Category Archives: Maneviyat

Neden İnsana Akıl Verildi?

Soru: Eğer arzu ilkelse ve bizi kontrol altına alıyorsa, zihin arzuları nasıl değerlendirebilir, kullanabilir ve kontrol edebilir?

Cevap: Arzularını algılamak, onları ıslah etmeyi istemek, onları bir şekilde Yaradan’ın arzularına nasıl adapte edeceğini düşünmek ve arzularını düzeltecek olan Saran Işık (Ohr Makif) denilen, yukarıdan gücü istemek için insana bir akıl verildi.

Bu nedenle, kişi, arzularının Yaradan ile olan çizgiye getirilmesini, bu arzuları ıslah eden güçleri almayı ve Yaradan’dan doğru eylemleri onları yerine getirmeden önce bile yapmaya başlamayı ister. Kişinin Yaradan’ın önünde sürekli ilerlediği anlaşılıyor.

Soru: Kişi arzularını kontrol edebilir mi?

Cevap: Teorik olarak, evet.

Soru: Kabalist düşüncelerini yönetebilir mi?

Cevap: Kabalist düşüncelerini, Yaradan’a bağlı oldukları ölçüde yönetebilir. Bu, sürekli olarak Yaradan’a yapışma istediğini yükseltmesi gerektiği anlamına gelir.

Why Was Man Given A Mind?

Manevi Edinim Yoluyla İbranice Öğrenebilir Misiniz?

Soru: Bir Kabala öğrencisi manevi dünyaları edinirse, otomatik olarak İbranice öğrenecek mi?

Cevap: Bu basit bir soru değil. Bu kişinin ediniminin seviyesine bağlıdır.

Eğer en üst düzeyde Kabala’yı edinirse, kesinlikle İbranice bilir ve bu dil onun için en doğal içsel dil olur. İçsel görüşüyle, hissedeceği ve duyacağı, kendisine harfleri çeken, olumlu ve olumsuz güçlerin birleşimini görecektir. O İbraniceyi mükemmel şekilde öğrenecektir.

Yıllar önce, Sibirya’dan orada hapse giren birinden, birçok kişi vasıtasıyla bana gönderilen bir mektup aldım. Hiç İbranice bilmeden, birdenbire bu dilde yazmaya başlamış. Bu mektubu Rabaş’a gösterdiğimde, “Bu kişi büyük acılar çekti ve bunun sonucu olarak, kesinlikle doğru ve çok açık bir şekilde anlattığı, İbranice ve manevi bilgi ona ifşa oldu.” dedi.

Bu bir mucize değil, ancak bir edinimdir. Mucize yoktur.

Can You Learn Hebrew Through Spiritual Attainment?

Manevi Alanın Yasaları

Soru: Kabala bilgeliğinin evrensel yasaları, dünyasal alanımızda geçerli midir, yoksa yalnızca manevî evrende mi işlemektedir?

Cevap: Kabala’nın bize bahsettiği yasalar yalnızca manevî alanda çalışır. Dünyamız üzerindeki etkisi mutlaka sadece üst Sefirot aracılığıyladır.

Eğer manevi alan yasalarını yerine getirmeye başlarsak, aynı anda dünyamızın yasalarını etkileyeceğiz.

The Laws Of Spiritual Space

Mahsom’u Geçmek

Soru: Mahsom’u (bariyer) geçmek ne demektir?

Cevap: Mahsom’u geçmek potansiyel engeli aşmaktır, ardından kişi daha önce hiç hissetmediği ihsan etme niteliklerinin ne olduğunu anlamaya başlar.

Kişi, birisine ihsan etme ya da sevmenin, manevi niteliğe eş olduğunu sanır, ama aslında her şey farklıdır.

Kişi Mahsom’un ötesinde, ihsan etme niteliğini edinir ve sonra dünyayı tamamen farklı bir ışık, sanki bir spot aydınlatılmış gibi görür ve gerçek gerçeklik kendisine gösterilmiş gibi görmeye başlar ve gerçek realite ona ifşa olur. Ve bundan önce o karanlıktadır.

Bir röntgen filmi çekeceğimizi varsayalım; Her şeyi X ışınının ışığı ile görürdük. Fakat manevi bir ışık, röntgen x-ray ışığı değildir. O çevremizdeki tüm özellikleri, bağlantıları ve nitelikleri ortaya çıkarır.

Soru: Mahsom’u geçen bir kişi ne görür?

Cevap: Bağlantıları! Yaratılışın tüm parçaları arasındaki bağlantıları gerçek biçiminde, henüz ortaya çıkmamış olan bağlantıları. Aynı zamanda, kişi sınırsız hazza sahiptir. Onun hazzı, büyük bir uyum duygusunun bir sonucudur.

Bu yaratılışın her bölümünde, kişinin her an için ihtiyaç hissettiği benzersiz bir ilahi melodidir. Hepsi birbirini karşılıklı olarak birbirlerini tamamlar, yayarlar ve aralarında tam bir bağlantı oluştururlar. Başka bir deyişle, aralarında, biri diğerinin üzerinde karşılıklı tamamlayıcılık ile eş zamanlı olarak farklı karşıtlıklar keşfederler.

Crossing Machsom

Kim Kendini Kabalist Olarak Düşünebilir?

Soru: Bir dönüşüm geçirdim ve kendimi Kabalist olarak görüyorum. Bu mümkün mü?

Cevap: İlk olarak, Kabalistin kim olduğunu belirlemeli ve tanımlamalısın.

Kabalist, bir grup Kabaliste bağlı olan ve dostlarıyla bağda Yaradan’ı keşfeden bir kişidir. Grupta, Yaradan’ın karşılıklı edinimi, onun, üst gücün ifşasını alan bir Kabalist olmasını sağlar.

Eğer belli bir kişisel tecrübeye sahipsen, sana söylemeliyim ki maalesef o sadece bir yanılsamadır ve bir yanlış anlamadır.

Who Can Consider Himself A Kabbalist?

Kendim İçin Netleştirme

Soru: Kabala bilgeliğinde, herkesin maruz kaldığı Kabalistik duygular ile bilişsel çarpıtmalar arasında ayrım yapmanın mümkün olduğu herhangi bir kriter var mıdır?

Cevap: Bu duygular başkalarına iletilemez. Siz sadece bunun, bilmek, anlamak ve keşfetmek istediğiniz diğer her felsefe, teori ya da bilimin aksine, tam olarak duymak istediklerinizden söz ettiğini hissedersiniz.

Ruh uğruna çalışırken, onu hissedersiniz. Kendiniz için netleştirmeniz gerekir ve hayatınızla ilgili öğrendiğinizi açıkça anlamanız gerekir. Eğer böyle bir hissiyata sahip değilseniz, araştırmalısınız.

Clarifying For Myself

Kabalist’in Tepkileri

Soru: Rahatsız edici, sinirlendiren dışsal şeylere tepkilerinizi ne belirliyor?

Cevap: Gerçek şu ki Kabalistlerin kesinlikle hiç sabrı yoktur ve kendilerini tutmak için mücadele ederler. Çevrelerinde çok fazla sayıda içsel ve dışsal rahatsız edici şey var.

Bir Kabalistin huzur içinde kalması çok zordur; ancak öte yandan da onu bulur. Ancak bu çalışma ve doğru niyetler gerektirir.

A Kabbalist’s Reactions

Kabalist Yalan Söyleyebilir Mi?

Soru: Bir Kabalist tarafından edinilen ihsan etme ve sevgi niteliği, onun dışsal davranışını, küfür edemez, bağıramaz veya hakaret edemez gibi biraz sınırlar mı?

Cevap: Ne olduğuna bağlı. Bir Kabalist affedebilir ve her insanı, her şey için ister istemez affedecektir ve Yaradan’la ilgili olanlar dışında, bir kişinin davranışını bir suç olarak görmeyecek. Bununla birlikte, bir Kabalistte öfke, içerleme ve katlanamama bol miktarda mevcuttur.

Soru: Kabalist yalan söyleyebilir mi?

Cevap: Eh, ben sizi sürekli olarak Kabala bilgeliğine daha fazla çekmek için kandırıyorum. Egoyu her hangi bir şekilde, doğrudan manevi gelişime yönlendirmek olanaksızdır, çünkü itiraz edecektir. Onun üstesinden sadece dolaylı yoldan gelmek mümkündür, “yalan” vasıtasıyla. Duyduğunuz ve öğrendiğiniz her şeyin, egomuza ne kadar çok zarar verdiğini tahmin edemezsiniz.

Soru: Manevi hazzın dünyamızdaki en büyük haz olduğu söyleniyor. Bu bir yalan mı?

Cevap: Manevi haz, yalnızca dünyamızda değil, tüm dünyalardaki en büyük şeydir, ama sadece biz ona ulaştıktan sonra.

Can A Kabbalist Lie?

Kabala neden bize başkalarını sevmeyi öğretiyor?

Soru: Yaratılış kötülüğün iyiliğini doğuruyor mu? Gerçek, ebedi, manevi kötülük nedir?

Cevap: Kötülük, kişinin başkasına karşı sahip olduğu olumsuz bir duygudur. Dünyada başka kötülük yoktur. Aramızdaki ilişkiler kötülüğü veya iyiliği ifade eder. Doğadaki tüm güçlerin sistemi üzerinde yansır ve karşılık gelen bir yanıt çağırır, ister.

İşte bu yüzden Kabala bilgeliği “Dostunu kendin gibi sev.” ana ilkesini bize öğretir.

Why Does Kabbalah Teach Us To Love Others?

“Bana Emrettiğin Her Şeye Uydum”

Torah, Deuteronomy 26-14: Yasımı tutarken onlardan hiç birini yemedim [ikinci ondalık], ne kirlilerken onlardan birini tükettim; ne de ölü için onlardan birini kullandım. Efendi, Tanrı’ma itaat ettim; Bana emrettiğin her şeye uydum.

Kişi, bunu hayatı boyunca sadece bir kez değil, her derecede söylemelidir.

Yani, her gün mahsullerini, emeğinin meyvelerini toplayıp ve bir şeyler yaptığını gördükten sonra, kişinin içinde olan, baştan sona tüm eylemlerinde ve niyetlerinde, onu yönlendiren ve bütün bunları gerçekleştiren, Yaradan’ın yardımının yanında olduğunu anlamalıdır.

“I Did According To All That You Commanded Me”