Category Archives: Maneviyat

Üst Dünyaya Bir Bilet

Posted on March 23rd, 2017 at 10:42 am

Soru: Erkeklerin ve kadınların ruhsal gelişim şekilleri arasında bir fark var mıdır ve öyleyse, bu nedir?

Cevap: Yaradan herkesi kendisine çeker, ancak maneviyata çekim hisseden kadınlar, hem niteliksel hem de niceliksel olarak erkeklerle karşılaştırıldığında tercih edilen bir durumdadır. Kadınlar tıpkı erkekler gibi çalışmaya ihtiyaç duyarlar, ancak kadınlar, erkeklerle kadınlar arasındaki uygun ayrımı gözlemlemelidir; bu konuda sık sık konuştuk.

Kadınlar, eğer ilgilerini çekmiyorsa, üst dünyaların sistemini açıklayan TES’i (Talmud Eser Sefirot) çalışmak zorunda değillerdir. Bir kadının böyle bir seviyede ıslah yapması gerekmez çünkü onun ıslahı, grubun erkek kısmına yardım ederek gerçekleşir.

Diğer her şey aynıdır: Kadınların onluları, kadınların çemberleri, kadınlar birbirlerine daha yakınlaşıyor, bu da onlar için en zor şey, fakat bunlar aslında yapmaları gereken şey, çünkü erkeklerin aksine, kadınlar diğer kadınlar tarafından çevrelenmesi gereğini hissetmemektedir.

Bir kadın kocasına yardım ederse ve her şeyi eşinin manevi olarak gelişebilmesi için yaparsa, ona yardım ettiği derece kadar ondan alır. Buna ek olarak, bir kadın grubunda çalışabilir ve sadece kocasına değil, erkekler grubuna yardım ederse, bu ona üst dünyaya bir “giriş bileti” sağlar.

A Ticket To The Upper World

Üst Dünyalarda Neler Oluyor?

Soru: Bir Kabalist olarak, bize üst dünyalarda neler olduğunu anlatır mısınız?

Yanıt: Bunu yapmak için çalışmanız gerekir, çünkü tüm yaratılış sistemini birkaç sözcükte açıklamak imkânsızdır.

Bu çok karmaşık bir sistemdir. O, daha yüksek enerjinin evrenimizi, Dünya gezegenini, bizi nasıl inşa ettiğini ve en düşük dünyadan daha yüksek dünyalara ulaşılmasına kademeli bir şekilde nasıl hareket ediyoruz, nasıl değişiyoruz ve değişimlerimize göre, daha fazla dünyaya nasıl ulaşıyoruz bunları açıklar.

Dahası, bizim edinimimiz daha büyük ve daha büyük bir birlik üzerinde inşa edilir. Birliğimiz egonun ötesinde güçlü olursa, üst dünyanın hissiyatı daha anlaşılır ve net olur.

What Happens In The Upper Worlds?

Tora’nın İki Seviyesi

Soru: Eğer Tora’yı Musa yazdıysa, neden Yaradan dünyaları yarattığı zaman Tora’ya baktı denir?

Cevap: Aslında Tora, Yaradan’ın tam tersi olarak yaratılan arzunun, O’na tamamen benzemesi yönünde hareketidir.

Böylece Yaradan, yaratılanları yaratmaya “karar verdiğinde”, maddesel dilde söylediğimiz gibi, O, ilk olarak onu Kendi zıttı olarak yaratmalıydı, aynı zamanda yaratılanın Yaratan’a benzer olmaya doğru ilerleyeceği tam bir mekanizma yaratması gerekiyordu.

Bu niyetle, görünüşe göre Tora’yı yazdı, O’nun yarattığı arzuyla gerçekleştirilmesi gereken bir komuta ve talimat sistemi. O, O’nun yarattığı arzuyu, O’nun ile nasıl daha çok ve daha çok benzer olmaya getirdiğidir. Musa, Tora’yı kendisi yazdı, fakat Yaradan’ın yönetimi açısından değil, çünkü Torah Ein Sof (Sonsuzluk) dünyasının başında kalmaktadır.

Musa için o, Atzilut dünyasının başında bir eylem olarak kaydedildi. Yani aynı şeyden bahseder, fakat farklı seviyelerde.

Two Levels Of The Torah

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 162

Soru: Her sabah dersinin sonunda resimde yanan mumlar var. Sekiz mumdan bahsediyorsunuz, ancak resimde dokuz tane var. Bu bir şey ifade ediyor mu?

Cevap: Dokuzuncu mum Şamaş olarak adlandırılır, hizmetkâr anlamındadır. En önemlisidir!

Soru: Musa, Yahudilere çöl boyunca 40 yıl önderlik etti ve bu dönemde onların ayakkabıları aşınmadı. Kabala bakış açısından bu ne anlama geliyor?

Cevap: Onların perdesi (Masah) onları asla bırakmadı; onlar her zaman egoizmin üstündelerdi.

Answers To Your Questions, Part 162

Sevgi – Arzuların Birleşmesi

Soru: Neden sevmeliyim? Kimi sevmeliyim? Sevgi nedir?

Cevap: Sevgi, arzumun diğer arzularla bağlantısıdır. Hepimiz Adem adında bir arzudan geldiğimiz için, üst dünyanın keşfi, birbirini reddeden ayrı, yalıtılmış arzuların birleşimi ile özetlenir. Dolayısıyla, bu arzuların birleşmesi derecesine göre, üst dünyayı algılamaya başlarız.

Yorum: Bir kişinin genellikle sevgi veya nefret duygusunu tanımlaması çok zordur. Üst dünyada olmadığı sürece ve dünyamızın yapısı içinde olduğu sürece, bu dünyanın tüm klişeleri, rutinleri ve örnekleri onu etkiler.

Cevap: Bu nedenle, kişi, başkalarını reddetmesinin üstesinden gelene kadar üst dünyaya giremez.

Love – A Union Of Desires

Politik Görüşüm

Facebook’tan Soru: Bir yandan, insanlığın bir şekilde birleşeceğini ve hiçbir sınırın olmayacağını söylüyorsunuz ve öte yandan, herkesin kendi sınırları içinde yaşaması ve halkı eğitmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Hangi siyasi görüş tarafını tutuyorsunuz, sol mu yoksa sağ mı?

Cevap: Hiçbiri. Doğanın bizi nereye götürdüğünü anlıyorum ve herkese çalışmayı ve bu eğilimi keşfetmeyi ve gerçekten ona bağlı kalmayı tavsiye ediyorum, çünkü doğaya karşı gitmek imkânsızdır.

Yorum: Bu soruyu soran kişiye göre, doğa aşırı solda, çünkü dünya her konuda birliğe doğru ilerliyor…

Yorumum: Doğa aşırı solda olamaz. O “Sevgi bütün günahları örter” ilkesine göre hareket ettiği için bizi bütün farklılıkların üstünde birleştirir.

Bu, karşıt partilerin tüm günahları ve suçları doğru bir şekilde keşfetmesi, anlaması ve takdir etmesi gerektiği ve her iki tarafın da sahip olduğu olumsuz niteliklere rağmen ciddi çalışması gerektiği anlamına gelir ve böylece aralarında asıl sevgiye ulaşana kadar doğru bağ sistemini kurarlar.

Bizim gerçek doğamız, birbirimizden nefret etmektir. Eğer biraz daha derine inersek, bu sorunu tespit edebiliriz. Her birimiz, genel sistemin özel ayrılmış kökünden kaynaklanan ve aşağı inen mutlak bireyci ve ferdiyetçileriz. Bu nedenle birbirimizden tamamen farklı ve zıtız. Sanki üstümüzde ikinci bir kat inşa ediyor gibi, aramızdaki tüm farklılıkların ve anlaşmazlıkların üstünde bir bağ kurmayı öğrenmek zorundayız. Kabala bilgeliği bize bu kuralları öğretir.

My Political Views

Peygamberler – Manevi Fütüristler

Soru: Peygamberler kimdi?

Cevap: Peygamber, geleceğin manevi kâhinidir (fütürist). Bir insanı hayvanca durumundan en ilahi hale getirme adımlarını keşfetmiş ve manevi seviyelerde nasıl yükselmesi gerektiğini açıklayan insanlara peygamberler deniyordu.

Madde içinde ne olacağını hiç tahmin etmemişlerdi. Örneğin, Zohar Kitabı 2.000 yıl önce bir mağarada yazılmıştır. Ancak mağara ile ya da o zamanla hiçbir ilgisi yoktur.

İçinde yazan şu ki, bizim zamanımızda manevi yükseliş koşuluna erişmeliyiz; Dünya yüzeyinde ne olacağı hakkında konuşmaz. O, Peygamberleri ilgilendirmiyordu, çünkü Kabala bilgeliği açısından madde yoktur. Bu esasen bize yalnızca öznel duygularımızda verilen bir şeydir.

Yorum: Baal HaSulam, “Son Nesil” adlı kitabında, üçüncü ve dördüncü dünya savaşlarının olasılığı hakkında yazmış.

Yanıtım: Kitaptaki ruh konusundan söz etmemiştir, ama insanlar doğru bir şekilde ilerlemeye başlamazlarsa, insanlığın dünyamızdaki her türlü potansiyel sorunla, ruhu ıslah etmek için nasıl bir yol izleyeceğinden söz etmiştir. Ancak bu bir tahmin değildir!

Söz ettiği şey, doğanın gelişimi için iki bilimsel yol bulunduğudur. Bu 6000 yıl önce bile söylendi. Esas olarak, gelişim aşamaları, Kabala bilgeliğinde Adem’den günümüze kadar ve daha sonra İbrahim tarafından Yaratılış Kitabı’nda (Sefer Yetzira) açıklanmıştır. O zamandan beri her şey oluyor. Burada yeni bir şey yok, çünkü doğanın yasaları sabit ve gözlerimizin önünde gerçekleşiyor.

Prophets – Spiritual Futurists

Neden Üst Işığı Hissetmiyorum?

Soru: Üst Işık nedir?

Cevap: Üst Işık, yaratılışın tüm hacmine yayılan ve her şeyi dolduran enerjidir ve biz de onu kullanırız. Şimdilik biz sadece her kişinin kendisi için alabileceği enerjiyi içeririz.

Soru: Neden üst Işığı hissetmiyorum?

Cevap: Çünkü sistemde, üst Işığın algılayıcısı gibi hizmet edebilecek hiç kimseyle bağ kurmuyorsun. Bu algılayıcı, onlu gruptur.

Soru: Zihinsel ve manevi olarak mutlu olmak istersem, bağımsız olarak, buna kendim ulaşamaz mıyım?

Cevap: Bunun için doğru koşullara sahip olmadığından kesinlikle ulaşamazsın. Yalnız yaşayan biriyseniz ve egoist iseniz manevi olarak nasıl mutlu olabilirsiniz? “Manevi mutluluk” terimi, kendi üzerinize, maddesel koşulunuzun üzerine yükselmeyi ifade eder. Kendinden çıkmak, başkalarına girmek demektir.

Why Don’t I Feel The Upper Light?

Neden Bizi Korkutuyorsunuz?

Facebook’tan Soru: Neden her zaman mesajlarınızda bizi korkutmaya devam ediyorsunuz? İnsanlığın çalı altında saklanan ve titreyen küçük bir tavşan gibi olduğunu söylemeye devam ediyordunuz.

Cevap: Tabii ki! İnsanların böyle davrandıklarını gördüm. Bir taraftan birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar, öte yandan da aynı şekilde muamele görmekten korkuyorlar. Bütün hayatımız bu şekilde yönetiliyor.

Eğer değişmezsek, tabii ki o kötü olacak!

İnsanları acı çekmelerinden önce uyarmak için onları “korkutuyorum”, böylece acı çekmekten kurtulabilirler. Tıpkı bir çocuğa: “Bunu yapmamalısın, düşeceksin, canın yanacak ve acı verici olacak” dediğimiz gibi.

Benim niyetim çok iyi, ama insanlar sadece bunu söylediğimi düşünüyorsa ne yapabilirim? Tıpkı bir çocuğu beladan korumak isteyen ebeveynler gibi, ancak olacak olandan kaçınamaz! Daha nazik olmaya çalışacağım.

Why Are You Scaring Us?

Manevi Hazdan Bir Damla

Posted on April 4th, 2017 at 9:48 am

Soru: Baal HaSulam, eğer insanlar azıcık manevi bir haz keşfederse, sadece onu hissetmek için ellerini ve ayaklarını günde yedi kez kesmeyi kabul edeceklerini yazıyor. Bu nasıl anlaşılacaktır?

Cevap: Şöyle söylenir, bu dünyanın tüm deneyimleri bir damla manevi hazla kıyas edilemez.

Eğer kişi bütün hazları, hayatının 80 ila 100 yılı boyunca yaşadığı en iyi anları bir araya getirseydi, onlar manevi dünyanın bir anına bile değer olarak eşit olmazdı, çünkü üst dünyanın bir damla hazzı, bu dünyadaki olası gerçekleşmelerden birçok kez daha güçlüdür.

İlk seviyeye yaklaşmanın hazırlık süresi çok uzundur, çünkü böylesi zenginliği, bolluğu ve hazzı bir defada algılayamayız. Bunun için kaplarımız yok. Bütün sorun budur.

A Drop Of Spiritual Pleasure

Toplam 62 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...304050...Son »