Category Archives: Tora

Tora ve Zohar Kitabı Arasındaki Bağlantı

Soru: Tora ve Zohar Kitabı arasındaki ilişki nedir? Zohar Kitabı’nı çalışırken Tevrat’ı bilmek tercih edilir mi?

Cevap: Tora’yı bilmek imkânsızdır, çünkü ilk harften sonuncusuna kadar, bir şifreyi temsil eder, ruh için ıslahın doğru sıralamasını bize bildiren tek satırlık harfler dizisidir. Tora, ruhun ıslahı için bir rotadır, sıralamadır. O sadece bir roman olarak okunacak şekilde sunulur. Bu yüzden, tarihsel, hukuki veya eğitimsel bazı tezlerle ilişki kurmamalıyız.

Zohar Kitabı ile ilgili olarak, o Tora’nın beş kitabına bir yorum olarak yazılmıştır. Ancak onun sadece küçük bir kısmı geriye kalmıştır, bu yüzden tam Tora hakkında eksik bir yorum olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, Zohar Kitabı, Tora’ya bağlıdır.

Soru: Torah, Zohar Kitabı gibi, tek bir kişi tarafından yazılmadı mı?

Cevap: Tora Musa tarafından dikte edildi, diğerleri onu yazdı. Tarih boyunca, bireysel bir topluluk tarafından yazılmış kutsal kitaplar hakkında bilgi var, çünkü üst dünyanın edinimi, birbirleri arasında egoizmi karşılıklı olarak imha etmek için insanlar arasında birliği talep etmektedir. Bu nedenle Mişna, Babil ve Kudüs Talmud’u birçok kişi tarafından yazılmıştır.

The Connection Between The Torah And The Book Of Zohar

İçinizdeki “Hayvanı” Sevindirmeyin

The Torah, Deuteronomy, 27:21: Herhangi bir hayvana yalan söyleyen kimseler lanetli olsun. Ve bütün insanlar “Amin!” diyecek.

Hayvanlarla yatmak tamamen yasaktır, çünkü böyle bir hareket sırasında kişi kendi içindeki insani yönü ile değil, kendi içindeki hayvanı birleştirir. Burada değinilen içsel koşuldur.

Bu hareketle birey, kendisini bir hayvana dönüştürecek derecede aşağı indiriyor ve bundan daha da düşük bir seviyeye iniyor, çünkü hayvani seviyesinden haz sağlayarak, kendi içindeki hayvana hizmet ediyor. Yani hayvan olmayı arzuluyor. Bir başka deyişle, bu dünyadaki davranışı, Yaradan’a doğru yükselme uğruna değil, kendi içindeki hayvanı hoşnut etmek içindir.

Hayvansal koşulunu memnun etmekle meşgul olan bir kişi kendini lanetler. Bu sadece cinsel değil, herhangi bir hayvansal arzuyu yerine getirme anlamına gelir. Örneğin, “sığırlarını” sadece bedensel haz için beslediğinde, o zaman ona hizmet ettiği için sığırdan daha aşağıya düşer. Hayvanını yalnızca insan seviyesine çıkabilmesi için beslemesi gerekir, yani sürekli kendisi üzerinde çalışmayla meşgul olmalıdır.

Soru: Bu, bir erkeğin, bir sonraki seviyeyi doğurmak için yalnızca bir kadınla, bir arzuyla yatması gerektiği anlamına mı geliyor?

Cevap: Tora’ya göre, bu böyle. Tora’da, ilişki, her seferinde kişi bir sonraki manevî dereceyi almaya niyetli olduğunda, manevi ilerleme için bir araç olarak görülür. Dünyamızda yeni bebeğin doğuşu ile karakterize edilir.

Soru: Ve bu yüzden bunun “temiz” günlerde mi yapılması gerekiyor?

Cevap: Evet, dünyamızda, bu kurallara uymak, kök ve dallara göre manevi güçlerin doğrudan bir yansımasıdır.

Soru: Bu hareketin sadece bir sonraki derecenin doğumu için olması, sorumluluk kimin üzerinde daha büyüktür, erkek (hatta benim içimde diyelim) üzerinde mi yoksa kadın üzerinde mi? Kadın temiz mi olmalı?

Cevap: Her ikisinin üzerinde. Yalnızca kadının bildiği ve yapabileceği şeyler var, erkek olmadığı sürece. Bu durumda adam kadına tamamen güvenir. Onu doğrulayabilmenin hiçbir yolu yoktur. Her şey kadının dürüstlüğüne ve sorumluluk duygusuna dayanır.

Do Not Gratify The “Animal” In You

Tora Hiçbir Şeyi Gizlemez

Soru: Neden Tora, bu karmaşık dünyanın yönetilmesi için gereken çok önemli sırları gizlemektedir?

Cevap: Tora hiçbir şeyi gizlemez Bir kişinin yaptıklarından daha fazlasını bilmesi gerekmez; aksi halde, kafası karışabilir ve saçma bir şeyler yapabilir. Eğer daha fazlasını anlamak istiyorsa, Kabala bilgeliğini düzenli olarak çalışmalıdır.

Çalışma ile ilgili hiçbir yasak yoktur, yalnızca içsel, doğal, psikolojik yasaklar vardır. Bir kişinin kafasında ve kalbinde, görmesine ya da bu dünyada gerçekte neler olduğunu bilmesine izin vermeyen güvenlik valfleri vardır.

Kişi yalnızca onun dışsal sargısını görür. Ve bilemediği daha derin içsellik dolayısıyla “kirli elleri” ile ona dokunmayacaktır. Bu nedenle, önce çalışmayla meşgul olmalı ve kendine ve dünyaya, doğru, iyi ve mantıklı bir eylem için hazır olduğunu göstermelidir. Ve o ölçüde, kişi ilerleyebilir.

The Torah Does Not Conceal Anything

“Kendiniz İçin Yargıçlar Ve Komutanlar Atayacaksınız”

Tora, Deuteronomy, 16.18: Efendi’nin, Tanrı’nın size verdiği tüm şehirlerde kendiniz için hâkimler ve görevliler atayacaksınız…

Yaradan, kasıtlı olarak, kişinin manevi dünyaya girebileceği kapılar inşa etti. Ve bizler yargıçları ve komutanları yerleştirmek zorundayız, böylece onlar bizi yönlendirecek ve hayvanî (maddesel) koşulumuzu kontrol edecekler.

Onlar kişinin hayvansal özünü oluşturur ve kademeli olarak onu yükseltir; aksi takdirde, yükselme kapılarından geçemeyiz.

Kişi kendisi için yargıçlar atamak zorundadır, çünkü bunun sayesinde yükselmesi gereken adımları anlamaya başlar.

Av’ın 9’u

Av’ın 9’u, egoizmin bize hakim olduğu, aramızda olabilecek iyi her şeyi yok eden ve ayıran bir koşuldur. Bu Beit HaMikdaş’ın (tapınak) yıkılması denilen bir koşuldur.

Bugün tam da bu durumun içinde bulunuyoruz. Kimse başkaları için iyi duygulara sahip değil, bu yüzden tapınağımızı yeniden inşa etmek bize kalmıştır, Üçüncü Tapınağı inşa etmek: Birliğin ve birbirini tamamlamanın, nefret, kibir ve gururun üzerine yükselme koşuluna gelmektir.

Yaradan’ın ifşa olacağı, iyi güçler denilen bağı aramızda yaratmamız gerekir. Bu arada, bu hala dünyamızda gizlidir. Doğru ve iyi bağlantılar kurduğumuz an, dünyanın iyiliği içimizde ifşa olacak ve tüm insanlar için Üçüncü Tapınak nasıl inşa edildiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Yazıldığı gibi “Benim evim tüm insanlar için bir dua evi olarak adlandırılacak. (Isaiah 56:7)”

Ben, halkımızın başına gelen tüm trajik olayların bitmesini diliyorum; bunlara neyin neden olduğunu fark edelim ve anlayım ve kökünü kazıyalım, sevginin bağıyla bunların üzerine yükselelim. Bunu başarıyla yapabilelim!

http://laitman.com/2016/08/the-9th-of-av/

 

Arzuları Islah Sırası

Tora, “Deuteronomy, Eikev 7:22 – 7:23”: Ve Efendi, Tanrın, senin önünde o ulusları azar azar dışarı atacak. Onları hızlıca yok etmen mümkün olmayacak, tarladaki hayvanlar sayıca senden fazla olmasın diye. Fakat Efendi, Tanrın, onları sana teslim edecek ve O, onlar imha edilene kadar büyük karmaşayla onları şaşırtacak.

Arzuların ıslah süreci en hafiften en ağıra yavaş yavaş ortaya çıkar. Uluslar, insan seviyesindeki arzularımızdır. Tarladaki hayvanlar, çekirgeler, akrepler ve benzerleri hayvan seviyesindeki arzuları sembolize eder.

Topraktan gelen her şey, volkan patlamaları, seller vb. cansız seviyenin arzularıdır. Yani her seviyede istediğiniz bir şey olabilir: cansız, bitkisel, hayvansal ve insan. Ve bütün bunlar kişinin içindedir ve ıslah edilmelidir.

Bu nedenle, bu yavaş yavaş olur, en küçük arzudan başlar ve en büyüğüyle biter. Kısacası eğer en geniş, yüksek bir arzuyu ıslah edebilsen, bu kategoriye dahil olan bu arzunun altında olan her şey ıslah olur.

Soru: Bu, en büyük arzuyu ilk olarak ıslah edebiliriz anlamına mı gelir?

Cevap: Bu kişinin nerede olduğuna bağlıdır. Prensip olarak, başlangıçta her şey en düşük seviyeden ve yukarıya doğru ıslah edilir.

The Order Of Correction Of Desires

Tora’nın Yasaları Ne Der?

Soru: Neden basitçe Tora ve emirleri (Mitzvot) yerine getirmek için pratik yasaları Şulhan Aruh kitabından öğrenmek yeterli değil?

Cevap: Çünkü sadece onları yerine getirmek değil ama Tora’yı edinmek için “tek bir kalp tek bir adam” gibi olmalıyız. Bugün Tora’nın yasalarını yerine getirdiğimizi nasıl söyleyebiliriz ki? Biz önce bunların uygulanması için gerekli koşulları elde etmeye özlem duymalıyız ya da en azından birleşmek için özlem duymalıyız. Ve o zaman Tora’nın yasalarının birliğe nasıl ulaşılacağından söz ettiğini anlayacağız.

Tora’yı edinmek sadece onun yerine getirilmesinin başlangıcıdır. Onu aldıktan sonra, egoizm daha da çok ifşa olmaya başlar ve aramızdaki birliği arttırmamız gerekir. Bu ortak kalbimizin, içinde herkesi barındırana kadar nasıl geliştiğidir.

What The Laws Of The Torah Say

“Yalancı Şahit”

Tora: Ve Komşuna karşı yalan yere şahitlik etmeyeceksin.

 • Bir kişi sürekli düşüncelerinin, arzularının ve niyetlerinin ihsan etmeye yönelik olup
  olmadığını kontrol ederek kendi üzerinde çalışmalı ve kendini kandırmamalı.
  Bu her defasında algının daha yüksek, derin ve metodik düzeyinde tekrarlanan çok karmaşık
  bir iştir. Ve siz daima bir sonraki seviyeye geçersiniz, geçmişte yaptığınız her şey, çok iyi
  niyetle bile olsa, size egoistçe görünür. Alt derecede artı olan neyse bir sonraki derecede eksi
  olur. Ve böyle yükselirsiniz.
  Bu nedenle, son ıslaha kadar sürekli olarak şüpheler size eşlik ediliyor olacak. Ve her zaman
  doğru yaptığınıza ikna olacaksınız. Ancak gerçekte hırsızlık yapmış olduğunuz ama bunu
  hissetmediğiniz ortaya çıkacak.
  Ağladınız ve acı çektiniz; herkes için yürekten iyilik diliyor olduğunuzu zannettiniz. Dünyada
  bağırlarına vurarak bunu isteyen birçok insan var. Ve onlar bize geldiği zaman, sadece birkaç
  dersten sonra her şeyin nasıl boş, yalan ve hile olduğunu hissederler ve doğru yönde
  ilerlemeye başlarlar.
  Soru: “Benim komşum” kim?
  Cevap: O tamamen benim; benim içsel durumlarım.
  Ve “yalancı şehit” de aynıdır. Ben, kendim hakkında ve Yaradan hakkında, kendimin
  tanığıyım. Çünkü Yaradan da hissettiğim ve kendi içimde inşa ettiğimdir.
  http://laitman.com/2016/07/false-witness/

Neden Yahudilere Bu Kadar Çok Yetenek Verildi?

Soru: Yahudiler neden dünyadaki buluşların birçoğundan mesuldür ve diğer herkes onların buluşlarını kullanıyor?

Cevap: Yahudiler insan evriminin bir sonraki seviyesinin başlangıcı olan kalpteki noktaya sahiptirler. Onların genellikler diğer sıradan insanlardan birçok yönden daha gelişmiş olmasının nedeni budur.

Yahudi halkına gerçekten birçok yetenekler verildi ki böylece ana amaçlarını gerçekleştirebilsinler – birbirleriyle birleşerek, birleşmenin yüce koşulunu ifşa ederek ve bütün dünyaya bu örneği göstererek.

Dünyadaki her insan Kabala Bilgeliği ile meşgul olmaya ve bunu çalışmaya başladığı ve onun özgecil sistemine bağlandığı zaman, bu yeteneklerin tamamını doğrudan edinecektir.

Yahudiler bu gibi yeteneklere sahiptir çünkü onlar Tapınağın yıkılışına kadar özgecil bir seviyede yaşadılar.

Why Were The Jews Given So Many Talents?

MESİH KİMDİR?

ORU: Baal Ha Sulam “Son Nesil” makalesinde şöyle yazar: Bölüm 1 “ Ve onlar Mesih’e Kudüs’e gelecekler ve mesih, onlara TORA’yı öğretecek”. Bu makalede kimden bahsediyor ve gelecek olan Mesih kimdir?

CEVAP: Dünyadaki tüm uluslar doğanın üst gücüne, insanlığı egonun ilk günahından yukarıya çekecek birlik ve sevgi gücüne  dönecekler. Bu güce Mesih denir, İbranice kelime kökeni olan “Limşoh- Çekmek”ten gelir.

Bu gücü sadece maneviyata , mutlak sevgiye ve ihsan etmeye yükselme arzumuz olduğunda çağırırız, bu;  TORA’nın genel emri olan “Dostunu kendin gibi sev” kuralını yerine getirmeye dair tam bir kokuya dayanır. Bu dereceye “tam korku” “İrha Şalem” veya “Jeruşalaim (Kudüs)” denir.

Bunu uygulamak istersen kurslarımıza katılmaya davetlisiniz…

http://laitman.com/2016/05/who-is-the-messiah/