Category Archives: Maneviyat

Ego manevi Dünyada Var Mıdır?

Soru: Maneviyatı aştıktan sonra ego büyür mü?

Cevap: Egoizm, bildiğimiz gibi manevi dünyada yoktur. O, özgeciliğe, karşıt eyleme, başkalarına fayda sağlamaya dönüşür. Maneviyata geçişten sonra, başkalarına ihsan etme niyetiyle çalışır.

Does The Ego Exist In The Spiritual World?

Birlikten Kazanç

Soru: Birlikten, bireysel olarak elde edemediğim neyi kazanırım?

Cevap: Yaradan’ı bireysel olarak keşfedemeyeceksiniz. Bizimle birlikte olan ve ayrılan ve şimdi bizlere katılmakta olan böyle düşünen birçok “bilge adam” var ama bunu başaramıyorlar. Kendinizi iptal etmek zorundasınız, çünkü Yaradan yalnızca kendinizi iptal ettiğiniz arzuda ifşa olabilir.

Soru: Ruhunuzun başka insanlarda olduğuna kendinizi nasıl ikna edebilirsiniz?

Cevap: Kabalistlerin söylediklerine inanmıyorsanız, kendinizi ikna edemezsiniz. Hayatın anlamıyla ilgili cevabı aradığınızda, Kabala Bilgeliğine ulaşırsınız. Yaratılışın yapısı hakkında doğanın yapısı hakkında kitaplar okumaya başlarsınız.

Bunun ne kadar mantıklı, ne kadar akıllı olduğunu ve ne derecede tüm insanlık biliminin temelinde olduğunu anlarsınız. Bunun, her şeyin kaynağı olan insanlığın temel bilimi olduğunu anlarsınız, sonuçta, tüm bilimler ve dinler, Kabala’nın öğretilerinden, Yaradan’ın çalışmasından oluşturuldu.

Öyleyse, istersen hareket edebilirsin ve istemiyorsan o zaman etmezsin. Size bir açıklama verildi. Hiçbir şey sizden gizlenmiş değil. Size “Başını duvara vur, bu işe yarayana kadar dua et.” denmez. Bunun yerine size doğru yasalar hakkında bilgi verilir: Neden onlar böyle oluyorlar, dünyamızda ve manevi dünyada nasıl işlerler vs. Genel olarak konuşmak, çok gerçekçi bir yaklaşımdır.

Yorum: Teorimiz gerçekten çok pratik ve mantıklıdır, ancak pratik olarak uygulamaya gelince!

Cevap: Pratik uygulama, basitçe kendinizi sıfırlamanız gerektiği anlamına gelir.

The Gain From Unity

%10 Özgeciller

Soru: Baal HaSulam, dünyada %10 özgecil olduğunu yazıyor. Yaradan egoyu yarattı, bu özgeciller, örnek teşkil etmek için mi yaratıldı?

Cevap: Maneviyatta, % 10 özgeciller (Partzuf’un onuncu kısmı ile ilgili olarak) dünyayı devam ettirmektedir. Dünyamızda da aynı şeye ihtiyacımız var. Eğer dünya % 100 egoistlerden oluşsaydı, var olamazdı.

Bu dünyayı biraz seyreltmek için, kendi iyiliğim niyetiyle olsa bile, özgecil egoizm olmalıdır.

10% Of Altruists

İçinizdeki “Hayvanı” Sevindirmeyin

The Torah, Deuteronomy, 27:21: Herhangi bir hayvana yalan söyleyen kimseler lanetli olsun. Ve bütün insanlar “Amin!” diyecek.

Hayvanlarla yatmak tamamen yasaktır, çünkü böyle bir hareket sırasında kişi kendi içindeki insani yönü ile değil, kendi içindeki hayvanı birleştirir. Burada değinilen içsel koşuldur.

Bu hareketle birey, kendisini bir hayvana dönüştürecek derecede aşağı indiriyor ve bundan daha da düşük bir seviyeye iniyor, çünkü hayvani seviyesinden haz sağlayarak, kendi içindeki hayvana hizmet ediyor. Yani hayvan olmayı arzuluyor. Bir başka deyişle, bu dünyadaki davranışı, Yaradan’a doğru yükselme uğruna değil, kendi içindeki hayvanı hoşnut etmek içindir.

Hayvansal koşulunu memnun etmekle meşgul olan bir kişi kendini lanetler. Bu sadece cinsel değil, herhangi bir hayvansal arzuyu yerine getirme anlamına gelir. Örneğin, “sığırlarını” sadece bedensel haz için beslediğinde, o zaman ona hizmet ettiği için sığırdan daha aşağıya düşer. Hayvanını yalnızca insan seviyesine çıkabilmesi için beslemesi gerekir, yani sürekli kendisi üzerinde çalışmayla meşgul olmalıdır.

Soru: Bu, bir erkeğin, bir sonraki seviyeyi doğurmak için yalnızca bir kadınla, bir arzuyla yatması gerektiği anlamına mı geliyor?

Cevap: Tora’ya göre, bu böyle. Tora’da, ilişki, her seferinde kişi bir sonraki manevî dereceyi almaya niyetli olduğunda, manevi ilerleme için bir araç olarak görülür. Dünyamızda yeni bebeğin doğuşu ile karakterize edilir.

Soru: Ve bu yüzden bunun “temiz” günlerde mi yapılması gerekiyor?

Cevap: Evet, dünyamızda, bu kurallara uymak, kök ve dallara göre manevi güçlerin doğrudan bir yansımasıdır.

Soru: Bu hareketin sadece bir sonraki derecenin doğumu için olması, sorumluluk kimin üzerinde daha büyüktür, erkek (hatta benim içimde diyelim) üzerinde mi yoksa kadın üzerinde mi? Kadın temiz mi olmalı?

Cevap: Her ikisinin üzerinde. Yalnızca kadının bildiği ve yapabileceği şeyler var, erkek olmadığı sürece. Bu durumda adam kadına tamamen güvenir. Onu doğrulayabilmenin hiçbir yolu yoktur. Her şey kadının dürüstlüğüne ve sorumluluk duygusuna dayanır.

Do Not Gratify The “Animal” In You

“Başınızın Üstündeki Cennet Bronz Olacak.”

Torah, Deuteronomy, 28:23: Başınızın üstündeki cennet bronz ve altındaki yeryüzü de demir olacak.

Cennet ve yeryüzü, insanın içindeki arzuları sembolize eder. Bu arzularla hiçbir şey yapamayacağınız zaman bu tip kısıtlamalardan bahsederiz: ne bronzla ne de demirle.

Cennet, Bina’nın özelliği olmalıdır, ancak ihsan etme ve sevmenin özelliği değildir. Doğru etkileşimde, sizin gibi, başkalarıyla iletişim kurmazsanız hayatın tümü çok zor olur.

Yaradan’a ya da egoist arzuya sahip değilsiniz. Onların arasında, havanın içinde olduğunuz gibi varsınız.

“The Heaven Which Is Over Your Head Shall Be Bronze”

Yaradan Kişiyi Nasıl Yönetir?

Soru: Yaradan kişiyi nasıl yönetir?

Cevap: Yaradan, kişiyi sürekli olarak ona Işık’ın, hazzın küçük parçalarını göndererek yönetir. Ve kişi buna göre, bir köpek gibi koklar: “O nerede?” ve oraya koşar.

O Işık’ı durdurmak ve kovalamamak için, kişi önceden doğru bir niyet edinmelidir. Bu kişinin görevidir.

How Does The Creator Manage A Person?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 176

Soru: Adam Kadmon dünyasındaki Işık, Atzilut dünyasındaki ışıktan ne ölçüde daha güçlüdür? Ve dünyamızda Işık’ın gücü, Asiya dünyasıyla kıyaslandığında ne gibi bir ilişki vardır?

Cevap: Onları bir insanın ve hayvanın gelişimiyle ilgili olarak hayal etmek dışında, Işık yoğunluğunu karşılaştırma olanağı yoktur.

Soru: “İnsanların Korkularının Gerçek Nedenleri” videosunda Malhut’un aydınlatmasından bahsediyorsunuz ve bu, korkunç bir şey gibi hissediliyor. Malhut’un aşağıdan yukarıya aydınlattığını söylemek mümkün müdür, yani Keter’in katılımı olmaksızın aydınlattığını mı gösterir?

Cevap: Çok daha korkunç!

Answers To Your Questions, Part 176

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 173

Soru: Aşağıdaki açıklamalardan hangisi gerçeğe daha yakındır?

1) Ein Sof’dan başlayarak harikulade Işık dünyaları vardır, fakat fiziksel dünyamız (Malhut’un altı) onlardan o kadar uzaktır ki, onun içinde Hesed üzerinde hâkim olan Gevura’dır (şiddet). Bu nedenle, kişinin Yaradan’ın Hesed’ini (merhametini) görmesi zordur ve acı çekmektedir.

2) Materyal dünyada bile bizler, Yaradan’ın “evinin misafirleri” gibiyiz. Bize acı çektiren olaylar da dahil olmak üzere tüm olaylar, bizimle ilişkili olarak Yaradan’dan Hesed’in eylemleridir.

Cevap: Her iki açıklama da doğrudur.

Soru: Başlangıç öğrencisi olarak, göründüğü kadarıyla, sonunda Partzuf’un ne olduğunu anladım ve aynı şekilde Sefirot’un anlamını en azından bir ölçüde anlamış olduğumu düşündüm. Bazen Partzufim’i, sonuçta beni şaşırtacak olan Sefirot isimleri ile söylüyorsunuz. Sorum şu ki; Partzufim neden Sefirot isimleriyle adlandırılıyor ve Sefira nedir?

Cevap: Her Sefira büyüdüğünde, Partzuf olarak ifşa olur.

Soru: Kişi Yaradan’a bir şeyler için dua ederse ve Yaradan’ın bu arzuyu yerine getirmesini beklerse, dua içinde, Yaradan’dan istediğini alırsa, Yaradan’a bu şekilde haz vereceğini söyleyebilir mi, yoksa bu tamamen egoist bir yaklaşım mı?

Cevap: Egoizmdir!

Answers To Your Questions, Part 173

Kabala Bilgeliği Saf Bilimdir

Soru: Kabala bilimi, Kabala bilgeliğinin diğer kısımlarıyla birlikte bilimsel bir parçası mıdır? Kabalanın, bilim dışı bir bilgeliği var mıdır?

Cevap: Hayır. Ari’nin Hayat Ağacı ya da Baal HaSulam’ın Talmud Eser Sefirot gibi Kabala kitaplarına başvurabilirsiniz ve bunların ne kadar ciddi ders kitapları olduğunu göreceksiniz.

Yalnızca yaratılış güçlerini yönetme hakkında bilgi ve sınıflandırmalarının çizimleri dışında orada “Tanrı” sözcüğüyle karşılaşmazsınız.

Kabala bilgeliği, dünyamızın fiziksel güçleri hakkında, duyularımız ve duygularımızın aralığı içinde olmayan bir bilimdir. Örneğin, dünyamızda atom-altı güçleri hissetmiyoruz, fakat biz bunları kullanmaya başladık. Kabala bilgeliğinde bir sonraki doğa seviyesinden söz ediyoruz.

The Wisdom Of Kabbalah Is Pure Science

Çapayı Kim Kaldırır?

Soru: Bizim neslimiz yelken açmaya hazır bir gemi gibidir, ancak demirlenmiştir. Bu çapayı nasıl kaldırabiliriz ki gemi denize açılsın?

Cevap: Yalnızca Üst Işık bunu yapabilir! Anlamak zorundayız ki karar, yalnızca üst Işık’ın üzerimizdeki etkisindedir. Işık’ın bizi doğru bir şekilde etkilemesi için tarafımızdan sadece çaba sarf edilmesi gerekiyor.

Soru: Son neslin amacı Yaradan ile yapışmaya gelmektir. Son neslin toplumu hangi ilkeler üzerine kurulacak?

Cevap: Sadece bir ilke vardır “Komşunu kendin gibi sev.” Diğer her şey bu ilkenin yerine getirilmesi için bir istektir, özlemdir.

Who Lifts An Anchor?

Toplam 61 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112...203040...Son »