Category Archives: Maneviyat

Talmud Ne İçin Yazıldı?

Soru: Eğer Tora’da: “Ona eklemeyeceksin, ondan da eksiltmeyeceksin” (Deuteronomy 13:1) diye emir varsa, Talmud’da ne yazıyordu?

Cevap: Pentateuch’a (Tora) yapılan yorum, yazılmış olana ek olmak anlamına gelmemektedir, kastetmemektedir. Açıklamalar olmadan okuduğumuz takdirde, Tora’yı anlamak imkânsızdır. Talmud’a sahip olmasaydık, doğanın farklı kısımları arasındaki etkileşimler hakkında bir şey anlayamazdık. Talmud, insanlar arasındaki etkileşimi, cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyelerde açıklar. Bunu dünyamızdaki farklı imgelerle anlatır ama aslında yalnızca kişinin içsel dünyası hakkında konuşur.

What Was The Talmud Written For?

Sonsuz Takvim

Yüzlerce yıl önce ve hatta binlerce yıl önce yazılmış olan Kabalistik kitaplar, güneş, ay, Dünya, Venüs, Mars ve diğer gezegenlerin karşılıklı konumlarının tablolarını sunar. Birçok nesil için kullanılmış olan İbranice takvim, bu bilgilere dayanır ve herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç duymaz.

Bütün tatiller, özel astronomik tarihler, ayın başlangıcı, ay tutulması, güneş tutulması ve gezegenlerin birbirleriyle ilişkili konumları vb. belirlidir ve yılın aynı gününde gerçekleşir. Dahası, bu, yıllarca önceden belirlenmişti.

İbranice takvimin tam olarak ne zaman oluşturulduğunu bilmiyorum ama binlerce yıllık olduğunu ve bugün hala saat mekanizması gibi çalıştığını düşünüyorum. Bu, tam olarak ne zaman, hangi yılda belli bir tatilin kutlanacağını ve örneğin belirli bir olay yalnızca Pazar veya Çarşamba günü gerçekleşeceğini belirtir.

Bu takvim değiştirilebilir mi? Hayır, Kabalistler gezegenimizin çalışmalarını yöneten üst güçlerin bu takvimi sonsuz takvim olarak nasıl yarattığını çok iyi anlıyorlar. Onun eşsizliği hem güneşe hem de aya bağlı olmasıdır.

Müslüman takvimi yalnızca aya odaklanmıştır ve Hıristiyan takvimi yalnızca güneşe odaklanmıştır. İbrani takvimi hem güneş hem de ay üzerinde odaklanmıştır, çünkü Kabala bilgeliğine göre her hareket, tüm yaşam felsefesi, orta çizgiye göre düzenlenmiştir.

The Eternal Calendar

Ölülerin Canlanması

Soru: Kabala bilgeliğine göre “ölülerin canlanması” nedir?

Cevap: Kabala’da, ölülerin canlanması, ölü arzuların yeniden canlanması demektir. Arzular eğer egoistik ve canlıysa ölü olarak adlandırılır, eğer onlar özgecil ise, ihsan etme niyeti ile çalışıyorlar demektir. Cansız, ölü, egoistik arzular, canlı, özgecil arzulara dönüştüğünde, buna ölülerin canlanması denir.

Revival Of The Dead

Öğretmen Vasıtasıyla Işığı Almak

Soru: Bir öğrenci, ruhunun tüm Işık’ını öğretmen vasıtasıyla alır. Öğretmen sonsuzluk dünyası değil de, onun kaynağı mıdır?

Cevap: Eğer ruhum, öğretmenin ruhu, sizin ruhunuzdan önce gelişmiş ve siz benim öğrencim olduysanız, ruhsal hiyerarşiye göre benden alırsınız. Öğrencim olarak siz benim manevi çocuğumsunuz. Ruhların sistemi birbirine bağlıdır. Islahlarını kısmen veya tamamen gerçekleştiren ve belli bir seviyeye yükselen ruhlar, Işığı diğer ruhlara yöneltirler.

Her şey bu şekilde sırayla düzenlenmiştir. Bir yandan egonuzu bana eklerseniz ve öte yandan egonuz sayesinde, Üst Işığı size yönlendiririm. Ondan sonra siz de Üst Işığı bir başkasına yönlendirirsiniz.

Aslında bunu zaten yapıyorsun ancak bilinçli olarak değil.

Receiving Light Through The Teacher

Kaynakla Bağlantı İçin Özlem Duymak

Soru: Kabalistik bir kaynak okursak ve bir şey anlamazsak, Işık yine de bizi harekete geçirir ve etkiler mi? Böyle bir durumda, ilerleyebilir miyiz?

Cevap: Evet, yine de ilerlersin, ancak biraz anlaşılabilir bölümleri okumak arzu edilir, böylece Kaynakla bir bağlantınız olacak.

Soru: Belki bir şey anlamaya çalışmak daha iyidir?

Cevap: Her zaman bir çaba sarf etmek gerekir.

Yearning For Connection With The Source

Hayatımızla İlgili O Kadar İyi Olan Nedir?

Soru: Bir insan neden bu dünyada hayatını uzatmaya çalışıyor? Sonuçta, doğma nedenimiz bu değil, biz ruhumuzu geliştirmek için doğduk.

Cevap: Bu kesinlikle doğrudur, inanıyorum ki bu yaşamla ilgili iyi bir şey yoktur ve Torah da buna değinmektedir: Bilgeler oturdu ve kimin daha mutlu olduğunu tartıştı, doğmuş biri mi yoksa doğmamış olan mı ve doğmamış olanın olduğu sonucuna vardılar. Ama doğduysak, kaderinizi yerine getireceksiniz, yani ruhunuzu geliştireceksiniz.

Bu, 3000 yıl önce söylendi.

What Is So Good About Our Life?

Gizli Bilgi Yardımcı Olmaz

Soru: Kabalistik dili kullanabilmek için kişinin belirli bir manevi seviyeye ihtiyacı var mı?

Cevap: Bizler aynı anda diğer dillere çevrilen, İbranice dilde çalışıyoruz.

Eğer öğrettiğimiz yolu çalışırsanız, ek bir şeye ihtiyacınız olmayacaktır. Bu manevi ilerleme için yeterli olacaktır. Ayrıca aramızda bir bağımız olmalıdır. Bu bağı arttırmalı ve yükseltmeli ve genişletmeliyiz ve bundan başka bir şey yok.

Derin, anlaşılması zor bilgi, yardımcı olmaz, ancak sadece kalbin ifşasını engeller, çünkü Kabalistik bilgi duygusaldır.

Arcane Knowledge Does Not Help

“Bununla Birlikte, Aranızda Bir Muhtaç, Yoksul Olmayacak…”

Torah, Deuteronomy 15:04: Bununla birlikte, aranızda bir muhtaç olmayacak, Efendi sizi mutlaka topraklarında koruyacağı için, Tanrı’nız size egemen olmanız için miras veriyor.

Kişi, her şeye daha yakın olarak ve bağ kurarak, “İsrail toprağı” olarak adlandırılan yeni seviyede bulunan her şeyi ıslah etmeye önem vermelidir.

Bu nedenle, Orada bulunan o ulusları bile “öldürmek” zorunda. Başka bir değişle, ıslah olmamış arzularının egoist eğilimini yok etmeli, yani onları kullanmayı bırakmalıdır. Bu şekilde onları ıslah eder ve onlar ıslah olmuş biçimde kalır.

Soru: “Aranızda muhtaç olmayacak” ne demektir?

Cevap: Perdenizi istisnasız olarak herkese sunmak zorundasınız, böylece sizinle bağ içinde olur ve Üst Işık’ı alabilirler.

“However, There Will Be No Needy Among You…”

Alışılmış Dünya Görüşümden Nasıl Vazgeçebilirim?

Soru: Kabala bilgeliği, çağlar boyunca saklanmış ve farklı felsefelerin sonsuz metotları, insanlığa egemen olmuştur. Kabala bilgeliği, belli bir dünya görüşüdür. Kabalistik biri lehine, alışılmış dünya görüşümden nasıl vazgeçebilirim?

Cevap: Çok basit, diğer tüm yöntemler bize bir şey vermez. İnsanlar yavaş yavaş diğer yöntemlerin iyi olmadığını keşfedeceklerdir.

Elbette, açıklamalarımızla onlara yardımcı olacağız, ancak kendileri bulmak zorundalar. Kabala bilgeliği hiç kimseyi zorlamaz veya baskı yapmaz. Ancak şüphesiz ki, kişi hala hayatını nasıl değiştirebileceğini aktif olarak öğrenmelidir.

How Can I Give Up My Familiar World View?

Yaradan İle Bağlantı Kurmak

Soru: İhsan etme için dışsal metodları ve araçları nasıl bulabiliriz? İnsanlara değil de başka bir şeye ihsan etmek mümkün mü?

Cevap: Temelde, Yaradan’a ihsan etmeliyiz. O’nunla doğru etkileşime ulaşmalı, O’na bağlı kalmalı ve O’nun ifşasına ulaşmalıyız. Varlığımızın anlamı budur.

Yaratıcı ile doğru bağlantıyı kurarsak, insanlar tabii ki kendilerini daha iyi hissedecekler. Onlara daha iyi davranmaya başlayacağımız için değil, fakat Yaradan’a karşı doğru tutum, yaratılmış varlıklar üzerinde olumlu etki yaptığı için.

Establishing A Connection With The Creator