Category Archives: Maneviyat

Öğrencinin Öğretmen Önünde İptali

Soru: Öğrencinin öğretmen önünde iptali nedir?

Cevap: Öğretmenden alabilmek için onun önünde kendinizi iptal etmeniz gerekir. Bu gerekli bir durumdur. Maneviyatla ilgisi olmayan sıradan hayatta olduğu gibi değil, ancak ruhsal niteliklerinizle ilgili olan iptal etmek ne demektir?

Onları iptal etmeniz, sıfır olmanız, öğretmeninize “girmeniz” gerekir ve sonra tamamen onun hizmetinde/himayesinde olacaksınız ve sizden, bir sonraki manevi koşulunuzu yaratacak.

Bir anne, bebeğini emzirdiğinde, o, yaşaması sebebiyle sütü emer, besinini alır. Burada da aynı şey- bir öğrenci, besinini öğretmenden almalıdır ve bu nedenle kendisini iptal etmek, ağzını açmak ve almak zorundadır.

Soru: Rabaş’ın önünde kendinizi iptal etmek zorunda olduğunuz ilk anı hatırlıyor musunuz?

Cevap: Belki de benim için çok daha kolaydı, çünkü bana mümkün olan her şeyi anlatacak bir öğretmenin olmasını çok istedim. Ayrıca, Rabaş çok az konuşurdu ve bir şekilde anlamak, tahmin etmek ve ayrıntıları çıkarmak zorundaydım.

Fakat prensipte, onun yanında nasıl göze çarpmayan biri olunacağını araştırırsınız, böylece onun içindeki her şey otomatik olarak size aktarılır.

Soru: Sizin için zor ya da çekici miydi?

Cevap: Başlangıçta çok çekiciydi. Sadece “mağarasına” girmek ve yanına oturmaktan başka bir şey istemiyordum.

Sonra bu daha da zorlaştı, çünkü egoizm, onun üzerine yükselmek, egoist arzunun böylesine bayağı bir şekline ulaşmak ve içinde öğretmenin vermek istediği her şeyi almak için sürekli büyümekteydi. Bu nedenle, egoizm sürekli büyümelidir ve reddetme daha güçlü ve daha güçlü hale gelir.

Annulment Of The Student Before The Teacher

Üst Işık Nasıl Hissedilir?

Soru: Bir insanın kendisinde uyandırdığı, üst enerjiyi, üst Işık’ı nasıl hissedersiniz? Diyelim ki radyasyonu hissetmek çok zordur, ancak yine de onu ölçebildiğimiz cihazları icat ettik. Ayrıca onun sonuçları zamanla insanı etkilemektedir.

Cevap: Radyasyon, yüklü parçacıkların fiziksel eylemidir: elektronlar, protonlar, nötronlar, gama ışınları vb. Ölçülebilirler, çünkü bazı alt tabakayı etkileyebilirler.

Bununla birlikte, Kabala’da kişi, üst Işık’ın etkisini içsel değişimlerden hissedebilir/anlayabilir. Aniden arkadaşlarını sevmeye başlar, onlarla birleşir ve onların bağında, Yaradan denilen ihsan etme ve sevgi niteliğini ifşa ederler.

Aynı zamanda, her şey bize göründüğü gibi gitmez, sanki alma niteliğinin yerine, bizler ihsan etme niteliğini ve nefretin yerine sevme niteliğini ediniriz. Bu tamamen yeni bir dünyadır.

How To Feel The Upper Light?

Twitter’da düşüncelerim- 2-24-18

Üst dünyayı, Yaradan’ı ya da geleceğimi edinmek için 125 basamaktan geçmem lazım. Her biri hayatın manası, Yaradan ile anlaşma ve onu nasıl uyguladığım hakkında bir cevap gerektirir. Anlaşılan o ki, Yaradan’a olan yaklaşımımla geleceğimi tanımlarım, onu kontrol ederim.

Maneviyatta zaman yoktur, fiziksel sorular yoktur. Manevi soru şu an ve gelecek arasındaki farktan yükselir. Bu yüzden maneviyatta, edinimin yalnızca bir sorusu vardır ve daha büyük mükemmellik ve Yaradan’ın ifşası.

Tora, tarihi bir öykü değildir. İçimizde arzunun gelişi ile bunu nasıl yöneteceğimiz, ego- arzuların gücü (Mısır’dan çıkış) üzerinde nasıl yükseleceğimizle alakalıdır ki bunlar bizi egonun endişeleri içinde tutar. Ve kendimizi egodan ya da Mısırdan çıkarken görmek zorundayız.

Bir kabalist bir grupta problemler yalnızca birlik eksikliğinden kaynaklanır. Grup kendini bir bütün olarak yeteri kadar düşünmez. Kişilerin problemi hakkında düşünmek değil, hepsini içeren birliği düşünmek hayatidir. Orada Yaradan’la benzerlik ve değiştiren ışığın etkisi bulunmaktadır.

Doğru cevap gruptaki ıslahtan gelir, çünkü orada ihsan etme gücü, Yaradan bulunur. Bu yüzden Kabalistler fiziksel akılla hiç bir şey çözemezsin yalnızca onluyla çözersin derler. Daha sonra yukarıdan bir cevap, gelişiminin gücünden gelir.

Manevi yolda ilerlemek için her adım, arkandan kapıyı kapatmayı gerektir, böylece kaçamazsın. Kapı arkada kapanır önde açılır- geriye dönüş yolu yoktur. Her şeye karşın, egoizmden yani tüm doğamdan kademeli olarak çıkmanın yolu budur.

My Thoughts On Twitter, 2/24/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 192

Soru: Kişi yalnız olmakla birlikte, kaydedilen günlük dersleri art arda on yılı aşkın bir süre izlediyse, kongrelerde fiilen bulunuyorsa, dünya grubu için dua ediyorsa ve her şeyi “O’ndan başkası yok” a bağlıyorsa, bu, onu manevi olarak ilerletir mi?

Cevap: Bu onu bir ölçüde ilerletir, ancak bir grupta çalışmak, maneviyata girmek için zorunludur.

Soru: Başkası için ihtiyaçları karşılamak, onunla bir olmak ve onu kendim gibi hissetmek nasıl mümkün olabilir? Kendimi anlamamama rağmen onu kendimle karşılaştırmalı mıyım? Ve başkaları beni tamamlamaya çalıştıklarında ne yapmalıyım?

Cevap: Bu sorunlar yalnızca grupta, onlu bir grupta çözülür.

Answers To Your Questions, Part 192

Manevi İlerleme

Kabala bilgeliği, almak veya vermek niyetiyle, haz alma arzumuzda gerçekleşen eylemlerin sırasını tanımlar. Haz alma arzusu, bizim doğamızdır ve niyet kişiye bağlıdır. Arzunun değişmesi ve niyetin değişmesi, manevi hareket olarak adlandırılır.

Kabala bilgeliği yalnızca bu hareketten bahseder. Kişi bunu, bu dünyada gördüğümüz hareketlerle karıştırmamalıdır; bu dünya hayali hareketler ve imgeler ve illüzyonlardır. Bütün güçlük budur: tüm psikolojimiz dâhil, dışsal eylemlerden ayrı olmak ve içsel manevi hareketler sonucunda, içimizde meydana gelen değişiklikleri ayırt etmeye başlamak.

İlk manevi koşula (embriyo) girmek, şu an olduğu gibi orada hareket etmeyi değil, gerekli sayıda değişiklikleri gerçekleştirmeyi gerektirir. Soru şu: “Bir koşuldan diğerine geçiş esnasında eski/önceki bizden ne kalacak?”. Bu, sanki arabada oturup bir yere gidiyormuşum gibi bir hareket değildir. Manevi harekette, ben kendim değişiyorum ve böylece yavaş yavaş manevi embriyonun koşuluna ulaşıyorum.

Dolayısıyla, kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor: Ne gibi değişikliklere maruz kalırız ve ne sebeple? Bizi ruhani dünyanın girişine götürürler mi? Her gün yeni bir insan haline geliyor muyum? Dünkü benden ne kaldı? İleriye bir adım attığımı söyleyebilir miyim? Manevi bir embriyo olmak için başka hangi adımlar atılmalıdır?

Kabalist, içinde yaşanan değişimlere karşı çok hassas olmalıdır. Dün hissettiğim ve düşündüğüm her şey sıradan bir insanda olduğu gibi ortadan kaybolmaz, ancak temelimi/aslımı ancak tamamen yeni bir arzu ve düşünceye çeviriyorum. Her gün yeni bir insan olduğumu söylemek mümkündür.

Deri değiştiren bir yılan gibi, yani ilk manevi koşula giderek artan bir şekilde uymak için arzularımızı, niyetlerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz, onu arzu etmek, ona yaklaşmak için çabalamak ve bir sonraki anda ifşa olacağını beklemek.

Ve eğer ifşa olmazsa, o zaman en azından ona doğru bir adım daha attım, kendimde bir değişiklik daha yaptım ve hemen yeni değişiklikler için hazırlanıyorum. Bu şekilde, manevi bir embriyo formunu edinene kadar gerekli değişiklikleri yapacağım.

Spiritual Advancement

Geçmiş Ve Şimdi

Soru: Neden Yaradan ile doğrudan iletişim kuramıyoruz? Neden öğretmen gibi, bir aracıya ihtiyacımız var?

Cevap: Bu arabuluculuk değildir. Bu sizin geçmiş koşulunuz. Gerçek şu ki yaratılış parçalanmış bir sistemdir, kendisini adeta hasar görmemiş unsurlardan daha karmaşık olana kadar, kesintisiz bir zincirdeki bağlantılar gibi düzeltmeye başlar.

Daha önce tükenen bir unsur, her zaman tüm bilgisini, birikmiş olanlarını, tüm bağlantılarını bir sonraki unsura iletir. Ve bu zincirdeki bağlantılar olduğumuz için, öğretmenlerimize her zaman bağlıyız ve bir sonraki nesil için öğretmenler oluyoruz.

Soru: Eğer öğretmen benim geçmiş koşulumsa, o zaman gelecekteki koşulum kim?

Cevap: Gelecek koşul, maneviyatta gelişene kadar sizsiniz. Ve sizden sonra öğrencileriniz, sizin ardınızdan düzeltmeye/ıslaha devam edenler, bu kırık sistemin seviyeleri boyunca ilerleyenler. Onlar sizi ya yaşamınız esnasında bulurlar ya da ölümden sonra maneviyatta bir şekilde bağ kurarlar.

Past And Present

Mantık Ötesi İnanç, Edinimdir

Soru: Bir taraftan, mantık ötesi inanç hakkında konuşuyorsunuz. Öte yandan, Kabala’da hiçbir inanç yoktur, yalnızca edinim vardır. Bunun anlamı nedir?

Cevap: Mantık ötesi inanç, edinimdir. İnanç, ihsan etme niteliğidir, Bina’nın niteliğidir. Egoizmin ötesine geçme, mantık ötesi inanç olarak adlandırılır. Bu durumla karşılaşarak kişi, kendisi için üst dünyayı keşfeder.

Dünyamızda inanç anlayışını bozmak için yapılmış olanlar değiştirilemez. Dünyamızda her şey bozuktur.

Sadece ihsan etme niteliği seviyesine yükselmiş kişinin inanca sahip olduğu söylenebilir.

Faith Above Reason Is Attainment

Kabala Sağlık İle Nasıl İlgilidir?

Soru: Kabala sağlıklı bir yaşam tarzı ile nasıl ilgilidir?

Cevap: Kabala, sağlığa çok basit, pratik ve dünyevi olarak değinir. “Sağlıklı bir maneviyatınız varsa, aynı zamanda sağlıklı bir vücuda sahip olursunuz” der. Sonuçta beden ruhun bir devamıdır. Her halükarda, ideal olan budur.

Bu kolay değildir, çünkü tek maneviyat, tek ruh bizi birbirimize bağlar. İnsanlık, kırılmış, parçalanmış bir koşulda olduğu sürece, en büyük Kabalist, tüm dünya ile ihsan etme ve sevgiyle bağlı olsa bile, yine de insanlığın “ortak bedeni” egoizme kapıldığından, hasta olacak ve acı çekecektir.

How Does Kabbalah Relate To Health?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 199

Soru: Bney Baruh neden artık integral eğitim hakkında hiçbir şey söylemiyor? Geçmişte bunun hakkında çok şey konuşuldu; çalışıldı, başkalarına öğretildi ve şimdi tek bir kelime yok.

Cevap: Manevi insanın oluşumunda, kişinin Yaradan’a benzemesinde, çeşitli koşulları inceliyoruz. Özellikle bir şey sizi ilgilendiriyorsa o zaman fiziksel ve sanal her iki kursumuza başlamanızı öneririm. İnternette her şeyi bulabilirsiniz.

Answers To Your Questions, Part 199

Perde Nasıl Ortaya Çıkar?

Soru: Egoizmin kısıtlamasına ulaştığımızda ve perdeyi edindiğimizde “anlama” hangi noktada ortaya çıkar?

Cevap: Bu, neredeyse belli belirsiz bir şekilde olur; çünkü tüm manevi eylemler çok küçük ayrıntılar, miktarlar ve karşıtlıklar ile başlar. Kişi aniden daha önce onunla hiç bir ilişkisi olmadığını fark etmeye başlar, ancak şimdi onun duygu alanına giren ve ortaya çıkan bir hissiyat, bir duyu vardır.

Soru: Kısıtlama ve perde nedir?

Cevap: Hem kısıtlama hem de perde, bir kişide ortaya çıkan üst gücün hissiyatının bir sonucudur. Kendisini kişinin içinde mevcutmuş gibi gösterir ve kişi buna dayalı olarak belirli bir şekilde davranır. Kendisini nerede, niçin ve ne için kısıtlayacağını anlar. Kısıtlama ve perde kişide doğal bir şekilde ortaya çıkar.

How Does The Screen Appear?

Toplam 62 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »