi çalışmayı yapıyorsam, neden başka birinin arzuları ve endişeleri beni ilgilendirir? Köpeğimin veya komşumun ne hissettiğini neden önemsemeliyim?

Cevap: Eğer başka birine verirsem, başka birini doldurursam, bunu yaptığımızda, ben de kendimi Yaradan’a benzer bir şekilde deneyimliyorum. Kendimi üst dünya da, diğerini dünyamızda buluyorum. Benim için diğer olanın kim olduğu önemli değil.

Eğer kendi arzumu bırakıp, bir başkasının arzusunu yerine getirebilirsem, onun arzularını birincil ve benim arzularımı destekleyici olarak deneyimlersem, işçiler, onları yerine getirenler olarak, o zaman kendimi Yaradan olarak hissederim.

Soru: Bütün bunlar boyunca, niyetim ne olmalı?

Cevap: Yaradan’la formun benzerliğini elde etmek için başka birinin arzusunu yerine getirmek olmalıdır. Çünkü bunu yaparak Yaradan’ı hoşnut ederim.

Why Is My Neighbor Any Of My Business?