Category Archives: Maneviyat

Neden Yaradan’ı Yaratmalıyız?

Soru: Siz, Yaradan’ın var olmadığını ve O’nu yaratmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Yaradan nedir? Neden O’nu yaratmalıyız?

Cevap: “Yaradan – Boreh” terimi İbranice kelimelerden kaynaklanmaktadır: “Bo-reh – gel ve gör.” O’na ulaşmadığınız sürece, insanın dışsallığında Yaradan olmadığından, hiçbir şey olmayacaktır ya da işe yaramayacaktır. O’na ulaştığımız anda içimizde ortaya çıkar.

Bizim dünyamızda ve içindeki her şeyde aynıdır. Gözlemlediğimiz sürece, içimizde ortaya çıkar ve onu gözlemlemeyi durdurduğumuz anda yok olur. Bilim adamları da bu fenomeni konuşmaya başlıyorlar.

Why Should We Create The Creator?

Neden İyilik Kötülüğü Yarattı?

Soru: İyi Yaradan, neden kötülüğü yaratır?

Cevap: Özellikle, çünkü Yaradan iyidir, O kötülüğü yarattı, böylece biz onu iyiye çevireceğiz; biz, hangi koşulda, hangi noktada, hangi seviyede O bulunur anlamalıyız ve O’na benzer olmalıyız.

Soru: Başından beri bizi mükemmelleştirilmiş bir koşula yerleştirmek, getirmek neden imkânsızdı?

Cevap: Eğer Kendimizi mükemmel bir koşulda bulsaydık, O’nu, annesinin rahmindeki embriyonun hissettiklerinden daha fazla hissetmezdik.

Soru: Yaradan, kötülükten başka bir şey yaratmadı mı?

Cevap: Hiçbir şey. O sadece, “ona karşı” (Yaratılış 2:18) denilen kötüyü yarattı; O’na ters ve karşıt bir şey anlamında.

Soru: Eğer öyleyse, özgecilik nereden gelir?

Cevap: Kendimizi Yaradan’ın özelliklerine adapte etmek istediğimizde, özgecilik içimizde ortaya çıkar. Her insanda, Yaradan’ın kasıtlı olarak kendisine yerleştirdiği kalpteki noktası vardır ve onun sayesinde orijinal ve gerçek egomuzu, onun zıttı olan bir karaktere dönüştürebiliriz. Bu noktaya “Yukarıdaki Tanrı’nın bir parçası” (Job 31:2) denir.

Why The Good Created Evil

Kötülüğü İyilikle Birleştirmek

Tora’da, İsrail oğullarının Ürdün’ü geçtiği zaman, altı kabile Gerizim Dağı’nda duracak ve insanları kutsanacak ve diğer altı kabile Eival Dağı’nda duracak ve insanları lanetlenecek diye yazılmıştır. Bunlar iki çizgidir: sağ çizgi ve sol çizgi.

Sol çizgi (lanet) doğru olandan daha kötüsü yoktur. Biz her iki tarafı içeren, orta çizgi boyunca ilerlemeliyiz. Sonuçta, “Ben (Yaradan) kötülüğü yarattım ve onu dengelemek için iyiliği yarattım” diye yazılmıştır. Eğer onları birbiriyle doğru birleştirirsek, kötülüğü iyilikle birleştiren orta çizgi boyunca ilerleyeceğiz.

Bu nedenle, kötülüğe karşı iyilik seçerken, birinden birini seçeriz, fakat hiçbir durumda ikisini birden seçmeyiz. Aksi halde bir varlık olarak var olmayacağız. Tamamen egoistik varlık, özgecil dışsal bir formda kıyafetlenir ve bu formda üst dünyada var olur.

Kötülüğün, doğru elbisede kıyafetlenmesi gereken, temel olduğu ortaya çıkıyor.

Combining Evil With Goodness

Köle Olmak İstemiyorum

Soru: Bilinçli manevi çalışma ile bilinçsiz manevi çalışma arasındaki fark nedir?

Cevap: Bilinçsiz manevi çalışma, hepimizin doğanın talimatlarını, Yaradan’ın çalışmalarını otomatik olarak yerine getirmesi olarak özetlenebilir. Bilinçli olarak çalışma, bağımsız olarak, akıllıca, anlayışla, önceden planlama yoluyla, katılmaya başlama anlamına gelir ve sonra gözlerimiz açılacak ve gerçekten nerede bulunduğumuzu göreceğiz.

Küçük bir çocuğun zekâsı, yetişkin birinin zekâsından ne şekilde farklıdır? Küçük bir çocuk yapamazken, bir yetişkin nerede olduğunu ve ne yaptığını anlar, bilir. Aynı şey manevi dünyada bile gerçekleşir. Manevi dünyayı hâlâ anlamıyor veya görmüyoruz, çünkü onun içinde doğru bir şekilde var olamayız. Onun özelliklerini kazanmaya başladığımızda, onun özelliklerine eşit olduğumuz derecede, onu aramızda keşfetmeye başlarız.

Soru: Hepimiz Yaradan için çalışıyoruz ne demektir? Zaten doğanın kanunlarını yerine getiriyorsak, problem nerede?

Cevap: Doğanın kanunlarını, irademize, arzumuza karşı, otomatik olarak yürütürüz. Sorun, bilinçli olarak Yaradan’ın tüm işlevlerini üstlenmeniz ve O’nun yerini doldurmanızdır. O’nun yerinde olduğumuzda, yani biz O’na yapıştığımızda ve O’nun yaratılışla ilişkisini tamamen edindiğimizde, o derecede O’na benzer oluruz. Bu, önümüze konulan gelişim hedefidir.

Soru: Bu benim irademe karşı, Yaradan’ın bir kölesi olduğum anlamına mı geliyor?

Cevap: Kesinlikle. Artık ev sahibinin önünde oturan ve ev sahibinin ona verdiği her şeyi yutan bir misafir gibisiniz. Bu yüzden ayağa kalkıp şunları söylemelisiniz: “Dur! Bunları bağımsız olarak taşıyacağım şartlar dışında, talimatlarını yerine getirmekle ilgilenmiyorum, sana haz ve iyiliği ihsan etme anlayışıyla bunu yapıyorum; artık köle olmak istemiyorum, ancak bilinçli bir insan olmak istiyorum; senin gibi olmak istiyorum!”

I Do Not Want To Be A Slave!

Kişi Kaynakları Nasıl Okumalıdır?

Soru: Kabalistik kaynakları okumak için, eğer onları yalnız okuyorsam, örneğin evde ya da trenle seyahat ederken, kişinin nasıl bir niyete ihtiyacı vardır?

Cevap: Anlaşılabilir bir şekilde, kaynakların diğerleriyle birlikte çalışılması tercih edilir, ancak birçok kez insanlar onları yalnız okurlar.

Bununla birlikte, niyet daima tek olmalıdır: Yazılan kaynağa dayanarak, tüm insanlığın tek bir sistemde, doğru şekilde bağlanması hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Birliğimizin derecesine göre, cansız, bitkisel ve hayvansal doğayı ve insanlığı yöneten aynı yüksek, eşsiz yönetim sistemi ile daha uyumlu hale geleceğiz. Birleşmeyi çok istiyoruz, çünkü aramızdaki bağlantı sayesinde, içimizde daha yüksek, eşsiz ve mükemmel doğanın bir modelini oluşturuyoruz.

İçimizde hissettiğimiz model bize, mükemmel bir dünyada olduğumuzu hissetmemizi sağlayacak bilgi, güç ve imkânları verecektir. Kendimiz ve toplumumuz da dâhil olmak üzere, çevremizdeki her şeyi değiştirebiliriz ve daha yüksek sonsuz ve mükemmel sistemi hissedeceğiz. Kendimizi bu sistem gibi olmak için dönüştürürüz.

Bu nedenle, kişi için diğerleriyle birlikte okuma veya çalışma olanağı bulunmaması halinde, onu yalnız yapar, ancak aynı niyetle.

How Should One Read The Sources?

Keter Ve Malhut Arasında

Soru: Neden ilk dokuz Sefirot’tun her birinin kendi ismi var, örneğin: Keter, Hohma, Bina, vb. gibi?

Cevap: O, Üst Işık’ın nasıl ifşa olduğudur. Keter, mutlak ihsan etmenin niteliğidir. Malhut, mutlak almanın niteliğidir.

Malhut’un niteliği, Keter’in niteliğinden meydana gelir. Keter’in niteliği, her şeyi ihsan etmek ve vermek istediği için, onun ihsan etme nitelikleri, alma arzusunu doğuruncaya kadar, her türlü ortaya çıkan şey yoluyla yukarıdan aşağıya geçmektedir. Ve bu nedenle Malhut, Keter’in ihsan etmek ve vermek istediği her şeyi almak ister. Keter’in vermek istediği her şey, Keter ve Malhut arasındaki sekiz Sefirot’ta ifade edilir, ifşa olur ve yerine getirilir.

 

 

 

Hohma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod ve Yesod’un Sefirot’u, Keter ile Malhut’u bağlayan niteliklerdir.

Keter’in tüm bu Sefirotlardan inen niteliklerinden etkiler aldıkları için Malhut’un niteliği, Keter’in varlığını ve ona ihsan etme ve verme arzusunu hissetmeye başlar. Bunun sonucu olarak, Malhut’ta utanç denilen bir koşul ortaya çıkar.

İhsan eden kimse ve alan arasındaki fark ve boşluk hissiyatı o kadar büyüktür ki Malhut, Keter’den almayı bırakır. Bu durum Tzimtzum (Kısıtlama) olarak adlandırılır.

Bu, dünyamızda normal bir şekilde gelişen insanlarda bile ortaya çıkan bir durumdur.

Between Keter And Malchut

Kendinizi Değiştirin Ve Dünya Değişecek

Soru: Zohar Kitabı’nı okuma, okuyucunun realitesini nasıl değiştirir?

Cevap: Biz belli bir yoğunluk hissederiz, ben ve benim dünyam ki bu temelde benim içsel manevi koşulumun yansımasıdır. Eğer biz bu koşulu değiştirirsek, buna göre kendimize ve dünyaya olan duygularımızı değiştirmeye başlayacağız.

Bu çok uygundur, çünkü herhangi bir şeyi değiştirmenize gerek yok ya da herhangi bir şey konusunda ikna olmanız gerekmiyor. Hiç kimseye bağımlı değilsiniz! Kendinizi değiştirin ve çevrenizdeki dünya değişmeye başlayacaktır.

Change Yourselves And The World Will Change

Kabalistik Kitapları Okumak İçin Ana Kural

Soru: Kişi Kabalistik kitapları nasıl doğru okur? Neye özel olarak dikkat edeceğiz?

Cevap: Kabalistik bir kitap okurken, kişi, bu okumada kitapta yazılanları hissetmesi için kendisinde yeni algı organları ifşa etmesi gerektiğini anlamalıdır. Kitap onun içinde canlanmaya başlayacak ve bir romandan olduğu gibi sadece etkilenmeyecektir, ancak üst dünyayı hayal etmeye başlayacaktır.

Üst dünya, dünyamızda yaşadığımız egoist gücün yasalarına göre değil, ters yasalara göre var olmuştur. Yazıldığı gibi “tersine bir dünya gördüm.” Bunlar nefret yasaları değil, özgecil sevgi yasalarıdır.

Eğer bir kişi bu şekilde hissetmek isterse ve kendisini böyle bir okumaya alıştırırsa, o zaman var olan diğer boyutları, koşulları ve özellikleri, tamamen farklı, zıt hikâyeyi algılamaya başlar. Böylece, manevi dünyayı ve içindeki hareket eden güçleri ifşa etmeye başlar.

Manevi bir kitabı keşfetmek için iki aşamadan geçmeliyiz. İlk aşamada, okumaya göre (başta Zohar Kitabı ve Baal HaSulam’ın Yazıları ve Rabaş’ın Yazıları), içimizde bunun için uygun olan duyusal organları oluşturan, kitabın ifşasına kademeli olarak yaklaşırız.

Tıpkı küçük bir çocuğun, maceralar veya sevgi ile ilgili yetişkin kitabını anlayamadığı ve ilk önce doğru yaşlara gelmesi gerektiği gibi, Kabala’da da böyledir, öncelikle kendinizde, manevi kitabın içeriğine tepki göstermeye elverişli içsel özellikler geliştirmelisiniz. Bu nedenle, ilk aşamada, algı organlarımızı yetiştirmeli ve geliştirmeliyiz.

İkinci aşama, yazılanları ifşa etmeye başladığımız zamandır.

Soru: Bunun anlamı sadece kitabı açmak ve okumaya başlamanın yeterli olmadığı mıdır?

Cevap: Kitabı açıp okumaya başlamak ancak gelişme niyetiyle yeterlidir. Açıkçası, henüz kitapta hiçbir şeyi anlamıyoruz; ama biz anlayışa erişmek için, kendimizi geliştirmek için okuruz. Şimdiye kadar ana kural budur.

Bir kere kişi kendisini geliştirdiğinde ve kitap aracılığıyla kendi içindeki manevi duyguları, arzuları ve tanımları oluşturduğunda, onu daha fazla hissetmeye başlayacaktır. Benzer şekilde, bir çocuk büyüdükçe, çocuk daha fazla şey anlar ve hisseder.

Günlük hayatta her yaş için kitaplar var ve Kabala’da aynı kitabı büyüdükçe okuruz, her seferinde derinlemesine nüfuz eder ve içsel anlamı giderek daha fazla ifşa olur.

Baal HaSulam, “On Sefirot’un Çalışmasına Giriş” başlıklı yazısında, s.155: “Kabala bilgeliği ile meşgul olanlara harika, paha biçilmez bir çare vardır. Her ne kadar, ne öğrendiklerini anlamasalar da, öğrendiklerini anlama arzusu ve özlemi ile kendi üzerlerinde, onların ruhlarını çevreleyen Işıkları uyandırırlar.”

Bunun anlamı, İsrail’den her insanın, sonunda Yaradan’ın yaratılış düşüncesinde her yaratılanı memnun etmek için tasarladığı, tüm harika edinimlere kavuşmasının garanti edildiğidir. Ve bu hayatta ödüllendirilmeyen kişiye, bir sonraki hayatta verilecektir vb. kişi, O’nun, kendisi için planladığı, O’nun düşüncesini tamamlamayla ödüllendirilene dek.

Hiç şüphe yok ki, üst dünyanın ifşasına ulaşacağız ve hepimiz gireceğiz. Ve bu hayatta ödüllendirilmeyen birine, gelecek hayatta verilecektir. Peki, şu anda bunu yapabilirsek, neden bekleyelim?

Kabalistik bir kitap, okuyucuyu etkileyen ve onda yeni arzular, kavramlar, düşünceler ve duygular geliştiren özel bir güce sahiptir. Daha sonra kitabın ne dediğini, içsel vizyonuyla anlamaya, hissetmeye ve görmeye başlar.

The Main Rule For Reading Kabbalistic Books

Kabalist İçin Dinlenme

Soru: Dinlenme, bir Kabalist için ne demektir? Sonuçta, Kabalayı çalışmak, hali hazırda dışsal sorunlardan bir dinlenme halindeyken, güzel bir zihin, akıl halidir.

Cevap: Hayır, Kabalistin dinlenmeye ihtiyacı vardır; sonuçta, o çok yorulur, çünkü örneğin ben, şu an sizinle bir saat süren konuşmada dayanılacak yük/gerginlik büyüktür. Bu kelimeleri, size ifade ettiğim bu düşünceleri, ben içimde farklı seviyelerde deneyimliyorum ve bu nedenle bu konuda muazzam miktarda enerji harcıyorum. Sizinle bir saat konuşmak, en zor şey.

Öğrencilerimle konuşurken ve günlük dersler sırasında materyali açıklarken, o zaman içimde tersine güç buluyorum, çünkü bu enerjiyi ve bu bilgiyi almak ve bana geri vermek isteyen insanlarla etkileşim kuruyorum. Birlikte çalışıyoruz ve bu yüzden dersler sırasında yorulmuyorum.

Rest For A Kabbalist

Kabala Bilgeliği’ne Kim Yatkındır?

İnsan, tamamen kötülük ve alçaklık içinde yaratıldı, yazıldığı gibi “Vahşi bir eşeğin sıpası, bir erkek doğar.” Ve kişinin bedenindeki tüm kaplar, duyuları ve nitelikleri ifade eder ve özellikle düşünce, bütün gün ona sadece kötülük ve hiçlik verir. (Zohar Kitabı, “VaYera”).

Bu doğuştan nasıl yaratıldığımızdır ve bugün bu insanlığın tamamında ortaya çıkmıştır.

Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya, Çin, Japonya ve diğer ülkelerde öğrencilerimiz var. Bu, dünyanın zaten, insanların gerçekten manevi bir yükseliş algıladıkları bir koşula geldiğini gösteriyor. Onların dünyevi egoizmi, birinin itip yukarı yükselebileceği seviyeye ulaştı.

En büyük eksikliklere sahip olan o Kelimler (kaplar) en önemli hale geldi. Bu, onlardaki ifşanın ölçüsünün en büyük olduğu anlamına gelir.

Bu doğaldır. Eğer bir kişi büyük egoizme sahipse, o daha fazlasını ifşa edecektir. Örneğin, milyarder olmak isteyen bir kişi genellikle Kabala bilgeliğine yatkın değildir.

O, içinde usta, uzman noktaya sahip bir kişiyi çeker, bunu hayatı boyunca yapmaya değer olup olmadığını derhal söyleyebilir. Bunu zihninde değil ancak içsel hissiyatlardan, duygulardan algılar.

Kişi Kabala’ya gelir, çünkü çok içsel bir şeyi aramaya ihtiyacı olduğunu anlar; o, hayatın anlamı hakkında endişelidir, para, şöhret veya şeref hakkında değil. Bu zaten tamamen farklı bir cevap gerektirir.

Who Is Predisposed To The Wisdom Of Kabbalah?