Category Archives: Maneviyat

Yaradan’ın Neden Memnuniyete İhtiyacı Var?

Facebook’tan Soru: Yaradan’ın neden memnuniyete ihtiyacı var? Kendi kendine yeterli değil mi?

Cevap: Ebeveynler ve çocuklar hakkında da aynısı söylenebilir. Çocuklarınızla bağ kuruyorsunuz, onları doğurdunuz, onlar sizin için çok önemli. Bu doğaldır ve O’nun bize karşı olan tavrına uygun olarak Yaradan’dan bize gelir.

Soru: Ama bunu geri vermek, O’na memnuniyet vermek görevimiz değil mi?

Cevap: Eğer bir çocuk ebeveynlerine nasıl davranacağını doğru bir şekilde anlarsa, o zaman ebeveynler ondan haz alacaklardır. Ve sonra kesinlikle yanıltmayacaktır, çünkü aksi takdirde bu hayatta rehbere sahip olmayacaktır. Bu nedenle, kendini ailesine haz vermek için ayarlayarak, kendisi için daima en uygun şekilde hareket edecektir.

Ve böylece Yaradan ile beraberiz: O’na memnuniyet vermek, kendimiz için doğru olanı yapmak için bir rehberdir.

Why Does The Creator Need Contentment?

Kabala İpuçları – 2/11/18, Bölüm 2

Soru: Eylemlerimi sürekli analiz etmeyi durdurmak nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Neden yapacaksın? Sürekli analiz zorunludur. Bununla birlikte, tüm eylemlerimizi Yaradan’a bağlamalıyız: O’nunkini bana ve benimkini O’na ve böylece iki çizgide çalışıyoruz.

Soru: Otomatik olarak egoistik ve hayvansal bir şekilde değil de farklı bir biçimde tepki gösterme yeteneğini nasıl geliştiririz?

Cevap: Bilinçli olarak hareket ettiğinizde, otomatik olarak değil, manevi hale gelirsiniz, o zaman ruhsal bir tepki vereceksiniz. O zamana kadar kimseniz o olacaksınız. Kendinizi kontrol edebilmeyi ümit etmeyin. Yaradan her şeyi kontrol eder.

Soru: Yira’a Shlema’a –mükemmel/tam huşu/korku/dehşet- çevrilen “Kudüs” (Yeru Şalayim) ne anlama gelmektedir?

Cevap: Bu, Keter’in seviyesine ulaşan Bina’nın niteliğidir.

Soru: Kendini keşfetme sürecinde en yaygın hata nedir?

Cevap: Kişi yalnızca Yaradan’ı bildiğinde ve Yaradan’ı anladığında kendini bilir, kişi kendini yansıtma üzerinde çalışır. Bu nedenle, kişi “Domeh” (benzer) kelimesinden gelen Adem olarak adlandırılır. Yani, kişinin Yaradan’a benzediği derecede, kişi Yaradan’ı keşfeder, bu derecede kendimi Yaradan içinde görürüm ve kendimi aynada gibi görürüm.

Soru: Mahsom’dan (bariyer) geçmek için ortalama olarak kaç yıllık içsel çalışma gerekir?

Cevap: Yıllar önemli değildir, On Sefirot’un Çalışmasına Giriş’de, Baal HaSulam en az beş yıl gerektirdiğini yazmıştır. Ancak, tüm çabalarımızla bile, 10-15 yıldan daha az süremeyeceğini düşünüyorum. Bu, bir kişide birçok özelliğin içsel bir ıslahıdır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 2/11/18, Part 2

Kabala İpuçları – 2/11/18, Bölüm 1

Posted on July 23rd, 2018 at 9:07 am

Soru: En yüksek seviyeye ulaşan kişi tamamen ıslah olmuş kişidir. Onun görevi ve günlük yaşamdaki insanlarla ilişkisi nedir?

Cevap: İnsanlara manevi ıslahın olasılığını göstermek. Dünyamızda bir insan için, tüm dünyayı bu duruma getirme dışında başka bir görev yoktur.

Soru: Bir Kabala kitabını okurken daha yüksek bir ışık okuyucu üzerinde çalışır. Hayvansal sevgiden manevi sevgiye, Yaratan’ın özelliklerine ulaşabilmek için bu yeterli midir?

Cevap: Bu yeterli değildir. Kabalistlerin grupla çalışma için tavsiyelerinde yazdıkları şeyi yerine getirmelisiniz. Başkalarıyla etkileşim kurmak ne kadar zor olursa olsun, bu hala gereklidir.

Soru: Anladığım kadarıyla, Kabala’da, bir kişinin kendisi yok ise, kişinin kendini- bilmesine atfedilebilir ne olabilir?

Cevap: Yaratılan bir varlık, insanı -Adem’i (Yaradan’a benzer)- ifşa eder. Kendi içinde bu benzerliği keşfettiği derecede, o, insan (Adam) olarak adlandırılır.

Soru: En yakın manevi noktanın edinimini ne belirler?

Cevap: Dostlarımla bağ ve sonra Üst Işığın çekimi. Bu benim yükselmemi mümkün kılar.

Soru: Her birimize tavsiyede bulunuyor gibi görünen “iç ses” nedir? Yoksa bu sezgi midir?

Cevap: Bu, Yaradan veya ruh ile hiçbir ilgisi olmayan sezgidir. Ruhun sizin içinizde konuştuğunu sanmayın.

Soru: Görevimi/amacımı hayatta keşfetmek mümkün mü?

Cevap: Hayatın görevi/amacı kendinizi “kırmak”.

Soru: Bir kadın nasıl “Malhut” gibi olur?

Cevap: Tıpkı bir erkek gibi, sadece birliği destekleyerek/yükselterek. Malhut, her şeyi birleştiren Partzuf’un, ruhun bir parçasıdır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 2/11/18, Part 1

Bilinmeyeni İfşa Etmek

Soru: Dünyamızın bilim adamları sürekli olarak anlaşmazlık içinde ve birbirleriyle aynı fikirde değiller. Herkes kendi teorilerini destekliyor. Kabalist bilim adamları arasında bu nasıl çalışıyor?

Cevap: Eğer bir Kabalist bilim adamı, nerede bulunduğunu açıkça bilir ve ifşa etmediği bir şeye geçmeden, sadece kendi edinimlerinin seviyesinden konuşuyorsa, o zaman gerçek bir bilim adamıdır ve onun sonuçlarına güvenilebilir.

Eğer bir Kabalist, var olduğu yeri açıkça tanımlayamazsa ve sınırını biraz “aşabilir” ise o zaman bu alandaki edinimleri gerçekten doğru değil. Zira her türlü tahmin, teori, varsayım ve bazen hatalara sahiptir. Kabalistler, kendileri bunun hakkında yazarlar.

Özellikle Baal HaSulam, üst doğanın ediniminin bütün bir aşamasını yanlış olarak tanımlayan, 17. yüzyıla ait büyük bir Kabalist hakkında bir kitap yazdı. Kabala’da, tıpkı başka herhangi bir bilimde olduğu gibi, bunun bir yeri vardır.

Kabalistler, tıpkı diğer bilim adamlarının olduğu gibi, çeşitli anlaşmazlıklar yaşayabilir ve birbirlerini eleştirebilirler. Bu, onların bilgileri, varsayımları, çizimleri veya diğer birçok şey aracılığıyla ifade edilebilir.

Başka bir deyişle Kabala, kişinin bilinmeyen bir şeyi ifşa etme gerçeği ile karşı karşıya olduğu sıradan bilim gibidir.

Revealing The Unknown

Manevi Edinim İçin Tek Yol

Soru: Baal HaSulam, Yaradan’ı her şekilde ifşa etme hakkında yazıyor. O, Yaradan’ın nitelikleriyle form benzerliğine doğru tek yoldaki, çok sayıda yollardan ya da birçok farklı yoldan mı bahsediyor?

Cevap: Her bir kazanım seviyesinde değişmeyen ilkeler vardır ve değişebilenler vardır.

Diyelim ki fizikte, okulda öğrenilen herhangi bir denklem, üniversitede tamamen farklı bir bakış elde eder: integraller, diferansiyeller vb. eklenir. Neden okulda öğrendiklerimizden tatmin olamıyoruz? Çünkü üniversitede, aynı yasaların daha genel bir şekilde kavranması gerçekleşir. Kabala’da da aynı şey olur.

Soru: Manevi yolda, edinimin birçok biçimi mi var?

Cevap: Hayır. Manevi yol, kesinlikle iyi tanımlanmış bir edinim yolu ile karakterize edilir: kişisel duyarlılığın her türlü manevi niteliklere genişlemesi/büyümesi.

The Only Path To Spiritual Attainment

Maneviyatta Doğum Ve Ölüm

Soru: Maneviyatta doğum, ölüm, birleşme ve reddetme nedir?

Cevap: Onlar karşılıklı arzuların bir araya gelmesidir. Arzular tamamen ters olabilir, yani bütünüyle uzak, kutupsal anlamında. Birbirlerine yavaş yavaş benzeyerek, daha yakın hale gelebilirler, kısmen örtüşebilirler, ortak bir bölüm/parça oluşturabilirler ve tam benzerlik durumunda, birbiri üzerine tamamen eklenebilir.

Soru: Maneviyatta, ölüm ve doğum nedir?

Cevap: Manevi dünyada ölüm yoktur. Bir seviyeden diğerine geçiş vardır. Doğum, daha büyük bir perde elde etmeye başlayan arzunun ortaya çıkmasıdır.

Soru: Eğer kişi çalışamayacağı bir isteği erteliyorsa, bu bir süreliğine “ölüm” olarak adlandırılmaz mı?

Cevap: Hayır, çünkü onunla sonra çalışacağız. Bir koşuldan diğerine geçtiğimizde pek çok fırsatlar vardır ve bir sonraki koşulda, bir öncekini kısmen kullanırız ve ilerlemede, hazır olan arta kalan arzular daha yüksek seviyelerde kısmen kullanılacaktır.

Birth And Death In Spirituality

Geri Sayım Başladı

Tapınak, o sanki tekrar yıkılmış gibi her gün onarılmıyor. Her şeyden önce, Ari’nin zamanından bu yana, yıkımı düzeltmek için zaten bir görevimiz var. Bu nedenle, o andan beri, geçtiğimiz ıslahlarla/düzeltmelerle ilgili gecikmemizin uzun yıllarını saymaya başlayabiliriz. Ayrıca, ıslahın yapılmadığı her gün, yıkıma eklenir. Daha ve daha fazla egoist arzular ifşa oluyor ki bunlar zaten ıslah edilmiş olmalıydı ve biz onların üzerinde bağlanmış olmalıydık. Ancak, bunu henüz yapmıyoruz ve bu nedenle, kalbin yükünü güçlendiriyoruz.

The Count Down Has Begun

Kötülüğün Farkındalığı

Bizleri kötülüğün, aramızdaki karanlığın farkındalığına getirecek bu tür değişiklikleri aramalıyız. “Şafağı uyandırıyoruz” (şafaktan önceki karanlık) ne anlama gelir? Eski alışkanlıkların gücünden dolayı daha önce görmediğim siyahlığın, karanlığın, ilişkilerin eksikliğini ifşa ederim.

Ama yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak rahatsız olurum. Ancak bu, bıraktığım, artık gelmediğim anlamına gelmez. Şafağın uyandırılmasında, dua için yer yaratırız, Yaradan’a dönmeyi öğreniriz. İhtiyacımız olan tek şey budur: yolla ilgili olan eksikliği netleştirmek ki sonrasında giderilmesini dileyebiliriz, Yaradan’dan, O’nun bizi ilerletmesi için düzeltmeyi talep ederiz.

Kendimizi değiştiremeyeceğimiz ya da düzeltemeyeceğimiz bu tür koşullar içinde bulacağız. Ama tam olarak neyin düzeltilmesi gerektiğini, bize neler olduğunu keşfedeceğiz. “zamanı hızlandırma” (Achishena) yolunda, karanlığı kendimiz aramalıyız, sanki bir şeyleri yitirmiş, yolda yürüyen ve arayan çok yaşlı kambur bir adam gibi. Şafağı kendimiz uyandırmalıyız, yeni ayaklanmış, ilk adımlarını atmayı öğrenen bir bebek gibi yürümeyi kendimiz öğrenmeliyiz.

Amaç Yaradan’ın yardımı için duaya gelmektir. Eğer şafağı yakınımıza çekersek, ışığın önündeki karanlığı, eksikliği ifşa edersek, onu hızlandırabiliriz. Eksiklik hissi zaten bir duadır ve o kadar kuvvetli hale gelebilir ki, Yaradan’dan bir cevap alır ve O’nunla birlikte diyaloğa gireriz: yazıldığı gibi: “Ben sevgilim içinim ve sevgilim benim için.”

Bize kader ile doğru ilişkiyi ve üst kuvvetin doğru kullanımını öğretmek, yeni ve çok önemli bir aşamadır. Ahişena’da çalışmaya girdiğimiz yol budur, artık ileriye doğru çekilmediğimizde ya da arkadan itilmediğimizde, biz kendimiz adımlarımızı başlatıp, formüle ediyoruz. Bunlar zaten bizi Yaradan’la birleştiren, O’nunla bağı ortaya çıkaran eylemlerdir.

Awareness Of Evil

Manevi Oyun Yazarlığı

Saptama: Kabala çalışılan uzun yıllar boyunca, Baal HaSulam ve Rabash’ın düzinelerce makalesini inceledik. En ilginç şey, neredeyse her satırı kalpten hatırlamanız, bunun bir sonucu olarak hiçbir şey bilmediğinizi anlamanız. Bir yandan bu şaşırtıcı ama öte yandan korkutucu.

Benim Yorumum: Bu, metni analiz etme, kendimize dahil etme yeteneklerimiz değiştiği için olur. Bu sebeple her defasında her şey yeni bir seviyede, tamamen yeni görünür. Bu, Kabalistik metinlerin ve onları okuyanların özelliğidir.

Saptama: Rabash herhangi bir edebiyat enstitüsünü bitirmedi, yazı yazım kurallarını incelemedi ama türünün kurallarına göre, kendini çok net bir şekilde ifade etti.

Benim Yorumum: Bu benim için şaşırtıcı değil çünkü doğanın, onun yasalarının ve onların yöneliminin içsel anlamını hisseden bir kişi buna göre yazar. Mantığın tüm yasaları, darbenin tüm noktaları zaten onun içinde vardır.

Aynı şekilde, oyun yazarlarına göre edebi eserlerin yazılması için kuralları belirlerler gibi görünür ama aslında onlar da, belki henüz düzeltilmemiş ancak bazı şekillerde zaten gelişmiş olan kendi içsel arzularını harekete geçirirler.

Yavaş yavaş gerçek oyun yazarlığının maneviyatta yattığını anlayacağız. Bu, edebiyatı ve insan ilişkilerinin her türlü ifadesini hakikat seviyesine getirecek olan manevi özelliklerin tam olarak elde edilmesidir.

Spiritual Playwriting

Maneviyatta Çekim Gücü Ve Hız

Soru: Manevi dünyalarda herhangi bir çekim gücü ve hız kavramı var mı?

Cevap: Herhangi bir egoist arzu olumlu her şeyi çeker ve olumsuz olan her şeyi reddeder. Bu nedenle, çekim gücü, bana çekici gelen şeylere çekimin gücüdür.

Manevi dünyada hız, kişinin bir arzusundaki değişme hızıdır, eğer arzu değişmezse, hız sıfırdır ve zaman durur.

Gravitational Force And Speed In Spirituality