Category Archives: Maneviyat

Yanılsama mı Yoksa Manevi Deneyimin Tadı mı?

Soru: Zohar Kitabı okumaya dalmışken çok güçlü duygu dalgaları hissediyorum. Bu bir bedensel yanılsama mı yoksa manevi deneyimin tadı mı?

Cevap: Eğer Kabala bilgeliğini çalışırsanız, dersleri dinler ya da seyrederseniz, şüphesiz kendini ıslah etme sürecine katılıyorsunuz demektir. Maneviyatın filizlerini hissetmenizin nedeni budur.

An Illusion Or A Taste Of Spiritual Experience?

Tora’nın Çevirileri Orijinalle Uyumlu Mu?

Soru: Manevi metinlerin çevirmenleri Kabalist olmak zorunda mı? Sonuçta, o, gerçeklik konusundaki algısını çeviriye yerleştirir.

Cevap: Tora’yı Rusça olarak okursanız, metnin orijinal İbranicesi ile tam olarak eşleşmediğini fark etmeniz gerekir.

Tora 3000 yıl önce Musa tarafından yazılmıştır. Daha sonra 1500 yıl önce, her biri akıllarına gelen şeylere göre birçok ekleme ve çarpıtmayla, onun metinlerini İbraniceden tercüme etmeye başladılar.

Eğer Tora’yı Rusça olarak okumak isterseniz, İsrail’de yayınladıkları Chumash’ı (Musa’nın Beş Kitabı) tavsiye ederim. Bu temiz ve kesin kelimesi kelimesine bir çeviridir.

Do The Translations Of The Torah Match The Original?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 168

Soru: Üst dünyayı hissetmek için kesinlikle hangi arzular üzerinde Tsimtsum (kısıtlama) yapmak gerekli? Hangi arzular üzerinde bunu yapmaya gerek yoktur? Tsimtsumu nasıl yaparız?

Cevap: İhsan etme niteliği aramızda ortaya çıkana kadar, grupta birliğe ulaşmayı arzulamalıyız ve bu, içinde Işık olan, ihsan etme niteliği çok somut olacak, yukarıdan görünecektir. Bunun ötesinde bir şey yapmak gerekli değildir!

Soru: Kabala bilgeliğinde Rav nasıl olabilirim, çalışmada meslektaşınız olmak, hem statü hem de genel olarak insanlarla birlikte çalışmak, günlük dersler vermek vb.

Cevap: Arzu memnuniyetle karşılanır. Çalışın.

Answers To Your Questions, Part 168

Ruhların Bir Yerden Bir Yere Akışı

Soru: Genel ruhun bir bölümünün kadın bedeninde kıyafetlendiği ne anlama gelmektedir? Eğer dişil kısımda kıyafetlendiyse, ıslahın eşsizliği nedir?

Cevap: Böyle bir kavram yok! Genel ruh koşulunun, erkekten kadına, kadından erkeğe, dünyamızdaki erkekler ve kadınları kapsayan, sürekli bir akışı vardır.

Ruh, herkes arasında yüzen şekilsiz bir şeydir ya da bunun, içinde yüzmekte olduğumuz şey olduğunu söyleyebiliriz. Herkes için tek bir ruh vardır.

Maneviyata, birisine, Yaradan’a ya da başka bir kişiye, yalnızca bizde, ihsan etmek istersem, ben erkek (adam) olarak adlandırılırım ve eğer almak istiyorsam o zaman dişi (kadın) olarak adlandırılırım. Bazen bir erkeğim ve bazen de bir kadınım. Dünyamızda, kesin olarak erkeklere ve kadınlara ayrılırız; oysaki maneviyatta her şey sadece bize bağlıdır.

The Flow Of Souls From Place To Place

Rabaş’ın Yazılarını Çalışmak

Soru: Üst dünyayı hissetme duygusunu inşa etmede en önemli adımlar nelerdir?

Cevap: Ruhun inşasında en önemli adımlar öğretmenim Rabaş tarafından, ilk yirmi makalesinde ayrıntılı olarak yazılmış ve anlatılmıştır. Bu nedenle, bunları incelemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Aslında, üst dünyanın duygusu yaratmak için gerekli tüm koşullar, Yaradan ve O’nun sonsuz ve kusursuz koşulu, bu makalelerde belirtilmiştir.

Study The Writings Of Rabash

Pesah Islahları

Torah, Deuteronomy 16:03: Bununla mayalı hamur yemeyeceksiniz; yedi gün boyunca onu matza ile yiyeceksiniz, ızdırabın ekmeği, çünkü acele içinde Mısırdan çıktın…

İsrail’in oğulları mayasız ekmek yer çünkü Mısır’ı o kadar aceleyle terk ettiler ki hamurun mayalanması için zaman yoktu.

Acele, egoizmden kurtulmanın hemen gerçekleştiği anlamına gelir. Bu, Üst Işığın, bir göz kırpmasında gerçekleşen eylemidir ve insanın önünde yeni bir dünya açılır.

Torah, Deuteronomy 16:04: Ve yedi gün boyunca sınırların içinde mayalı hamur görülmeyecek; ne de önceki gün kestiğin etin hiçbiri öğleden sonra, bütün gece sabaha kadar görülmeyecek.

Mayalı hamur, egoizmdir. “Yedi gün mayalı hamur görülmeyecek” demek, içinde hiçbir egoizm kalmayacak anlamına gelir.

Mısır diye adlandırılan muazzam egoist arzuyla, doğru bir şekilde çalışabilmek için bir kişi bundan tamamen uzaklaşmalıdır ve bu tam bir hafta (yedi gün) sürer ve ondan sonra ıslah için onunla çalışmaya başlamak mümkündür.

Dolayısıyla, bir yıl boyunca onu düzelterek egoizmle çalışıyoruz ve Pesah haftası boyunca bunu kullanmıyoruz. Her yıl aynıdır, çünkü yenileme her seferinde olur.

Torah, Deuteronomy 16:07: Ve Efendi, Tanrı’nın seçeceği yerde onu kızartmalı ve yemelisin ve sabah geri dönüp evinize gideceksiniz.

Kişinin, en büyük arzuların ıslahını gerçekleştirmek için belirli bir koşula, diğerleriyle belli bir bağa gelmesi gerekir, çünkü et, onun içindeki en ağır hayvansal arzudur.

Ondan sonra her zamanki ıslahlarımıza geri dönebiliriz. Bu, Pesah (Pesover) bayramını bitirir ve yıl boyunca genel ıslahlarımıza devam ederiz.

Passover Corrections

Neden Sorunlar Yaşıyoruz?

Soru: Bir kişinin paralı bir cüzdan kaybettiğini varsayalım. Ve aniden, bunun nedeni, çünkü derse gelmedi ya da yanlış bir şey yaptı şeklinde onun aklına gelir. Bunu nasıl açıklayabiliriz?

Cevap: Açıklayamayız. Bu aptalca! Hiç böyle sonuçlar çıkarmayın ya da bunları birbirine bağlamayın. Daha sonra ne kadar yanlış olduğunu göreceksin. Ve en önemlisi, sizi sınırlar ve gereksiz ipuçları ve bağlantılar vermeye başlar.

Soru: Bu tür sorunlar bana neden gönderilir?

Cevap: Çünkü sen bir egoistsin. Her şeyden önce, grubun içindeki dostlarınla bağ kurmak ve onlarla birlikte, sizi ıslah edecek olan iyiliğin üst Işığını çekmek zorundasın. O zaman gereksizse cüzdanları kaybetmeyeceksin. Ve eğer gerekliyse, kaybedeceksin.

Soru: Yani bu sabahtan akşama kadar bir onluda oturabilirim ve her gün bir cüzdan kaybedebilirim anlamına mı geliyor?

Cevap: Onu yapmanın bir faydası yok değil. Yasaktır! Tüm sistemi tamamen ifşa etmeden önce nedenleri ve sonuçları keşfetmeyeceksiniz.

Soru: Ancak “şifa” hala onlu sayesinde mi gelir? Kendime, eğer herhangi bir sorunum olursa dost sevgisine yeterince yatırım yapmadığımı söyleyebilir miyim?

Cevap: Her durumda işareti onluda bulursun!

Why Do We Get Problems?

Mısır’dan Asla Bitmeyen Göç

Torah, Deuteronomy 16:01: İlkbahar ayını koru ve Efendi’ye, Tanrı’na Pesah adağını yap, çünkü bahar ayında, Efendi, Tanrın, sizi gece Mısır’dan çıkardı.

Pesah, kişinin her zaman Mısır’dan çıkacağını hissetmesi gereken bir koşuldur. Sonuçta, her zaman içinde büyük egoistik arzular ifşa olur ve o, onların üzerine yükselmeye çalışır.

Bizler sürekli olarak Mısır’dan çıkarız, yavaş yavaş. Islah olmamış tüm arzular bitene kadar bu şekilde sonuna kadar devam ederiz. Şu ana kadar, hala onlara yeterince sahibiz.

Never-Ending Exodus From Egypt

Kabala’nın Dilini Öğrenmek Zorunda Mıyız?

Soru: Tora’yı veya Zohar Kitabını hangi dilde okumalıyız? Kabala’nın dilini öğrenmek zorunda mıyız?

Cevap: Derslerimizde kullandığımız dil çok sınırlıdır.

Bu nedenle, anadilinizde dinlerken arka planda İbraniceyi dinlerseniz, yavaş yavaş doğal olarak anlamaya başlarsınız. Kabala bilgeliğini çalışma sonucunda, çok iyi İbranice konuşan bir kaç öğrencimiz var.

Kabalistik İbranicede, çeviri esnasında iletilemeyen, eski ve daha modern kaynaklardan kelimeler ve ifadeler vardır. Bu nedenle, Kabalistik terimleri yalnızca İbranicede oldukları şekilde kabul etmek daha iyidir. O zaman dünyamız ve maddesel terminolojiyle kafanız karışmayacak. Bunları hemen üst dünyanın nesnelerine veya eylemlerine uygulayacaksınız.

Do We Have To Learn The Language Of Kabbalah?

Bir Öğrenci Öğretmene Nasıl Davranmalı?

Soru: Maneviyatta ilerlemek isteyen bir öğrenci, öğretmenle nasıl ilişki kurmalıdır?

Cevap: Bir öğrenci Yaradanla olduğu gibi, öğretmenle ilişkili kurmalıdır. Dostlarıyla da aynı şekilde ilişki kurmalıdır çünkü onlar, Yaradan’ın ifşasına ulaşmanın araçlarıdır. Manevi dünyada, araçlar, hedefle aynıdır.

How Should A Student Treat The Teacher?