Category Archives: Maneviyat

Kötülüğün Farkındalığı

Bizleri kötülüğün, aramızdaki karanlığın farkındalığına getirecek bu tür değişiklikleri aramalıyız. “Şafağı uyandırıyoruz” (şafaktan önceki karanlık) ne anlama gelir? Eski alışkanlıkların gücünden dolayı daha önce görmediğim siyahlığın, karanlığın, ilişkilerin eksikliğini ifşa ederim.

Ama yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak rahatsız olurum. Ancak bu, bıraktığım, artık gelmediğim anlamına gelmez. Şafağın uyandırılmasında, dua için yer yaratırız, Yaradan’a dönmeyi öğreniriz. İhtiyacımız olan tek şey budur: yolla ilgili olan eksikliği netleştirmek ki sonrasında giderilmesini dileyebiliriz, Yaradan’dan, O’nun bizi ilerletmesi için düzeltmeyi talep ederiz.

Kendimizi değiştiremeyeceğimiz ya da düzeltemeyeceğimiz bu tür koşullar içinde bulacağız. Ama tam olarak neyin düzeltilmesi gerektiğini, bize neler olduğunu keşfedeceğiz. “zamanı hızlandırma” (Achishena) yolunda, karanlığı kendimiz aramalıyız, sanki bir şeyleri yitirmiş, yolda yürüyen ve arayan çok yaşlı kambur bir adam gibi. Şafağı kendimiz uyandırmalıyız, yeni ayaklanmış, ilk adımlarını atmayı öğrenen bir bebek gibi yürümeyi kendimiz öğrenmeliyiz.

Amaç Yaradan’ın yardımı için duaya gelmektir. Eğer şafağı yakınımıza çekersek, ışığın önündeki karanlığı, eksikliği ifşa edersek, onu hızlandırabiliriz. Eksiklik hissi zaten bir duadır ve o kadar kuvvetli hale gelebilir ki, Yaradan’dan bir cevap alır ve O’nunla birlikte diyaloğa gireriz: yazıldığı gibi: “Ben sevgilim içinim ve sevgilim benim için.”

Bize kader ile doğru ilişkiyi ve üst kuvvetin doğru kullanımını öğretmek, yeni ve çok önemli bir aşamadır. Ahişena’da çalışmaya girdiğimiz yol budur, artık ileriye doğru çekilmediğimizde ya da arkadan itilmediğimizde, biz kendimiz adımlarımızı başlatıp, formüle ediyoruz. Bunlar zaten bizi Yaradan’la birleştiren, O’nunla bağı ortaya çıkaran eylemlerdir.

Awareness Of Evil

Manevi Oyun Yazarlığı

Saptama: Kabala çalışılan uzun yıllar boyunca, Baal HaSulam ve Rabash’ın düzinelerce makalesini inceledik. En ilginç şey, neredeyse her satırı kalpten hatırlamanız, bunun bir sonucu olarak hiçbir şey bilmediğinizi anlamanız. Bir yandan bu şaşırtıcı ama öte yandan korkutucu.

Benim Yorumum: Bu, metni analiz etme, kendimize dahil etme yeteneklerimiz değiştiği için olur. Bu sebeple her defasında her şey yeni bir seviyede, tamamen yeni görünür. Bu, Kabalistik metinlerin ve onları okuyanların özelliğidir.

Saptama: Rabash herhangi bir edebiyat enstitüsünü bitirmedi, yazı yazım kurallarını incelemedi ama türünün kurallarına göre, kendini çok net bir şekilde ifade etti.

Benim Yorumum: Bu benim için şaşırtıcı değil çünkü doğanın, onun yasalarının ve onların yöneliminin içsel anlamını hisseden bir kişi buna göre yazar. Mantığın tüm yasaları, darbenin tüm noktaları zaten onun içinde vardır.

Aynı şekilde, oyun yazarlarına göre edebi eserlerin yazılması için kuralları belirlerler gibi görünür ama aslında onlar da, belki henüz düzeltilmemiş ancak bazı şekillerde zaten gelişmiş olan kendi içsel arzularını harekete geçirirler.

Yavaş yavaş gerçek oyun yazarlığının maneviyatta yattığını anlayacağız. Bu, edebiyatı ve insan ilişkilerinin her türlü ifadesini hakikat seviyesine getirecek olan manevi özelliklerin tam olarak elde edilmesidir.

Spiritual Playwriting

Maneviyatta Çekim Gücü Ve Hız

Soru: Manevi dünyalarda herhangi bir çekim gücü ve hız kavramı var mı?

Cevap: Herhangi bir egoist arzu olumlu her şeyi çeker ve olumsuz olan her şeyi reddeder. Bu nedenle, çekim gücü, bana çekici gelen şeylere çekimin gücüdür.

Manevi dünyada hız, kişinin bir arzusundaki değişme hızıdır, eğer arzu değişmezse, hız sıfırdır ve zaman durur.

Gravitational Force And Speed In Spirituality

Kendi Düşüncelerimizden Sorumlu Muyuz?

Soru: Kişi düşüncelerinden sorumlu mudur?

Cevap: Eğer kendine ve Yaradan’a karşıysa, o zaman evet. Eğer insanlığın geri kalanına karşıysa, o zaman hayır, çünkü düşünceler eyleme dönüşene kadar, başka insanlarla sorunumuz yoktur. Ancak prensip olarak, düşüncelerimiz eylemlerimizdir.

Soru: Ya bir insan düşünceleri vasıtasıyla dehşete kapılırsa?

Cevap: Önemli değil; onlar onun düşünceleridir ve onları düzeltmelidir.

Are We Responsible For Our Own Thoughts?

Her Şey Üst Işık Tarafından Islah Edilir

Soru: Üst Işığı bu dünyada iyileşmeye başlayacak kadar hissetmek mümkün mü?

Cevap: Bu mümkündür, ancak kimse söz veremez. Bu kolay değil.

Üst Işık, her seviyede kesinlikle her şeyi düzeltir: fiziksel, ahlaki, psikolojik, vs. ama yine de bunu bilinçli olarak etkileyemeyiz. Biraz deneyim kazandığınızda Kabala’nın gerçekten her şeyi yapabileceğini göreceğiniz zaman gelecek.

Soru: Öte yandan, kişinin kendisi için isteyemeyeceğini iddia ediyorsunuz ya da kendiniz için isteyebileceğiniz durumlar var mı?

Cevap: Bir kişi yüksek manevi çalışmaya bağlanamıyorsa, bir şey onu engelliyorsa, bu rahatsızlıkların üzerine çıkmak için talepte bulunabilir.

Everything Is Corrected By The Upper Light

Manevi Hayat Nasıl Hayal Edilir?

Soru: Maddesel dünyada her zaman çeşitli gereksinimlerimiz var ve onları karşılamaya çalışıyoruz. Buna karşın manevi dünyada zevklerin bolluğu var ve tek yapmam gereken kendi içimde bunlara yönelik arzu geliştirmem. Öyle mi?

Cevap: Manevi dünyayı her şeyin bolluğuna sahip bir mağaza gibi hayal edin, ama bunlar için iştahınız yok. Sanki hastasınız ve hiç bir şeye karşı arzunuz yok ve orada bir sürü zevk var.

Soru: O zaman kişi manevi hayatın bolluğunu nasıl hayal edebilir?

Cevap: Onun edinilmesinden evvel böyle bir bolluk yoktur. Diğerlerinin arzularını tatmin etmek için sonsuz fırsat vardır. Bu hiç bir şekilde yasaklanmamıştır. Ancak bu arzular için özel araçlar edinmelisiniz.

Siz başkalarını tamamlamaya başladığınızda, başkalarına memnuniyet vermek için siz de Yaradan’dan alacaksınız, aksi takdirde onlara verilecek hiçbir şeyiniz olmayacaktır. Yaradan ve diğerleri arasında bir aracı bağlantı haline gelirsiniz ve haz sizin içinizden geçer.

Soru: Neden bütün hayatım boyunca diğerlerinin arzularını yerine getirip, onlarla empati kuruyorum ama Yaradan’ı hiç hissetmiyorum?

Cevap: Çünkü bunu kendin için yaparsın. Bu durumda, bir egoist olarak kalırsın- problem budur.

How To Imagine A Spiritual Life?

Küçük Bir Köye Taşınmak Daha Kolay Olmaz Mıydı?

Facebook’tan Soru: Küçük bir köye taşınmak ve daha önce olduğu gibi yaşamak, basit ve barışçıl olmak daha kolay olmaz mıydı?

Cevap: İneklerin ya da turpların seviyesinde yaşayabilirseniz, o zaman her şey iyi olur.

Her şey bireyin seviyesine bağlıdır. Fakat öte yandan, bu durumda da var olabilir ve aynı zamanda maneviyatın içinde olabilir.

Soru: Eğer bir birey köy için, daha basit bir yaşam için ayrılırsa, bu onun büyüyen egoizmini görmezden geldiği anlamına mı geliyor?

Cevap: Hayır, aynı zamanda muazzam bir egoyla bile büyük bir Kabalist olabilir. Eğer Yaradan ona gerek duyarsa, o zaman inekler arasında bile ona meydan okumalar verecektir, böylece Yaradan’a ulaşmak için kendisini tam olarak ne ile meşgul edeceğini bulacaktır.

Soru: Bu, bir insanın bir köye taşınabileceği ve orada barış içinde yaşayabileceği anlamına mı geliyor?

Cevap: Konu o değil. Konu, motivasyon! Bir insanın nerede yaşadığı önemli değil. Her şey kendi içsel dünyasını nasıl kurduğuna bağlıdır.

Wouldn’t It Be Simpler To Move To The Country?

Yaradan İçin Özlem

Soru: Maneviyatı ve Yaradan’ı hissetme özlemim zamanla daha güçlü ya da zayıf hale gelir mi?

Cevap: Yaradan için özlem büyür. Kişi maneviyata ulaşana kadar, kişinin onun için arzusu, karışıklık ve yanlış anlamada sürekli olarak artar.

Soru: Büyüyen özlemi sevinç ile kabul mü ediyorum?

Cevap: Burada dikkat etmeyeceğiniz farklı nüanslar var ve onlara dikkat etmeyi bırakacaksınız.

Doğal olarak, grupta her türlü koşullar vardır: üzgün olanlar, eğlenceli olanlar, can sıkıcı olanlar, vb. Fakat dostlar, gergin bir içsel koşulda iseler, o zaman bunların hepsinden geçmeleri gerektiğini ve hala onlardan çok daha fazlasının olduğunu anlamak zorundadırlar.

Longing For The Creator

Neden Bu Kadar Çok Bilgiye İhtiyacım Var?

Soru: Manevi bir bağı daha kolay tasvir etmek için Kabala’nın teorik bölümünü çalışıyorum. Bu materyali kendim için çalışıyorsam, neden bu kadar çok bilgiye ihtiyacım var?

Cevap: Kendi yapınızı ve dünyanın yapısını anlayabilmeniz için tam olarak buna ihtiyacınız var.

Sizler, ebedi bilimi çalışıyorsunuz! Bu dünyada ve sonraki dünyada, bu hayatta ve “başka-dünyevi” hayatta ona ihtiyacınız olacak.

Bunu çalışın! Sonsuza kadar sizlerle kalacak olan budur.

Why Do I Need So Much Knowledge?

Manevi Bir Gen Nasıl Geliştirilir?

Soru: Dünyamızda, bir tohum büyümek için güneşe ve suya ihtiyaç duyar. Ve manevi bir genin gelişimi için güneş ve su nelerdir?

Cevap: Güneş ve su iki güçtür: gelişen ve dolduran.

Su, ihsan etme niteliği, Hasadim Işığı’dır ve güneş, bilgelik Işığı, Hohma Işığı’dır. Onların kombinasyonu ruhu etkiler ve onu geliştirir. Hassadim Işığı genişler ve Hohma Işığı doldurur. Manevi unsurların gelişme şekli böyledir.

Eğer kişi manevi bir gen geliştirmek isterse, Kabala çalışmalıdır.

How To Develop A Spiritual Gene