Category Archives: Maneviyat

Neden Daha Çok Para Kazanmakta Başarısızım?

Soru: Neden para kazanmak için ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bir türlü başarılı olamıyorum?

Cevap: Bunun anlamı şu ki daha fazlasına ihtiyacın yok. Sana daha fazla para kazanman gerekiyormuş gibi gözüküyor, parayı ihtiyaçların için ve sana yakın olanların ihtiyaçları için daha etkin bir biçimde kullanırsan halen gereksinimlerin için yeterli paran vardır.

Manevi gelişimin için paraya ihtiyacın olduğunda bunu alırsın. Manevi gelişimin için daha fazla çaba göster, bu parayı gerektirmez ve gergiye kalan her şeyin nasıl değişmeye başladığını göreceksin.

Why Am I Unsuccessful In Making More Money?

Kalplere Dokunmak

Soru: Doğru duayı oluşturmada neyi eksik yapıyoruz?

Cevap: Kalplerimiz birbirlerine dokunabileceğini hala hissetmiyor. Onlar bedenimiz dediğimiz bencil katmanın içindeler. Bu durumda, kalplere dokunmamıza izin vermeyen, etten kemikten fiziksel bedenimiz değil, bencilliğimizdir. Sonuç olarak, bir dua oluşturamıyoruz.

Touching Hearts

Manevi Yükseliş İçin Açıklamalar

Yorum: Kabala Bilgeliği çok şey açıklamaz dediniz, o, yüksel ve edin der…

Cevap: Birçok insanın Kabala Bilgeliğinden, benden (Michael Laitman) ve Bnei Baruch’dan hoşlanmamasının nedeni budur. “Neden hiç cevap vermezler? Neden beni doldurmazlar? Neden bana hizmet etmezler?”

Hayır! Biz manevi yükseliş için eğitim sağlarız. Öğrenciler bunları yerine getirmeli, çalışmalı, keşfetmeli ve kendi aralarında bu eğitimi uygulamalıdır. Ve her kim bunu yaparsa Kabala Bilgeliğini ifşa eder ve bunu yapmayan hiçbir şey ifşa edemez. Kabala Bilgeliği bir kişinin dinleyebildiği ve anlayabildiği sıradan bilimden farklıdır. Kabala Bilgeliği sadece kişinin içsel kazanımları sayesinde ortaya çıkar.

Instructions For Spiritual Ascent

Hırsızlık Yapmayacaksın

Tora (On emir kitaplarının beşincisi, 05:17 bölümünde): Ve sen hırsızlık yapmayacaksın…

Şu konuda uyanık ve tetikte ol: İhsan etme niteliği içinde ortaya çıkan bu haz ve keyifleri kendin için almayı isteme. Buna çalmak denir.

Yaradan’ın “evine ait” olandan kendi bencil arzularımıza bir şeyler aktarmak yasaktır.

Bütün hazların hemen uçup gitmesi önemli değil. Gene de çalmak sayılır.

Öte yandan, eğer Tora bunun yasak olduğunu söylüyorsa bunun anlamı, bu imkânsızdır ve kendi çıkarın için bir şey kullanman mümkün olmayacaktır yani çalmak veya zina yapmak. Manevi dünyada bunu yapmana izin verilmez. Çünkü yasa senden yukarıda oradadır.

Bu nedenle, Tora, manevi yasaları yerine getirirken kendimizi ayarlamamız için bize talimatlar verir.

“You Shall Not Steal”

Yaradan Sizin Seslenmenizi Bekliyor

Soru: Kabala Bilgeliği herkes için mi yoksa sadece insanlığın özel bir kısmı için mi amaçlanmıştır? Sıradan bir kişi Yaradan çalışmasıyla meşgul olmayı neden istemeli?

Cevap: Yaradan bizi özellikle çeker, bizi silkeler ve bize krizlerin ve bozuklukların her türlüsünü gönderir. O bunu, kaderimizi düzeltmeyi isteyelim ve yardım etmesi için O’na dönelim diye yapar. Bu amaçla O, bize tüm sorunları gönderir.

Eğer O’na dönmez ama kendi yaşamlarımız çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışırsak, daha da kötü hissederiz çünkü O’na dönmediğimizde bize biraz daha acı yollaması için O’nu zorlarız, böylece sonunda O’na döneceğiz.

http://laitman.com/2016/07/the-creator-is-waiting-for-your-call/

DÜNYA GECEDEN BAŞLAR

TORA 35:28-35:29’DA “KATİL, SIĞINMACILAR KENTİNDE YÜKSEK RAHİP ÖLENE KADAR KALABİLİR VE ANCAK YÜKSEK RAHİP ÖLDÜKTEN SONRA KATİL KENDİ MÜLKÜ OLAN TOPRAKLARA GERİ DÖNEBİLİR. BU, TÜM NESİLLER İÇİN  ADALETİN VE MESKENLERİN KURALI OLSUN…” DENİR.

YÜKSEK RAHİBİN ÖLÜMÜ BÜTÜN MANEVİ DERECENİN DEĞİŞİMİDİR. (PARTSUF)

YÜKSE RAKİP KETER’İ TEMSİL EDER- PARTSUFUN BAŞINI. BU NEDENLE BAŞ DEĞİŞTİĞİNDE HER ŞEYİN KONTROLÜ DEĞİŞİR: İNSANLARIN, ÜLKENİN VS.

HER ŞEY SİL BAŞTAN İLK HALİNE DÖNER, DERECENİN DEĞİŞİKLİĞİ GEÇMİŞİ ORTADAN KALDIRIR VE YENİ DERECE SANKİ SIFIR NOKTASINDAYMIŞ GİBİ BAŞLAR.

SORU: KİŞİ, BİR SONRAKİ DERECEDE TEKRAR SIĞINMACILAR ŞEHRİNE KAÇMAK ZORUNDA MI KALACAKTIR?

CEVAP: TABİ Kİ, ÇÜNKÜ BU GEREKLİDİR! TORA’NIN BAHSETTİĞİ KESİNLİKLE OLMAK ZORUNDADIR ÇÜNKÜ  TORA EGOİZMİN KÜRESEL SİSTEMİ İÇİNDEDİR. CİNAYETLER, HIRSIZLIKLAR, FUHUŞ , KAVGALAR VE DİĞER SORUNLAR OLMADAN DOĞAMIZI ISLAH ETMEK İMKANSIZDIR.

EGOİZM KENDİSİNİ TAMAMEN GÖSTERMELİDİR! ISLAH BUNUN DIŞINDA MÜMKÜN DEĞİLDİR. SONUÇTA DÜNYA GECEDEN BAŞLAR VE “BİR AKŞAM VARDI VE BİR GÜN BİR SABAH OLACAK…”

http://laitman.com/2016/05/the-world-starts-from-the-night/

Ruhun Gebeliği

SORU: Bir kişide ruh ne zaman ortaya çıkar? Doğum sırasında mı yoksa gebelik sırasında mı?

CEVAP: Bir kişinin ruhu, manevi gebelik sırasında, reşimosunu (manevi genini) tamamladığında ortaya çıkar. Bir kişinin egosunun üzerinde ilk yükselişi ve üst dünyaya dahiliyetine üst dünyada “birleşme noktası” denir. Sonra üst dünya bir rahim haline gelir ve ruhun kökü olan reşimo üst dünyada yer alan bir sperme dönüşür ve böylece ruhun gebeliği başlar.

SORU: Manevi dünyada anne ya da baba var mıdır?

CEVAP: Dünyamızda cisim halinde bir anne, bir baba, insanlar gibi görünen her şey, içimizde üst güçler tarafından resmedilir çünkü dünyamızda her şey cisimler olarak ifşa olurken maneviyatta her şey “güçler”in formundadır.

http://laitman.com/2016/05/the-conception-of-the-soul/

RUH ÖZEL BİR DEDEKTÖRDÜR

SORU: Ruh nedir?

CEVAP: Ruh, bize dışımızda ne olduğunu hissettiren manevi bir organdır. Bir kişi ruhu yaratırsa, kendisi dışındaki üst boyutları hisseder. Onu içinde bulmak , kazanmak ve yaratmak için özel olarak çalışanlar dışında hiç kimsenin bir ruhu yoktur.  

Ruh ihsan etme arzusu, dışınızdaki dünyayı hissetme yeteneği ve özel bir detektördür. Bu duyu sonradan kazanılır ve bu hisseden organa sahip olmasalar bile başkalarını hissetmemize olanak tanır. 

http://laitman.com/2016/05/the-soul-is-a-special-sensor/

HER ŞEY BİR NEDENLE YARATILDI

SORU: “Eleştirel düşünce” ,  bir kişinin manevi merdiveni çıkmasına yardım eder mi yoksa ona engel mi olur? Ondan kurtulmak mı gerekir?

CEVAP: İnsanın içindeki her şey bir nedenle yaratıldı. Hiçbir şeyi yok etmeye, aşağılamaya, silmeye, kilitlemeye veya gizlemeye gerek yoktur. Aksine her şeyi açığa çıkar, sadece bunu yapmak  manevi olarak ilerlemene yardımcı olacaktır. Sonunda göreceksin ki açığa çıkarmak, konuşulması utanç veren bütün bu narsist, berbat doğal veya sonradan edinilmiş dürtüleri kullanmak için  harika olağanüstü bir fırsat. Bu dürtülerin ne kadar doğru ve gerekli olduğunu hissedeceksin. Aniden onları yüksek ve manevi bir hareket tarzına getirmeye muktedir olacaksın.

Yaradan’dan bize gelenler

SORU: Yaratan’ın bize gönderdiği karışıklıkları aldığımızda nasıl mutlu hissedebiliriz?

CEVAP: Bu ancak, saran ışığın etkisinden ve masahın (perdenin) ortaya çıkmasından sonra niyetlerin gerçekten almak yerine ihsan etme ile uyumlu ise, senin egonun üzerine yükselme derecene göre  mümkündür.

SORU: Biri sabah derslerine erkenden kalkarak kendisine eziyet etmeden  nasıl başarılı biçimde sizin öğrenciniz ve sistemin parçası olabilir?

CEVAP: Sabah derslerini günün başka zamanında izleyebilirsiniz ve size yakın grubun etkinliklerine katılmak için elinizden geleni yapabilirsiniz.