Category Archives: Maneviyat

İnsanlığın Soyu Tükenirse Genel Ruha Ne Olacak?

Soru: Tüm insanlık küresel bir felakete uğrarsa ve tamamen soyu tükenirse, ortak ruha ne olacak?

Cevap: Endişelenmeyin, insanlığın bir kısmı yok olabilse de, insanlık tamamen yok olmayacak. Bu nedenle, bir sorun oluşmadan önce, insanların ıslah sürecine başlamalarına yardımcı olmayı düşünmemiz gerekir.

Prensip olarak, tam ıslahın manevi bir yapıda zaten var olduğu söylenebilir. Yapabileceğimiz tek şey, onu hızlıca yerine getirmek ve onun içinde olmaktır.

What Will Happen To The Common Soul If Humanity Dies Out?

Bugünü Yarın İle Eşitlemek

İçsel ışık ve saran ışık bizi zıt yollardan etkiler. İçsel ışık bize bu günün hissiyatını verir ve saran ışık ise gelecek hissiyatını verir. Ve bu şekilde iki zıt etki arasında var oluruz.

Onları kullanabilmelisin. Sonuçta, Bugün kendimi kötü hissedersem, Bu belki gelecekte daha iyi olabilir ve bunun tersi de olabilir, eğer bugün kendimi iyi hissedersem, o zaman bu gelecekte kötü sonuçlara yol açabilir. “İyiden kötüye” ve “kötüden iyiye”, “bugünden yarına” ve “yarından bugüne” nasıl bağlantı kurabilirsiniz? Aliya’nın (yükselişteki Awzen, Hotem, Peh) AHP’ı ile nasıl çalışılacağını bilirsek başarabiliriz.

AHP’I yükselterek ve onu eyleme dönüştürerek, bugünü yarın ile eşitleriz. V o zaman ne bugün ne de yarın “kötü” olmayacaktır. Sonuç olarak, bugün yarından ayırdığımız arzular Işık tarafından düzeltilir ve onunla doldurulur. Kendimizi Işık dolu bir dünyada, hem gündüz hem de gece Işık’ın parıltısı içinde bulduğumuz sonucu ortaya çıkar, yazıldığı gibi “Karanlık, Işık gibi parlayacak.”

Bu fırsat bizim için Tzimztum Bet (ikinci kısıtlama) tarafından sağlanır. Bunun sayesinde kendimizi zıt Işıklar sisteminde buluruz: içsel ve saran ışık. Ve yükselişteki AHP sayesinde, karanlığı kalıcı bir Işığa dönüştürebiliriz.

Equalize Today With Tomorrow

En Üst Işığı Nasıl Çekebilirsiniz?

Soru: Üst Işığı olabildiğince çekmek için ne yapabiliriz?

Cevap: Sadece Rabaş’ın tavsiyelerine uyarak, grupta doğru bir şekilde çalışın ve etkileşime geçin, yani kendinizi grubun bir parçası yapmak için her türlü çabayı gösterin. Esasında doğru toplumu aramızdaki doğru bağlarda ortaya koyarız.

Dahası, ben bir egoist olduğumu ve kesinlikle alçakgönüllü olmak ve başkalarıyla bağ kurmak için kendimi kısıtlamak istemediğimi bilirim ama bunu yaparım.

Soru: Işığın bir kişi üzerinde etkili olduğuna dair herhangi bir nesnel işaret var mı?

Cevap: Bir yandan, kişi ne kadar düşük, kötü olduğunu ve diğerleri kadar akıllı olmadığını hisseder. Diğer yandan, bu onu mutlu eder çünkü başkalarının kendisinden daha yüksek olduğunu anladığında bu onu gerçeğe yakınlaştırır. Genel olarak, çevresindeki her şeyi Yaradan’ın ifşası olarak gördüğü bir koşula ulaşmak zorundadır. Bunda yanlış bir şey yoktur ve kendini kaybetmeyi umursamaz.

Soru: Kişi bu hissiyata geldiğinde, bu kişiyi etkileyen ışığın bir sonucu mudur?

Cevap: Evet, bu zaten Işığın daha güçlü bir etkisidir çünkü sonsuzluğa doğru, bir dereceleme vardır.

How Can You Attract The Most Upper Light?

Kabalistik Bakış Açısından Günahların Kefareti

Soru: Kabala’da “günahlar için kefaret” kavramı var mıdır? Yaradan her şeyi kontrol etmekteyse ve kişi tamamen O’nun yönetimi altındaysa, kim suçlu? Bir suç için kişinin sürgün şehirlerinde kalma süresini kim belirleyebilir?

Cevap: Mesele şu ki, Tora, Zohar Kitabı ve diğer Kabalistik kitaplarda yazılı olan her şey yalnızca üst dünyadan bahseder.

Rabaş’la çalıştığım zamanlarda, Babil Talmud’undan ona bir bölüm okurdum ve o, kitabı yazanların, manevi açıdan ne anlatmak istediklerini açıklardı. Çok ilginçti, çünkü her şey tamamen farklı görünüyordu: onlar üst kökleri ima ederken, dünyamızın dallarının dilinde yazdılar.

Örneğin, suç işleyen insanlar altı yıl boyunca iltica/sığınma şehirlerine gönderilirdi. Her ne kadar dünyamız manevi dünyadan ayrı gibi görünse de altı yıl, yedinci yılda Malhut’tan Bina’ya ilerlemek için kişinin geçmesi gereken HGT NHY’nın altı Sefirot’unu temsil eder ve bu altı yıl bizim dünyamıza yansımıştır.

Bunlar maddesel dünyanın yılları olmasa da; yine de bir insan kendisi üzerinde çalışırken, manevi dünyanın altı derecesinde ilerlerken, bu altı yıl boyunca izole edilmek zorundadır. Buna “Islah” denir.

Atonement For Sins From The Kabbalistic Point Of View

Yaradan’ın Planını Uygulama

Soru: Son nesle ulaştığımız gerçeğine dayanarak sizin başlatmış olduğunuz, kitlesel dağıtım mı?

Cevap: Öğretmenlerimin, bizler son nesildeyiz sözleri, benim başlangıç noktam; bu gerçeğe göre hareket etmeliyim. Bu yüzden görevimi yapıyorum. Bundan ortaya çıkacak olan benim değil, ancak Yaradan’ın işidir. Nasıl işe yaracağını da bilmiyorum ama bu beni özellikle ilgilendirmiyor. Yapabileceğimi yapmak zorundayım.

Tora’nın sırları, evrenin sırları, gizli güçler, büyüler ve başka şeyler yoktur. Dünyadaki tüm insanları, bir zamanlar içinde bulunduğumuz aynı Adem sistemi ile birleştiren bir sistem vardır. Bu nedenle, bunda hiçbir yanlışlık görmüyorum. Utanılacak bir şeyim ve korkacak bir şeyim yok.

Not: Ama her zaman geri döndüğümüz tek bir sır var: kendi başımıza birleşemeyiz. Sadece çaba harcayabiliriz ve diğer her şey, kaynağa geri dönen Işık tarafından yapılır.

Benim Yorumum: Bu zaten bir metottur! Ancak tüm ulusları Yaradan’ın planını gerçekleştirmeye çağırmak bizim görevimizdir. Bizler bu koşula geldik ve Yaradan ile bir şekilde bağ kurmak istiyorsak, bunu görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla bu topluluğu kurmak, kesinlikle hayatımda istediğim şeydi.

Implementing The Creator’s Plan

Üst Dünyayı Bu Dünyadan Etkileyebilir Miyiz?

Soru: Paralel dünyalar birbirine bağlı mı? Birbirlerini etkileyebilirler mi?

Cevap: Üst dünyayı etkileyebilecek tek kimse, grup içinde olan ve dostlarıyla bağda olan bir kişidir. Bu bağı yavaş yavaş uyandırarak ve daha da güçlendirerek, üst dünyayı etkiler.

Sadece bu dünyada bulunduğumuz sürece, üst dünyaya benzemeye çalıştığımızda, aramızdaki iyi bağlantı bizi etkileyebilir, çünkü bu bağlantı gerçekte zaten manevidir.

Dünyamızda geri kalan her şey tamamen maddeseldir ve maneviyatla bağlantısı yoktur. Aslında dünyamız yoktur, sadece bize algı organlarımızda bu şekilde görünür. Bu bakımdan, o kesinlikle hayali, asılsızdır.

Can We Influence The Upper World From This World?

Manevi Çalışmada Yardım

Soru: Artık sanal iletişim araçları çok iyi geliştirildi. Ego, onlarsız yapamayacağımız kadar yoğun bir şekilde patladığı için mi bu zamanda ortaya çıkarıldılar?

Cevap: Doğal olarak. Şu anda birbirimizle sürekli iletişim halinde olmamızı sağlayan her türlü cihaza sahibiz. Bizler, haberleşebilir, resim gönderebilir, konuşabilir – istediğimiz her şeyi yapabiliriz! O, mesafeyi yok eder.

Dostlarımızı, Onlumuzu bir telefonda ya da bilgisayar ekranında görebiliriz ve aynı zamanda onlarla sürekli fiziksel bir bağ içindeymiş gibi konuşuruz. Gerçekten bu bağ fizikseldir, çünkü normal bir bağ gibi hissederiz. Bu nedenle, iletişim kalitesine şimdi çok dikkat edilmekte. Mesafe önemli değil, her şey bize bağlı.

Tabi ki, en önemli şey içsel iletişim, ancak yetersiz. Fiziksel bağ ile desteklenmesi gerekir. Bu olmadan, sürekli olarak içsel çabalar gösteremeyiz.

Dostlarımızı dinlemeli, görüşmeli ve anlamalıyız, onları takdir etmeli ve kıskanmalıyız ve hepsini hissetmeliyiz. Aksi takdirde, nasıl çalışacağız?

Help In Spiritual Work

Sağlam Bir Mantık İzlemek

Rabaş, Rabaş Makaleleri, Makale “Toplantının Gündemi 2”: Dolayısıyla, kişi önce toplantının önemini övmelidir ve sonra bu etkinlikten ne elde edeceğini görmelidir. Atalarımızın dediği gibi, “Kişi her zaman Yaradan’ı övmeli ve sonra dua etmeli.” Diğer bir deyişle, toplantının başlangıcı, yani konuşmaların başlangıcı topluluğu övmeye dair olmalıdır. Herkes, topluluğun erdemi ve önemi için nedenler sunmaya çalışmalıdır. Hiçbir şey hakkında değil, fakat sadece topluluğu övmekle ilgili konuşmalıdırlar.”

Soru: İlk önce grubun önemi hakkında bir kelime oyunu olmalı mıdır?

Cevap: Bu bir oyun değildir! Her seferinde yeni baştan başlamanız gerekir. Neden bu dünyada varım? Hangi amaç için? Bu amaca nasıl ulaşmalıyım ve ulaşabilirim? Neden grup içinde? Tam olarak ne tür bir grupta? Yaratılış hedefine ulaşmak için dostlar ne tür çalışmalar yapmalıdır? Ve bunun gibi.

Soru: Dostlar toplantısına giderken, bu bağ daima önümde olmalı mı?

Cevap: Eğer bu bağın ortasında uyanmaya başlarsam, o zaman bu manevi çalışma için ciddi bir temel değildir. Ciddi bir temel en baştan kurulur: “Neden bu dünyaya geldim?” Aksi takdirde, nasıl devam edeceğim? Neye göre?

Yaradan’a ulaşmak için bu dünyada varım. Yaradan’a ancak doğru onluyu bir araya getirirsem ulaşabilirim – Dalga yakalayan bir radyo alıcısı gibi O’nu yakalamayı mümkün kılacak kırık arzulardır.

Bunu yapmak için, bize Yaradan’ı tıpkı bir alıcıdaki salınım devresi gibi ifşa etmek için kendimizi nasıl ayarlamamız gerektiği hakkında rehberlik ve tavsiye verildi.

Soru: Hem dostlar toplantısı hem de derslerin yanı sıra normal yaşam için bu tür hazırlıklar yapmayı önerir misin?

Cevap: Tabii ki. Kendimi böyle ayarlarım. Bir onluya ihtiyacım vardır. Neden toplantıya gidiyorum? Çünkü bu onluda Yaradan’ı ifşa etmeliyim. Aksi takdirde, O’nu edinemem. Ancak benim için Yaradan’ı ifşa etmek, yaşam amacına ulaşmak anlamına gelir. Bu nedenle, zaten dostlarla buluşmak için acele etmek ve bir şeyler yapmak için bir nedenim vardır.

Bu amaçtan yola çıkarak onluda Yaradan’ı edinmek için koşulları ifşa etmeliyim.

Soru: Yani, her şey duygusal seviyede mi olmalı?

Cevap: Mantıksal seviyede bile. Eğer şu an hiçbir duyguya sahip değilsem, kesinlikle donuğumdur/kalpsizimdir; böyle zamanlar vardır. Bu nedenle, her şeyin arasında gezinmeye başlarım ve tekrar mantığa göre giderim. Mantık demir gibidir; başka hiçbir şeyim yoktur. Ve böylece kendimi gidip bu fırsatı kullanacağım bir koşula getiririm. Dostlar toplantısı haftada bir bana verildi ve ben de katılmalıyım.

Ondan manevi yükselişime devam etmemi sağlayan tüm dostlarımdan izlenimleri almak için nasıl davranacağımı anlamam gerektiğini bilirim.

Following Sound Logic

Manevi Dünyayı Ben Mi Yaratırım?

Soru: Manevi dünya gerçektir ve maddesel dünya bir yanılsamadır. Manevi dünyayı yarattığım ve maddesel dünyanın alma arzumda nesnel bir gerçeklik olduğu doğru mudur?

Cevap: Sen kendin bir şey yaratmıyorsun. Bu sadece manevi dünyayı değiştirebildiğiniz ve dolayısıyla onun dünyamız üzerindeki etkisinin değişeceğidir. Yine de maddesel dünyanın kendisinde hiçbir şeyi değiştirmeyiz. Tarihin nasıl geliştiğini görüyorsunuz ve içindeki hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Bugün yirmi yıl önce söylediklerimiz gerçekleşiyor çünkü insanlar değişmiyor.

Soru: Eğer maddi dünyadaki hiçbir şeyi değiştiremezsek, neden onun seviyesinde hareket etme ve değişiklik yapma kabiliyeti yanılsamasına ihtiyacımız var?

Cevap: Eğer manevi dünyada henüz yoksanız, o zaman nasıl bir şeyi değiştirebilirsiniz? Bizim dünyamızda olmak, neler yapılabileceğini çalışmak ve yavaş yavaş, parça parça, çabalarınızı onlu aracılığıyla manevi olanlara aktarmak zorundasınız.

Soru: Bu, dünya seviyesinde hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği anlamına mı geliyor?

Cevap: Eğer insanlar manevi köklerine yakınlaşmak isterlerse değiştirebilir. Değişiklikler sadece üst derece sayesinde meydana gelir. Tüm kontrol yukarıdandır.

Do I Create The Spiritual World?

Her şey Işığın Etkisine Bağlıdır

Rabaş, “Dostların Önemine Dair”: Kişi komşusunun çocuklarında hatalar görürken, kendi çocuklarında görmez. Ve birisi çocuklarındaki bazı hatalardan bahsettiği zaman, hemen dostuna direnç gösterir ve çocuklarının iyi taraflarını bildirmeye başlar.

Işık bizi etkiler ve böylece her şeyi inşa eder. Biz onun ellerinde bir madde, kil, oyun hamuruyuz. Parladığı açıya bağlı olarak, frekans ve rengine bağlı olarak, bizler bu kil parçasından, topraktan oluşuruz.

Tora’da yazıldığı gibi, Yaradan tamamen canlı olmayan maddeyi “tozdan aldı” ve onu şekillendirmeye başladı. Bu ana malzemedir.

Geri kalan her şey ışığa bağlıdır. Bu nedenle bizler, herhangi bir kötü veya iyi niteliği, eylem veya herhangi bir şeyi bir insana yükleyemeyiz! Sadece insanı etkileyen Işık miktarının yoğunluğu ve kalitesi, kişinin tüm özünü belirler.

Soru: Bunda özgür seçim nerede?

Cevap: Bunda özgürlük yoktur. Özgürlük, yalnızca Işığı bizi belirli bir çevrenin etkisi altında daha iyi ve daha yoğun bir şekilde etkilemeye zorlamaktadır.

Mevcut koşulum üzerinde etki edemem. Sadece çevre yoluyla, Işığın üzerimde daha güçlü bir etkisini çekebilirim ve o beni daha iyi için değiştirecektir. Özgür seçimim sadece bundadır ve bir şekilde bir şeyleri değiştirmenin tek yolu budur.

Ancak, bunun için istekli olmazsam, ışığın etkisi bana kötü ve berbat gibi gelecektir. Bu acının yoludur.

Oysa, çevrenin etkisi altında ileri atılırsam, o zaman egoistlikten özgeciliğe, gelecekteki tüm dönüşümlerim arzu edilebilir olacaktır. O zaman aynı yol benim için iyi olacaktır – Işığın Yolu.

İstenen ve gerçek arasındaki fark, grupta doğru bir şekilde oluşturulmalıdır ve ondan sonra çekilen ışık arzularımızı yerine getirecektir.

Everything Depends On The Influence Of The Light